Skip to content
Trang chủ » ไม่ได้เจอกันนาน ภาษาอังกฤษ: การนำเสนอเรื่องราวและความคิดเห็นในชีวิตประจำวัน

ไม่ได้เจอกันนาน ภาษาอังกฤษ: การนำเสนอเรื่องราวและความคิดเห็นในชีวิตประจำวัน

\”ไม่ได้เจอกันตั้งนาน\” ภาษาอังกฤษ พูดอย่างไร?

ไม่ได้เจอกันนาน ภาษาอังกฤษ: เมื่อการพบเจอกันนั้นหนุ่มใจในความทรงจำ

1. ความหมายของ ไม่ได้เจอกันนาน ในภาษาอังกฤษ

“ไม่ได้เจอกันนาน” เป็นวลีภาษาไทยที่นิยมใช้ในกรณีที่คนสองคนหรือกลุ่มคนที่เคยรู้จักหรือพบกันมาก่อนแล้ว มีช่วงเวลานานที่ไม่ได้พบกัน สามารถแปลเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า “Long Time No See” ซึ่งมักใช้เพื่อแสดงความยินดีหรือความต้อนรับในการพบกันอีกครั้งหลังจากช่วงเวลานานที่ไม่เคยมีโอกาสพบกันมาก่อน วลีนี้ได้รับความนิยมและกลายเป็นส่วนหนึ่งของภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันของคนไทยอย่างแพร่หลาย ในบทความนี้เราจะพาท่านไปรู้จักและเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “Long Time No See” และวิธีใช้งานในแต่ละสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันของเราค่ะ

2. การใช้วลี Long Time No See ในสนทนาและประโยคที่เกี่ยวข้อง

“Long Time No See” เป็นวลีที่นิยมใช้ในสนทนาเมื่อพบกันอีกครั้งหลังจากช่วงเวลานานที่ไม่ได้พบกัน โดยมักใช้ในกรณีที่มีความรู้สึกดี มีความต้อนรับ และอาจแสดงความประทับใจหรือความยินดีกับการพบกันอีกครั้ง สำหรับการใช้วลี “Long Time No See” นอกจากจะใช้ในกรณีพบเพื่อนฝูงและคนรู้จักธรรมดาแล้ว ยังสามารถนำมาใช้ในความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือความสัมพันธ์ทางสังคมในกรณีที่มีการพบกันหลังจากนานหากไม่ได้สำคัญมาก หรือไม่มีความหมายที่น่าเชื่อถือ

ตัวอย่างประโยคที่ใช้ “Long Time No See”:

 • “Hey John! Long time no see! How have you been?”
  (เฮ้ จอห์น! ไม่ได้เจอกันนานจังเลย! คุณสบายดีไหม?)

 • “Wow, it’s been a while since we last saw each other. Long time no see!”
  (ว้าว นานแค่ไหนแล้วที่เราไม่ได้เจอกัน คิดถึงจังเลย!)

 • “Long time no see, Mary! You look great!”
  (ไม่เจอกันนานแค่ไหนแล้วนะ เมอรี่! คุณดูสวยดีเลย!)

3. วิธีการใช้วลี ไม่ได้เจอกันนาน ในทางสังคมและวัฒนธรรม

การพบกันอีกครั้งหลังจากไม่ได้เจอกันนานเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในทางสังคมและวัฒนธรรมทั่วไป สำหรับคนไทย การใช้ “Long Time No See” เป็นที่นิยมในเรื่องของการทักทายคนที่เคยรู้จักกันหรือเป็นเพื่อนกันมาก่อนแต่ได้ห่างกันนาน การใช้วลีนี้มีลักษณะของความประทับใจและความอบอุ่นในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล แม้ว่าการพบกันนี้อาจไม่มีความหมายที่ซับซ้อนหรือสำคัญมากมาย

การใช้ “Long Time No See” ในทางสังคมและวัฒนธรรมอาจแสดงถึงความเอื้อเฟื้อและความใกล้ชิดของคนไทยในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การใช้วลีนี้แสดงให้เห็นถึงความเป็นกันเองในการพบเพื่อนและคนรู้จักอย่างไม่เห็นแก่ตัว

4. บทสนทนาเกี่ยวกับการไม่ได้พบกันในการสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

สถานที่: ร้านกาแฟ

เพื่อน A: “Hey, long time no see! How have you been?”
(เพื่อน A: “เฮ้ ไม่ได้เจอกันนานจังเลย! สบายดีไหม?”)

เพื่อน B: “Hi! I’ve been good, thank you. It’s been almost a year since we last met, right?”
(เพื่อน B: “สวัสดี! ฉันสบายดีขอบคุณ ไม่ได้เจอกันมาเกือบปีแล้วใช่ไหม?”)

เพื่อน A: “Exactly! So, what have you been up to lately?”
(เพื่อน A: “แม่นเลย! ซักพักนี้คุณมีอะไรทำบ้างล่าสุด?”)

เพื่อน B: “I’ve been busy with work, and I also traveled to a few countries during my vacation.”
(เพื่อน B: “ฉันยุ่งกับงานและก็ไปเที่ยวประเทศหลายแห่งในช่วงวันหยุดค่ะ”)

เพื่อน A: “That sounds amazing! We should definitely catch up more often.”
(เพื่อน A: “ดูเหมือนมันน่าสนุก! เราควรพบกันบ่อยขึ้นค่ะ”)

เพื่อน B: “Absolutely! Let’s plan to meet up next week for lunch.”
(เพื่อน B: “แน่นอนค่ะ! เรามาวางแผนพบกันอีกสัปดาห์หน้าเพื่อรับประทานอาหารกันดีไหมคะ”)

5. การใช้ ไม่ได้เจอกันนาน ในเชิงภาษาและวีรกรรม

วลี “ไม่ได้เจอกันนาน” หรือ “Long Time No See” ยังคงเป็นที่นิยมในเชิงภาษาและวีรกรรมของคนไทย ซึ่งได้รับความนิยมเนื่องจากการใช้งานที่แพร่หลายในชีวิตประจำวัน และการสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่อบอุ่น หรือสิ่งที่คนไทยคิดถึงเมื่อพบกันอีกครั้งหลังจากนาน

นอกจากนี้ในวีรกรรมและนิทานเพื่อเด็ก บางเรื่องอาจใช้วลีนี้เป็นส่วนหนึ่งของบทสนทนาเพื่อให้เด็กๆ เข้าใจและคำนึงถึงความรู้สึกในการพบกันอีกครั้งของตัวละครหรือสัตว์ที่เคยรู้จักกันก่อน

6. วิธีการออกเสียงและการใช้ Long Time No See ในเนื้อหาภาษาอังกฤษ

วลี “Long Time No See” มีวิธีออกเสียงคือ /lɒŋ taɪm noʊ siː/ ซึ่งมีการเน้นการออกเสียง “Long” และ “See” เป็นพิเศษ โดยเน้นตัวสะกด “ŋ” ใน “Long” และ “See” ซึ่งเป็นตัวเสียง “ng” ที่จะมีเสียงหว่านขณะที่สัมผัสกับเพดานปาก สำหรับ “Time” และ “No” เป็นเสียงสั้นที่มีการออกเสียงเหมือนกับการอ่านตัวอักษรในภาษาอังกฤษ

ในการใช้ “Long Time No See” ในเนื้อหาภาษาอังกฤษ ควรให้ความสำคัญในความเหมาะสมของบริบทและสถานการณ์ การใช้วลีนี้ควรให้ความรู้สึกที่เป็นกันเองและอบอุ่นเพื่อให้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนที่พบกัน อย่างไรก็ตาม หากใช้ในสถานการณ์ทางธุรกิจหรือการสื่อสารทางเป็นทางการควรคำนึงถึงความสุภาพและเหมาะสมของการใช้วลีนี้

7. การฝึกฝนการใช้วลี ไม่ได้เจอกันนาน เพื่อเพิ่มทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ

การฝึกฝนการใช้วลี “ไม่ได้เจอกันนาน” หรือ “Long Time No See” เพื่อเพิ่มทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสามารถทำได้โดยการฝึกพูดภาษาอังกฤษอย่างสม่ำเสมอ การฟังและเรียนรู้ประโยคที่ใช้วลีนี้ในสถานการณ์ต่าง ๆ และหาความหมายและความสัมพันธ์ของวลีนี้ในบทสนทนาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของคนไทย

นอกจากนี้ยังสามารถฝึกฝนการใช้วลีนี้ด้วยการเขียนบทสนทนาหรือประโยคที่ใช้วลี “Long Time No See” ในสถานการณ์ที่ต่าง ๆ อย่างเช่นการสังเกตเพื่อนร่วมชั้นหรือเพื่อนที่ทำงานห่างหายไปนาน และพยายามนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อเพิ่มความประทับใจและความสนุกสนานในการสื่อสารกับคนอื่น ๆ ที่คุ้นเคยหายไปนาน หรือกลุ่มคนที่เคยรู้จักกันมาก่อน

การฝึกฝนการใช้วลี “Long Time No See” จะช่วยเสริมสร้างทักษะการสื่อสารในภาษาอังกฤษให้กับคนไทยอย่างมีความมั่นใจ และความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่น ๆ ที่พบกันอีกครั้งหลังจากนาน

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: ไม่ได้เจอกันนาน ภาษาอังกฤษ ไม่เจอกันนาน คิดถึงจังเลย ภาษาอังกฤษ, นานแค่ไหนแล้วที่ไม่ได้เจอกัน ภาษาอังกฤษ, เจอกันในรอบหลายปี ภาษาอังกฤษ, ในที่สุดก็ได้เจอกัน ภาษาอังกฤษ, ทักทายคนที่ไม่ได้คุยกันนาน ภาษาอังกฤษ, it’s been a while ใช้ยังไง, ไม่เจอกัน หลาย ปี ภาษาอังกฤษ, เจอกันในรอบ4ปี ภาษาอังกฤษ

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ไม่ได้เจอกันนาน ภาษาอังกฤษ

\
\”ไม่ได้เจอกันตั้งนาน\” ภาษาอังกฤษ พูดอย่างไร?

หมวดหมู่: Top 23 ไม่ได้เจอกันนาน ภาษาอังกฤษ

ดูเพิ่มเติมที่นี่: cookkim.com

ไม่เจอกันนาน คิดถึงจังเลย ภาษาอังกฤษ

ไม่เจอกันนาน คิดถึงจังเลย ภาษาอังกฤษ: สวัสดีครับทุกท่าน! ในบทความนี้เราจะมาสำรวจและอธิบายถึงคำว่า “ไม่เจอกันนาน คิดถึงจังเลย” ในภาษาอังกฤษ หากคุณเคยได้ยินหรือเห็นคำนี้มาก่อน แต่ไม่เข้าใจว่าความหมายหรือมาตั้งแต่ไหน คำตอบที่คุณต้องการอาจจะอยู่ที่นี่! เพื่อให้คุณเข้าใจอย่างลึกซึ้ง เราจะอธิบายเกี่ยวกับความหมาย ประโยคและการใช้งานของ “ไม่เจอกันนาน คิดถึงจังเลย” ในประโยคต่างๆ พร้อมทั้งมีส่วนถาม-ตอบที่สามารถช่วยเสริมสร้างความเข้าใจในกรณีที่คุณมีข้อสงสัยเพิ่มเติมด้วย ตามไปดูเลย!

ความหมายของ “ไม่เจอกันนาน คิดถึงจังเลย” ในภาษาอังกฤษ:
ในภาษาอังกฤษ คำนี้ถูกแปลเป็นว่า “Long time no see” ซึ่งเป็นแบบกึ่งพูดและเป็นสำนวนที่ใช้ในการแสดงความเห็นหรือความรู้สึกเมื่อพบกันกับคนที่ไม่ได้เจอหน้ากันนานหนึ่งระยะเวลา โดยทั่วไปแล้วมักใช้ในบริบทที่เป็นกันเอง อาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานที่นักเรียนไม่ได้พบกันตั้งแต่เริ่มเรียนหรือเป็นคนที่คุณคบหายหานเป็นเวลานาน ความหมายของสำนวนนี้นั้นค่อนข้างเป็นทั่วไปและใช้กันอย่างแพร่หลายในวงกว้าง และถูกนำมาใช้ในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นการสวัสดีเพื่อนสนิท การคบหายหาน หรือแม้กระทั่งในบริบททางธุรกิจ

ประโยคตัวอย่างที่ใช้ “ไม่เจอกันนาน คิดถึงจังเลย” ในประโยค:

 1. A: “Hey, long time no see! How have you been?”
  B: “I’ve been good, thanks! It’s been so long since we last met.”

 2. A: “Wow, it’s you! Long time no see!”
  B: “Yes, it’s been a while. How have you been doing?”

 3. A: “Long time no see! Where have you been all this time?”
  B: “I’ve been traveling a lot for work, but now I’m back in town.”

 4. A: “Hey, long time no see! You’ve changed a lot!”
  B: “Thanks! It’s been a long time, hasn’t it?”

การใช้งาน “ไม่เจอกันนาน คิดถึงจังเลย” ในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน:

 • ในการคบหายหานเพื่อน: เมื่อคุณพบกับเพื่อนสนิทหรือเพื่อนร่วมงานที่คุณไม่ได้เจอหน้ากันนาน สำนวนนี้จะเป็นทางเลือกที่น่าใช้ในการทักทายและบอกถึงความคิดถึงเพื่อนๆ ที่คุณไม่ได้เจอในช่วงเวลาหนึ่ง

 • การพบปะครั้งแรกหลังจากนาน: เมื่อคุณพบกับคนที่คุณไม่ได้เจอหน้ากันมานานๆ เรามักจะใช้สำนวนนี้ในการทักทายในช่วงเริ่มต้นเพื่อแสดงความยินดีที่ได้พบกันอีกครั้ง

 • การพบครั้งสุดท้ายก่อนจากกัน: เมื่อคุณและคนอื่นๆ มีโอกาสพบกันเพียงครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเวลาการคบหายหาน สำนวนนี้อาจจะถูกใช้เพื่อแสดงความคิดถึงและอาจเป็นการบอกลาก่อนในครั้งนั้น

FAQs (คำถามที่พบบ่อย):

คำถาม 1: สำนวน “Long time no see” มีการใช้งานอย่างไรในชีวิตประจำวัน?
คำตอบ: “Long time no see” เป็นสำนวนที่นิยมใช้กันในชีวิตประจำวันทั้งในสถานที่ทำงาน สถานศึกษา หรือแม้กระทั่งในชีวิตส่วนตัว โดยมักถูกนำมาใช้เมื่อคุณพบกับคนที่คุณไม่ได้เจอหน้ากันนาน และใช้เพื่อแสดงความเห็นหรือความรู้สึกในการพบกันอีกครั้ง

คำถาม 2: สำนวนนี้เกี่ยวข้องกับภาษาอื่น ๆ อีกมากนักหรือไม่?
คำตอบ: ใช่ สำนวน “Long time no see” เป็นสำนวนที่พบในภาษาอังกฤษ และน่าจะได้รับความนิยมในภาษาอื่น ๆ ในอังกฤษก็เช่นเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น ภาษาจีนจะใช้สำนวน “好久不见” (hǎo jiǔ bù jiàn) และภาษาญี่ปุ่นจะใช้ “久しぶり” (ひさしぶり, hisashiburi) ซึ่งมีความหมายคล้ายกับ “Long time no see” ในภาษาอังกฤษ

คำถาม 3: คำว่า “Long time no see” ทำให้คนรู้สึกอย่างไร?
คำตอบ: คำว่า “Long time no see” มักทำให้คนรู้สึกอบอุ่นและเป็นมิตร หากคุณใช้สำนวนนี้ในการทักทายคนที่คุณไม่ได้เจอหน้ากันนาน คนอีกฝ่ายอาจรู้สึกยินดีและเป็นกันเอง เนื่องจากได้รับความสำคัญที่คุณยังคิดถึงพวกเขาอยู่ในช่วงเวลาที่ไม่ได้เจอกัน

คำถาม 4: ความหมายของสำนวนนี้ต่างกับประโยค “เจอกันใหม่ครับ” หรือไม่?
คำตอบ: ความหมายของสำนวน “Long time no see” และประโยค “เจอกันใหม่ครับ” คือคล้ายคลึงกันในเรื่องการพบกันหลังจากความห่างไกล แต่มีลักษณะที่แตกต่างกันคือ “Long time no see” ใช้เมื่อเราเจอกันหลังจากที่ไม่ได้พบกันนานเป็นระยะเวลานาน ส่วน “เจอกันใหม่ครับ” เป็นการทักทายที่เกิดขึ้นในเวลาที่เราไม่ได้เจอกันนานเท่ากัน อย่างเช่น เมื่อคนสองคนมาพบกันครั้งแรกหลังจากไม่ได้เจอกันนาน

สรุป:
สำนวน “Long time no see” ในภาษาอังกฤษแปลเป็นคำว่า “ไม่เจอกันนาน คิดถึงจังเลย” เป็นสำนวนที่นิยมใช้ในการทักทายคนที่คุณไม่ได้พบกันนาน ในทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นการพบเพื่อนสนิท เพื่อนร่วมงาน หรือคนที่คุณคบหายหาน เป็นคำทักทายที่เป็นที่นิยมและเหมาะสมในทุกสถานการณ์ในชีวิตประจำวันของคุณ

นานแค่ไหนแล้วที่ไม่ได้เจอกัน ภาษาอังกฤษ

นานแค่ไหนแล้วที่ไม่ได้เจอกัน (Long Time No See) – ภาษาอังกฤษ

Introduction

“นานแค่ไหนแล้วที่ไม่ได้เจอกัน” เป็นประโยคที่คนไทยนิยมใช้เมื่อพบกับบุคคลที่ไม่ได้พบกันนานมากขึ้นจากเดิม คำว่า “Long Time No See” คือคำแปลในภาษาอังกฤษที่ใช้แสดงความน่าเชื่อถือ และสามารถใช้ได้ทั้งในกรณีที่พบกันในครั้งแรกหรือครั้งต่อมา ในบทความนี้เราจะศึกษาเกี่ยวกับประโยคนี้ในภาษาอังกฤษอย่างละเอียด เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจในการใช้ภาษาอังกฤษให้คล่องแคล่วมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ความสำคัญของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษก็ไม่ควรละเลย สำหรับคนที่ต้องการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้ดีขึ้นในประเทศที่ใช้ภาษานี้อยู่ เพื่อให้สามารถสื่อสารและติดต่อสื่อสารได้อย่างราบรื่นและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

เกี่ยวกับประโยค “นานแค่ไหนแล้วที่ไม่ได้เจอกัน” (Long Time No See) ในภาษาอังกฤษ

“Long Time No See” เป็นประโยคที่ใช้ในภาษาอังกฤษเพื่อแสดงความเหมือนกันกับประโยค “นานแค่ไหนแล้วที่ไม่ได้เจอกัน” โดยประโยคนี้มักใช้เมื่อพบกับเพื่อนร่วมงานหรือคนที่ไม่ได้พบกันนาน ประโยคนี้อาจเป็นทั้งการพบกันของคนที่คุ้นเคยและคนที่ไม่คุ้นเคยกัน มีลักษณะที่เป็นสุภาพและน่ารักเนื่องจากแสดงถึงความอบอุ่นในการพบกันอีกครั้ง ซึ่งคำว่า “Long Time No See” ไม่ใช่ภาษาอังกฤษแบบเปิดเผยความหมายที่ซับซ้อนมากนัก แต่กลับเป็นคำพูดที่น่ารักและเป็นที่นิยมในการใช้สื่อสารกันระหว่างคนไทยและชาวต่างชาติที่สนใจในภาษาและวัฒนธรรมของคนไทย

สาเหตุที่ควรรู้จัก “Long Time No See” ในภาษาอังกฤษ

ความถี่ในการใช้ประโยค “Long Time No See” นั้นสูงอย่างมากในชีวิตประจำวันของคนไทยที่มีการสื่อสารกับชาวต่างชาติ อาทิเช่น การพบเพื่อนร่วมงานที่ไม่ได้พบกันนานหรือพบคนที่คุ้นเคยกันในโอกาสที่ต่างกัน การใช้ประโยคนี้จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อสร้างความสนุกสนานและความสุขในการสนทนา

การใช้ประโยค “Long Time No See” อย่างถูกต้อง

การใช้ประโยค “Long Time No See” ในภาษาอังกฤษนั้นไม่ใช่เรื่องยาก เนื่องจากมีโครงสร้างและตำแหน่งคำในประโยคที่เป็นแบบคงที่ ดังนั้นเมื่อต้องการใช้ประโยคนี้ให้ใส่ใจในเรื่องต่อไปนี้:

 1. การใช้ประโยค “Long Time No See” ในบทสนทนา:
  A: “Hey, it’s been a long time no see! How have you been?”
  B: “I’ve been great! It’s been a while, huh? What have you been up to?”

 2. การใช้ประโยค “Long Time No See” ในข้อความหรืออีเมล:
  Subject: Long Time No See!
  Message: Hi [ชื่อ], it’s been ages since we last met! Let’s catch up sometime soon.

 3. การใช้ประโยค “Long Time No See” ในสัตว์นำทางหรือแสดงที่ให้ท่าน:
  Tour Guide: Welcome back, everyone! Long time no see! I hope you enjoyed your trip.

 4. การใช้ประโยค “Long Time No See” ในบทความหรือเรื่องราวต่าง ๆ:
  Once upon a time, in a small town, there were two childhood friends who had lost touch for many years. One day, as fate would have it, they crossed paths again – long time no see.

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ “Long Time No See” ในภาษาอังกฤษ

นอกจากประโยค “Long Time No See” แล้วยังมีคำศัพท์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหานี้ ซึ่งสามารถเสริมความรู้และความเข้าใจในเรื่องราวของประโยคนี้ได้ คำศัพท์เหล่านี้อาจจะประกอบด้วย:

 1. Reunion (noun) – การพบกันใหม่หลังจากจากเจอกันครั้งสุดท้าย
 2. Encounter (verb) – เจอกัน, พบกัน, ปะทะกัน
 3. Greeting (noun) – คำทักทาย, คำทักทายสวัสดี
 4. Catch-up (noun) – การพบกันและพูดคุยใหม่เพื่ออัปเดตข้อมูล
 5. Hello (interjection) – สวัสดี, หวัดดี
 6. Friend (noun) – เพื่อน, ผู้ที่คุ้นเคยและน่ารัก

FAQs เกี่ยวกับ “Long Time No See” ในภาษาอังกฤษ

 1. ประโยค “Long Time No See” เป็นคำทักทายหรือคำถาม?

  “Long Time No See” เป็นคำทักทายที่ใช้ในการเปิดตัวหรือทักทายเพื่อนหรือคนที่ไม่ได้พบกันนาน ไม่ใช่คำถาม แต่ในบางกรณีอาจใช้คำนี้พร้อมกับคำถามเสมอกัน ตัวอย่างเช่น:
  A: “Long Time No See! How have you been?”
  B: “I’ve been good, thank you. It’s great to see you again!”

 2. ประโยค “Long Time No See” สามารถใช้กับใครได้บ้าง?

  ประโยค “Long Time No See” สามารถใช้ได้กับทุกคนที่คุ้นเคยและไม่คุ้นเคยกัน ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงาน, คนในครอบครัว, หรือคนที่คุ้นเคยในโอกาสที่ต่างกัน เป็นคำทักทายที่ใช้สำหรับการแสดงความเหมือนกันและความสดใสในการพบกันอีกครั้ง

 3. ประโยค “Long Time No See” ใช้ทั้งในภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้หรือไม่?

  ประโยค “Long Time No See” เป็นคำทักทายในภาษาอังกฤษ และไม่ใช่คำที่ใช้ในภาษาไทย อย่างไรก็ตาม, คำนี้ได้รับความนิยมและใช้กันอย่างแพร่หลายในการสื่อสารกับชาวต่างชาติที่สนใจในภาษาและวัฒนธรรมของคนไทย

 4. ทำไมควรเรียนรู้ภาษาอังกฤษ?

  การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในปัจจุบัน เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดในโลก การรู้จักและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจะช่วยให้คุณสามารถสื่อสารและติดต่อสื่อสารกับคนทั่วโลกได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำธุรกิจ, การท่องเที่ยว, หรือการศึกษาต่อย่อมต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ

สรุป

การใช้ประโยค “Long Time No See” เป็นที่นิยมและเป็นที่รู้จักในการสื่อสารระหว่างคนไทยและชาวต่างชาติที่สนใจในภาษาและวัฒนธรรมของคนไทย ความเข้าใจในประโยคนี้จะช่วยให้คุณสามารถสื่อสารและติดต่อสื่อสารได้อย่างราบรื่นและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น การใช้ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องและคล่องแคล่วเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อการสื่อสารระหว่างชาวไทยและชาวต่างชาติในปัจจุบันที่เปิดโลกสู่ความรู้และสิ่งใหม่ ๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

พบใช่ 36 ไม่ได้เจอกันนาน ภาษาอังกฤษ.

Long Time No See! แปลว่า ไม่เจอกันนานเลยนะ! | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Long Time No See! แปลว่า ไม่เจอกันนานเลยนะ! | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
ประโยคที่ใช้ในการทักทาย เมื่อไม่ได้เจอกันนาน | How To Greet Someone You Haven'T Seen For Ages - Youtube
ประโยคที่ใช้ในการทักทาย เมื่อไม่ได้เจอกันนาน | How To Greet Someone You Haven’T Seen For Ages – Youtube
การทักทายเมื่อไม่ได้เจอกันนาน” – Welcome To My Galaxy
การทักทายเมื่อไม่ได้เจอกันนาน” – Welcome To My Galaxy
ไม่ได้เจอกันตั้งนาน ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ทับศัพท์ที่มาจากภาษาจีน - Youtube
ไม่ได้เจอกันตั้งนาน ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ทับศัพท์ที่มาจากภาษาจีน – Youtube
การทักทายเมื่อไม่ได้เจอกันนาน” – Welcome To My Galaxy
การทักทายเมื่อไม่ได้เจอกันนาน” – Welcome To My Galaxy
พูดยังไงกับคนที่ไม่ได้เจอกันตั้งนาน #Kndspeakingclass | คำนี้ดี Ep.412 - Youtube
พูดยังไงกับคนที่ไม่ได้เจอกันตั้งนาน #Kndspeakingclass | คำนี้ดี Ep.412 – Youtube
40 ภาษาโทย Ideas | Learn Thai, Learn Thai Language, Thai Language
40 ภาษาโทย Ideas | Learn Thai, Learn Thai Language, Thai Language
ไม่เจอกันนานมาก ทักยังไงที่ไม่ใช่ Long Time No See. - Youtube
ไม่เจอกันนานมาก ทักยังไงที่ไม่ใช่ Long Time No See. – Youtube
Long Time No See! (บทสนทนาภาษาอังกฤษ เมื่อไม่ได้เจอกันนาน) #เรียนภาษาอังกฤษครอบจักรวาล #Shorts - Youtube
Long Time No See! (บทสนทนาภาษาอังกฤษ เมื่อไม่ได้เจอกันนาน) #เรียนภาษาอังกฤษครอบจักรวาล #Shorts – Youtube
เพลงคิดถึง 2020 เพลงคิดถึงแฟน
เพลงคิดถึง 2020 เพลงคิดถึงแฟน
ไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยนะ ใช้อย่างไรหนอ | Learning 4 Live
ไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยนะ ใช้อย่างไรหนอ | Learning 4 Live
ไม่เจอกันนาน” ภาษาพม่าพูดว่าอย่างไร? Long Time No See - Youtube
ไม่เจอกันนาน” ภาษาพม่าพูดว่าอย่างไร? Long Time No See – Youtube
Altv ช่อง 4 - 8 คำถามภาษาอังกฤษ ผูกมิตรเพื่อนต่างชาติ
Altv ช่อง 4 – 8 คำถามภาษาอังกฤษ ผูกมิตรเพื่อนต่างชาติ
แล้วเจอกัน” ภาษาอังกฤษใช้อะไรได้บ้าง | Learning 4 Live
แล้วเจอกัน” ภาษาอังกฤษใช้อะไรได้บ้าง | Learning 4 Live
แจก 50 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐาน รู้เท่านี้ ก็พูดกับฝรั่งรู้เรื่อง
แจก 50 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐาน รู้เท่านี้ ก็พูดกับฝรั่งรู้เรื่อง
Altv ช่อง 4 - 8 คำถามภาษาอังกฤษ ผูกมิตรเพื่อนต่างชาติ
Altv ช่อง 4 – 8 คำถามภาษาอังกฤษ ผูกมิตรเพื่อนต่างชาติ
แคปชั่นเกี่ยวกับการรอคอย [ภาษาอังกฤษ] พร้อมคำแปล ... I'M Waiting For You! » Best Review Asia
แคปชั่นเกี่ยวกับการรอคอย [ภาษาอังกฤษ] พร้อมคำแปล … I’M Waiting For You! » Best Review Asia
589+ คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย: เรียนครั้งเดียวจำได้นาน
589+ คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย: เรียนครั้งเดียวจำได้นาน
Adeam Lallana On Twitter:
Adeam Lallana On Twitter: “โอ้ยยยยอันนี้ อันนี้ขำมาก เจอมาในเฟส 55555 อะ นี่ลองเขียนประโยคตัวอย่าง 555555 ผ่อๆๆ Nightmare, หม่ายด่ายทำไหรผิด Eyesight, ไม่เจอกันนาน Peanut หวางนี้, เบี้ยลุยหนะหวางนี้ Can Die… ในป้าวยังไหรมั้ง : My Right, ล้วงๆ ล้วงโย …
ไม่เจอกันนานมาก ทักยังไงที่ไม่ใช่ Long Time No See. - Youtube
ไม่เจอกันนานมาก ทักยังไงที่ไม่ใช่ Long Time No See. – Youtube
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน By โรส] พูดคุยแนะนำแฟนของตัวเองให้อีกฝ่ายรู้จัก บทสนทนาภาษาอังกฤษ Jenny : Hi Ken. How'S It Going? Haven'T Seen You For Ages. หวัดดี เคน เป็นไงบ้าง? ไม่ได้เจอกันนานมาก
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน By โรส] พูดคุยแนะนำแฟนของตัวเองให้อีกฝ่ายรู้จัก บทสนทนาภาษาอังกฤษ Jenny : Hi Ken. How’S It Going? Haven’T Seen You For Ages. หวัดดี เคน เป็นไงบ้าง? ไม่ได้เจอกันนานมาก
น่ารู้กับประโยคภาษาอังกฤษถามทุกข์สุข นอกจากคำว่า How Are You (สบายดีไหม๊) มีคำว่าอะไรอีกบ้าง
น่ารู้กับประโยคภาษาอังกฤษถามทุกข์สุข นอกจากคำว่า How Are You (สบายดีไหม๊) มีคำว่าอะไรอีกบ้าง
ประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย Ep.1 | แกลเลอรีที่โพสต์โดย Learning Tricks | Lemon8
ประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย Ep.1 | แกลเลอรีที่โพสต์โดย Learning Tricks | Lemon8
\
ไม่ได้เจอกันตั้งนาน” ภาษาอังกฤษ พูดอย่างไร? – Youtube
คู่มือการสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สู่ประชาคมอาเซียน
คู่มือการสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สู่ประชาคมอาเซียน
ไม่รู้ไม่ได้!! 80 ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ใช้ในที่ทำงาน
ไม่รู้ไม่ได้!! 80 ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ใช้ในที่ทำงาน
บทสนทนาภาษาอังกฤษ ตัวอย่าง 5 เหตุการณ์ ไว้ใช้ทักทายเพื่อนในโอกาสต่างๆ - Engnow.In.Th เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
บทสนทนาภาษาอังกฤษ ตัวอย่าง 5 เหตุการณ์ ไว้ใช้ทักทายเพื่อนในโอกาสต่างๆ – Engnow.In.Th เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
แคปชั่นขอโทษแฟน ง้อ/ขอคืนดีแฟน ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล » Best Review Asia
แคปชั่นขอโทษแฟน ง้อ/ขอคืนดีแฟน ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล » Best Review Asia
Long Time No See! (บทสนทนาภาษาอังกฤษ เมื่อไม่ได้เจอกันนาน) #เรียนภาษาอังกฤษครอบจักรวาล #Shorts - Youtube
Long Time No See! (บทสนทนาภาษาอังกฤษ เมื่อไม่ได้เจอกันนาน) #เรียนภาษาอังกฤษครอบจักรวาล #Shorts – Youtube
Altv ช่อง 4 - 8 คำถามภาษาอังกฤษ ผูกมิตรเพื่อนต่างชาติ
Altv ช่อง 4 – 8 คำถามภาษาอังกฤษ ผูกมิตรเพื่อนต่างชาติ
50 วลีภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานที่โดดเด่นแบบมือโปร | จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย
50 วลีภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานที่โดดเด่นแบบมือโปร | จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย
ไม่รู้ไม่ได้!! 80 ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ใช้ในที่ทำงาน
ไม่รู้ไม่ได้!! 80 ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ใช้ในที่ทำงาน
ตอบ How Are You? แบบไม่โหล สบายดี ภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไร
ตอบ How Are You? แบบไม่โหล สบายดี ภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไร
ทักทายภาษาอังกฤษ รวมกันกว่า 20 ประโยค พร้อมวิธีถาม-ตอบคล่อง! | Opendurian เตรียมสอบ Toeic Ielts Tcas ก.พ.
ทักทายภาษาอังกฤษ รวมกันกว่า 20 ประโยค พร้อมวิธีถาม-ตอบคล่อง! | Opendurian เตรียมสอบ Toeic Ielts Tcas ก.พ.
ค้นหา ประวัติ นามสกุล รู้ชื่อ รู้ตัวบุคคล รู้ว่าเป็นใคร
ค้นหา ประวัติ นามสกุล รู้ชื่อ รู้ตัวบุคคล รู้ว่าเป็นใคร
รู้หรือไม่? สำนวน Long Time No See ไม่ใช่ภาษาอังกฤษแท้ๆ นะ
รู้หรือไม่? สำนวน Long Time No See ไม่ใช่ภาษาอังกฤษแท้ๆ นะ
ไม่รู้ไม่ได้!! 80 ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ใช้ในที่ทำงาน
ไม่รู้ไม่ได้!! 80 ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ใช้ในที่ทำงาน
ฝึกพูดภาษาอังกฤษ ประโยคใช้พูดจริงในชีวิตประจำวัน สั้นๆง่ายๆ Ep.8 - Youtube
ฝึกพูดภาษาอังกฤษ ประโยคใช้พูดจริงในชีวิตประจำวัน สั้นๆง่ายๆ Ep.8 – Youtube
33 ประโยคภาษาจีนให้ลูกฝึกเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน รู้ไว้ได้ใช้แน่นอน
33 ประโยคภาษาจีนให้ลูกฝึกเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน รู้ไว้ได้ใช้แน่นอน
45 คำคมภาษาอังกฤษ สำหรับคู่รัก แคปชั่นวันครบรอบ คำอวยพรวันเกิดแฟน หรือวันพิเศษต่างๆ
45 คำคมภาษาอังกฤษ สำหรับคู่รัก แคปชั่นวันครบรอบ คำอวยพรวันเกิดแฟน หรือวันพิเศษต่างๆ
ตอบ How Are You? แบบไม่โหล สบายดี ภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไร
ตอบ How Are You? แบบไม่โหล สบายดี ภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไร
ประโยคที่ใช้ในการทักทาย เมื่อไม่ได้เจอกันนาน | How To Greet Someone You Haven'T Seen For Ages - Youtube
ประโยคที่ใช้ในการทักทาย เมื่อไม่ได้เจอกันนาน | How To Greet Someone You Haven’T Seen For Ages – Youtube
Livelyenglish ฝึกภาษาอังกฤษแบบมีชีวิตชีวา]
Livelyenglish ฝึกภาษาอังกฤษแบบมีชีวิตชีวา] “8 ทริคสัมภาษณ์งาน” สัมอิ๊งยังไงให้ปัง!!! ไม่เจอกันนานเลย คิดถึงทุกคนมากที่สุดดดดด 😚😘🥰 วันนี้ครูเกรซรวบรวมทริคในการสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษมาให้ ทั้งหมดนี้เป็นทริคที่ครูเกรซเคยใช้เองตอนสมัยสัมภาษณ
บอกลาภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล - ที่ไม่ใช่แค่บ้ายบาย Bye Bye » Best Review Asia
บอกลาภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล – ที่ไม่ใช่แค่บ้ายบาย Bye Bye » Best Review Asia
15 ประโยค
15 ประโยค “บอกลา” ภาษาอังกฤษที่ใช้ “บ่อยสุดๆ” ~ – Pantip
Long Time No See! (บทสนทนาภาษาอังกฤษ เมื่อไม่ได้เจอกันนาน) #เรียนภาษาอังกฤษครอบจักรวาล #Shorts - Youtube
Long Time No See! (บทสนทนาภาษาอังกฤษ เมื่อไม่ได้เจอกันนาน) #เรียนภาษาอังกฤษครอบจักรวาล #Shorts – Youtube
For Vs Since | บล็อกภาษาอังกฤษอิงกู
For Vs Since | บล็อกภาษาอังกฤษอิงกู
100++ วลีภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย ความหมายน่าสนใจ ไม่รู้ไม่ได้
100++ วลีภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย ความหมายน่าสนใจ ไม่รู้ไม่ได้
60 แคปชั่นเพื่อนฮาๆ แคปชั่นเพื่อนสนิทซึ้งๆ แคปชั่นเกี่ยวกับเพื่อน เด็ดๆ
60 แคปชั่นเพื่อนฮาๆ แคปชั่นเพื่อนสนิทซึ้งๆ แคปชั่นเกี่ยวกับเพื่อน เด็ดๆ
100 ประโยคอังกฤษ สายฝอห้ามพลาด ใช้คุยกับฝรั่งได้ชัวร์ | Opendurian เตรียมสอบ Toeic Ielts Tcas ก.พ.
100 ประโยคอังกฤษ สายฝอห้ามพลาด ใช้คุยกับฝรั่งได้ชัวร์ | Opendurian เตรียมสอบ Toeic Ielts Tcas ก.พ.

ลิงค์บทความ: ไม่ได้เจอกันนาน ภาษาอังกฤษ.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ ไม่ได้เจอกันนาน ภาษาอังกฤษ.

ดูเพิ่มเติม: https://cookkim.com/category/investing

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *