Skip to content
Trang chủ » Top 47 ออกกําลังกายภาษาอังกฤษ Update

Top 47 ออกกําลังกายภาษาอังกฤษ Update

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการออกกำลังกาย FIT AND TONED Body

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการออกกำลังกาย Fit And Toned Body

ออกกำลังกายภาษาอังกฤษ: แนะนำและเคล็ดลับสำหรับการออกกำลังกายที่ถูกต้อง

1. อธิบายเกี่ยวกับออกกำลังกายภาษาอังกฤษ

ออกกำลังกายภาษาอังกฤษหมายถึงการดำเนินกิจกรรมทางกายที่เป็นประจำเพื่อส่งเสริมสุขภาพและความเข้มแข็งของร่างกาย การออกกำลังกายมีประโยชน์หลากหลายด้านเช่น ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อ ลดน้ำหนัก ปรับสมดุลร่างกาย และส่งเสริมระบบหัวใจและปอด นอกจากนี้ยังช่วยให้ร่างกายมีสภาพแข็งแรงและความอ่อนโยนที่ดี อย่างไรก็ตาม การออกกำลังกายภาษาอังกฤษไม่ได้หมายความว่าต้องทำกิจกรรมทางกายอย่างหนักแน่นอน สามารถเลือกทำกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมกับความสามารถและความพร้อมของตัวเองได้เสมอ ความสนุกและความพอใจในการออกกำลังกายเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้คุณมีความตั้งใจและความยินดีในการทำกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

2. ควรรู้ก่อนออกกำลังกายภาษาอังกฤษ

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้นออกกำลังกายภาษาอังกฤษ ควรทราบว่าสภาพร่างกายและสุขภาพของคุณเป็นอย่างไร เพื่อให้คุณสามารถวางแผนการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับความต้องการและความสามารถของตัวเอง นอกจากนี้ยังควรให้ความสำคัญกับการเลือกกิจกรรมที่คุณชื่นชอบและเพลิดเพลินกับการทำอย่างใจเย็น ซึ่งจะช่วยให้คุณมีความสุขและความมุ่งมั่นในการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง

3. อธิบายเครื่องออกกำลังกายภาษาอังกฤษ

เมื่อคุณต้องการเริ่มต้นออกกำลังกายภาษาอังกฤษ อุปกรณ์บางชนิดอาจมีประโยชน์ในการช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อและเสริมสร้างสภาพร่างกาย ตัวอย่างเช่น:

 • ดัมเบล (Dumbbells): เครื่องออกกำลังกายที่มีน้ำหนักแบ่งออกเป็นคู่ เหมาะสำหรับการฝึกกล้ามเนื้อแต่ละส่วนของร่างกาย เช่น กล้ามเนื้อแขนและหลัง

 • บาร์เบล (Barbells): เป็นท่อโลหะยาวที่สามารถเสียบน้ำหนักเพิ่มเติมได้ ใช้ในการฝึกกล้ามเนื้อต่างๆ เช่น กล้ามเนื้อหน้าอกและหลัง

 • เครื่องกดและเครื่องบริเตน (Press and Bench Machines): เครื่องกดใช้ในการฝึกกล้ามเนื้อต่างๆ โดยให้ความสำคัญกับกล้ามเนื้อกลุ่มใหญ่ เช่น กล้ามเนื้อแขนและขา

 • **สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเพื่อติดตามผลการออกกำลังกายและแนะนำให้คุณฝึกอย่างถูกต้อง

4. วิธีการออกกำลังกายภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง

เมื่อคุณเริ่มต้นออกกำลังกายภาษาอังกฤษ ควรให้ความสำคัญกับเทคนิคและการทำซ้ำของการฝึกหัตถการ ตรงตามคำแนะนำดังนี้เพื่อให้การออกกำลังกายมีประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการฝึก:

 • ควบคุมการหายใจ: ควรหายใจอย่างสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพในการหายใจในระหว่างการฝึกกำลัง เช่น หายใจลึกๆ เมื่อยกน้ำหนักขึ้น และหายใจออกเมื่อลดน้ำหนักลง

 • การทำซ้ำและเซต: การฝึกควรแบ่งเป็นชุด (เซต) โดยให้เริ่มต้นด้วยจำนวนการทำซ้ำที่น้อยและเพิ่มขึ้นตามความสามารถ เช่น ทำซ้ำ 10 ครั้ง 3 เซต

 • การพักผ่อน: ควรให้เวลาพักผ่อนระหว่างเซตให้เพียงพอเพื่อให้กล้ามเนื้อสามารถฟื้นตัวก่อนการฝึกต่อไป

 • ฝึกทุกส่วนของร่างกาย: ควรคำนึงถึงความสำคัญของการฝึกทุกส่วนของร่างกาย เพื่อให้ร่างกายมีสมดุลและมีพัฒนาการอย่างทั่วถึง

5. อธิบายเกี่ยวกับแบบฝึกฝนและเคล็ดลับในการออกกำลังกายภาษาอังกฤษ

ในการออกกำลังกายภาษาอังกฤษนั้นมีแบบฝึกฝนหลากหลายรูปแบบ แต่ละแบบสามารถเสริมสร้างกล้ามเนื้อและเสริมสร้างสภาพร่างกายได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ นอกจากนี้ยังมีเคล็ดลับที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการออกกำลังกายดังนี้:

 • การออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอ (Cardio Exercise): เป็นการฝึกออกกำลังกายที่นำมาฝึกทางกายและระบบหัวใจปอด อาทิ การวิ่ง เดิน เต้นรำ หรือการใช้เครื่องกำลังทำกิจกรรมที่เร่งรัดชีวิต การออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอช่วยในการเผาผลาญพลังงานและลดน้ำหนัก

 • การฝึกกล้ามเนื้อแบบแทรกเครื่องเสริม (Resistance Training): เป็นการใช้น้ำหนักเสริมเพื่อฝึกกล้ามเนื้อและควบคุมการเคลื่อนไหว การฝึกกล้ามเนื้อแบบนี้ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำกิจกรรมทางกายทั่วไป

 • การฝึกอย่างแบ่งส่วน (Split Training): คือการแบ่งกลุ่มกล้ามเนื้อต่างๆ แยกตามพื้นที่ที่ต้องการฝึกเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อในแต่ละส่วนของร่างกาย ช่วยให้การฝึกมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 • เคล็ดลับในการฝึกกำลังกาย: ควรให้ความสำคัญในการดื่มน้ำในปริมาณเพียงพอเพื่อประสิทธิภาพในการฝึก และควรนับถอยหลังเมื่อฝึกเสร็จเพื่อให้รู้ว่าคุณได้ทำซ้ำและเซตถึงจำนวนที่กำหนดไว้

6. คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกาย

 • Exercise (ออกกำลังกาย): Physical activity performed to improve health and fitness.
 • Fitness (ฟิตเนส): The state of being physically fit and healthy.
 • Workout (การออกกำลังกาย): A session of exercise or physical training.
 • Gym (ห้องออกกำลังกาย): A place where people can exercise and work out.
 • Equipment (อุปกรณ์): Tools or devices used for exercise, such as dumbbells and treadmills.
 • Cycling (จักรยานออกกำลังกาย): The activity of riding a bicycle for exercise or sport.
 • Health Benefits (ประโยชน์สุขภาพ): The positive effects that exercise has on physical and mental health.
 • Warm-up (การเตรียมความพร้อม): Gentle exercises performed before a workout to prepare the body for more intense activity.
 • Cool-down (การหยุดอย่างช้าๆ): Gentle exercises performed after a workout to gradually reduce heart rate and relax the muscles.

7. ประโยชน์ของการออกกำลังกายภาษาอังกฤษสำหรับสุขภาพ

การออกกำลังกายภาษาอังกฤษนั้นมีประโยชน์มากมายต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจ แต่ละครั้งที่คุณออกกำลังกายจะช่วยเสริมสร้างระบบต่างๆ ของร่างกาย ดังนี้:

 • เสริมสร้างกล้ามเนื้อ: การออกกำลังกายช่วยเพิ่มขนาดและความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อในร่างกาย

 • ลดน้ำหนัก: การออกกำลังกายช่วยเผาผลาญพลังงานและลดน้ำหนักอย่างมีประสิทธิภาพ

 • เสริมสร้างระบบหัวใจและปอด: การออกกำลังกายช่วยเสริมสร้างระบบหัวใจและปอดให้แข็งแกร่งและทำงานได้ดี

 • ลดความเครียดและซึมเศร้า: การออกกำลังกายช่วยลดความเครียดและซึมเศร้า และช่วยให้คุณรู้สึกดีกับตัวเอง

 • ส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกัน: การออกกำลังกายช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย ลดความเสี่ยงในการเป็นโรคต่างๆ

8. วิธีการสร้างแผนออกกำลังกายภาษาอังกฤษที่เหมาะสม

เมื่อคุณต้องการสร้างแผนออกกำลังกายภาษาอังกฤษที่เหมาะสมสำหรับคุณ ตามขั้นตอนดังนี้:

 1. กำหนดวัตถุประสงค์: กำหนดว่าคุณต้องการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มกล้ามเนื้อ ลดน้ำหนัก หรือเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น

 2. เลือกกิจกรรมที่ชอบ: เลือกกิจกรรมที่คุณชื่นชอบและสนุกทำ เพื่อให้คุณสามารถตั้งใจและฝึกอย่างต่อเนื่อง

 3. ตั้งเป้าหมายและระยะเวลา: กำหนดเป้าหมายในการออกกำลังกายและระยะเวลาในการฝึกเพื่อให้คุณมีแรงบันดาลใจในการฝึก

 4. แบ่งเวลาฝึก: แบ่งเวลาฝึกออกกำลังกายในช่วงเวลาที่เหมาะสม เช่น วันละ 30 นาทีหรือ วันละ 1 ชั่วโมง

 5. ติดตามและปรับปรุง: ติดตามผลการออกกำลังกายและปรับปรุงแผนออกกำลังกายตามความคืบหน้าของคุณ

ในส่วนของบทความ การออกกำลังกายภาษาอังกฤษ นั้นเป็นการอธิบายถึงหลักการและแนวทางการออกกำลังกายในภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาและฝึกภาษาอังกฤษในบริบทของการออกกำลังกาย หวังว่าบทความนี้จะเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจในเรื่องนี้และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและความเข้มแข็งของร่างกาย ขอให้สนุกกับการฝึกภาษาอังกฤษและเสริมสร้างสุขภาพกันอย่างสำเร็จเสมอ!

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: ออกกําลังกายภาษาอังกฤษ บทความ การ ออก กํา ลังกา ย ภาษาอังกฤษ พร้อม แปล, ขอ ให้ สนุก กับ การ ออก กํา ลังกา ย ภาษาอังกฤษ, ฟิตเนส ภาษาอังกฤษ, สถานที่ออกกําลังกาย ภาษาอังกฤษ, อุปกรณ์ออกกําลังกาย ภาษาอังกฤษ, ฉันเพิ่งออกกําลังกายเสร็จ ภาษาอังกฤษ, จักรยานออกกําลังกาย ภาษาอังกฤษ, ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ ภาษาอังกฤษ

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ออกกําลังกายภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการออกกำลังกาย FIT AND TONED Body
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการออกกำลังกาย FIT AND TONED Body

หมวดหมู่: Top 59 ออกกําลังกายภาษาอังกฤษ

ดูเพิ่มเติมที่นี่: cookkim.com

บทความ การ ออก กํา ลังกา ย ภาษาอังกฤษ พร้อม แปล

บทความ: การออกกำลังกายภาษาอังกฤษพร้อมแปล

การออกกำลังกายเป็นกิจกรรมที่สำคัญในการรักษาสุขภาพและควบคุมน้ำหนักในชีวิตประจำวันของคนหลายๆ คนทั่วโลก การออกกำลังกายไม่เพียงแค่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อและร่างกายแข็งแกร่งเท่านั้น แต่ยังช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ลดความเสี่ยงของการเกิดโรค และเสริมสร้างความกระปรี้กระเปร่าในการจัดการกับความเครียดในชีวิตประจำวัน ในบทความนี้เราจะสำรวจและอธิบายเกี่ยวกับการออกกำลังกายภาษาอังกฤษพร้อมแปลเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในเรื่องราวที่สำคัญนี้อย่างละเอียดและถ่องแท้

เริ่มต้นในการออกกำลังกาย

การออกกำลังกายเป็นเรื่องที่น่าสนุกและน่าท้าทาย การเริ่มต้นในการออกกำลังกายควรเริ่มต้นด้วยการวางแผนให้เหมาะสมกับระดับความพร้อมและสภาพร่างกายของแต่ละคน ควรพิจารณาประเภทของกิจกรรมที่ต้องการออกกำลังกาย เช่น การออกกำลังกายแบบเล่นกีฬา เล่นเกมส์ที่ให้ต้องเคลื่อนไหว หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่ใช้กำลังและเริ่มต้นอย่างช้าๆ และต่อมาเรามาสำรวจคำศัพท์และประโยคที่ใช้ในการออกกำลังกายภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ที่ใช้ในการออกกำลังกาย

 1. Exercise – การออกกำลังกาย
 2. Workout – การออกกำลังกายที่มีลักษณะเป็นกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
 3. Physical activity – กิจกรรมทางกายที่ต้องใช้ความพยุงและแรงต้านของร่างกาย
 4. Aerobic exercise – การออกกำลังกายแบบอีโรบิก เช่น วิ่ง กระโดดเชือก
 5. Strength training – การฝึกซ้อมเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อและพลังงานให้กับร่างกาย
 6. Flexibility exercises – การฝึกซ้อมเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของร่างกาย
 7. Warm-up – การอบรมก่อนออกกำลังกายเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมทำกิจกรรม
 8. Cool-down – การอบรมหลังจากทำกิจกรรมเพื่อคืบควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจให้กลับสู่สภาพปกติ
 9. Stretching – การฝึกซ้อมยืดกล้ามเนื้อเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น
 10. Repetitions (reps) – จำนวนครั้งในการทำกิจกรรมเป็นรอบๆ หนึ่ง
 11. Sets – ชุดการซ้อมหมายถึงการทำกิจกรรมเป็นกลุ่มๆ หลายๆ ครั้ง

แปลภาษาอังกฤษ

 1. Exercise (การออกกำลังกาย) – The activity of exerting your muscles in various ways to keep fit.
 2. Workout (การออกกำลังกาย) – A session of exercise or practice to improve fitness or a particular skill.
 3. Physical activity (กิจกรรมทางกาย) – Any bodily movement that requires energy expenditure.
 4. Aerobic exercise (การออกกำลังกายแบบอีโรบิก) – Exercise that stimulates and strengthens the heart and lungs, such as running or skipping.
 5. Strength training (การฝึกซ้อมเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อ) – Exercise aimed at increasing muscle mass and strength.
 6. Flexibility exercises (การฝึกซ้อมเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น) – Exercises that improve the range of motion of muscles and joints.
 7. Warm-up (การอบรมก่อนออกกำลังกาย) – Pre-exercise training to prepare the body for physical activity.
 8. Cool-down (การอบรมหลังจากกำลังกาย) – Post-exercise training to gradually bring the heart rate back to normal.
 9. Stretching (การฝึกซ้อมยืดกล้ามเนื้อ) – Exercises to increase muscle flexibility.
 10. Repetitions (reps) (จำนวนครั้งในการทำกิจกรรม) – The number of times an exercise is performed in one set.
 11. Sets (ชุดการซ้อม) – A group of repetitions performed together.

FAQ: คำถามที่พบบ่อย

 1. การออกกำลังกายให้กับผู้เริ่มต้นควรเริ่มต้นอย่างไร?
  การเริ่มต้นออกกำลังกายควรเริ่มต้นด้วยกิจกรรมที่ไม่น่าทำร้ายร่างกายและค่อยๆ เพิ่มความหนักและความยากไปเรื่อยๆ ในระยะเวลาที่เหมาะสม การออกกำลังกายเช่น การเดินเร็ว หรือวิ่งเป็นเวลาสั้นๆ และเพิ่มระยะเวลาทำกิจกรรมเมื่อร่างกายเริ่มเหมือนกับการออกกำลังกายที่มีความยากและครบถ้วนมากขึ้น

 2. การออกกำลังกายแบบไหนที่เหมาะสมสำหรับการลดน้ำหนัก?
  การออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอ หรืออีโรบิกเป็นที่นิยมสำหรับการลดน้ำหนัก เช่น วิ่ง กระโดดเชือก นั่งปั่นจักรยาน เพราะมีการเผาผลาญพลังงานมาก และช่วยเสริมสร้างการเผาผลาญพลังงานในร่างกาย

 3. การฝึกซ้อมเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อควรทำอย่างไร?
  การฝึกซ้อมเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อควรใช้น้ำหนักหรือฝึกซ้อมที่ให้ความต้านทานในกิจกรรม เช่น ยกแท่นหรือท่อน้ำหนัก เพื่อกระตุ้นกล้ามเนื้อให้เติบโตและแข็งแรงขึ้น

 4. เปลี่ยนภาษาในแอพออกกำลังกายเป็นภาษาอังกฤษได้ไหม?
  ในบางแอพพลิเคชั่นออกกำลังกายสามารถเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษได้ ในตัวอย่างนี้ควรตรวจสอบในตั้งค่าและตัวเลือกของแอพว่ามีการเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษหรือไม่

 5. กิจกรรมใดที่เหมาะสมสำหรับคนที่มีภาวะอ้วนหรือน้ำหนักเกิน?
  การออกกำลังกายแบบเพิ่มความแข็งแกร่งและยืดหยุ่นเช่น ๆ โยคะ ชิลโย่ หรือกีฬาน้ำท่าน้ำเหม็น เป็นกิจกรรมที่เหมาะสำหรับคนที่มีภาวะอ้วนหรือน้ำหนักเกิน เพราะไม่ต้องก่อให้เกิดแรงกระทำต่อร่างกายมากนัก

สรุป

การออกกำลังกายเป็นสิ่งที่สำคัญในการดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจของเรา โดยควรเริ่มต้นด้วยกิจกรรมที่เหมาะสมและสนุกสนาน เช่น การเดินเร็ว วิ่ง หรือกระโดดเชือก หลังจากนั้นค่อยๆ เพิ่มความยากและระยะเวลาในการออกกำลังกาย และควรให้ความสำคัญในการฝึกซ้อมเสริมสร้างกล้ามเนื้อและความยืดหยุ่นเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงและมีสุขภาพที่ดีอย่างครบถ้วน หากท่านกำลังมองหาวิธีในการเพิ่มความสามารถในภาษาอังกฤษ บทความนี้จะเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าสนใจและเหมาะสำหรับการฝึกภาษาอังกฤษของท่าน ยินดีต้อนรับสู่โลกของการออกกำลังกายภาษาอังกฤษ!

ขอ ให้ สนุก กับ การ ออก กํา ลังกา ย ภาษาอังกฤษ

ขอให้สนุกกับการออกกำลังกายภาษาอังกฤษ: เพิ่มคะแนนในการค้นหาของ Google

คำอธิบายเกี่ยวกับเนื้อหา
การออกกำลังกายเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์มากในการส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ในบทความนี้เราจะศึกษาเกี่ยวกับขอให้สนุกกับการออกกำลังกายภาษาอังกฤษ โดยเน้นให้มีความเข้าใจลึกซึ้งในหัวข้อดังกล่าว เริ่มต้นด้วยการให้คำแนะนำในการออกกำลังกายในภาษาอังกฤษ จากนั้นจะศึกษาเกี่ยวกับคำศัพท์และวลีที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างคำศัพท์และการสื่อสารในภาษาอังกฤษในเชิงลึกขั้น ในส่วนท้ายของบทความจะมีส่วนถาม-ตอบเพื่อแก้ไขคำถามที่น่าสงสัยเกี่ยวกับการออกกำลังกายภาษาอังกฤษ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจในเรื่องนี้อย่างเพิ่มขึ้น

เริ่มต้นออกกำลังกายในภาษาอังกฤษ

กำลังกาย (Workout) เป็นกิจกรรมที่นักกีฬาหรือคนที่ต้องการสุขภาพดีเสมอควรทำ การออกกำลังกายมีประโยชน์มากมายในด้านที่มีความสามารถในการทำงานของระบบหัวใจและปอด ความสามารถในการทำงานของระบบเส้นประสาท ระบบกล้ามเนื้อ และระบบกระดูก นอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างความแข็งแรง ร่างกายและระบบภูมิคุ้มกัน

การออกกำลังกายในภาษาอังกฤษสามารถแบ่งออกเป็นหลายๆ ประเภท เช่น aerobic exercise ที่เป็นการออกกำลังกายที่ใช้หลายกลุ่มกล้ามเนื้อร่วมกัน เช่น วิ่ง โดยเฉพาะการวิ่งเร็ว (running), กีฬาว่ายน้ำ (swimming) และกีฬากระโดด (jumping) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักหรือทำให้รูปร่างเสริมสวย

อีกประเภทหนึ่งคือ strength training หรือ resistance exercise ซึ่งเน้นทำกับเครื่องมือหรือน้ำหนักเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อและกระดูกให้แข็งแรง เช่น ซ้อมกล้ามเนื้อด้วยดัมเบล (dumbbells) และเครื่องออกกำลังกายที่ใช้ระบบเส้นเหล็ก (cable machines)

เพื่อเพิ่มความสนุกให้กับการออกกำลังกาย สามารถทำเป็นกลุ่มหรือกับเพื่อนๆ ด้วย เช่น การเล่นกีฬากลุ่ม เช่น บาสเกตบอล (basketball) หรือฟุตบอล (football) นอกจากนี้ยังสามารถฟังเพลงหรือดูวิดีโอที่ทำให้มีความสุขระหว่างการออกกำลังกาย

คำศัพท์และวลีที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกาย

เพื่อให้มีความเข้าใจในเรื่องราวเกี่ยวกับการออกกำลังกายในภาษาอังกฤษ ต่อไปนี้คือคำศัพท์และวลีที่เกี่ยวข้องที่ควรรู้

 1. Exercise – การออกกำลังกาย
 2. Workout – การออกกำลังกาย (synonym of Exercise)
 3. Aerobic exercise – การออกกำลังกายแอโรบิก
 4. Strength training – การฝึกท่าทางแขนและขา
 5. Cardiovascular exercise – การออกกำลังกายเพื่อกระตุ้นการทำงานของหัวใจและปอด
 6. Repetitions (Reps) – การซ้อมซ้ำ
 7. Sets – ชุดซ้อม
 8. Rest period – ช่วงเวลาพักผ่อน
 9. Warm-up – การอุ่นกล้ามเนื้อ
 10. Cool-down – การคลายกล้ามเนื้อ
 11. Stretching – การยืดกล้ามเนื้อ
 12. Flexibility – ความยืดหยุ่น
 13. Squats – การกะโหลก
 14. Lunges – การกระเด้งขา
 15. Push-ups – พื้นท่า
 16. Sit-ups – ยกตัวขึ้น
 17. Plank – การยืนหนีบท้อง
 18. Burpees – การกระโดดและยืนกลับ

FAQ (คำถามที่พบบ่อย)

 1. การออกกำลังกายช่วยลดน้ำหนักได้หรือไม่?
  ใช่ การออกกำลังกายช่วยในกระบวนการลดน้ำหนักโดยเพิ่มการเผาผลาญพลังงาน และช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อซึ่งเป็นตัวแบ่งของการเผาผลาญพลังงานในระยะยาว แต่ควรระมัดระวังการรับประทานอาหารที่ดีในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อให้การลดน้ำหนักมีผลลงมากยิ่งขึ้น

 2. การออกกำลังกายควรทำกี่ครั้งต่อสัปดาห์?
  ควรออกกำลังกายอย่างน้อย 3-5 ครั้งต่อสัปดาห์ แต่ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล หากต้องการเพิ่มกล้ามเนื้อควรฝึกให้หนักขึ้นแต่น้อยลงจำนวนครั้ง

 3. การออกกำลังกายควรทำเวลาเท่าไหร่ในแต่ละครั้ง?
  ควรออกกำลังกายอย่างน้อย 30 นาทีต่อครั้ง แต่หากไม่สามารถทำได้ครบเวลานี้ สามารถแบ่งการออกกำลังกายเป็นช่วงๆ ทำกันหลายครั้งในแต่ละวันก็ได้

 4. การออกกำลังกายช่วยลดความเครียดได้หรือไม่?
  ใช่ การออกกำลังกายช่วยลดความเครียดได้โดยการกระตุ้นการปล่อยสารเคมีที่ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย เช่น อะดรีนาลีนและเอ็นดอร์ฟิน ทำให้รู้สึกสบายใจและผ่อนคลายจากความกังวล

 5. การออกกำลังกายในน้ำมีประโยชน์อย่างไร?
  การออกกำลังกายในน้ำเป็นกิจกรรมที่ช่วยลดแรงกระทำต่อกระดูกและข้อต่อ ลดความเสียหายในการออกกำลังกาย มีประสิทธิภาพในการเผาผลาญพลังงาน และช่วยรักษาสภาพร่างกายให้แข็งแรง

 6. การออกกำลังกายควรเลือกกิจกรรมใดบ้างที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่มีระดับความพยุงค์ต่ำ?
  สำหรับผู้ที่มีระดับความพยุงค์ต่ำ ควรเลือกกิจกรรมที่เป็น low-impact ไม่มีการกระแทกกระดันต่อกระดูก เช่น การเดินเร็ว การร้องเท้า หรือการออกกำลังกายในน้ำ ซึ่งช่วยลดความเสียหายในกระดูกและข้อต่อ

 7. ควรปรึกษาแพทย์ก่อนการออกกำลังกายหรือไม่?
  ถ้าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพหรือมีภาวะสภาพร่างกายพิเศษ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนการออกกำลังกาย อาจจะต้องรับคำแนะนำในการออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับคุณ

พบใช่ 17 ออกกําลังกายภาษาอังกฤษ.

เรียนภาษาอังกฤษจากการ์ตูน บน Instagram: “Let'S Exercise | ออกกำลังกายกันเถอ ะ #Mrsthinglish #English #อังกฤษ #ภาษาอังกฤษ #Learn… | เรียนภาษาอังกฤษ, คำศัพท์, ประเภทคำ
เรียนภาษาอังกฤษจากการ์ตูน บน Instagram: “Let’S Exercise | ออกกำลังกายกันเถอ ะ #Mrsthinglish #English #อังกฤษ #ภาษาอังกฤษ #Learn… | เรียนภาษาอังกฤษ, คำศัพท์, ประเภทคำ
Click [By Mahidol] Sports ตอนที่ 1 - เรียนภาษาอังกฤษกับการออกกำลังกาย - Youtube
Click [By Mahidol] Sports ตอนที่ 1 – เรียนภาษาอังกฤษกับการออกกำลังกาย – Youtube
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ ออกกำลังกาย + ฟิตเนส
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ ออกกำลังกาย + ฟิตเนส
Fitness Centre | สถานที่ออกกำลังกาย | สถานที่ออกกําลังกาย, เรียนภาษาอั งกฤษ, อังกฤษ
Fitness Centre | สถานที่ออกกำลังกาย | สถานที่ออกกําลังกาย, เรียนภาษาอั งกฤษ, อังกฤษ
Treadmill แปลว่า เครื่องออกกำลังกายแบบสายพานวิ่ง / ลู่วิ่ง | Eng Hero เรียน ภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Treadmill แปลว่า เครื่องออกกำลังกายแบบสายพานวิ่ง / ลู่วิ่ง | Eng Hero เรียน ภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
หมอสั่งให้ออกกำลังกาย ภาษาอังกฤษจะออกมาประมาณไหน | Learning 4 Live
หมอสั่งให้ออกกำลังกาย ภาษาอังกฤษจะออกมาประมาณไหน | Learning 4 Live
เรียนภาษาอังกฤษ การออกกำลังกาย - Youtube
เรียนภาษาอังกฤษ การออกกำลังกาย – Youtube
ออกกําลังกายหน้าท้อง ภาษาอังกฤษ - การค้นหาใน Lemon8
ออกกําลังกายหน้าท้อง ภาษาอังกฤษ – การค้นหาใน Lemon8
ไปฟิตเนส ไปออกกำลังกาย ภาษาอังกฤษ พูดว่าอย่างไร | Shorteng ภาษาอังกฤษ อยู่รอบตัวเรา
ไปฟิตเนส ไปออกกำลังกาย ภาษาอังกฤษ พูดว่าอย่างไร | Shorteng ภาษาอังกฤษ อยู่รอบตัวเรา
Resistance Band คืออะไร มีกี่ประเภท พร้อมตัวอย่างท่าฝึกกล้ามเนื้อเพื่อความแข็งแรง - วิ่งไหนกัน ปั่นไหนดี
Resistance Band คืออะไร มีกี่ประเภท พร้อมตัวอย่างท่าฝึกกล้ามเนื้อเพื่อความแข็งแรง – วิ่งไหนกัน ปั่นไหนดี
60 แคปชั่นออกกำลังกาย 2023 ลดน้ำหนักฮาๆ ถ้าใจเราวิ่ง อยู่นิ่งๆ ก็ผอมได้
60 แคปชั่นออกกำลังกาย 2023 ลดน้ำหนักฮาๆ ถ้าใจเราวิ่ง อยู่นิ่งๆ ก็ผอมได้
100 แคปชั่นออกกำลังกาย ออกกำลังกายวันละนิด เพื่อสุขภาพที่ดี
100 แคปชั่นออกกำลังกาย ออกกำลังกายวันละนิด เพื่อสุขภาพที่ดี
อยากรู้ชื่อของเครื่องต่างๆในฟิตเนส - Pantip
อยากรู้ชื่อของเครื่องต่างๆในฟิตเนส – Pantip
แคปชั่นออกกำลังกาย เข้ายิม ภาษาอังกฤษ - เสียเหงื่อแล้ว โพสต์อวดโซเชียลกันสักหน่อย » Best Review Asia
แคปชั่นออกกำลังกาย เข้ายิม ภาษาอังกฤษ – เสียเหงื่อแล้ว โพสต์อวดโซเชียลกันสักหน่อย » Best Review Asia
ออกกําลังกายหน้าท้อง ภาษาอังกฤษ - การค้นหาใน Lemon8
ออกกําลังกายหน้าท้อง ภาษาอังกฤษ – การค้นหาใน Lemon8
กริยา 3 ช่อง ของ Exercise คืออะไร? | Wordy Guru
กริยา 3 ช่อง ของ Exercise คืออะไร? | Wordy Guru
หมอสั่งให้ออกกำลังกาย ภาษาอังกฤษจะออกมาประมาณไหน | Learning 4 Live
หมอสั่งให้ออกกำลังกาย ภาษาอังกฤษจะออกมาประมาณไหน | Learning 4 Live
7 แอพออกกำลังกายสุดเด็ด พิชิตใจคนชอบออกกำลังกาย อัปเดต 2022
7 แอพออกกำลังกายสุดเด็ด พิชิตใจคนชอบออกกำลังกาย อัปเดต 2022
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการออกกำลังกาย Fit And Toned Body - Youtube
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการออกกำลังกาย Fit And Toned Body – Youtube
คำศัพท์ภาษาอังกฤษประถมศึกษา Sports And Game กีฬาและเกม ไว้ฝึก Spelling Bee - ภาษาอังกฤษออนไลน์
คำศัพท์ภาษาอังกฤษประถมศึกษา Sports And Game กีฬาและเกม ไว้ฝึก Spelling Bee – ภาษาอังกฤษออนไลน์
รวมแคปชั่นออกกำลังกายฮา ๆ วิ่งที่ยิมเหนื่อยแล้วขอเข้าไปวิ่งในใจเธอบ้าง
รวมแคปชั่นออกกำลังกายฮา ๆ วิ่งที่ยิมเหนื่อยแล้วขอเข้าไปวิ่งในใจเธอบ้าง
ออกกำลังกาย,บริหาร ภาษาญี่ปุ่นคืออะไร | Wordy Guru
ออกกำลังกาย,บริหาร ภาษาญี่ปุ่นคืออะไร | Wordy Guru
Sahavate] ใช้ยางยืดอย่างไร? ให้ก้นเด้ง ท่าออกกำลังกายที่แอดมินจะพูดถึงในวันนี้ มีชื่อภาษาอังกฤษว่า
Sahavate] ใช้ยางยืดอย่างไร? ให้ก้นเด้ง ท่าออกกำลังกายที่แอดมินจะพูดถึงในวันนี้ มีชื่อภาษาอังกฤษว่า “Resisted Side Stepping” แปลเป็นไทยว่า ท่าก้าวขาออกด้านข้าง เป็นท่าที่แอดมินมักจะเห็นสาวๆ ในฟิตเนสมักชอบเล่นท่า
คำศัพท์บทที่ 1 ถึง บทที่ 12
คำศัพท์บทที่ 1 ถึง บทที่ 12
ยางยืดออกกำลังกาย Resistance Band คุณภาพฟิตเนส Twenty One S-Twist : Inspired By Lnwshop.Com
ยางยืดออกกำลังกาย Resistance Band คุณภาพฟิตเนส Twenty One S-Twist : Inspired By Lnwshop.Com
Exercise แปลว่า แบบฝึกหัด | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Exercise แปลว่า แบบฝึกหัด | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
15 คำคมออกกำลังกาย อ่านแล้วจี๊ด ได้(กำลัง)ใจ
15 คำคมออกกำลังกาย อ่านแล้วจี๊ด ได้(กำลัง)ใจ
โปสเตอร์การออกกำลังกายการออกกำลังกายภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลดรูปภาพ (รหัส) 401614511_ขนาด 9.7 Mb_รูปแบบรูปภาพ Psd _Th.Lovepik.Com
โปสเตอร์การออกกำลังกายการออกกำลังกายภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลดรูปภาพ (รหัส) 401614511_ขนาด 9.7 Mb_รูปแบบรูปภาพ Psd _Th.Lovepik.Com
5 ท่าพัฒนากล้ามเนื้อ เพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บจากการวิ่ง
5 ท่าพัฒนากล้ามเนื้อ เพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บจากการวิ่ง
งานอดิเรก ภาษาอังกฤษ (Hobbies) รวมกิจกรรมต่างๆ ภาษาอังกฤษ ที่น่าสนใจมีอะไรบ้าง - ภาษาอังกฤษออนไลน์
งานอดิเรก ภาษาอังกฤษ (Hobbies) รวมกิจกรรมต่างๆ ภาษาอังกฤษ ที่น่าสนใจมีอะไรบ้าง – ภาษาอังกฤษออนไลน์
ยางยืดออกกำลังกาย | Resistance Band - Bewell
ยางยืดออกกำลังกาย | Resistance Band – Bewell
5 ท่าสลายพุง สร้างกล้ามเนื้อหน้าท้องอย่างได้ผล :: Axa Thailand
5 ท่าสลายพุง สร้างกล้ามเนื้อหน้าท้องอย่างได้ผล :: Axa Thailand
103หน้า/ภาษาอังกฤษ All In One อ่าน Work Book การออกกำลังกาย Passages หนังสือการฝึกอบรมหนังสือแบบฝึกหัดการเรียนรู้ก่อนการศึกษาของขวัญเกมสำหรับเด็กเด็ก | Lazada.Co.Th
103หน้า/ภาษาอังกฤษ All In One อ่าน Work Book การออกกำลังกาย Passages หนังสือการฝึกอบรมหนังสือแบบฝึกหัดการเรียนรู้ก่อนการศึกษาของขวัญเกมสำหรับเด็กเด็ก | Lazada.Co.Th
10 อันดับ เครื่องออกกำลังกาย ยี่ห้อไหนดี ปี 2023 รวมลู่วิ่ง จักรยาน | Mybest
10 อันดับ เครื่องออกกำลังกาย ยี่ห้อไหนดี ปี 2023 รวมลู่วิ่ง จักรยาน | Mybest
ท่าออกกําลังกายเวทเทรนนิ่ง - การค้นหาใน Lemon8
ท่าออกกําลังกายเวทเทรนนิ่ง – การค้นหาใน Lemon8
คำคมฟิตเนส' สร้างแรงบันดาลใจในวันที่รู้สึกท้อและอยากล้มเลิก | Health And Trend
คำคมฟิตเนส’ สร้างแรงบันดาลใจในวันที่รู้สึกท้อและอยากล้มเลิก | Health And Trend
หมอสั่งให้ออกกำลังกาย ภาษาอังกฤษจะออกมาประมาณไหน | Learning 4 Live
หมอสั่งให้ออกกำลังกาย ภาษาอังกฤษจะออกมาประมาณไหน | Learning 4 Live
Xiaomi Mi Band 7 Standard Edition สร้อยข้อมืออัจฉริยะ 1.62 นิ้ว Amoled Bt 5.2 พร้อมโหมดออกกําลังกาย 120 โหมด วิเคราะห์การออกกําลังกายระดับมืออาชีพ รองรับเวอร์ชั่นภาษาจีนและภาษาอังกฤษ สีดํา | Shopee Thailand
Xiaomi Mi Band 7 Standard Edition สร้อยข้อมืออัจฉริยะ 1.62 นิ้ว Amoled Bt 5.2 พร้อมโหมดออกกําลังกาย 120 โหมด วิเคราะห์การออกกําลังกายระดับมืออาชีพ รองรับเวอร์ชั่นภาษาจีนและภาษาอังกฤษ สีดํา | Shopee Thailand
บทสนทนาภาษาอังกฤษ At The Fitness (ที่ฟิตเนส) ~ บทสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation)
บทสนทนาภาษาอังกฤษ At The Fitness (ที่ฟิตเนส) ~ บทสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation)
มัดรวมแคปชั่นออกกำลังกายวันละนิด กินให้เต็มที่ แล้วมาสุขภาพดีไปด้วยกัน
มัดรวมแคปชั่นออกกำลังกายวันละนิด กินให้เต็มที่ แล้วมาสุขภาพดีไปด้วยกัน
ออกกำลังกายให้มีประสิทธิภาพ อย่าลืม Warm Up และ Cool Down
ออกกำลังกายให้มีประสิทธิภาพ อย่าลืม Warm Up และ Cool Down
แนะนำ ยางยืดออกกำลังกาย ยี่ห้อไหนดีสุด ปี 2023 » Best Review Asia
แนะนำ ยางยืดออกกำลังกาย ยี่ห้อไหนดีสุด ปี 2023 » Best Review Asia
Side Stepper Poobooแท้‼️ รุ่นใหม่หน้าจอภาษาอังกฤษ+เชือกฟรี‼️ บริหารสะโพกต้นขา สเต็ปเปอร์ V-Shape Stepper เครื่องเหยียบออกกำลังกาย | Lazada.Co.Th
Side Stepper Poobooแท้‼️ รุ่นใหม่หน้าจอภาษาอังกฤษ+เชือกฟรี‼️ บริหารสะโพกต้นขา สเต็ปเปอร์ V-Shape Stepper เครื่องเหยียบออกกำลังกาย | Lazada.Co.Th
หนังสือภาษาอังกฤษ Grammar In Use ออกกําลังกาย 2019 - Kindiwibookstore.Th - Thaipick
หนังสือภาษาอังกฤษ Grammar In Use ออกกําลังกาย 2019 – Kindiwibookstore.Th – Thaipick
Scholastic Scholastic Success With Math/Grammar/Writing/Reading ราคาถูก
Scholastic Scholastic Success With Math/Grammar/Writing/Reading ราคาถูก
Abs Roller Wheel เพิ่มกล้ามท้องอย่างไรไม่ให้บาดเจ็บ - Easydoc
Abs Roller Wheel เพิ่มกล้ามท้องอย่างไรไม่ให้บาดเจ็บ – Easydoc
วิธีการ ออกกำลังกายด้วยล้อบริหารหน้าท้อง: 10 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)
วิธีการ ออกกำลังกายด้วยล้อบริหารหน้าท้อง: 10 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)
ออกกำลังกายที่บ้านด้วยกระจกอัจฉริยะ | Tnn Tech Reports | 26 ต.ค. 63 | ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ ออก กํา ลังกา ย ภาษา อังกฤษ ที่ถูกต้องที่สุด
ออกกำลังกายที่บ้านด้วยกระจกอัจฉริยะ | Tnn Tech Reports | 26 ต.ค. 63 | ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ ออก กํา ลังกา ย ภาษา อังกฤษ ที่ถูกต้องที่สุด

ลิงค์บทความ: ออกกําลังกายภาษาอังกฤษ.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ ออกกําลังกายภาษาอังกฤษ.

ดูเพิ่มเติม: blog https://cookkim.com/category/investing

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *