Skip to content
Trang chủ » สบาย ดี อังกฤษ: คู่มือการเริ่มต้นเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มต้น

สบาย ดี อังกฤษ: คู่มือการเริ่มต้นเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มต้น

ฝึกพูดภาษาอังกฤษ ถาม ตอบ How ..? เป็นอย่างไรบ้าง สบายดีไหม ถามว่าอะไรได้บ้าง และการตอบ แบบต่างๆ

ฝึกพูดภาษาอังกฤษ ถาม ตอบ How ..? เป็นอย่างไรบ้าง สบายดีไหม ถามว่าอะไรได้บ้าง และการตอบ แบบต่างๆ

สบาย ดี อังกฤษ: คู่มือการถามและตอบ “How are you?” ในภาษาอังกฤษ

1. การถาม “สบายดี” ในภาษาอังกฤษ

ในชีวิตประจำวันเมื่อพบกันในที่สาธารณะหรือติดต่อกับเพื่อนๆ คำถามที่เรานิยมได้ยินบ่อยๆ คือ “How are you?” หรือในภาษาไทยคือ “สบายดีไหม?” ซึ่งเป็นการถามเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ของบุคคลที่เราพูดคุยกัน ดังนั้นในส่วนนี้เราจะมาเรียนรู้ว่าเราจะตอบ “สบายดี” ในภาษาอังกฤษอย่างไร

2. ตอบ “สบายดี” ในภาษาอังกฤษ

เมื่อเราได้ยินคำถาม “How are you?” เมื่อเราสบายดี เราสามารถใช้วลีต่างๆ เพื่อตอบคำถามนี้ ซึ่งได้แก่

 • “I’m fine, thank you.” (ฉันสบายดี ขอบคุณ)
 • “I’m good, thanks.” (ฉันสบายดี ขอบคุณ)
 • “I’m doing well, thanks.” (ฉันสบายดี เรื่อยๆ ขอบคุณ)

3. รูปแบบและวลีที่ใช้ในการถามสบายดี

ในการถามสบายดีในภาษาอังกฤษ มีรูปแบบและวลีที่เราควรรู้จักเพื่อเข้าใจและสื่อสารในภาษานี้ได้อย่างถูกต้อง รวมถึงแบบสำคัญดังนี้

 • “How are you?” (สบายดีไหม?)
 • “How are you doing?” (สบายดีไหม?)
 • “How are you today?” (สบายดีในวันนี้ไหม?)
 • “Are you okay?” (คุณสบายดีหรือเปล่า?)

4. ความแตกต่างระหว่าง “สบายดี” และ “I’m fine”

เมื่อถาม “How are you?” หรือ “สบายดีไหม?” สองคำที่นิยมใช้ในการตอบคือ “สบายดี” และ “I’m fine” ในทางสากลภาษาอังกฤษ สองวลีนี้มีความหมายที่ใกล้เคียงกัน แต่มีความแตกต่างเล็กน้อยคือ “สบายดี” มักใช้ง่ายกว่า “I’m fine” และอาจเป็นที่นิยมในการสนทนาประจำวันมากกว่า นอกจากนี้ “I’m fine” ยังมีความหมายว่า “ฉันสบายดี” แต่อาจมีความคุยเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพอารมณ์บางอย่างที่ไม่ค่อยดี

5. การใช้วลีอื่นๆ เพื่อตอบ “สบายดี”

นอกจาก “สบายดี” และ “I’m fine” เรายังสามารถใช้วลีและประโยคอื่นๆ เพื่อตอบคำถาม “How are you?” อย่างคล่องแคล่วและน่าสนใจ อาทิ

 • “I’m doing great, thank you.” (ฉันสบายดีมาก ขอบคุณ)
 • “Pretty good, thanks for asking.” (สบายดีค่ะ ขอบคุณที่ถาม)
 • “Not too bad, thank you.” (ไม่เลวเลย ขอบคุณ)
 • “Could be better, but I’ll manage.” (อาจจะดีขึ้นได้ แต่ฉันจะรับมือได้)

6. วิธีการตอบ “สบายดี” ในกรณีที่ไม่สบาย

บางครั้งอาจเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ความรู้สึกไม่ดีหรือไม่สบายใจ เมื่อได้รับคำถาม “How are you?”

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: สบาย ดี อังกฤษ ฉันสบายดี ขอบคุณ ภาษาอังกฤษ, ตอบว่า สบายดี ภาษาอังกฤษ, สบายดี เรื่อยๆ ภาษาอังกฤษ, ไม่ต้องห่วงฉันสบายดี ภาษาอังกฤษ, สบายดีไหมภาษาอังกฤษ, how are you doing ตอบไง, สบาย ภาษาอังกฤษ, how are you แปลว่า

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ สบาย ดี อังกฤษ

ฝึกพูดภาษาอังกฤษ ถาม ตอบ How ..? เป็นอย่างไรบ้าง สบายดีไหม ถามว่าอะไรได้บ้าง และการตอบ แบบต่างๆ
ฝึกพูดภาษาอังกฤษ ถาม ตอบ How ..? เป็นอย่างไรบ้าง สบายดีไหม ถามว่าอะไรได้บ้าง และการตอบ แบบต่างๆ

หมวดหมู่: Top 49 สบาย ดี อังกฤษ

ดูเพิ่มเติมที่นี่: cookkim.com

ฉันสบายดี ขอบคุณ ภาษาอังกฤษ

ฉันสบายดี ขอบคุณ ภาษาอังกฤษ: แนะนำเบื้องต้นและความหมาย

ความรู้สึกที่ดีและวิธีการแสดงในภาษาอังกฤษ

บทนำ

“ฉันสบายดี ขอบคุณ” เป็นประโยคที่คนไทยมักใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อสอบถามเกี่ยวกับความสบายหรือสภาพแวดล้อมของคนรอบข้าง ในภาษาอังกฤษ การแสดงความรู้สึกหรือสภาพทางร่างกายนั้นมีหลายวิธี และการตอบกลับก็แตกต่างกันไปตามบริบทและสภาพความเป็นอยู่ ในบทความนี้เราจะสำรวจเกี่ยวกับเรื่อง “ฉันสบายดี ขอบคุณ” ในภาษาอังกฤษ หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ อย่างละเอียด ๆ กรุณาอ่านต่อไปเพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจในเรื่องนี้ให้มากขึ้น

1. ฉันสบายดี ขอบคุณในภาษาอังกฤษ

ในภาษาอังกฤษ ความรู้สึกที่ดีสามารถแสดงออกมาในหลายวิธี การตอบคำถาม “How are you?” (ฉันสบายดีหรือเปล่า?) ก็เช่นกัน นอกจาก “I’m fine, thank you” (ฉันสบายดี ขอบคุณ) แล้วยังมีคำตอบอื่น ๆ ที่บอกถึงสภาพอารมณ์และสภาพความเป็นอยู่ของคนในขณะนั้น ดังนี้

 • “I’m good” (ฉันสบายดี) เป็นคำตอบที่พบบ่อยที่สุด แสดงถึงความสบายและมีความสุขในขณะนั้น นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นคำถามเพื่อสอบถามสภาพของคนอื่น ๆ ด้วยว่า “Are you good?” (คุณสบายดีหรือเปล่า?)

 • “I’m great” (ฉันดีมาก) เป็นคำตอบที่แสดงถึงความสุขและความพอใจที่สูงกว่า “I’m good”

 • “I’m excellent” (ฉันดีเยี่ยม) แสดงถึงสภาพความเป็นอยู่ที่ดีที่สุด

 • “I’m wonderful” (ฉันรู้สึกดีมาก) เป็นคำตอบที่แสดงความชื่นชอบและความพอใจสูงสุด

2. แนวทางการใช้คำว่า “ฉันสบายดี ขอบคุณ”

การใช้คำว่า “ฉันสบายดี ขอบคุณ” ในภาษาอังกฤษนั้นเป็นที่นิยมและเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในการสื่อสารที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน อย่างไรก็ตาม การใช้คำตอบที่เหมาะสมนี้ยังควรคำนึงถึงบริบทและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย ไม่ใช่ทุกสถานการณ์ที่ควรตอบ “ฉันสบายดี ขอบคุณ” เสมอไป ยกตัวอย่างเช่น

 • การพบปะครั้งแรก: เมื่อคุณพบปะครั้งแรกกับคนใหม่ คำตอบที่เหมาะสมคือ “I’m fine, thank you” ควรเลี่ยงการใช้คำตอบที่มีระดับความคุณภาพสูงเกินไป เช่น

ตอบว่า สบายดี ภาษาอังกฤษ

ตอบว่า สบายดี ภาษาอังกฤษ: การใช้และการตอบสนองในภาษาอังกฤษ

คำอธิบาย:
ในการสื่อสารในภาษาอังกฤษและหลายภาษาอื่นๆ คำถาม “How are you?” เป็นที่แพร่หลายที่สุด เป็นคำถามที่พบเห็นบ่อยในสายตาของคนหลายคนในชีวิตประจำวัน การตอบคำถามนี้เป็นสิ่งที่สามารถแสดงอารมณ์และอาการทางร่างกายของเราได้ ในบทความนี้เราจะศึกษาการตอบคำถาม “How are you?” ในภาษาอังกฤษ รวมถึงประเภทของคำตอบที่สามารถใช้ได้ เพื่อเสริมสร้างความคุ้นเคยและมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ โดยเนื้อหาในบทความนี้ถูกสร้างขึ้นจากแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ ซึ่งจะช่วยให้ความเข้าใจเกี่ยวกับหัวข้อนี้มีความลึกซึ้งและเต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้ พร้อมเสริมสร้างความน่าเชื่อถือในการเพิ่มอันดับการค้นหาของ Google ด้วย

สารบัญ:

 1. คำถาม “How are you?” ในภาษาอังกฤษ
 2. คำตอบที่เป็นที่นิยมในภาษาอังกฤษ
  2.1 ตอบ “I’m fine” หรือ “I’m good”
  2.2 การใช้คำว่า “Well”
  2.3 คำตอบที่แสดงสภาพอารมณ์
  2.4 คำตอบที่แสดงสภาพทางร่างกาย
 3. วิธีการถามคำถาม “How are you?” ในภาษาอังกฤษ
  3.1 การใช้ “How are you?” ในเชิงกลุ่ม
  3.2 การใช้ “How are you?” ในเชิงส่วนตัว
  3.3 การใช้คำถามแทน “How are you?”
 4. สรุปและคำแนะนำในการใช้ “How are you?” ในภาษาอังกฤษ
 5. FAQ (คำถามที่พบบ่อย)
  5.1 คำถาม: “How to respond to How are you in English?”
  5.2 คำถาม: “What are the different ways to ask How are you in English?”
  5.3 คำถาม: “Is it okay not to answer How are you?”
  5.4 คำถาม: “Are there cultural differences in responding to How are you?”
 6. สรุป

1. คำถาม “How are you?” ในภาษาอังกฤษ

คำถาม “How are you?” เป็นคำถามที่คนพูดในการสวัสดีหรือคำทักทายคนอื่น ๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยๆ ในที่ทำงาน การเยี่ยมบ้านเพื่อน หรือในสภาพแวดล้อมที่มีการติดต่อมาก ๆ ในชีวิตประจำวัน การตอบคำถาม “How are you?” ให้ถูกต้องและเหมาะสมช่วยให้การสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่นและน่าสนุก

2. คำตอบที่เป็นที่นิยมในภาษาอังกฤษ

เมื่อคุณได้รับคำถาม “How are you?” มา มีหลายรูปแบบของคำตอบที่คุณสามารถใช้ได้ ขึ้นอยู่กับบริบทและอารมณ์ของคุณในขณะนั้น นี่คือบางตัวอย่างของคำตอบที่เป็นที่นิยมในภาษาอังกฤษ:

พบใช่ 16 สบาย ดี อังกฤษ.

ตอบ How Are You? แบบไม่โหล สบายดี ภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไร
ตอบ How Are You? แบบไม่โหล สบายดี ภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไร
ตอบ How Are You? แบบไม่โหล สบายดี ภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไร
ตอบ How Are You? แบบไม่โหล สบายดี ภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไร
น่ารู้กับประโยคภาษาอังกฤษถามทุกข์สุข นอกจากคำว่า How Are You (สบายดีไหม๊) มีคำว่าอะไรอีกบ้าง
น่ารู้กับประโยคภาษาอังกฤษถามทุกข์สุข นอกจากคำว่า How Are You (สบายดีไหม๊) มีคำว่าอะไรอีกบ้าง
ตอบ How Are You? แบบไม่โหล สบายดี ภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไร
ตอบ How Are You? แบบไม่โหล สบายดี ภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไร
Are You All Right? แปลว่า คุณสบายดีไหม? | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Are You All Right? แปลว่า คุณสบายดีไหม? | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
คุณสบายดีไหม? ภาษาอังกฤษ? | Wordy Guru
คุณสบายดีไหม? ภาษาอังกฤษ? | Wordy Guru
การทักทาย/การแนะนำตัว #เรียนกับครูบลูมิ้นท์ - ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-10 หน้า | Pubhtml5
การทักทาย/การแนะนำตัว #เรียนกับครูบลูมิ้นท์ – ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-10 หน้า | Pubhtml5
คุณสบายดีไหม วลีภาษาอังกฤษพื้นฐาน 8 - Youtube
คุณสบายดีไหม วลีภาษาอังกฤษพื้นฐาน 8 – Youtube
เรียนภาษาอังกฤษง่ายๆกับTheezyenglish: สบายดีไหมภาษาอังกฤษ ไม่ได้มีแค่ How Are You
เรียนภาษาอังกฤษง่ายๆกับTheezyenglish: สบายดีไหมภาษาอังกฤษ ไม่ได้มีแค่ How Are You
รวม 10 หมวดภาษาอังกฤษ รู้ไว้ได้ใช้แน่ สิงหาคม 2020 - Sale Here
รวม 10 หมวดภาษาอังกฤษ รู้ไว้ได้ใช้แน่ สิงหาคม 2020 – Sale Here
ตอบ How Are You? แบบไม่โหล สบายดี ภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไร
ตอบ How Are You? แบบไม่โหล สบายดี ภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไร
ฝึกประโยคภาษาอังกฤษสบายดีไหมอื่นๆนอกจาก How Are You? - Youtube
ฝึกประโยคภาษาอังกฤษสบายดีไหมอื่นๆนอกจาก How Are You? – Youtube
การทักทายภาษาอังกฤษ
การทักทายภาษาอังกฤษ” บทสนทนาน่ารู้ ในชีวิตประจำวัน
Ese On Twitter:
Ese On Twitter: “อีกหนึ่งวิธีของการ ถามว่า สบายดีไหม #ภาษาอังกฤษวันละนิดพิชิตผัวฝรั่ง #ภาษาอังกฤษวันนี้ #Ese #สบายดีไหม Http://T.Co/Gukttacgyy” / Twitter
คุณสบายดีไหม ภาษาเขมรคืออะไร | Wordy Guru
คุณสบายดีไหม ภาษาเขมรคืออะไร | Wordy Guru
วิธีพูดว่า 'ฉันหวังว่าคุณจะสบายดี' Ways Of Saying: 'I Hope You'Re Ok' - Youtube
วิธีพูดว่า ‘ฉันหวังว่าคุณจะสบายดี’ Ways Of Saying: ‘I Hope You’Re Ok’ – Youtube
ถ้ามีเพื่อนๆ รึใครก็ตาม มาถามเราว่า สบายดีมั้ย.. ถ้าเราสบา ยดี ก็สามารถเลือกข้อความเหล่านี้ตอบกลับไปได้เลย คับผม. ^^ | เรียนภาษาอังกฤษ, บทเรียนภาษาอังกฤษ, คำศัพท์
ถ้ามีเพื่อนๆ รึใครก็ตาม มาถามเราว่า สบายดีมั้ย.. ถ้าเราสบา ยดี ก็สามารถเลือกข้อความเหล่านี้ตอบกลับไปได้เลย คับผม. ^^ | เรียนภาษาอังกฤษ, บทเรียนภาษาอังกฤษ, คำศัพท์
สบายดีไหม ภาษาอังกฤษพูดว่ายังไง... สบายดีมั้ย...สบายดีหรือเปล่า จะตอบว่าไงได้บ้าง... - ภาษาอังกฤษออนไลน์
สบายดีไหม ภาษาอังกฤษพูดว่ายังไง… สบายดีมั้ย…สบายดีหรือเปล่า จะตอบว่าไงได้บ้าง… – ภาษาอังกฤษออนไลน์
นิยาย: เป็นนางร้ายก็สบายดีนะคะ Eng - Trung Tâm Tiếng Trung Smile
นิยาย: เป็นนางร้ายก็สบายดีนะคะ Eng – Trung Tâm Tiếng Trung Smile
สบายดี ภาษาอังกฤษ? | Wordy Guru
สบายดี ภาษาอังกฤษ? | Wordy Guru
ตอบคำถามภาษาอังกฤษ
ตอบคำถามภาษาอังกฤษ “How Are You?” ยังไงให้ไม่น่าเบื่อ Ep.3 – Youtube
การถามไถ่สบายดีหรือเปล่า ใช้แบบไหนได้บ้าง | Learning 4 Live
การถามไถ่สบายดีหรือเปล่า ใช้แบบไหนได้บ้าง | Learning 4 Live
สบายดี ขอบคุณ วลีภาษาอังกฤษพื้นฐาน 9 - Youtube
สบายดี ขอบคุณ วลีภาษาอังกฤษพื้นฐาน 9 – Youtube
เป็นนางร้ายก็สบายดีนะคะ Eng - Parahills Resort
เป็นนางร้ายก็สบายดีนะคะ Eng – Parahills Resort
ประภาศิริ On Twitter:
ประภาศิริ On Twitter: “ภาษาอังกฤษวันนี้. I’M Fine. ฉันสบายดี.. Http://T.Co/9X4279Cnrg” / Twitter
Did You Sleep Well? แปลว่า หลับสบายไหมจ๊ะ | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Did You Sleep Well? แปลว่า หลับสบายไหมจ๊ะ | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
เรียนภาษาอังกฤษจากการ์ตูน On Instagram: “How Did You Sleep? คุณหลับสบายดีไหม #Mrsthinglish #English #อังกฤษ #ภาษาอังกฤ… | เรียนภาษาอังกฤษ, คำศัพท์ภาษา อังกฤษ, อังกฤษ
เรียนภาษาอังกฤษจากการ์ตูน On Instagram: “How Did You Sleep? คุณหลับสบายดีไหม #Mrsthinglish #English #อังกฤษ #ภาษาอังกฤ… | เรียนภาษาอังกฤษ, คำศัพท์ภาษา อังกฤษ, อังกฤษ
สบายดีหรือเปล่า ใช้คำไหนได้บ้าง | Learning 4 Live
สบายดีหรือเปล่า ใช้คำไหนได้บ้าง | Learning 4 Live
เพลงถามสบายดีไหม - การค้นหาใน Lemon8
เพลงถามสบายดีไหม – การค้นหาใน Lemon8
สบายดี (สุขภาพ), สุขสบาย ภาษาอังกฤษ? | Wordy Guru
สบายดี (สุขภาพ), สุขสบาย ภาษาอังกฤษ? | Wordy Guru
ภาษาอังกฤษ - Nrae Pop - หน้าหนังสือ 1 - 47 | พลิก Pdf ออนไลน์ | Pubhtml5
ภาษาอังกฤษ – Nrae Pop – หน้าหนังสือ 1 – 47 | พลิก Pdf ออนไลน์ | Pubhtml5
15 วิธีการตอบ How Are You? How Are You Dogin? และ How Are You Going? มีอะไรบ้าง ดังนี้ - ภาษาอังกฤษออนไลน์
15 วิธีการตอบ How Are You? How Are You Dogin? และ How Are You Going? มีอะไรบ้าง ดังนี้ – ภาษาอังกฤษออนไลน์
ฝึกพูดภาษาอังกฤษ ถาม ตอบ How ..? เป็นอย่างไรบ้าง สบายดีไหม ถามว่าอะไรได้บ้าง และการตอบ แบบต่างๆ - Youtube
ฝึกพูดภาษาอังกฤษ ถาม ตอบ How ..? เป็นอย่างไรบ้าง สบายดีไหม ถามว่าอะไรได้บ้าง และการตอบ แบบต่างๆ – Youtube
จะบอกว่าไม่สบาย พูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดี? | Dailyenglish คลังความรู้ภาษา อังกฤษฟรี สำหรับคนไทย
จะบอกว่าไม่สบาย พูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดี? | Dailyenglish คลังความรู้ภาษา อังกฤษฟรี สำหรับคนไทย
นิยาย: เป็นนางร้ายก็สบายดีนะคะ Eng - Trung Tâm Tiếng Trung Smile
นิยาย: เป็นนางร้ายก็สบายดีนะคะ Eng – Trung Tâm Tiếng Trung Smile
วิธีถามว่า: คุณสบายดีไหม? Ways Of Asking: 'How Are You?' - Youtube
วิธีถามว่า: คุณสบายดีไหม? Ways Of Asking: ‘How Are You?’ – Youtube
แบบฝึกหัด วิชาภาษาอังกฤษ - Ploy199898 - Page 12 | Flip Pdf Online | Pubhtml5
แบบฝึกหัด วิชาภาษาอังกฤษ – Ploy199898 – Page 12 | Flip Pdf Online | Pubhtml5
สุขสบาย ภาษาอังกฤษ? | Wordy Guru
สุขสบาย ภาษาอังกฤษ? | Wordy Guru
Altv ช่อง 4 - 8 คำถามภาษาอังกฤษ ผูกมิตรเพื่อนต่างชาติ
Altv ช่อง 4 – 8 คำถามภาษาอังกฤษ ผูกมิตรเพื่อนต่างชาติ
Nothing To Complain About แปลว่า สบายดี (คำตอบของคำถาม How Are You? | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Nothing To Complain About แปลว่า สบายดี (คำตอบของคำถาม How Are You? | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
What Are You Doing? Vs How Are You Doing? ใช้ต่างกันยังไงนะ - Aepenglishschool
What Are You Doing? Vs How Are You Doing? ใช้ต่างกันยังไงนะ – Aepenglishschool
การทักทายภาษาอังกฤษ
การทักทายภาษาอังกฤษ” บทสนทนาน่ารู้ ในชีวิตประจำวัน
ครูพี่วัน English Online] #บทสนทนาพาพัง ไม่รู้คือพัง!!! Sehun: Hi! How Are You? (เป็นไงบ้าง? สบายดีไหม?) ถ้าสบายดีม๊ากมาก สบายในแบบที่ดีกว่านี้ไม่ได้แล้ว เพราะมันดีสุดสุดแล้ว ตอบแบบ Kai ไปเลยว่า Couldn'T Be Better! (หลายคนยังแ
ครูพี่วัน English Online] #บทสนทนาพาพัง ไม่รู้คือพัง!!! Sehun: Hi! How Are You? (เป็นไงบ้าง? สบายดีไหม?) ถ้าสบายดีม๊ากมาก สบายในแบบที่ดีกว่านี้ไม่ได้แล้ว เพราะมันดีสุดสุดแล้ว ตอบแบบ Kai ไปเลยว่า Couldn’T Be Better! (หลายคนยังแ
การตอบ
การตอบ “ฉันสบายดี” ที่ไม่ใช่ I’M Fine | Speak English With Prang – Youtube
คุณเป็นอย่างไรบ้าง, สบายดีหรือเปล่า ภาษาอังกฤษ? | Wordy Guru
คุณเป็นอย่างไรบ้าง, สบายดีหรือเปล่า ภาษาอังกฤษ? | Wordy Guru
Pin On Learn English
Pin On Learn English
Well And Good แปลว่า ดี, ไม่เป็นไร, ได้เลย, ตามสบาย | Eng Hero เรียนภาษา อังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Well And Good แปลว่า ดี, ไม่เป็นไร, ได้เลย, ตามสบาย | Eng Hero เรียนภาษา อังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Englishtoday ภาษาอังกฤษวันละคำ มาเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ด้วยตัวเองกันเถอะ: ประโยคคำถามพื้นฐานที่ต้องรู้
Englishtoday ภาษาอังกฤษวันละคำ มาเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ด้วยตัวเองกันเถอะ: ประโยคคำถามพื้นฐานที่ต้องรู้
Tell Me Français ] Tell Me Français Ep.3 วันนี้ เสนอ เรื่อง “Salut, Ça Va “ ภาษาฝรั่งเศสวันละเรื่อง วันนี้ เสนอเรื่อง “ Salut, Ça Va” (คำทักทายในภาษาฝรั่งเศส)
Tell Me Français ] Tell Me Français Ep.3 วันนี้ เสนอ เรื่อง “Salut, Ça Va “ ภาษาฝรั่งเศสวันละเรื่อง วันนี้ เสนอเรื่อง “ Salut, Ça Va” (คำทักทายในภาษาฝรั่งเศส)
เป็นนางร้ายก็สบายดีนะคะ Eng - Parahills Resort
เป็นนางร้ายก็สบายดีนะคะ Eng – Parahills Resort

ลิงค์บทความ: สบาย ดี อังกฤษ.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ สบาย ดี อังกฤษ.

ดูเพิ่มเติม: https://cookkim.com/category/investing blog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *