Skip to content
Trang chủ » สรรพนามคือ: ทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำสรรพนามในภาษาไทย

สรรพนามคือ: ทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำสรรพนามในภาษาไทย

คำสรรพนาม - สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.3

คำสรรพนาม – สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.3

สรรพนามคืออะไร: คำนำ

สรรพนามคือหนึ่งในประเภทของคำที่มักใช้ในภาษาไทย โดยมีบทบาทสำคัญในการแทนชื่อคน สัตว์ สิ่งของ และสิ่งต่าง ๆ ที่เรากล่าวถึงในประโยค สรรพนามมักถูกนำมาใช้เพื่อลดความซ้ำซ้อนในประโยคและทำให้ประโยคดูสั้นและกระชับยิ่งขึ้น

ในบทความนี้เราจะสำรวจและอธิบายเกี่ยวกับสรรพนามในภาษาไทยอย่างละเอียด ตั้งแต่ความหมาย หมวดหมู่ ลักษณะ การใช้งาน ความสัมพันธ์กับคำอื่น ๆ และการเปรียบเทียบกับภาษาอื่น ๆ ซึ่งเป็นข้อมูลที่อาจช่วยเพิ่มความน่าสนใจในการค้นหาบนเว็บของ Google นอกจากนี้ยังมีส่วนของคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับสรรพนามที่อยู่ในส่วนของคำถามและคำตอบท้ายบทความเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้กับผู้อ่านอีกด้วย

1. สรรพนามคืออะไร

สรรพนามคือคำที่ใช้แทนชื่อคน สัตว์ สิ่งของ หรือสิ่งต่าง ๆ ในประโยค เพื่อลดความซ้ำซ้อนและทำให้ประโยคสั้นกระชับขึ้น สรรพนามมักถูกนำมาใช้หลายประเภทและลักษณะเพื่อให้เหมาะสมกับบทบาทและบัญชาของคำนั้น ๆ ในประโยค

ในภาษาไทย สรรพนามแบ่งออกเป็นหลายประเภท เช่น สรรพนามบุคคล สรรพนามบุคคลที่สอง สรรพนามเพศ สรรพนามบ่งชี้ สรรพนามสิ่งของ เป็นต้น มาเริ่มสำรวจคุณสมบัติและหมวดหมู่ของสรรพนามเหล่านี้กันเถอะ!

2. หมวดหมู่ของสรรพนาม

ในภาษาไทย สรรพนามถูกแบ่งออกเป็นหลายหมวดหมู่ โดยทั่วไปแล้วจะมีหมวดหมู่สำคัญทั้งหมด 8 หมวดหมู่ดังนี้:

 1. สรรพนามบุคคล (Personal Pronouns): เป็นสรรพนามที่ใช้แทนชื่อคนหรือคำเรียกชื่อคนที่เป็นบุคคลในประโยค เช่น “ฉัน”, “คุณ”, “เขา”, “เรา”, “พวกเขา” เป็นต้น

 2. สรรพนามบุคคลที่สอง (Second Person Pronouns): เป็นสรรพนามที่ใช้แทนคนที่เรากำลังคุยหรือสื่อสารด้วย เช่น “คุณ”, “เธอ”, “ท่าน”

 3. สรรพนามเพศ (Gender Pronouns): เป็นสรรพนามที่ใช้แสดงเพศของบุคคล โดยแยกเป็นเพศชายและเพศหญิง เช่น “เขา”, “เขาหญิง”, “เขาชาย”

 4. สรรพนามบ่งชี้ (Demonstrative Pronouns): เป็นสรรพนามที่ใช้บ่งชี้หมายถึงสิ่งของหรือบุคคลที่กำลังพูดถึง เช่น “นี้”, “นั้น”, “เหล่าน

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: สรรพนามคือ คําสรรพนามคืออะไร ภาษาอังกฤษ, กลุ่มคําสรรพนาม คือ, คําวิเศษณ์ คืออะไร, คํากริยาคืออะไร ภาษาไทย, บุพบทคือ, คํานามคืออะไร ภาษาไทย, ลักษณะนาม, คําสันธาน คือ

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ สรรพนามคือ

คำสรรพนาม - สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.3
คำสรรพนาม – สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.3

หมวดหมู่: Top 66 สรรพนามคือ

ดูเพิ่มเติมที่นี่: cookkim.com

คําสรรพนามคืออะไร ภาษาอังกฤษ

คําสรรพนามคืออะไร ภาษาอังกฤษ: คำแนะนำและข้อมูลอย่างละเอียด

คำสรรพนามเป็นส่วนหนึ่งของภาษาที่มีบทบาทสำคัญในการใช้งานทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ คำสรรพนามเป็นคำที่ใช้แทนนามหรือนักมีความหมายที่ชัดเจน ซึ่งมักใช้แทนบุคคล สิ่งของ สถานที่ หรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเวลา ในบทความนี้เราจะศึกษาและอธิบายเกี่ยวกับคำสรรพนามในภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละเอียด โดยมุ่งเน้นให้เกิดความเข้าใจที่เข้าใจง่ายและครอบคลุม

คำสรรพนามคืออะไรในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ?

คำสรรพนามคือคำที่ใช้แทนคำนามหรือนามเอกพจน์เพื่อลดความซ้ำซ้อนในประโยคและทำให้ประโยคมีความกระชับมากขึ้น ในภาษาไทย เราใช้คำสรรพนามเพื่อแทนคำนามคน คำนามสัตว์ คำนามสิ่งของ หรือสถานที่ต่าง ๆ ตัวอย่างของคำสรรพนามในภาษาไทยได้แก่ “ฉัน” “เขา” “มัน” “ที่นั่น” และอื่น ๆ

ในภาษาอังกฤษ คำสรรพนามมีหลากหลายรูปแบบและความหมาย ซึ่งมักแบ่งออกเป็นหลักๆ 4 กลุ่ม ได้แก่ คำสรรพนามบุคคล (Personal Pronouns) คำสรรพนามบุคคลแสดงเพศ (Personal Pronouns Gender) คำสรรพนามบุคคลแสดงความสำหรับ (Personal Pronouns Case) และคำสรรพนามตัวเอง (Reflexive Pronouns) ตัวอย่างเช่น “I” “he” “she” “it” “they” “myself” “himself” “herself” “themselves” และอื่น ๆ

ประโยชน์ของคำสรรพนาม

คำสรรพนามเป็นส่วนสำคัญในภาษาที่ช่วยให้ประโยคมีความกระชับและไม่ซ้ำซ้อน นอกจากนี้ยังช่วยให้เกิดความคล่องตัวในการสื่อสาร ลดความซับซ้อนในการใช้คำนามหรือนามเอกพจน์ที่ซ้ำกันในประโยค การใช้คำสรรพนามให้ถูกต้องช่วยให้ผู้ฟังหรือผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาที่กล่าวถึงได้ง่ายขึ้น

นอกจากนี้คำสรรพนามยังช่วยให้ผู้พูดหรือผู้เขียนสามารถอธิบายคนหรือสิ่งต่าง ๆ ในกรณีที่ไม่ทราบชื่อหรือสิ่งนั้นๆ หรือหากไม่ต้องการเปิดเผยชื่อ นอกจากนี้ยังช่วยให้การเล่าเรื่องในชีวิตประจำวัน การนำเสนอข้อมูล หรือการเล่าเรื่องสั้น ๆ ได้มีเนื้อหาที่เป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น

หมวดหมู่ของคำสรรพนาม

ในภาษาไทย คำสรรพนามถูกแบ่งออกเป็นหลายประเภท

กลุ่มคําสรรพนาม คือ

กลุ่มคําสรรพนาม คืออะไร? เกริ่นนำเกี่ยวกับคําสรรพนามในภาษาไทย

คำสรรพนามเป็นส่วนหนึ่งของประโยคที่ใช้แทนคำนาม หรือบุคคลหรือสิ่งของที่ถูกกล่าวถึง โดยไม่ต้องระบุชื่อตัวบุคคลหรือสิ่งของนั้นๆ โดยตรง คำสรรพนามมีหน้าที่ในการอ้างอิงถึงบุคคลหรือสิ่งของนั้น ๆ โดยการใช้คำที่มาแทนชื่อตัวหรือชื่อสิ่งของนั้นในประโยค เช่น คำสรรพนามบุคคล เช่น ฉัน คุณ เขา หรือคำสรรพนามสิ่งของ เช่น มัน นั้น นี้ เป็นต้น

การใช้คำสรรพนามทำให้ประโยคสั้นลงและทำให้เราไม่ต้องเติมชื่อบุคคลหรือสิ่งของทุกครั้งที่พูดหรือเขียน และช่วยให้ประโยคดูกระชับ ชัดเจน และน่าเข้าใจมากยิ่งขึ้น

กลุ่มคําสรรพนาม คืออะไร?

กลุ่มคําสรรพนามคือกลุ่มของคำสรรพนามที่มีลักษณะหรือคุณสมบัติที่คล้ายกัน ซึ่งในภาษาไทยมีกลุ่มคำสรรพนามหลากหลายประเภท โดยแบ่งออกเป็นหลาย ๆ กลุ่มตามลักษณะและลักษณะการใช้งาน ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้:

 1. กลุ่มคำสรรพนามบุคคล: เป็นคำสรรพนามที่ใช้แทนบุคคล ในภาษาไทยจะมี 7 คำสรรพนามบุคคล ได้แก่ ฉัน คุณ เขา เรา พวกเขา ท่าน และตัวเอง

 2. กลุ่มคำสรรพนามบุคคลที่สอง: เป็นคำสรรพนามที่ใช้เพื่อแสดงความสำคัญ หรือความเป็นเจ้าของ เช่น ตัวของคำเดิม ตัวของคำสามัญ ตัวของคำบ่งชี้ ซึ่งในภาษาไทยมี 5 คำสรรพนาม ได้แก่ ตัวฉัน ตัวคุณ ตัวเขา ตัวเรา และตัวท่าน

 3. กลุ่มคำสรรพนามบ่งชี้: เป็นคำสรรพนามที่ใช้เพื่อบ่งชี้คน สิ่งของ หรือทิศทาง เช่น นี้ นั้น นักนั้น เหล่านี้

 4. กลุ่มคำสรรพนามทางการเมือง: เป็นคำสรรพนามที่ใช้ในเชิงกฎหมายหรือในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิเสธ ยืนยัน หรือเรียกร้อง เช่น ซึ่ง ใด ที่

 5. กลุ่มคำสรรพนามอวบ: เป็นคำสรรพนามที่เกิดจากคำบ่งชี้และคำคุณศัพท์ และสร้างคำที่มีหมายถึงหลายคนหรือหลายสิ่ง เช่น ทั้งสองคน ทั้งสามวัน

 6. กลุ่มคำสรรพนามทวิภาค: เป็นคำสรรพนามที่ใช้แทนคนหรือสิ่งของในทวีปของท่าน ของเรา ของพวกเขา เช่น ของคุณ ของฉัน

 7. กลุ่มคำสร

พบใช่ 26 สรรพนามคือ.

27/07/2563 ป.4 วิชาภาษาไทย เรื่องคำสรรพนาม - Youtube
27/07/2563 ป.4 วิชาภาษาไทย เรื่องคำสรรพนาม – Youtube
คำสรรพนาม - สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.3 - Youtube
คำสรรพนาม – สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.3 – Youtube
คำสรรพนาม Pronoun | เรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน | คืออะไร ใช้อย่างไร - Youtube
คำสรรพนาม Pronoun | เรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน | คืออะไร ใช้อย่างไร – Youtube
พื้นฐานภาษาอังกฤษ-Pronoun (คำสรรพนาม) – Tuemaster เรียนออนไลน์ ม.ปลาย
พื้นฐานภาษาอังกฤษ-Pronoun (คำสรรพนาม) – Tuemaster เรียนออนไลน์ ม.ปลาย
ลักษณะนาม 7 คำ ลักษณะ กรรไกร เลื่อย | Pangpond
ลักษณะนาม 7 คำ ลักษณะ กรรไกร เลื่อย | Pangpond
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 คำแทนชื่อ นี้คือสรรพนาม - Youtube
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 คำแทนชื่อ นี้คือสรรพนาม – Youtube
คำสรรพนาม | Ppt
คำสรรพนาม | Ppt
คำสรรพนาม Pronoun | เรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน | คืออะไร ใช้อย่างไร - Youtube
คำสรรพนาม Pronoun | เรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน | คืออะไร ใช้อย่างไร – Youtube
Pronoun หรือ คําสรรพนาม คืออะไร พร้อมตัวอย่างประโยค - English Is Life
Pronoun หรือ คําสรรพนาม คืออะไร พร้อมตัวอย่างประโยค – English Is Life
แบบฝึกหัดคำสรรพนาม - ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-13 หน้า | Anyflip
แบบฝึกหัดคำสรรพนาม – ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-13 หน้า | Anyflip
คำสรรพนามคืออะไร และเรียนรู้วิธีปลูกผัก
คำสรรพนามคืออะไร และเรียนรู้วิธีปลูกผัก
Pronouns (คำสรรพนาม) คืออะไร | Learning 4 Live
Pronouns (คำสรรพนาม) คืออะไร | Learning 4 Live
คำสรรพนาม
คำสรรพนาม
คำสรรพนามคืออะไร | What Are English Pronouns?
คำสรรพนามคืออะไร | What Are English Pronouns?
คำสรรพนาม Pronoun | เรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน | คืออะไร ใช้อย่างไร - Youtube
คำสรรพนาม Pronoun | เรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน | คืออะไร ใช้อย่างไร – Youtube
Pronoun (คำสรรพนาม) | Easy English
Pronoun (คำสรรพนาม) | Easy English
คำสรรพนาม
คำสรรพนาม
หน้าที่ของคำสรรพนาม - Youtube
หน้าที่ของคำสรรพนาม – Youtube
คำสรรพนาม - เกมตอบคำถาม
คำสรรพนาม – เกมตอบคำถาม
คำนามคืออะไร - ชนิดของคำนาม - ตัวอย่างคำนาม
คำนามคืออะไร – ชนิดของคำนาม – ตัวอย่างคำนาม
คำราชาศัพท์ - คําราชาศัพท์ หมวดสรรพนาม | Wordy Guru
คำราชาศัพท์ – คําราชาศัพท์ หมวดสรรพนาม | Wordy Guru
คำสรรพนามคืออะไร | What Are English Pronouns?
คำสรรพนามคืออะไร | What Are English Pronouns?
เฉลย มมฐ. ภาษาไทย ป.4 - เรียนภาษาไทย กับครูบอม เจษฎา - Page 83 | Flip Pdf Online | Pubhtml5
เฉลย มมฐ. ภาษาไทย ป.4 – เรียนภาษาไทย กับครูบอม เจษฎา – Page 83 | Flip Pdf Online | Pubhtml5
คำสรรพนามคืออะไร ? Vocab King (20 พ.ค. 63) - Youtube
คำสรรพนามคืออะไร ? Vocab King (20 พ.ค. 63) – Youtube
Pronoun คืออะไร พร้อมตัวอย่างประโยค | Meowdemy
Pronoun คืออะไร พร้อมตัวอย่างประโยค | Meowdemy
ป.4 หน่วยที่ 8 คำสรรพนาม(บุรุษสรรพนาม) 16/9/64 - Youtube
ป.4 หน่วยที่ 8 คำสรรพนาม(บุรุษสรรพนาม) 16/9/64 – Youtube
Pronoun หรือ คําสรรพนาม คืออะไร พร้อมตัวอย่างประโยค - English Is Life
Pronoun หรือ คําสรรพนาม คืออะไร พร้อมตัวอย่างประโยค – English Is Life
Unit 3 Pronoun(คำสรรพนาม) Easy Grammar Book. - Quiz
Unit 3 Pronoun(คำสรรพนาม) Easy Grammar Book. – Quiz
Personalpronomen – เรียนภาษาเยอรมันออนไลน์กับเจ้าของภาษา
Personalpronomen – เรียนภาษาเยอรมันออนไลน์กับเจ้าของภาษา
วิชาภาษาไทย-เรื่อง คำสรรพนาม แบบสั้นๆง่ายๆใครๆก็เข้าใจได้ - Youtube
วิชาภาษาไทย-เรื่อง คำสรรพนาม แบบสั้นๆง่ายๆใครๆก็เข้าใจได้ – Youtube
ชนิดของคำ - ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-6 หน้า | Anyflip
ชนิดของคำ – ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-6 หน้า | Anyflip
7 แบบ ของ Pronouns ( คำสรรพนาม ) | Learning 4 Live
7 แบบ ของ Pronouns ( คำสรรพนาม ) | Learning 4 Live
คำสรรพนามคืออะไร | What Are English Pronouns?
คำสรรพนามคืออะไร | What Are English Pronouns?
แบบฝึกหัดคำสรรพนาม - ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-13 หน้า | Anyflip
แบบฝึกหัดคำสรรพนาม – ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-13 หน้า | Anyflip
ทบทวนคำนาม คำสรรพนาม คำกริยา - สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.3 - Youtube
ทบทวนคำนาม คำสรรพนาม คำกริยา – สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.3 – Youtube
คำสรรพนามคืออะไร | What Are English Pronouns?
คำสรรพนามคืออะไร | What Are English Pronouns?
English So Easy : Pronouns คืออะไร..?
English So Easy : Pronouns คืออะไร..?
Pronouns (คำสรรพนาม) | Parts Of Speech
Pronouns (คำสรรพนาม) | Parts Of Speech
ชนิดของคำ คำสรรพนาม | Trueplookpanya
ชนิดของคำ คำสรรพนาม | Trueplookpanya
คำบุรุษสรรพนาม ป.4 - Youtube
คำบุรุษสรรพนาม ป.4 – Youtube
คำนาม สรรพนาม - ทรัพยากรการสอน
คำนาม สรรพนาม – ทรัพยากรการสอน
คำสรรพนาม ทั้ง 6 ชนิด มีหน้าที่อย่างไร ใช้อย่างไร
คำสรรพนาม ทั้ง 6 ชนิด มีหน้าที่อย่างไร ใช้อย่างไร
คำนามคืออะไร - ชนิดของคำนาม - ตัวอย่างคำนาม
คำนามคืออะไร – ชนิดของคำนาม – ตัวอย่างคำนาม
บุรุษสรรพนาม - Flip Ebook Pages 1-12 | Anyflip
บุรุษสรรพนาม – Flip Ebook Pages 1-12 | Anyflip
สรรพนามที่ใช้เชื่อมความ (Relative Pronoun) - Youtube
สรรพนามที่ใช้เชื่อมความ (Relative Pronoun) – Youtube
Vocab King - คำสรรพนามคืออะไร ? | Thai Pbs รายการไทยพีบีเอส
Vocab King – คำสรรพนามคืออะไร ? | Thai Pbs รายการไทยพีบีเอส
บุรุษสรรพนาม ( Personal Pronouns ) ในรูปประธานและกรรม-ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย – Tuemaster เรียนออนไลน์ ม.ปลาย
บุรุษสรรพนาม ( Personal Pronouns ) ในรูปประธานและกรรม-ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย – Tuemaster เรียนออนไลน์ ม.ปลาย
Parts Of Speech คืออะไร? บทความสรุป Parts Of Speech
Parts Of Speech คืออะไร? บทความสรุป Parts Of Speech
สรรพนามใช้แทนคำนาม
สรรพนามใช้แทนคำนาม
Clearnote Thailand On Twitter:
Clearnote Thailand On Twitter: “Relative Pronoun คืออะไร? “ประพันธ์สรรพนาม” หมายถึง “สรรพนามที่ใช้แทนนามที่อยู่ข้างหน้า เช่น Who, Whose, Which, Where, What, When, Why, That ซึ่งจะทำหน้าที่เชื่อประโยคอีกด้วยนะ! ใครที่อยากเข้าใจเรื่อง Relative Pronoun …

ลิงค์บทความ: สรรพนามคือ.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ สรรพนามคือ.

ดูเพิ่มเติม: https://cookkim.com/category/investing blog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *