Skip to content
Trang chủ » Top 65 หาย ป่วย หรือ ยัง ภาษา อังกฤษ Update

Top 65 หาย ป่วย หรือ ยัง ภาษา อังกฤษ Update

ดูแลตัวเองด้วยนะ เป็นห่วง หายไว ๆ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

ดูแลตัวเองด้วยนะ เป็นห่วง หายไว ๆ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

หาย ป่วย หรือ ยัง ภาษาอังกฤษ: คำถามและคำตอบที่สำคัญในการเรียนรู้เกี่ยวกับสุขภาพและการหายของโรค

เข้าใจความหมายของ “หาย ป่วย หรือ ยัง” ในภาษาอังกฤษ

“หาย ป่วย หรือ ยัง” เป็นคำถามที่คนไทยนิยมใช้เมื่อมีคนป่วยและต้องการสอบถามสถานะของบุคคลนั้น ๆ เมื่อเขาหายจากการป่วยหรือยังคงมีอาการไม่ดี ในภาษาอังกฤษคำถามนี้จะถูกแปลเป็น “Have you recovered yet?” หรือ “Are you feeling better now?” โดยมีความหมายเดียวกันกับคำถาม “อาการป่วยดีขึ้นหรือยัง?” ในภาษาไทย ในบทความนี้เราจะมาสำรวจความหมายและการใช้คำว่า “หาย” และ “ป่วย” ในประโยคและคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและอาการป่วยในภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณเข้าใจและใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง อ่านต่อเพื่อค้นคว้าและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้!

ความหมายและการใช้ “หาย” ในประโยค

“หาย” ในภาษาอังกฤษแปลว่า “recover” หรือ “get better” ใช้เพื่อบ่งบอกถึงสภาพของบุคคลที่กลับมามีสุขภาพดีหลังจากป่วยหรือเจ็บป่วย คำว่า “หาย” เป็นคำที่แสดงถึงสภาพการป่วยหายที่เป็นผลลัพธ์ของการรักษาหรือการฟื้นตัวจากโรคหรืออาการที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

ตัวอย่างประโยคที่ใช้ “หาย” ในภาษาอังกฤษ:

 1. “I had a fever yesterday, but I have recovered now.”
  (เมื่อวานฉันมีไข้ แต่ตอนนี้ฉันได้หายแล้ว)

 2. “After a few days of rest and medication, she is getting better.”
  (หลังจากพักผ่อนและรับยาไปสักพัก เธอกำลังหายขึ้น)

 3. “He had a severe cold, but he recovered quickly.”
  (เขาป่วยหนักเป็นหวัด แต่เขาหายไว)

ความหมายและการใช้ “ป่วย” ในประโยค

“ป่วย” ในภาษาอังกฤษแปลว่า “sick” หรือ “ill” เป็นคำที่ใช้ในบ่งบอกถึงสภาพของบุคคลที่มีสภาพร่างกายที่ไม่เป็นธรรมชาติ โดยส่วนมากจะเป็นเพราะการติดเชื้อ โรค หรือสภาพทางร่างกายที่ไม่ดี

ตัวอย่างประโยคที่ใช้ “ป่วย” ในภาษาอังกฤษ:

 1. “I can’t come to work today because I’m sick with the flu.”
  (ฉันไม่สามารถมาทำงานวันนี้เพราะฉันป่วยด้วยโรคไข้หวัด)

 2. “She looks pale and tired; I think she might be ill.”
  (เธอดูหน้าซีดและเหนื่อย; คิดว่าเธออาจป่วย)

 3. “He caught a cold last week, and he’s still feeling sick.”
  (เขาติดหวัดในสัปดาห์ที่แล้วและยังคงรู้สึกไม่สบาย)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและอาการป่วย

เมื่อคุณต้องการสื่อสารเกี่ยวกับสุขภาพหรืออาการป่วยในภาษาอังกฤษ คุณอาจต้องใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ดังนั้นขอนำเสนอคำศัพท์ที่ควรทราบดังนี้:

 1. Fever (ไข้): A condition in which the body temperature is higher than normal, usually as a response to an infection or illness.

 2. Cough (ไอ): A sudden expulsion of air from the lungs through the throat, often due to irritation or infection.

 3. Sore throat (เจ็บคอ): Pain or irritation in the throat, often caused by inflammation due to a viral or bacterial infection.

 4. Headache (ปวดหัว): A pain or discomfort in the head, often caused by tension, stress, or illness.

 5. Nausea (คลื่นไส้): A feeling of sickness or discomfort in the stomach that may lead to vomiting.

 6. Vomiting (อาเจียน): The act of expelling the contents of the stomach through the mouth due to illness or other causes.

 7. Diarrhea (ท้องร่วง): Frequent and loose bowel movements.

 8. Dizziness (เวียนศีรษะ): A feeling of unsteadiness or lightheadedness.

 9. Fatigue (ความเหนื่อยล้า): Extreme tiredness or exhaustion.

 10. Swelling (บวม): Abnormal enlargement or puffiness of body parts due to inflammation or fluid accumulation.

 11. Rash (ผื่น): A change in the skin’s appearance, often presenting as red, itchy, or irritated patches.

 12. Infection (การติดเชื้อ): Invasion and multiplication of harmful microorganisms in the body, leading to illness.

วลีและสำนวนที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการหายของโรค

ในภาษาอังกฤษมีวลีและสำนวนที่ใช้ในบทสนทนาเกี่ยวกับสุขภาพและการหายของโรค ต่อไปนี้คือตัวอย่างของวลีและสำนวนที่ใช้บ่อย:

 1. Get well soon. (หายเร็วๆนะ): A common phrase used to express good wishes for someone’s recovery.

 2. On the mend. (กำลังฟื้นตัว): Recovering from an illness or injury.

 3. In good shape. (สภาพร่างกายดี): In good physical condition.

 4. Back on one’s feet. (กลับมาในสภาพเดิม): Recovered and healthy again after an illness.

 5. Fit as a fiddle. (แข็งแรงเหมือนไวโอลิน): In excellent physical health.

 6. A clean bill of health. (สุขภาพดี): A report from a doctor indicating that a person is healthy and free from illness.

 7. Under the weather. (ไม่สบาย): Feeling unwell or slightly ill.

 8. In the pink. (สุขภาพดี): In very good health.

 9. To take a turn for the worse. (ทำให้เป็นอย่างไม่ดี): To deteriorate or get worse.

 10. To be as fit as a flea. (แข็งแรงดี): To be in excellent health.

การถามและตอบคำถามเกี่ยวกับสุขภาพในภาษาอังกฤษ

เมื่อต้องการถามหรือตอบคำถามเกี่ยวกับสุขภาพในภาษาอังกฤษ คุณอาจต้องใช้คำถามและประโยคต่างๆ ดังนี้:

คำถาม:

 1. “Are you feeling better today?” (คุณรู้สึกดีขึ้นในวันนี้หรือยัง?)

 2. “Have you recovered from the flu yet?” (คุณหายจากไข้หวัดแล้วหรือยัง?)

 3. “How long have you been sick?” (คุณป่วยมานานแค่ไหนแล้ว?)

 4. “What symptoms are you experiencing?” (คุณมีอาการอะไรบ้าง?)

 5. “Have you seen a doctor?” (คุณไปพบหมอหรือยัง?)

ตอบคำถาม:

 1. “Yes, I’m feeling much better now, thank you.” (ใช่ค่ะ/ครับ ตอนนี้ฉันรู้สึกดีขึ้นมากค่ะ/ครับ ขอบคุณ)

 2. “No, I’m still recovering, but I’m getting there.” (ไม่ค่ะ/ครับ ฉันยังคงกำลังฟื้นตัว แต่กำลังดีขึ้น)

 3. “I’ve been sick for a few days now.” (ฉันป่วยมาสักพักค่ะ/ครับ)

 4. “I have a headache and a sore throat.” (ฉันมีอาการปวดหัวและเจ็บคอค่ะ/ครับ)

 5. “Yes, I saw a doctor yesterday.” (ใช่ค่ะ/ครับ ฉันได้พบหมอเมื่อเมื่อวาน)

การแสดงความห่วงใยและอาการของคนป่วยในภาษาอังกฤษ

เมื่อมีคนที่คุณรักหรือคนใกล้ชิดป่วย คุณอาจต้องใช้คำศัพท์และวลีในภาษาอังกฤษเพื่อแสดงความห่วงใยและถามถึงอาการของเขา นี่คือวลีและประโยคที่คุณสามารถใช้ได้:

 1. “I hope you get well soon.” (ฉันหวังว่าคุณจะหายเร็วๆนี้ค่ะ/ครับ)

 2. “Take care of yourself.” (ดูแลรักษาตัวเองด้วยค่ะ/ครับ)

 3. “Is there anything I can do to help?” (มีอะไรที่ฉันช่วยได้หรือเปล่าคะ/ครับ?)

 4. “Let me know if you need anything.” (แจ้งมาถ้าคุณต้องการอะไรค่ะ/ครับ)

 5. “I’m here for you.” (ฉันอยู่ตรงนี้สำหรับคุณค่ะ/ครับ)

 6. “You look a bit better today.” (คุณดูดีขึ้นนิดหน่อยค่ะ/ครับ)

 7. “How are you feeling now?” (คุณรู้สึกอย่างไรตอนนี้คะ/ครับ?)

การแนะนำวิธีการรักษาและดูแลร่างกายในภาษาอังกฤษ

หากคุณต้องการให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการรักษาและดูแลร่างกายในภาษาอังกฤษ คุณอาจใช้คำและประโยคต่อไปนี้:

 1. “Make sure to get plenty of rest.” (ให้ความสำคัญในการพักผ่อนเพียงพอค่ะ/ครับ)

 2. “Drink lots of fluids to stay hydrated.” (ดื่มน้ำเพื่อรักษาความชุ่มชื้นค่ะ/ครับ)

 3. “Take your medication as prescribed.” (รับประทานยาตามที่หมอสั่งค่ะ/ครับ)

 4. “Avoid strenuous activities until you feel better.” (หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ต้องใช้กำลังมากๆ จนกว่าคุณจะรู้สึกดีขึ้นค่ะ/ครับ)

 5. “Apply a cold compress to reduce swelling.” (ประคบน้ำเย็นเพื่อลดอาการบวมค่ะ/ครับ)

 6. “Eat nourishing foods to boost your immune system.” (รับประทานอาหารเสริมสร้างภูมิคุ้มกันค่ะ/ครับ)

 7. “Get some fresh air and sunlight to feel better.” (ออกกำลังกายและได้รับแสงแดดเพื่อรู้สึกดีขึ้นค่ะ/ครับ)

การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการหายของโรคในภาษาอังกฤษ

หากคุณต้องการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการหายของโรคในภาษาอังกฤษ คุณอาจใช้คำและประโยคต่อไปนี้:

 1. “Prevention is better than cure.” (ป้องกันก่อนหน้าดีกว่ารักษาค่ะ/ครับ)

 2. “Remember to wash your hands frequently to avoid infections.” (อย่าลืมล้างมือบ่อยๆ เพื่อป้องกันการติดเชื้อค่ะ/ครับ)

 3. “Stay active and exercise regularly for good health.” (ออกกำลังกายและออกกำลังกายอย่างเสมอมาเพื่อสุขภาพที่ดีค่ะ/ครับ)

 4. “Eat a balanced diet with plenty of fruits and vegetables.” (รับประทานอาหารให้ครบถ้วนพร้อมผักผลไม้ค่ะ/ครับ)

 5. “Don’t ignore any persistent symptoms and see a doctor if needed.” (อย่าละเลยอาการที่คงอยู่และหากจำเป็นต้องพบหมอค่ะ/ครับ)

 6. “Get vaccinated to protect yourself from preventable diseases.” (ฉีดวัคซีนเพื่อปกป้องตัวเองจากโรคที่สามารถป้องกันได้ค่ะ/ครับ)

 7. “Manage stress through relaxation techniques like meditation or yoga.” (จัดการกับความเครียดผ่านเทคนิคการผ่อนคลาย เช่น การนั่งสมาธิหรือโยคะค่ะ/ครับ)

บทสนทนาเกี่ยวกับสุขภาพและอาการป่วยในภาษาอังกฤษ

นอกจากการให้คำแนะนำและคำถามเกี่ยวกับสุขภาพและอาการป่วย คุณอาจสนุกกับการสร้างบทสนทนาที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ในภาษาอังกฤษ นี่คือตัวอย่างบทสนทนาที่สามารถใช้ได้:

A: “Hi, how are you feeling today?”
(เอ: “สวัสดีค่ะ/ครับ คุณรู้สึกอย่างไรในวันนี้?”)

B: “I’m feeling a bit under the weather. I have a sore throat and a headache.”
(บี: “ฉันรู้สึกไม่สบายเล็กน้อยค่ะ/ครับ ฉันเจ็บคอและปวดหัว”)

A: “I’m sorry to hear that. Have you seen a doctor?”
(เอ: “ขอโทษทีค่ะ/ครับ คุณไปพบหมอหรือยัง?”)

B: “Not yet, but I’m planning to if the symptoms persist.”
(บี: “ยังค่ะ/ครับ แต่ถ้าอาการยังคงอยู่ฉันวางแผนที่จะไปพบหมอ”)

A: “That’s a good idea. Rest and drink plenty of fluids to help with the recovery.”
(เอ: “เป็นความคิดที่ดีค่ะ/ครับ พักผ่อนและดื่มน้ำเพื่อช่วยในการฟื้นตัว”)

B: “Thank you for your advice. I’ll take care of myself.”
(บี: “ขอบคุณที่ให้คำแนะนำค่ะ/ครับ ฉันจะดูแลรักษาตัวเอง”)

A: “You’re welcome. Get well soon!”
(เอ: “ยินดีค่ะ/ครับ หายเร็วๆนะ!”)

เชื่อว่าความรู้ที่ได้รับจากบทความนี้จะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและความรู้ในเรื่องของ “หาย ป่วย หรือ ยัง” ในภาษาอังกฤษ และนำไปใช้ในการสื่อสารและให้คำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพอย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตาม หากคุณหรือใครบางคนมีอาการป่วยหรือสภาพสุขที่น่าเชื่อถือ ควรพบแพทย์เพื่อการวินิจฉัยและการรักษาที่เหมาะสมค่ะ/ครับ

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: หาย ป่วย หรือ ยัง ภาษา อังกฤษ อาการป่วยดีขึ้นหรือยัง ภาษาอังกฤษ, คุณดีขึ้นหรือยัง ภาษาอังกฤษ, ถามอาการป่วย ภาษาอังกฤษ, หายเป็นปกติ ภาษาอังกฤษ, อาการป่วยดีขึ้นแล้ว ภาษาอังกฤษ, คุณหายดีแล้วหรอ ภาษาอังกฤษ, หายไวๆนะ ภาษาอังกฤษ pantip, คุณหายจากโควิดหรือยัง ภาษาอังกฤษ

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ หาย ป่วย หรือ ยัง ภาษา อังกฤษ

ดูแลตัวเองด้วยนะ เป็นห่วง หายไว ๆ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร
ดูแลตัวเองด้วยนะ เป็นห่วง หายไว ๆ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

หมวดหมู่: Top 90 หาย ป่วย หรือ ยัง ภาษา อังกฤษ

ดูเพิ่มเติมที่นี่: cookkim.com

อาการป่วยดีขึ้นหรือยัง ภาษาอังกฤษ

อาการป่วยดีขึ้นหรือยัง? (Getting Better from Illness or Not?)

คำนำ

การป่วยเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยมีใครชอบเสมอไป แต่ในชีวิตประจำวันของเรา การเจ็บป่วยนั้นเป็นเรื่องที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เมื่อคุณต้องเผชิญกับอาการป่วย การฟื้นตัวให้หายเป็นเรื่องสำคัญ แต่บางครั้งคุณอาจงงว่า อาการป่วยของคุณดีขึ้นหรือยัง? ในบทความนี้เราจะมาสำรวจและอธิบายเกี่ยวกับอาการป่วยที่ควรระวัง และวิธีการตรวจสอบว่าคุณกำลังฟื้นตัวอย่างไร โดยเน้นที่ความเป็นอยู่ในมุมมองของภาษาอังกฤษ ซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าใจและสื่อสารได้กับบุคคลอื่นโดยทันที หากคุณสนใจในเรื่องนี้ เราเชิญชวนให้ท่านอ่านต่อเพื่อเพิ่มความรู้และความเข้าใจในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นค่ะ

สารบัญ

 1. อาการป่วยที่ควรระวัง

  • อาการของโควิด-19
  • อาการของไข้หวัด
  • อาการของไข้หวัดใหญ่
  • อาการของหวัดซึม
 2. วิธีการตรวจสอบอาการป่วยที่คุณดีขึ้นหรือยัง

  • การตรวจสอบอาการทางร่างกาย
  • การติดตามอาการ
  • การพูดคุยกับแพทย์
 3. ควรทำอย่างไรเพื่อให้หายเร็วขึ้น

  • การพักผ่อนอย่างเพียงพอ
  • การรับประทานอาหารที่เหมาะสม
  • การดื่มน้ำมากพอ
  • การทานยาตามคำแนะนำ
 4. คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับอาการป่วย

1. อาการป่วยที่ควรระวัง

ความเจ็บป่วยอาจเกิดขึ้นจากสาเหตุหลายประการ อาจเป็นเพราะเชื้อโรค การติดเชื้อ หรือแม้กระทั่งสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ดังนั้นเมื่อคุณรู้สึกไม่สบายใจ ควรให้ความสำคัญในการตรวจสอบอาการเพื่อป้องกันการระบาดของโรค นอกจากนี้ยังช่วยให้สามารถรับรู้ถึงอาการของคนในครอบครัวหรือเพื่อนๆ และสามารถแนะนำให้ได้รับการดูแลอย่างทันสถานการณ์

 • 1.1 อาการของโควิด-19

โควิด-19 เป็นโรคระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนา หากคุณมีอาการต่อไปนี้ อาจเป็นไปว่าคุณติดเชื้อโควิด-19

 • มีไข้หรืออาการเจ็บคอ
 • มีอาการหายใจลำบากหรือหายใจเร็ว
 • มีอาการเหนื่อยหอบ หรือไม่สามารถรับรู้กลิ่นและรสชาติของอาหารได้
 • มีอาการท้องเสีย หรือถ่ายอุจจาระเป็นเยอะ

หากคุณมีอาการดังกล่าว ควรติดต่อแพทย์และทำการตรวจสอบโควิด-19 เพื่อตรวจสอบและรับการดูแลทางการแพทย์

 • 1.2 อาการของไข้หวัด

ไข้หวัดเป็นโรคที่ทำให้เกิดอาการเจ็บคอ คัดจมูก ไข้ ปวดกล้ามเนื้อ และอาการตัวร้อน ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้คุณรู้สึกไม่สบาย หากคุณมีอาการดังกล่าว ควรให้ความสำคัญในการพักผ่อนอย่างเพียงพอ รับประทานน้ำมากๆ และทานยาต้านไข้เพื่อลดอาการไข้

 • 1.3 อาการของไข้หวัดใหญ่

ไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนา ซึ่งสามารถแพร่กระจายได้ง่ายผ่านทางอากาศหายใจ อาการของไข้หวัดใหญ่มักจะรุนแรงกว่าไข้หวัดทั่วไป และทำให้คุณรู้สึกอ่อนเพลีย มีไข้สูง ปวดเมื่อย และอาจมีอาการคัดจมูกหรือไอ หากคุณมีอาการนี้ควรพบแพทย์และปฏิบัติตามคำแนะนำให้ถูกต้อง

 • 1.4 อาการของหวัดซึม

หวัดซึมเป็นโรคที่ก่อให้เกิดอาการไอ น้ำมูกไหล และเจ็บคอ อาการของหวัดซึมมักจะหายเองในช่วงไม่กี่วัน ควรให้ความสำคัญในการพักผ่อนอย่างเพียงพอ รับประทานน้ำมากๆ และพยุงเกษียณอาการไอและไข้โดยใช้ยาที่ไม่ให้สัญญาณแก่ร่างกาย

2. วิธีการตรวจสอบอาการป่วยที่คุณดีขึ้นหรือยัง

เมื่อคุณเป็นโรคหรือป่วยเสียแล้ว การตรวจสอบและติดตามอาการเป็นสิ่งสำคัญในการพิจารณาในการดูแลและรักษาตัวเอง นอกจากการรับรู้อาการจากตัวเอง ควรติดตามอาการเพื่อเสริมสร้างข้อมูลในการแจ้งรายละเอียดให้แก่แพทย์ในกรณีที่จำเป็น

 • 2.1 การตรวจสอบอาการทางร่างกาย

การตรวจสอบอาการทางร่างกายเป็นวิธีที่ง่ายและประหยัดเวลาในการตรวจสอบสภาพร่างกาย คุณสามารถตรวจสอบอาการดังนี้:

 • การตรวจสอบอุณหภูมิร่างกาย: ใช้เทอร์โมมิเตอร์หรือเครื่องวัดอุณหภูมิทางการแพทย์เพื่อตรวจสอบว่าคุณมีไข้หรือไม่
 • การตรวจสอบอาการเจ็บคอ: คุณสามารถตรวจสอบเองได้โดยตรวจสอบสีแดงหรืออาการบวมในท่อนคอ
 • การตรวจสอบการไอและจาม: จับจามหรือไอออกมาบ่อยๆ อาจเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการติดเชื้อทางเดินหายใจ
 • 2.2 การติดตามอาการ

การติดตามอาการของคุณเป็นสิ่งที่สำคัญในการให้ความสำคัญกับการฟื้นตัว คุณควรระมัดระวังและจดบันทึกอาการที่คุณรู้สึก ว่ามีการเปลี่ยนแปลงในเชิงลบหรือบวกขึ้น และระบุเวลาที่เกิดอาการ นอกจากนี้ยังควรตรวจสอบประวัติการเข้ารับการรักษาก่อนหน้า ซึ่งจะช่วยให้แพทย์สามารถทำการวินิจฉัยและแนะนำให้ได้ตรงประเด็นมากยิ่งขึ้น

 • 2.3 การพูดคุยกับแพทย์

การพูดคุยกับแพทย์เกี่ยวกับอาการของคุณเป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการรักษา คุณควรเสนอข้อมูลเกี่ยวกับอาการที่คุณรู้สึก ระยะเวลาที่คุณเป็นโรค และระดับความรุนแรงของอาการ เพื่อให้แพทย์สามารถทำการวินิจฉัยและรักษาโรคได้ดีขึ้น

3. ควรทำอย่างไรเพื่อให้หายเร็วขึ้น

เมื่อคุณตรวจสอบและรับรู้ถึงอาการของคุณ การดูแลและรักษาตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญในกระบวนการฟื้นตัวให้หายเร็วขึ้น นี่คือบางวิธีที่คุณควรทำ:

 • 3.1 การพักผ่อนอย่างเพียงพอ

การพักผ่อนเพียงพอเป็นสิ่งสำคัญในกระบวนการฟื้นตัว คุณควรให้เวลาให้ร่างกายของคุณพักผ่อนในช่วงที่คุณรู้สึกไม่สบาย และไม่ทำกิจกรรมที่ต้องใช้พลังงานมากนัก

 • 3.2 การรับประทานอาหารที่เหมาะสม

อาหารที่คุณรับประทานมีผลต่อสภาพร่างกายและสภาพอารมณ์ของคุณ ควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และเติมเต็มพลังงานให้กับร่างกาย หากคุณไม่มีความรู้เรื่องอาหาร ควรปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญทางด้านโภชนาการเพื่อให้คำแนะนำในการรับประทานอาหารที่เหมาะสมสำหรับคุณ

 • 3.3 การดื่มน้ำมากพอ

การดื่มน้ำมีความสำคัญในการรักษาสมดุลในร่างกาย ควรดื่มน้ำมากพอเพื่อให้ร่างกายเปียกชุ่ม และล้างสารพิษและของเสียออกจากร่างกาย

 • 3.4 การทานยาตามคำแนะนำ

ในกรณีที่แพทย์สั่งให้คุณทานยาเพื่อรักษาโรค ควรปฏิบัติตามคำแนะนำและรับประทานยาตามอัตราที่กำหนด ไม่ควรหยุดยาก่อนกำหนดหรือเพิ่มปริมาณยาเองโดยไม่ได้รับคำแนะนำจากแพทย์

4. คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับอาการป่วย

 • คำถาม 1: ถ้าฉันมีไข้ อาจเป็นเพราะโควิด-19 หรือไม่?

ตอบ: ถ้าคุณมีไข้ อาจเป็นเพราะโควิด-19 หรืออาจเป็นเพราะโรคอื่นๆ อย่างไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่ ในกรณีที่คุณมีอาการที่น่าเป็นห่วงควรพบแพทย์เพื่อทำการตรวจสอบโควิด-19

 • คำถาม 2: อาการของหวัดซึมและไข้หวัดใหญ่มีอะไรที่แตกต่างกัน?

ตอบ: อาการของหวัดซึมและไข้หวัดใหญ่มีความแตกต่างกัน หวัดซึมมักจะมีอาการที่น้อยกว่าและหายในช่วงไม่กี่วัน ในขณะที่ไข้หวัดใหญ่มักจะรุนแรงกว่าและอาจทำให้คุณรู้สึกอ่อนเพลีย

 • คำถาม 3: มีวิธีรักษาอาการไข้หรืออาการไม่สบายใจเบื้องต้นที่สามารถทำเองได้ไหม?

ตอบ: ในกรณีที่คุณมีอาการไข้หรืออาการไม่สบายใจเบื้องต้น คุณสามารถทำการพักผ่อนอย่างเพียงพอ รับประทานน้ำมากพอ และใช้ยาต้านไข้เพื่อลดอาการไข้ได้เอง แต่ถ้าอาการยังคงไม่ดีขึ้น ควรพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยและรักษาที่ถูกต้อง

 • สรุป *

การสำรวจและติดตามอาการที่คุณรู้สึกเป็นสิ่งสำคัญในกระบวนการรักษาอาการป่วย ควรให้ความสำคัญในการพักผ่อนอย่างเพียงพอ รับประทานอาหารที่เหมาะสม ดื่มน้ำมากพอ และรับประทานยาตามคำแนะนำของแพทย์ หากมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับอาการป่วยควรพบแพทย์เพื่อขอคำแนะนำและการวินิจฉัยที่ถูกต้อง

คุณดีขึ้นหรือยัง ภาษาอังกฤษ

คุณดีขึ้นหรือยัง? ภาษาอังกฤษ (Are You Better Yet? English)

เนื้อหา:

คำนำ
การเจริญรุ่งเรืองในสังคมของวันนี้ทำให้การสื่อสารกับคนที่อยู่ห่างไกลเป็นเรื่องที่สำคัญมากขึ้น อินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือได้เปิดโอกาสในการติดต่อสื่อสารที่มีขนาดใหญ่ขึ้น การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันก็มีความสำคัญอย่างยิ่ง ในบทความนี้เราจะมาเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณสามารถควบคุมภาษานี้ได้อย่างเก่งกาจ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการสื่อสารและการเรียนรู้ในสายงานหรือการศึกษาต่อไป

 1. ฝึกฝนทักษะการอ่านและการฟัง
  การอ่านและการฟังเป็นทักษะที่สำคัญในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคุณ ควรฝึกอ่านหนังสือ บทความ หรือข่าวสารที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสร้างคำศัพท์และความเข้าใจในการใช้ภาษา การฟังเรื่องราว รายการวิทยุ หรือ Podcast ในภาษาอังกฤษจะช่วยให้คุณเห็นภาพรวมและฟังเสียงตัวอักษรได้ชัดเจน

 2. ฝึกพูดภาษาอังกฤษ
  การฝึกพูดเป็นสิ่งสำคัญในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ คุณสามารถฝึกพูดด้วยตนเองหรือหาเพื่อนคุยในภาษาอังกฤษเพื่อฝึกการสื่อสารและความคิดสร้างสรรค์ อย่ารีบกังวลหากคุณทำผิดหรือพูดผิด การพูดผิดก็เป็นสิ่งธรรมดาในขั้นตอนการเรียนรู้ภาษาใหม่ ควรมองว่าเป็นโอกาสในการพัฒนาภาษาเพิ่มเติม

 3. ฝึกเขียนภาษาอังกฤษ
  การฝึกเขียนจะช่วยเสริมสร้างทักษะการใช้คำศัพท์และกฎไวยากรณ์ คุณสามารถเริ่มต้นด้วยการเขียนบันทึกวันต่าง ๆ หรือลองเขียนเรื่องราวสั้นในภาษาอังกฤษ เมื่อเริ่มต้นเขียนแล้ว ควรทบทวนและแก้ไขข้อผิดพลาดเพื่อให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 4. ความพยุงใจและการฝึกภาษาอังกฤษ
  ในขณะที่การฝึกทักษะภาษาอังกฤษอาจจะเป็นอย่างสำคัญ ความพยุงใจก็เช่นกัน คุณควรตั้งเป้าหมายในการเรียนรู้เพื่อให้คุณพัฒนาทักษะภาษาอย่างต่อเนื่อง การรับรู้ความคืบหน้าในการเรียนรู้จะช่วยให้คุณมีสมาธิในการฝึกภาษาอังกฤษ

 5. การศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ
  ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีความหลากหลายในประโยชน์ของมัน ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษจะช่วยให้คุณเข้าใจความหมายและการใช้ภาษาอย่างถูกต้องมากขึ้น

 6. การเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์
  ปัจจุบันมีสื่อออนไลน์มากมายที่ให้บริการเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เช่น แอปพลิเคชันสำหรับฝึกการอ่านและการพูด วิดีโอการสอนในเว็บไซต์และแชนแนล YouTube ควรใช้สื่อที่เหมาะสมกับระดับภาษาของคุณและให้ความสนใจในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

 7. การเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านศิลปะและวรรณกรรม
  การเรียนรู้ภาษาอังกฤษไม่จำเป็นต้องจำกัดเฉพาะในทางเชิงเกมและเพลง การอ่านนิยายและวรรณกรรมภาษาอังกฤษที่น่าสนุกและน่าทึ่งอาจเป็นวิธีที่ดีในการพัฒนาทักษะภาษาของคุณ

คำถามที่พบบ่อย

 1. อย่างไรที่จะติดต่อเพื่อนคุยในภาษาอังกฤษ?
  คุณสามารถใช้แพลตฟอร์มออนไลน์เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์ หรืออินสตาแกรมเพื่อค้นหาเพื่อนที่สนใจเรียนภาษาอังกฤษ เมื่อพบกันคุณสามารถเริ่มสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในภาษาอังกฤษได้

 2. มีแอปพลิเคชันใดที่ช่วยในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบฟรีและมีคุณภาพ?
  มีแอปพลิเคชันหลายรูปแบบที่ช่วยในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เช่น Duolingo, Memrise, และ Anki เหล่านี้มีคอร์สเรียนภาษาอังกฤษและแบบทดสอบความรู้ให้กับผู้ใช้งานฟรี

 3. ควรฝึกการอ่านหนังสือในภาษาอังกฤษแบบใด?
  ควรเริ่มต้นฝึกการอ่านด้วยหนังสือที่มีระดับความยากที่ตรงกับระดับภาษาของคุณ หากคุณเริ่มต้นอ่านในระดับที่สูงเกินไปอาจทำให้คุณต้องใช้เวลานานในการค้นคว้าคำศัพท์และเข้าใจเนื้อหา

 4. ฉันควรฝึกพูดกับใครเพื่อเรียนรู้ภาษาอังกฤษ?
  คุณสามารถฝึกพูดกับเพื่อน ๆ หรือครอบครัวที่มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการแก้ไขข้อผิดพลาดและคำแนะนำ สามารถค้นหาผู้สอนภาษาอังกฤษที่มีประสบการณ์และคุณภาพในการสอนได้

สรุป
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษใช้เวลาและความพยุงใจในการฝึกฝน ควรฝึกอ่านและการฟังเพื่อสร้างคำศัพท์และความเข้าใจในการใช้ภาษา ฝึกการพูดเพื่อสื่อสารและฝึกเขียนเพื่อเสริมสร้างทักษะในการใช้คำศัพท์และกฎไวยากรณ์ การรับรู้ความคืบหน้าและการสร้างเป้าหมายในการเรียนรู้จะช่วยให้คุณมีสมาธิในการฝึกภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง อย่าลืมใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพในการพัฒนาทักษะของคุณ โดยอาจเป็นแอปพลิเคชัน วิดีโอออนไลน์ หรือหนังสือในภาษาอังกฤษ

พบใช่ 6 หาย ป่วย หรือ ยัง ภาษา อังกฤษ.

เล่นจนได้เรียน] 13 สำนวนภาษาอังกฤษ “หาย (ป่วย) ไว ๆ นะ” ทางเพจได้นำเสนอสำนวนเกี่ยวกับสุขภาพ และการถามเกี่ยวกับสุขภาพกันไปแล้ว ต่อไปเรามาดูกันบ้างว่าถ้าอยากอวยพรเพื่อนฝรั่งของเรา ที่กำลังเข้าโรงพยาบาล หรือกำลังป่วย
เล่นจนได้เรียน] 13 สำนวนภาษาอังกฤษ “หาย (ป่วย) ไว ๆ นะ” ทางเพจได้นำเสนอสำนวนเกี่ยวกับสุขภาพ และการถามเกี่ยวกับสุขภาพกันไปแล้ว ต่อไปเรามาดูกันบ้างว่าถ้าอยากอวยพรเพื่อนฝรั่งของเรา ที่กำลังเข้าโรงพยาบาล หรือกำลังป่วย
ดูแลตัวเองด้วยนะ เป็นห่วงนะ ภาษาอังกฤษ
ดูแลตัวเองด้วยนะ เป็นห่วงนะ ภาษาอังกฤษ
เล่นจนได้เรียน] 13 สำนวนภาษาอังกฤษ “หาย (ป่วย) ไว ๆ นะ” ทางเพจได้นำเสนอสำนวนเกี่ยวกับสุขภาพ และการถามเกี่ยวกับสุขภาพกันไปแล้ว ต่อไปเรามาดูกันบ้างว่าถ้าอยากอวยพรเพื่อนฝรั่งของเรา ที่กำลังเข้าโรงพยาบาล หรือกำลังป่วย
เล่นจนได้เรียน] 13 สำนวนภาษาอังกฤษ “หาย (ป่วย) ไว ๆ นะ” ทางเพจได้นำเสนอสำนวนเกี่ยวกับสุขภาพ และการถามเกี่ยวกับสุขภาพกันไปแล้ว ต่อไปเรามาดูกันบ้างว่าถ้าอยากอวยพรเพื่อนฝรั่งของเรา ที่กำลังเข้าโรงพยาบาล หรือกำลังป่วย
เล่นจนได้เรียน] 13 สำนวนภาษาอังกฤษ “หาย (ป่วย) ไว ๆ นะ” ทางเพจได้นำเสนอสำนวนเกี่ยวกับสุขภาพ และการถามเกี่ยวกับสุขภาพกันไปแล้ว ต่อไปเรามาดูกันบ้างว่าถ้าอยากอวยพรเพื่อนฝรั่งของเรา ที่กำลังเข้าโรงพยาบาล หรือกำลังป่วย
เล่นจนได้เรียน] 13 สำนวนภาษาอังกฤษ “หาย (ป่วย) ไว ๆ นะ” ทางเพจได้นำเสนอสำนวนเกี่ยวกับสุขภาพ และการถามเกี่ยวกับสุขภาพกันไปแล้ว ต่อไปเรามาดูกันบ้างว่าถ้าอยากอวยพรเพื่อนฝรั่งของเรา ที่กำลังเข้าโรงพยาบาล หรือกำลังป่วย
ฉันปวดหัว ปวดไมเกรน ปวดหัวแบบต่างๆ ภาษาอังกฤษ
ฉันปวดหัว ปวดไมเกรน ปวดหัวแบบต่างๆ ภาษาอังกฤษ
ฉันไม่สบาย เป็นไข้และอาการเจ็บป่วยต่างๆ ภาษาอังกฤษ
ฉันไม่สบาย เป็นไข้และอาการเจ็บป่วยต่างๆ ภาษาอังกฤษ
Get Well Soon. หายไว ๆ นะ ใช้ประโยคไหนได้อีกบ้าง | Eng ลั่น [By We Mahidol] - Youtube
Get Well Soon. หายไว ๆ นะ ใช้ประโยคไหนได้อีกบ้าง | Eng ลั่น [By We Mahidol] – Youtube
I Hope You Get Well Soon. แปลว่า หวังว่าคุณคงจะหายดีเร็ว ๆ นะ | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
I Hope You Get Well Soon. แปลว่า หวังว่าคุณคงจะหายดีเร็ว ๆ นะ | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
บทสนทนาภาษาอังกฤษ Sickness (อาการเจ็บป่วย) ~ บทสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation)
บทสนทนาภาษาอังกฤษ Sickness (อาการเจ็บป่วย) ~ บทสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation)
ให้กําลังใจคนป่วยภาษาอังกฤษ ประโยคให้กำลัง ให้หายป่วยเร็ว ๆ ภาษาอังกฤษ
ให้กําลังใจคนป่วยภาษาอังกฤษ ประโยคให้กำลัง ให้หายป่วยเร็ว ๆ ภาษาอังกฤษ
English Down-Under] ใช้ Are You? หรือ Do You? ดีน้าา ใครสงสัยบ้างคะ? บางทีก็ใช้สลับกันใช่มั้ย
English Down-Under] ใช้ Are You? หรือ Do You? ดีน้าา ใครสงสัยบ้างคะ? บางทีก็ใช้สลับกันใช่มั้ย
คำศัพท์อาการป่วยภาษาอังกฤษ
คำศัพท์อาการป่วยภาษาอังกฤษ
Englishtoday ภาษาอังกฤษวันละคำ มาเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ด้วยตัวเองกันเถอะ: How'S Your Health Today? วันนี้เรามาเรียนรู้คำศัพท์ และการอธิบายอาการป่วย กันนะจ๊ะ
Englishtoday ภาษาอังกฤษวันละคำ มาเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ด้วยตัวเองกันเถอะ: How’S Your Health Today? วันนี้เรามาเรียนรู้คำศัพท์ และการอธิบายอาการป่วย กันนะจ๊ะ
แคปชั่นอวยพรวันเกิดตัวเอง [ภาษาอังกฤษ] พร้อมคำแปล » Best Review Asia
แคปชั่นอวยพรวันเกิดตัวเอง [ภาษาอังกฤษ] พร้อมคำแปล » Best Review Asia
เล่นจนได้เรียน] 13 สำนวนภาษาอังกฤษ “หาย (ป่วย) ไว ๆ นะ” ทางเพจได้นำเสนอสำนวนเกี่ยวกับสุขภาพ และการถามเกี่ยวกับสุขภาพกันไปแล้ว ต่อไปเรามาดูกันบ้างว่าถ้าอยากอวยพรเพื่อนฝรั่งของเรา ที่กำลังเข้าโรงพยาบาล หรือกำลังป่วย
เล่นจนได้เรียน] 13 สำนวนภาษาอังกฤษ “หาย (ป่วย) ไว ๆ นะ” ทางเพจได้นำเสนอสำนวนเกี่ยวกับสุขภาพ และการถามเกี่ยวกับสุขภาพกันไปแล้ว ต่อไปเรามาดูกันบ้างว่าถ้าอยากอวยพรเพื่อนฝรั่งของเรา ที่กำลังเข้าโรงพยาบาล หรือกำลังป่วย
✿♥ ...มาส่งกำลังใจ...เยี่ยมไข้....♥✿.。.:* - Pantip
✿♥ …มาส่งกำลังใจ…เยี่ยมไข้….♥✿.。.:* – Pantip
ให้กําลังใจคนป่วยภาษาอังกฤษ ประโยคให้กำลัง ให้หายป่วยเร็ว ๆ ภาษาอังกฤษ
ให้กําลังใจคนป่วยภาษาอังกฤษ ประโยคให้กำลัง ให้หายป่วยเร็ว ๆ ภาษาอังกฤษ
เล่นจนได้เรียน] 13 สำนวนภาษาอังกฤษ “หาย (ป่วย) ไว ๆ นะ” ทางเพจได้นำเสนอสำนวนเกี่ยวกับสุขภาพ และการถามเกี่ยวกับสุขภาพกันไปแล้ว ต่อไปเรามาดูกันบ้างว่าถ้าอยากอวยพรเพื่อนฝรั่งของเรา ที่กำลังเข้าโรงพยาบาล หรือกำลังป่วย
เล่นจนได้เรียน] 13 สำนวนภาษาอังกฤษ “หาย (ป่วย) ไว ๆ นะ” ทางเพจได้นำเสนอสำนวนเกี่ยวกับสุขภาพ และการถามเกี่ยวกับสุขภาพกันไปแล้ว ต่อไปเรามาดูกันบ้างว่าถ้าอยากอวยพรเพื่อนฝรั่งของเรา ที่กำลังเข้าโรงพยาบาล หรือกำลังป่วย
8 วิธี พูด
8 วิธี พูด “โชคดีนะ” เป็นภาษาอังกฤษ
คำศัพท์อาการป่วยภาษาอังกฤษ
คำศัพท์อาการป่วยภาษาอังกฤษ
ให้กําลังใจคนป่วยภาษาอังกฤษ ประโยคให้กำลัง ให้หายป่วยเร็ว ๆ ภาษาอังกฤษ
ให้กําลังใจคนป่วยภาษาอังกฤษ ประโยคให้กำลัง ให้หายป่วยเร็ว ๆ ภาษาอังกฤษ
20 กำลังใจภาษาอังกฤษ ให้หายป่วยเร็วๆ
20 กำลังใจภาษาอังกฤษ ให้หายป่วยเร็วๆ
คำศัพท์อาการป่วยภาษาอังกฤษ
คำศัพท์อาการป่วยภาษาอังกฤษ
30 วิธีพูด Beautiful เป็นภาษาอังกฤษด้วยคำอื่นๆ
30 วิธีพูด Beautiful เป็นภาษาอังกฤษด้วยคำอื่นๆ
เล่นจนได้เรียน] 13 สำนวนภาษาอังกฤษ “หาย (ป่วย) ไว ๆ นะ” ทางเพจได้นำเสนอสำนวนเกี่ยวกับสุขภาพ และการถามเกี่ยวกับสุขภาพกันไปแล้ว ต่อไปเรามาดูกันบ้างว่าถ้าอยากอวยพรเพื่อนฝรั่งของเรา ที่กำลังเข้าโรงพยาบาล หรือกำลังป่วย
เล่นจนได้เรียน] 13 สำนวนภาษาอังกฤษ “หาย (ป่วย) ไว ๆ นะ” ทางเพจได้นำเสนอสำนวนเกี่ยวกับสุขภาพ และการถามเกี่ยวกับสุขภาพกันไปแล้ว ต่อไปเรามาดูกันบ้างว่าถ้าอยากอวยพรเพื่อนฝรั่งของเรา ที่กำลังเข้าโรงพยาบาล หรือกำลังป่วย
หวังว่าคุณคงจะหายดีเร็ว ๆ นะ ภาษาอังกฤษ? | Wordy Guru
หวังว่าคุณคงจะหายดีเร็ว ๆ นะ ภาษาอังกฤษ? | Wordy Guru
Did You Get My Letter? แปลว่า คุณ ได้รับจดหมายฉันไหม? | Eng Hero เรียน ภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Did You Get My Letter? แปลว่า คุณ ได้รับจดหมายฉันไหม? | Eng Hero เรียน ภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
หายหรือยัง ภาษาพม่าคืออะไร | Wordy Guru
หายหรือยัง ภาษาพม่าคืออะไร | Wordy Guru
เล่นจนได้เรียน] 13 สำนวนภาษาอังกฤษ “หาย (ป่วย) ไว ๆ นะ” ทางเพจได้นำเสนอสำนวนเกี่ยวกับสุขภาพ และการถามเกี่ยวกับสุขภาพกันไปแล้ว ต่อไปเรามาดูกันบ้างว่าถ้าอยากอวยพรเพื่อนฝรั่งของเรา ที่กำลังเข้าโรงพยาบาล หรือกำลังป่วย
เล่นจนได้เรียน] 13 สำนวนภาษาอังกฤษ “หาย (ป่วย) ไว ๆ นะ” ทางเพจได้นำเสนอสำนวนเกี่ยวกับสุขภาพ และการถามเกี่ยวกับสุขภาพกันไปแล้ว ต่อไปเรามาดูกันบ้างว่าถ้าอยากอวยพรเพื่อนฝรั่งของเรา ที่กำลังเข้าโรงพยาบาล หรือกำลังป่วย
Get Well Soon. หายไว ๆ นะ ใช้ประโยคไหนได้อีกบ้าง | Eng ลั่น [By We Mahidol] - Youtube
Get Well Soon. หายไว ๆ นะ ใช้ประโยคไหนได้อีกบ้าง | Eng ลั่น [By We Mahidol] – Youtube
20 กำลังใจภาษาอังกฤษ ให้หายป่วยเร็วๆ
20 กำลังใจภาษาอังกฤษ ให้หายป่วยเร็วๆ
กินข้าวหรือยัง...ภาษาอังกฤษพูดยังไง - Youtube
กินข้าวหรือยัง…ภาษาอังกฤษพูดยังไง – Youtube
English Down-Under] ใช้ Are You? หรือ Do You? ดีน้าา ใครสงสัยบ้างคะ? บางทีก็ใช้สลับกันใช่มั้ย
English Down-Under] ใช้ Are You? หรือ Do You? ดีน้าา ใครสงสัยบ้างคะ? บางทีก็ใช้สลับกันใช่มั้ย
Get Well Soon. หายไว ๆ นะ ใช้ประโยคไหนได้อีกบ้าง | Eng ลั่น [By We Mahidol] - Youtube
Get Well Soon. หายไว ๆ นะ ใช้ประโยคไหนได้อีกบ้าง | Eng ลั่น [By We Mahidol] – Youtube

ลิงค์บทความ: หาย ป่วย หรือ ยัง ภาษา อังกฤษ.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ หาย ป่วย หรือ ยัง ภาษา อังกฤษ.

ดูเพิ่มเติม: blog https://cookkim.com/category/investing

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *