Skip to content
Trang chủ » บอกทางภาษาอังกฤษ: เคล็ดลับในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

บอกทางภาษาอังกฤษ: เคล็ดลับในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

ฝึกพูดบอกทางเป็นภาษาอังกฤษง่ายๆ สำหรับผู้เริ่มต้น

ฝึกพูดบอกทางเป็นภาษาอังกฤษง่ายๆ สำหรับผู้เริ่มต้น

บอกทางภาษาอังกฤษ: แนะนำเกี่ยวกับการให้ทิศทาง

บทนำ

การให้ทิศทางเป็นทักษะที่สำคัญในชีวิตประจำวันของเรา ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปสถานที่ใหม่ ๆ หากพบกับสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคย หรือการช่วยเหลือคนอื่นในการต้องการแนะนำทางที่เข้าใจยาก การให้ทิศทางให้ถูกต้องและชัดเจนเป็นสิ่งที่ทำให้เราเป็นคนที่เป็นประโยชน์และให้ความช่วยเหลือให้กับคนอื่นได้อย่างดีที่สุด ในบทความนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับวิธีการบอกทางภาษาอังกฤษและเทคนิคต่าง ๆ ในการให้ทิศทางให้เป็นอย่างมืออาชีพ

เริ่มต้นในการให้ทิศทาง

ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาที่เป็นความรู้เกี่ยวกับวลีและคำศัพท์ที่ใช้ในการให้ทิศทาง ขอให้เรามาเริ่มต้นกับขั้นตอนการให้ทิศทางเบื้องต้นกันก่อน ทำความเข้าใจกับเหตุผลที่ควรทำให้ความช่วยเหลือและให้ทิศทางด้วยภาษาอังกฤษในลำดับดังนี้

 1. สื่อความเจตนาด้วยมิตรภาพ: เมื่อคุณต้องการให้ทิศทางหรือช่วยเหลือคนอื่น ๆ อย่าลืมทำแบบนี้ด้วยมิตรภาพ โดยใช้ภาษาที่สุภาพและเมตตาสั่งสอน

 2. ให้คำแนะนำในลักษณะที่ชัดเจน: ควรให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และตรงไปตรงมา หากท่านทราบถึงสถานที่หรือทิศทางให้กล่าวให้ชัดเจนและละเอียด ๆ

 3. ใช้ภาษาง่าย ๆ และคำที่เข้าใจง่าย: ไม่ว่าคุณจะให้ทิศทางกับคนที่เก่งภาษาอังกฤษหรือไม่ก็ตาม ควรใช้คำศัพท์ที่เข้าใจง่ายและถูกต้องเพื่อไม่ให้เกิดความสับสน

 4. ใช้ภาษาตามบริบท: ให้คำแนะนำและทิศทางในบริบทที่เหมาะสม ยกตัวอย่างเช่น การให้ทิศทางให้กับนักท่องเที่ยวอาจมีการใช้คำศัพท์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น

วลีและคำศัพท์ที่ใช้ในการให้ทิศทาง

เมื่อเราเริ่มต้นให้ทิศทางด้วยภาษาอังกฤษ มีวลีและคำศัพท์บางอย่างที่ควรทราบเพื่อให้คำแนะนำและทิศทางให้ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ดังนี้:

 1. “Go straight” – หมายถึงให้เดินตรงไปข้างหน้าโดยไม่เลี้ยวขวาหรือเลี้ยวซ้าย

 2. “Turn left” – หมายถึงให้เลี้ยวซ้าย

 3. “Turn right” – หมายถึงให้เลี้ยวขวา

 4. “Take the first/second/third street on the left/right” – หมายถึงให้เลือกใช้ถนนครั้งแรก/ที่สอง/ที่สาม ทางด้านซ้ายหรือด้านขวา

 5. “Go past (something)” – หมายถึงให้เดินผ่านสิ่งของหรือสถานที่ใด ๆ ที่อยู่ด้านหน้า

 6. “Cross the road” – หมายถึงให้ข้ามถนน

 7. “Keep going until you reach (somewhere)” – หมายถึงให้เดินต่อไปจนกระทั่งถึงสถานที่หนึ่ง

 8. “It’s on your left/right” – หมายถึงสิ่งของหรือสถานที่นั้นอยู่ทางด้านซ้ายหรือด้านขวาของท่าน

 9. “It’s just around the corner” – หมายถึงสิ่งของหรือสถานที่นั้นอยู่ไม่ไกลจากจุดที่ท่านยืนอยู่

 10. “You can’t miss it” – หมายถึงสิ่งของหรือสถานที่นั้นไม่สามารถไม่เห็นได้

การให้ทิศทางสำหรับการเดินทางโดยใช้รถยนต์

การให้ทิศทางสำหรับการเดินทางโดยใช้รถยนต์มีลักษณะที่เฉพาะเจาะจงกว่าการให้ทิศทางเดินเท้า ดังนั้นเมื่อท่านต้องการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการขับรถยนต์ให้ครบถ้วนและรอบคอบดังนี้:

 1. “Get on the highway” – หมายถึงให้เข้าสู่ทางหลวง

 2. “Take the exit number X” – หมายถึงให้ออกจากทางหลวงที่เลขทางออก X

 3. “Merge onto (highway name)” – หมายถึงให้รวมกันเข้าสู่ทางหลวงที่ชื่อว่า (ชื่อทางหลวง)

 4. “Stay in the right/left lane” – หมายถึงให้อยู่ในช่องทางขวา/ซ้าย

 5. “Make a U-turn” – หมายถึงให้เลียบรถกลับหันกลับ

 6. “Go through the roundabout” – หมายถึงให้ขับรถผ่านทางล้อมกล้อง

 7. “You have reached your destination” – หมายถึงว่าคุณได้ถึงสถานที่ปลายทางแล้ว

 8. “Park your car here” – หมายถึงให้จอดรถที่นี่

การให้ทิศทางสำหรับการเดินทางโดยใช้ระบบขนส่งสาธารณะ

สำหรับการให้ทิศทางสำหรับการเดินทางโดยใช้ระบบขนส่งสาธารณะ เช่น รถบัส รถไฟใต้ดิน หรือรถราง มีวลีและคำศัพท์ที่ควรทราบดังนี้:

 1. “Take the (bus/train/subway) number X” – หมายถึงให้นั่งรถ (รถบัส/รถไฟใต้ดิน/รถราง) เลขที่ X

 2. “Get off at (station/stop name)” – หมายถึงให้ลงจาก (สถานี/ป้ายหยุด) ชื่อว่า (ชื่อสถานี/ป้ายหยุด)

 3. “Transfer at (station/stop name)” – หมายถึงให้เปลี่ยนรถที่ (สถานี/ป้ายหยุด) ชื่อว่า (ชื่อสถานี/ป้ายหยุด)

 4. “The (bus/train/subway) will arrive in X minutes” – หมายถึงรถ (รถบัส/รถไฟใต้ดิน/รถราง) จะมาถึงใน X นาที

แนะนำเส้นทางในสถานที่สำคัญ

เมื่อคุณอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวหรือสถานที่สำคัญต่าง ๆ อาจมีความจำเป็นที่จะต้องแนะนำเส้นทางให้กับคนอื่น ๆ ดังนั้น ควรมีความรู้เกี่ยวกับวลีและคำศัพท์ดังนี้:

 1. “The (tourist attraction) is located at (address)” – หมายถึงสถานที่ท่องเที่ยว (tourist attraction) ตั้งอยู่ที่ (ที่อยู่)

 2. “You can take the (bus/train/subway) number X to get there” – หมายถึงคุณสามารถนั่งรถ (รถบัส/รถไฟใต้ดิน/รถราง) เลขที่ X เพื่อไปที่นั้น

 3. “It’s about (distance) from here” – หมายถึงมีระยะทางประมาณ (ระยะทาง) จากที่นี่

การให้ทิศทางโดยใช้แผนที่และอินเตอร์เน็ต

ในยุคปัจจุบัน เรามีทรัพยากรที่ให้บริการในการให้ทิศทางที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น คือแผนที่และอินเตอร์เน็ต โดยมีวลีและคำศัพท์ดังนี้:

 1. “You can use Google Maps/Waze to navigate” – หมายถึงคุณสามารถใช้ Google Maps/Waze เพื่อนำทาง

 2. “Search for (place name) on the map” – หมายถึงค้นหา (ชื่อสถานที่) บนแผนที่

 3. “Zoom in/out to see more details” – หมายถึงขยายเพื่อดูรายละเอียดมากขึ้น/หดเพื่อดูรายละเอียดน้อยลง

 4. “You are here” – หมายถึงคุณอยู่ที่นี่

คำแนะนำในการหาที่อยู่และสถานที่ต่าง ๆ

สำหรับการหาที่อยู่และสถานที่ต่าง ๆ นอกจากใช้แผนที่และอินเตอร์เน็ตแล้ว ยังมีวลีและคำศัพท์ต่อไปนี้ที่ควรทราบ:

 1. “Excuse me, could you tell me how to get to (place)?” – หมายถึงขอโทษค่ะ/ครับ คุณช่วยบอกทางไปที่ (สถานที่) ให้หน่อยได้ไหมคะ/ครับ?

 2. “I’m lost” – หมายถึงฉันหลงทาง

 3. “Can you show me on the map?” – หมายถึงคุณแสดงให้ดูบนแผนที่ให้หน่อยได้ไหมคะ/ครับ?

การสอบถามและขอความกรุณาในการให้ทิศทาง

เมื่อต้องการสอบถามและขอความกรุณาในการให้ทิศทางให้ครบถ้วน ควรใช้วลีและคำศัพท์ต่อไปนี้:

 1. “Excuse me, could you help me find (place)?” – หมายถึงขอโทษค่ะ/ครับ คุณช่วยช่วยหาที่ (สถานที่) ให้หน่อยได้ไหมคะ/ครับ?

 2. “I’m looking for (place)” – หมายถึงฉันกำลังมองหา (สถานที่)

 3. “Which way should I go to get to (place)?” – หมายถึงฉันควรเดินทางไปทางไหนเพื่อไปที่ (สถานที่)?

การแก้ปัญหาเมื่อต้องการให้ทิศทางและไม่เข้าใจภาษาอังกฤษ

หากคุณพบว่าคุณต้องการให้ทิศทางและคนที่คุณพบไม่เข้าใจภาษาอังกฤษ อย่าเป็นห่วง คุณสามารถใช้วลีและคำศัพท์ต่อไปนี้เพื่อแก้ปัญหา:

 1. “I don’t speak English” – หมายถึงฉันไม่พูดภาษาอังกฤษ

 2. “Do you speak (your native language)?” – หมายถึงคุณพูด (ภาษาแม่) ได้ไหมคะ/ครับ?

 3. “Can you write it down for me?” – หมายถึงคุณเขียนให้ฉันดูได้ไหมคะ/ครับ?

แบบฝึกหัด: การบอกทางภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เรามาฝึกการให้ทิศทางให้กับคนอื่น ๆ ด้วยแบบฝึกหัดเล็ก ๆ นี้ค่ะ/ครับ:

 1. You are at a bus stop, and someone asks you how to get to the nearest museum. What do you say?

  • Answer: “Sure! Go straight and take the first left. The museum is on your right.”
 2. You are driving a car, and your friend wants to know how to get to the shopping mall. What directions do you provide?

  • Answer: “Take the third street on the right. Go past two traffic lights, and the shopping mall will be on your left.”
 3. A tourist asks you how to go to the central train station. How would you guide them?

  • Answer: “Walk straight ahead and cross the road. Then, turn left and walk for about 200 meters. The central train station is on your right.”
 4. You are at a famous landmark, and someone asks you how to get to the nearest restaurant. What do you say?

  • Answer: “It’s just around the corner. Walk straight ahead, and you’ll see the restaurant on your left.”
 5. Your friend is lost in the city, and they need to find their way back to your home. How do you help them?

  • Answer: “Stay where you are, and I’ll come to pick you up. Can you share your location with me on the map?”

ความช่วยเหลือในการให้ทิศทางอย่างถูกต้องและชัดเจนเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตประจำวัน เป็นทักษะที่มีประโยชน์ในการช่วยเหลือคนอื่นและก็ตนเองในการเดินทาง ขอให้บทความนี้เป็นประโยชน์ในการสอนให้ทิศทางภาษาอังกฤษและเพิ่มความรู้ความเข้าใจในหัวข้อนี้ค่ะ/ครับ

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: บอกทางภาษาอังกฤษ แบบฝึกหัด การบอกทางภาษาอังกฤษ, ประโยคถามทาง ภาษาอังกฤษ, ตรงไป ภาษาอังกฤษ, เดินตรงไป ภาษาอังกฤษ, เดินตรงไปข้างหน้า ภาษาอังกฤษ, ทิศทาง ภาษาอังกฤษ, directions การบอกทิศทาง, บอกทาง ภาษาจีน

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ บอกทางภาษาอังกฤษ

ฝึกพูดบอกทางเป็นภาษาอังกฤษง่ายๆ สำหรับผู้เริ่มต้น
ฝึกพูดบอกทางเป็นภาษาอังกฤษง่ายๆ สำหรับผู้เริ่มต้น

หมวดหมู่: Top 16 บอกทางภาษาอังกฤษ

ดูเพิ่มเติมที่นี่: cookkim.com

แบบฝึกหัด การบอกทางภาษาอังกฤษ

แบบฝึกหัด การบอกทางภาษาอังกฤษ: แนะนำและพูดถึงอย่างละเอียด

คำบอกทางเป็นสิ่งที่เราต้องใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อนำทางผู้อื่นไปสู่สถานที่ต่างๆ อย่างไรก็ตามการบอกทางในภาษาอังกฤษอาจเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับคนที่ไม่ใช่ภาษาแม่ของเขา แต่เรียนรู้และฝึกฝนการบอกทางในภาษาอังกฤษนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญและเป็นประโยชน์อย่างมาก ในบทความนี้เราจะพูดถึงแบบฝึกหัด การบอกทางภาษาอังกฤษเพื่อช่วยเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจในเรื่องนี้อย่างละเอียด นอกจากนี้ยังมีส่วน FAQ ที่สามารถตอบคำถามที่อาจเกิดขึ้นในการเรียนรู้และฝึกฝนนี้ด้วย

แบบฝึกหัด การบอกทางภาษาอังกฤษ

1. การใช้ภาษาอังกฤษในการบอกทาง

เมื่อเราต้องการให้คำแนะนำหรือนำทางใครบางคนไปสู่สถานที่ต่างๆ หรือถามเส้นทางไปยังสถานที่ที่ต้องการ เราจำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร แบบฝึกหัดการบอกทางในภาษาอังกฤษจะช่วยให้เราเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการให้คำแนะนำ และนำทาง รวมถึงโครงสร้างประโยคที่ถูกต้องในเชิงบอกทาง

2. คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการบอกทาง

เมื่อฝึกหัดการบอกทางในภาษาอังกฤษ เราจำเป็นต้องรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง เช่น:

 • ไปข้างหน้า (Go straight)
 • เลี้ยวขวา/เลี้ยวซ้าย (Turn right/left)
 • อยู่ทางซ้าย/ขวา (Be on the left/right)
 • อยู่ตรงข้าม (Be across from)
 • อยู่ใกล้ที่สุด (Be the closest to)
 • อยู่ใกล้ๆ (Be near)
 • อยู่ในทิศทาง (Be in the direction of)

3. โครงสร้างประโยคในการบอกทาง

เมื่อต้องการให้คำแนะนำหรือบอกทางในภาษาอังกฤษ เราต้องมีโครงสร้างประโยคที่ถูกต้องเพื่อให้คำของเรามีความหมายที่ชัดเจน ส่วนประกอบหลักของประโยคที่ใช้ในการบอกทางประกอบด้วย:

 • กริยา (Verb): เป็นคำที่ใช้ในการบอกกิจกรรม เช่น go, turn, walk
 • กริยาช่วย (Auxiliary verb): เป็นคำที่ใช้เสริมความหมายให้กับกริยาหลัก เช่น can, will, should
 • นาม (Noun): เป็นคำที่ใช้ในการระบุสิ่งของหรือสถานที่ เช่น road, intersection, building
 • ตัวชี้ทาง (Directional): เป็นคำที่ใช้ระบุทิศทาง เช่น right, left, straight

เมื่อรวมทั้งหมดเข้าด้วยกัน ก็จะได้ประโยคที่สมบูรณ์และชัดเจนในการบอกทางในภาษาอังกฤษ

4. แบบฝึกหัดการบอกทางในชีวิตจริง

เมื่อเรามีความรู้และเข้าใจในเรื่องของการบอกทางในภาษาอังกฤษแล้ว การฝึกหัดในชีวิตจริงจะเป็นประโยชน์อย่างมาก นอกจากเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษแล้ว ยังช่วยให้การเดินทางและการสื่อสารกับคนที่ไม่ใช่ภาษาแม่เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น

เราสามารถฝึกการบอกทางในชีวิตจริงได้โดยการ:

 • ใช้ภาษาอังกฤษในการบอกทางขณะที่เดินทางหรืออยู่นอกบ้าน
 • เรียนรู้คำศัพท์เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ต่างๆ
 • ฝึกพูดและฟังการบอกทางในภาษาอังกฤษอย่างสม่ำเสมอ
 • หาเพื่อนที่สนใจเรื่องการบอกทางเพื่อฝึกภาษาอังกฤษร่วมกัน

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

1. ฉันต้องการเรียนรู้การบอกทางในภาษาอังกฤษแต่ไม่มีพื้นฐานเลย ต้องเริ่มต้นที่ไหนดี?

เริ่มต้นด้วยการเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการบอกทางเบื้องต้น เช่น “go straight,” “turn left,” “turn right” และ “intersection” ซึ่งเป็นคำศัพท์พื้นฐานที่คุณจำเป็นต้องทราบในการให้คำแนะนำและนำทาง

2. มีแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมในเรื่องของการบอกทางในภาษาอังกฤษที่คุณแนะนำหรือไม่?

ใช่! นอกจากแหล่งที่อ้างอิงในบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถหาเนื้อหาเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ เช่น แอปพลิเคชันสำหรับฝึกการบอกทาง หรือเว็บไซต์ที่เน้นเรื่องการเดินทางและการท่องเที่ยว

3. มีวิธีในการฝึกการบอกทางในชีวิตประจำวันได้อย่างไร?

ใช่ คุณสามารถฝึกการบอกทางในชีวิตประจำวันได้โดยการใช้ภาษาอังกฤษในกิจกรรมประจำวัน เช่น เมื่อคุณเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ คุณสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อผู้คนในสถานที่นั้นๆ รวมถึงฝึกการใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องในสถานที่นั้นๆ ด้วย

4. การบอกทางในภาษาอังกฤษมีความยากและซับซ้อนไหม?

การบอกทางในภาษาอังกฤษอาจดูซับซ้อนเมื่อคุณเพิ่งเริ่มต้นเรียนรู้ แต่เมื่อคุณฝึกฝนและเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการบอกทางอย่างสม่ำเสมอ ความยากนั้นจะลดลงเรื่อยๆ การบอกทางในภาษาอังกฤษเป็นทักษะที่สามารถฝึกฝนและปรับปรุงได้ในชีวิตประจำวัน

สรุป

การฝึกหัดการบอกทางในภาษาอังกฤษเป็นองค์ความรู้ที่สำคัญและมีประโยชน์อย่างมากในชีวิตประจำวัน การเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการบอกทางและโครงสร้างประโยคในการบอกทางที่ถูกต้องจะช่วยให้เราสามารถให้คำแนะนำและนำทางในภาษาอังกฤษได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง การฝึกหัดในชีวิตจริงเป็นวิธีที่ดีในการเสริมสร้างทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษและเตรียมความพร้อมในการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ หากคุณมีความตั้งใจและฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ คุณจะพบว่าการบอกทางในภาษาอังกฤษกลับกลายเป็นทักษะที่ง่ายและน่าสนุกอย่างที่คิดไม่ถึง

ประโยคถามทาง ภาษาอังกฤษ

ประโยคถามทางภาษาอังกฤษ: เคล็ดลับในการใช้และเข้าใจอย่างละเอียด

คำอธิบาย

ในภาษาอังกฤษ ประโยคถามทาง (Question Sentences) เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการสื่อสารและเรียนรู้ภาษานี้ การใช้ประโยคถามทางอย่างถูกต้องช่วยให้คุณสามารถสอบถามข้อมูลหรือให้คำถามได้อย่างถูกต้องและให้ความหมายที่ต้องการ ในบทความนี้เราจะเสนอเคล็ดลับในการใช้ประโยคถามทางภาษาอังกฤษอย่างละเอียด พร้อมกับอธิบายและคำแนะนำในการเข้าใจและตอบประโยคถามทางให้สอดคล้องกับเนื้อหาของประโยคที่ถามมา เพื่อให้คุณสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและในสถานการณ์ที่ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เริ่มต้นที่พื้นฐาน: ประโยคถามแบบ Yes/No

เริ่มแรกเรามาทำความเข้าใจกันเกี่ยวกับประโยคถามแบบ Yes/No ซึ่งเป็นประโยคถามที่ใช้ในการสอบถามเรื่องที่สามารถตอบได้เพียง “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” เท่านั้น เช่น:

 1. Do you like coffee? (คุณชอบกาแฟหรือไม่?)

ในประโยคนี้ คำถามทำหน้าที่สอบถามความชอบในกาแฟ คำตอบที่เป็นไปได้คือ “Yes, I do.” (ใช่ ฉันชอบ) หรือ “No, I don’t.” (ไม่ ฉันไม่ชอบ)

 1. Is she coming to the party? (เธอจะมาปาร์ตี้ใช่ไหม?)

คำถามนี้สอบถามเกี่ยวกับการมาเข้าร่วมปาร์ตี้ คำตอบที่เป็นไปได้คือ “Yes, she is.” (ใช่ เธอจะมา) หรือ “No, she isn’t.” (ไม่ เธอจะไม่มา)

การใช้ประโยคถามแบบ Yes/No เป็นเรื่องง่ายและเป็นที่นิยมในการสื่อสารทุกวัน เพราะมีลักษณะคำถามที่ตอบได้ง่ายและไม่ซับซ้อน

ประโยคถามแบบ Wh-Questions

นอกจากประโยคถามแบบ Yes/No แล้ว ยังมีประโยคถามแบบ Wh-Questions ที่เป็นประโยคถามที่ใช้คำถามขึ้นต้นด้วยคำถาม (Wh-words) เช่น:

 1. What is your favorite movie? (ภาพยนตร์เรื่องไหนที่คุณชื่นชอบ?)

ในประโยคนี้ เราใช้คำถาม “What” เพื่อสอบถามเกี่ยวกับภาพยนตร์ที่ชื่นชอบของคนนั้น คำตอบที่เป็นไปได้เช่น “My favorite movie is Titanic.” (ภาพยนตร์ที่ฉันชื่นชอบคือ Titanic)

 1. Where did you go on vacation? (คุณไปพักผ่อนที่ไหน?)

คำถามนี้สอบถามถึงสถานที่ที่คนนั้นไปพักผ่อนในช่วงวันหยุด คำตอบที่เป็นไปได้เช่น “I went to Phuket.” (ฉันไปพักผ่อนที่ภูเก็ต)

คำถามแบบ Wh-Questions เปิดโอกาสให้เราสอบถามเกี่ยวกับหลากหลายเรื่องราวในชีวิตประจำวัน และให้คำตอบที่มีความหลากหลาย เป็นประโยคถามที่ช่วยสร้างสรรค์การสนทนาที่น่าสนุกและน่าตื่นเต้น

โครงสร้างของประโยคถามทางภาษาอังกฤษ

เมื่อคุณรู้จักกับแบบฟอร์มของประโยคถามแบบ Yes/No และ Wh-Questions ลองมาทำความเข้าใจกันเกี่ยวกับโครงสร้างของประโยคถามทางภาษาอังกฤษ โดยประกอบด้วยส่วนสำคัญต่อไปนี้:

 1. Wh-Word (คำถาม): เป็นคำถามที่เริ่มต้นประโยค ซึ่งจะแสดงเนื้อหาหรือความหมายของประโยคถาม เช่น What, Where, When, Who, Why, How เป็นต้น

 2. Auxiliary Verb (กริยาช่วย): เป็นคำกริยาที่ใช้ร่วมกับประโยคถามแบบ Yes/No เพื่อสร้างคำถาม คำกริยาช่วยที่ใช้กันอย่างแพร่หลายคือ “do” และ “be” เช่น “do you,” “is she,” “did they” เป็นต้น

 3. Subject (เรื่อง): เป็นส่วนที่กำหนดเรื่องหรือคนที่เป็นเจ้าของของคำถาม ซึ่งอาจมีทั้งแทนสรรพนามหรือนามเอก

 4. Main Verb (กริยาหลัก): เป็นคำกริยาหลักที่ใช้ในประโยคถาม เป็นส่วนที่กำหนดแสดงการกระทำหรือสภาวะของเรื่องหรือประธาน

 5. Complement (กรรม): เป็นส่วนที่กำหนดความเป็นจริงในประโยคถาม หรือแสดงถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรื่องหรือประธาน

การตอบประโยคถามทางภาษาอังกฤษ

เมื่อเราได้ทำความเข้าใจกับโครงสร้างของประโยคถามแล้ว มาทำความรู้จักกับการตอบประโยคถามทางภาษาอังกฤษ โดยมีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้:

 1. ให้ตอบโดยใช้คำตอบแบบเต็ม (Full Answers): เมื่อตอบประโยคถามทางภาษาอังกฤษ ควรตอบโดยใช้คำตอบที่ครอบคลุมทุกส่วนของคำถาม เพื่อให้คำตอบมีความเป็นระเบียบและชัดเจน

 2. ยืนยันด้วยกริยาช่วย (Confirm with Auxiliary Verb): เมื่อตอบประโยคถามแบบ Yes/No ควรใช้กริยาช่วยเพื่อยืนยันคำตอบ ดังนี้:

  • Yes: ใช้ “do” หรือ “does” หากประโยคถามใช้ “do” หรือ “did” ในขณะที่คำตอบเป็นกริยาที่เติม s/es หรือกริยาช่องที่ 3
  • No: ใช้ “don’t” หรือ “doesn’t” หากประโยคถามใช้ “do” หรือ “did” ในขณะที่คำตอบเป็นกริยาที่ไม่เติม s/es หรือกริยาช่องที่ 2
 3. ยืนยันด้วยคำตอบแบบกระชับ (Confirm with Short Answers): เมื่อตอบประโยคถามแบบ Yes/No ยังสามารถใช้คำตอบแบบกระชับได้ โดยใช้กริยาช่วยคู่กับคำทำนาย (Yes, I am. / No, she isn’t. เป็นต้น)

 4. ใช้คำตอบที่เหมาะสม (Appropriate Responses): ตอบคำถามที่ถามมาด้วยคำตอบที่เหมาะสมกับความเป็นจริง และควรเสริมคำตอบด้วยข้อมูลที่เพิ่มเติมถ้าจำเป็น

 5. ควรให้ความระมัดระวังในการใช้ตัวชี้ที่ถาม (Pronouns): หากประโยคถามถามเกี่ยวกับคนหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคน ในการตอบควรใช้ตัวชี้ที่ถามอย่างถูกต้องเสมอ หากไม่มั่นใจให้ใช้ชื่อเต็มหรือคำอธิบายแทน

ประโยคถามทางในเชิงพิเศษ: Yes/No Question Tags

ในภาษาอังกฤษยังมีข้อเสนอใจเพิ่มเติมในการถามความเห็น โดยใช้ Yes/No Question Tags ซึ่งเป็นข้อความที่เสริมท้ายประโยคถามเพื่อยืนยันความเห็นของคนที่ถาม โครงสร้างของ Yes/No Question Tags คือ:

 • ถามแบบบวก (Positive Question Tag): ใช้ “isn’t it” หรือ “aren’t they” หากประโยคถามใช้กริยาช่วย “is” หรือ “are” เช่น:

  • You’re coming to the party, aren’t you? (คุณจะมาปาร์ตี้ใช่ไหม?)
 • ถามแบบลบ (Negative Question Tag): ใช้ “is it” หรือ “are they” หากประโยคถามใช้กริยาช่วย “is” หรือ “are” เช่น:

  • They aren’t coming, are they? (พวกเขาไม่มาใช่ไหม?)

Yes/No Question Tags ช่วยเสริมความเริ่มต้นให้กับประโยคถามและแสดงให้เห็นถึงทัศนคติของคนที่พูด

FAQ

 1. ประโยคถามทางภาษาอังกฤษคืออะไร?

  • ประโยคถามทางภาษาอังกฤษเป็นประโยคที่ใช้สอบถามข้อมูลหรือสิ่งที่ต้องการให้คำตอบ
 2. ประเภทของประโยคถามทางภาษาอังกฤษมีอะไรบ้าง?

  • ประโยคถามแบบ Yes/No และประโยคถามแบบ Wh-Questions เป็นประเภทที่พบมากในภาษาอังกฤษ
 3. ตัวอย่างของประโยคถามแบบ Yes/No คืออะไร?

  • “Do you like ice cream?” (คุณชอบไอศกรีมหรือไม่?)
 4. ตัวอย่างของประโยคถามแบบ Wh-Questions คืออะไร?

  • “What is your favorite color?” (สีที่คุณชื่นชอบคืออะไร?)
 5. มีเคล็ดลับในการตอบประโยคถามทางภาษาอังกฤษอะไรบ้าง?

  • ควรตอบโดยใช้คำตอบแบบเต็ม และใช้กริยาช่วยหรือคำตอบแบบกระชับที่เหมาะสมกับคำถามที่ถามมา
 6. Yes/No Question Tags คืออะไรและใช้ยังไง?

  • Yes/No Question Tags เป็นข้อความที่เสริมท้ายประโยคถามเพื่อยืนยันความเห็น สามารถใช้ร่วมกับประโยคถามแบบบวกหรือลบเพื่อเสริมความเริ่มต้นให้กับประโยคถาม

การใช้ประโยคถามทางภาษาอังกฤษให้ถูกต้องและครบถ้วนเป็นสิ่งสำคัญในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ความรู้ในการใช้ประโยคถามทางภาษาอังกฤษจะช่วยให้คุณสื่อสารได้อย่างราบรื่นและเสริมสร้างความเข้าใจกับผู้คนในสถานการณ์ต่างๆ และช่วยเสริมสร้างความรู้เรื่องภาษาอังกฤษในระดับเพิ่มเติมด้วยเช่นกัน

พบใช่ 41 บอกทางภาษาอังกฤษ.

Directions ตอนที่ 1: บอกทางเป็นภาษาอังกฤษ ง๊ายง่าย - Youtube
Directions ตอนที่ 1: บอกทางเป็นภาษาอังกฤษ ง๊ายง่าย – Youtube
50 คำศัพท์บอกทิศทาง ประโยคบอกทาง ภาษาอังกฤษ วิธีถามเส้นทาง – Bestkru
50 คำศัพท์บอกทิศทาง ประโยคบอกทาง ภาษาอังกฤษ วิธีถามเส้นทาง – Bestkru
รู้ไว้ คำศัพท์ภาษาอังกฤษไว้บอกทาง อยู่ไหนก็รอด ไม่หลงแน่นอน กรกฎาคม 2023 - Sale Here
รู้ไว้ คำศัพท์ภาษาอังกฤษไว้บอกทาง อยู่ไหนก็รอด ไม่หลงแน่นอน กรกฎาคม 2023 – Sale Here
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ: คำบุพบทบอกทิศทาง ใช้อย่างไรให้ถูกต้อง จะได้หายงง!!! | Scholarship.In.Th
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ: คำบุพบทบอกทิศทาง ใช้อย่างไรให้ถูกต้อง จะได้หายงง!!! | Scholarship.In.Th
Giving Directions (การบอกทิศทาง) - Youtube
Giving Directions (การบอกทิศทาง) – Youtube
Your Buddy On Twitter:
Your Buddy On Twitter: “📍ประโยคสำหรับการบอกเส้นทาง 🔆 ท่องทบทวนไว้บ่อยๆนะคะ อาจจะมีออกไม่เยอะ แต่หลายคะแนนอยู่น้าา คะแนนอาจจะตัดกันตรงนี้ก็เป็นได้นะ สู้ๆนะ #Dek62 #Dek63 #Dek64 #เด็กซิ่ว #ทบทวน #สรุปอังกฤษ #ภาษาอังกฤษ #9วิชาสามัญ #Onet #Gateng #คำ …
ถามทางว่ายากแล้ว ถ้าจะบอกทางล่ะ เป็นภาษาอังกฤษ จะบอกอย่างไร | Learning 4 Live
ถามทางว่ายากแล้ว ถ้าจะบอกทางล่ะ เป็นภาษาอังกฤษ จะบอกอย่างไร | Learning 4 Live
คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกียวกับป้ายบอกทาง สถานที่ต่างๆ ในโรงเรียน - รักครู.Com
คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกียวกับป้ายบอกทาง สถานที่ต่างๆ ในโรงเรียน – รักครู.Com
ผจญภัยในหมู่บ้าน ด้วย Telling Directions - Inskru
ผจญภัยในหมู่บ้าน ด้วย Telling Directions – Inskru
Giving Directions : การบอกทางเป็นภาษาอังกฤษ - Youtube
Giving Directions : การบอกทางเป็นภาษาอังกฤษ – Youtube
แจก ประโยคภาษาอังกฤษ คำที่เจอบ่อย รู้ไว้ใช้ได้จริง! พฤษภาคม 2021 - Sale Here
แจก ประโยคภาษาอังกฤษ คำที่เจอบ่อย รู้ไว้ใช้ได้จริง! พฤษภาคม 2021 – Sale Here
มาทำความเข้าใจ ทิศทางเข็มทิศ ในภาษาอังกฤษกันเถอะ | Shorteng ภาษาอังกฤษ อยู่รอบตัวเรา
มาทำความเข้าใจ ทิศทางเข็มทิศ ในภาษาอังกฤษกันเถอะ | Shorteng ภาษาอังกฤษ อยู่รอบตัวเรา
วิธีบอกทางเป็นภาษาอังกฤษ (Giving Directions In English) - Youtube
วิธีบอกทางเป็นภาษาอังกฤษ (Giving Directions In English) – Youtube
คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกียวกับป้ายบอกทาง สถานที่ต่างๆ ในโรงเรียน - รักครู.Com
คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกียวกับป้ายบอกทาง สถานที่ต่างๆ ในโรงเรียน – รักครู.Com
ถามทางภาษาอังกฤษ บอกทางภาษาอังกฤษ แนะนำเส้นทาง
ถามทางภาษาอังกฤษ บอกทางภาษาอังกฤษ แนะนำเส้นทาง
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ: คำบุพบทบอกทิศทาง ใช้อย่างไรให้ถูกต้อง จะได้หายงง!!! | Scholarship.In.Th
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ: คำบุพบทบอกทิศทาง ใช้อย่างไรให้ถูกต้อง จะได้หายงง!!! | Scholarship.In.Th
วิธีถามทาง บอกทางเป็นภาษาอังกฤษ ง่ายๆไม่งง ไม่หลง ไม่ยาก - Youtube
วิธีถามทาง บอกทางเป็นภาษาอังกฤษ ง่ายๆไม่งง ไม่หลง ไม่ยาก – Youtube
จัดเต็ม! คําบุพบทภาษาอังกฤษ (Prepositions) ไวยากรณ์ที่น่ารู้
จัดเต็ม! คําบุพบทภาษาอังกฤษ (Prepositions) ไวยากรณ์ที่น่ารู้
บอกทางเป็นภาษาอังกฤษ - Youtube
บอกทางเป็นภาษาอังกฤษ – Youtube
คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกียวกับป้ายบอกทาง สถานที่ต่างๆ ในโรงเรียน - รักครู.Com
คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกียวกับป้ายบอกทาง สถานที่ต่างๆ ในโรงเรียน – รักครู.Com
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
ถามทาง ภาษาเกาหลี ประโยคและคำศัพท์ การถามทิศทาง
ถามทาง ภาษาเกาหลี ประโยคและคำศัพท์ การถามทิศทาง
ฝึกพูดภาษาอังกฤษ การถามทาง บอกทิศทาง - Youtube
ฝึกพูดภาษาอังกฤษ การถามทาง บอกทิศทาง – Youtube
บอกทางฝรั่ง ภาษาอังกฤษ ไปฝึกพูดกันไว้ให้คล่อง ! รู้ไว้บอกทางฝรั่งได้ถูก
บอกทางฝรั่ง ภาษาอังกฤษ ไปฝึกพูดกันไว้ให้คล่อง ! รู้ไว้บอกทางฝรั่งได้ถูก
589+ คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย: เรียนครั้งเดียวจำได้นาน
589+ คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย: เรียนครั้งเดียวจำได้นาน
มารู้จัก Romanization หรือ ภาษาคาราโอเกะที่ใช้ในชีวิตจริง กัน - Pantip
มารู้จัก Romanization หรือ ภาษาคาราโอเกะที่ใช้ในชีวิตจริง กัน – Pantip
ถามทางว่ายากแล้ว ถ้าจะบอกทางล่ะ เป็นภาษาอังกฤษ จะบอกอย่างไร | Learning 4 Live
ถามทางว่ายากแล้ว ถ้าจะบอกทางล่ะ เป็นภาษาอังกฤษ จะบอกอย่างไร | Learning 4 Live
คู่มือสนทนาภาษาอังกฤษ(แบบพกพา)สำหรับข้าราชการตำรวจ
คู่มือสนทนาภาษาอังกฤษ(แบบพกพา)สำหรับข้าราชการตำรวจ
ฝึกพูดบอกทางเป็นภาษาอังกฤษ - Youtube
ฝึกพูดบอกทางเป็นภาษาอังกฤษ – Youtube
Chris Jobs - สาระน่ารู้จาก Chris Jobs : ประโยคการถามทางและการบอกทางใน ภาษาอังกฤษ | Thai Pbs รายการไทยพีบีเอส
Chris Jobs – สาระน่ารู้จาก Chris Jobs : ประโยคการถามทางและการบอกทางใน ภาษาอังกฤษ | Thai Pbs รายการไทยพีบีเอส

ลิงค์บทความ: บอกทางภาษาอังกฤษ.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ บอกทางภาษาอังกฤษ.

ดูเพิ่มเติม: https://cookkim.com/category/investing

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *