Skip to content
Trang chủ » สุก ภาษา อังกฤษ: เรียนรู้วิธีการเร่งความคุ้นเคยในการเรียนภาษาอังกฤษ

สุก ภาษา อังกฤษ: เรียนรู้วิธีการเร่งความคุ้นเคยในการเรียนภาษาอังกฤษ

ระดับความสุกในภาษาอังกฤษ by เลฟป้อม #ครูพี่แอน #onlineenglish #ภาษาอังกฤษ

ระดับความสุกในภาษาอังกฤษ By เลฟป้อม #ครูพี่แอน #Onlineenglish #ภาษาอังกฤษ

สุก ภาษาอังกฤษ: ความหมายและการใช้งานในประโยค

1. ความหมายของคำว่า สุก ในภาษาอังกฤษ

ในภาษาอังกฤษ คำว่า “สุก” (cooked) เป็นคำกริยาที่ใช้เพื่อแสดงถึงสภาวะของอาหารหรือสิ่งของที่ได้รับการใช้ความร้อนในกระบวนการทำอาหาร ทำให้อาหารมีความนุ่มนวล รสชาติเปลี่ยนแปลง และเปลี่ยนไปจากสภาพดิบ (raw) หรือไม่สุกให้เป็นสภาพที่ใช้รับประทานได้โดยปราศจากความเสี่ยงในการกินอาหารดิบที่อาจทำให้เกิดภาวะป่วยได้ การทำให้อาหารสุกเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญในการบริหารจัดการอาหารและมีบทบาทที่สำคัญในทั้งภูมิคุ้มกันของร่างกายและสร้างสรรค์ความอร่อยให้กับเมนูอาหารต่างๆ ที่หลากหลาย นอกจากนี้คำว่า “สุก” ยังสามารถใช้เชื่อมกับความหมายอื่นๆ เช่น สุกแล้ว ภาษาอังกฤษ (well-cooked), เพื่อบ่งบอกถึงความถูกต้องและความสมบูรณ์ของอาหารที่สุกให้ดีเท่านั้น

2. การใช้คำว่า สุก ในประโยคภาษาอังกฤษ

ในภาษาอังกฤษ คำว่า “สุก” ใช้ในประโยคเพื่อแสดงถึงการทำอาหารให้สุกเป็นหลังจากได้รับการบำรุงรักษาด้วยความร้อน ซึ่งเป็นกระบวนการที่ควรคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย ดังนั้นเมื่อทำอาหารเสร็จสิ้นแล้วควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าอาหารสุกเพียงพอและเหมาะสมในการรับประทาน นอกจากนี้คำว่า “สุก” ยังสามารถใช้เปรียบเทียบในประโยคเพื่อหมายถึงความถูกต้องและความสมบูรณ์ของสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน หรือสถานการณ์ต่างๆ ที่ได้รับการดูแลและกำลังดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์

3. คำทับศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ สุก ในภาษาอังกฤษ

 • ดิบ (raw) ซึ่งหมายถึงสภาพของอาหารหรือสิ่งของที่ยังไม่ได้รับการทำให้สุกด้วยความร้อน
 • สุกแล้ว ภาษาอังกฤษ (well-cooked) เป็นคำว่า “สุก” ที่เติมคำว่า “แล้ว” เข้าไปเพื่อเน้นให้เห็นถึงความถูกต้องและความสมบูรณ์ของอาหารที่สุก
 • อาหารดิบ ภาษาอังกฤษ (raw food) ใช้เพื่อหมายถึงอาหารที่ยังไม่ได้รับการทำให้สุก มักเกี่ยวข้องกับอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงและนิยมในโครงการอาหารสุขภาพ
 • สุขภาพอังกฤษ (healthy) เป็นคำที่ใช้เชื่อมกับคำว่า “สุก” เพื่อบ่งบอกถึงความสมบูรณ์และความเหมาะสมในการรับประทานอาหารที่สุกเป็นเสริมสร้างสุขภาพ

4. วิธีการอ่านและออกเสียงคำว่า สุก ในภาษาอังกฤษ

คำว่า “สุก” ในภาษาอังกฤษเขียนและออกเสียงได้ดังนี้: [kʊkt] คุกท์ (คล้ายกับคำว่า “คุก” ในภาษาไทย)

5. คำแนะนำในการใช้คำว่า สุก อย่างถูกต้องในบริบทต่างๆ

 • ในกรณีที่ทำอาหารเองที่บ้าน ควรตรวจสอบความสุกของอาหารอย่างละเอียด เช่น การตรวจสอบความสุกของเนื้อสัตว์ด้วยการใช้ประสิทธิภาพของเสียง (doneness test) หรือการใช้เครื่องมือวัดอุณหภูมิ อย่างเช่น เทอร์โมมิเตอร์ เพื่อตรวจสอบอุณหภูมิภายในอาหารว่าถึงความสุกที่ต้องการหรือไม่
 • ในบริบททางวัฒนธรรม การรับประทานอาหารสุกมักถูกต้องตามขนาดความเสียงสัญญาณจากวัฒนธรรม อาทิ สเต็กสำหรับคนฮาลาลที่อยู่ในระดับความสุก “เลือดไหม้” (well done) ในขณะที่คนฝรั่งเคยเรียกว่า “เลือดดิบ” (rare) หรือ “เลือดสันนอก” (blue) ซึ่งหมายถึงการรับประทานเนื้อสัตว์ที่ยังไม่สุกนัก
 • คำว่า “สุก” ใช้ในแง่ด้านอาหารอย่างเป็นทางการ หากใช้คำนี้ในบริบทอื่นๆ ควรทำความเข้าใจให้เหมาะสมกับบริบทและประเด็นที่พูดถึง

6. ส่วนผสมของประโยคที่ใช้คำว่า สุก ในภาษาอังกฤษ

ในการใช้คำว่า “สุก” ในประโยคภาษาอังกฤษ เราสามารถนำมาใช้ในหลายบริบทเช่น

 • คำอธิบายเมนูอาหาร: “This dish is well-cooked and seasoned perfectly.”
 • การอธิบายสภาพของอาหาร: “The meat is cooked to perfection, tender and juicy.”
 • คำอธิบายการทำอาหาร: “To prepare this dish, you need to cook the vegetables until they are soft.”
 • การเปรียบเทียบสภาพของอาหาร: “The steak is rare, while the burger is well-cooked.”
 • อธิบายการทำงานหรือกระบวนการ: “After cooking the mixture, let it cool down before adding the final ingredients.”

7. ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า สุก ในภาษาอังกฤษ

 1. “I like my steak medium-rare, but my friend prefers it well-cooked.”
 2. “The chef demonstrated how to cook the perfect omelette.”
 3. “It is essential to cook chicken thoroughly to avoid foodborne illnesses.”
 4. “The vegetables are overcooked, making them mushy and tasteless.”
 5. “In this recipe, you need to cook the pasta until it’s al dente.”

8. การเลือกใช้คำอื่นที่มีความหมายคล้ายคลึงกับ สุก

 • เสริมสร้างความสดชื่น: สด (fresh), ราด (raw), แช่ (chill)
 • ปรับปรุงความอร่อย: ปรุง (season), ผัด (stir-fry), เคี่ยว (simmer)
 • ควบคู่กับคำนามอาหาร: เสิร์ฟ (serve), เติม (top with), ย่าง (grill)

9. แหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือในการศึกษาคำว่า สุก ในภาษาอังกฤษ

 1. Longdo Dictionary: https://dict.longdo.com/search/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%81#:~:text=%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%81-,%5Bsuk%5D%20(adj)%20EN,%3A%20cooked%20%3B%20boiled%20FR%3A%20cuit
 2. Online English-Thai Dictionary: https://www.online-english-thai-dictionary.com/?word=%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%81&d=1&m=0&p=1
 3. Babla Thai-English Dictionary: https://www.babla.co.th/thai-english/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%81
 4. Facebook post comparing “สุก” and “ดิบ” (in Thai): https://www.facebook.com/102571148110797/posts/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%81-vs-%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89-%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9-%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89-%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5/121346259566619/
 5. Meemodel Dictionary: http://dict.meemodel.com/search/*%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%81*
 6. Ajarn Adam’s blog post on cooking steaks: http://www.ajarnadam.tv/blog/steak-raw-medium-well-done
 7. Sanook Dictionary: https://www.sanook.com/dictionary/dict/dict-th-en-lexitron/search/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%81/

หมายเหตุ: บทความนี้ได้รับแรงบันดาลใจและสนับสนุนจากแหล่งอ้างอิงที่ระบุด้านบนเพื่อให้มั่นใจในความถูกต้องและความเป็นปัจจุบันของข้อมูลที่ใช้ในการเขียนบทความ ข้อมูลอ้างอิงเหล่านี้มาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือที่มีชื่อเสียงในการนำเสนอความหมายและการใช้คำว่า “สุก” ในภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องและครอบคลุม ขอให้บทความนี้เป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคำว่า “สุก” ในภาษาอังกฤษ

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: สุก ภาษา อังกฤษ สุกแล้ว ภาษาอังกฤษ, ดิบ ภาษาอังกฤษ, สุก แปล, สุก ภาษาจีน, สุก ภาษาญี่ปุ่น, อาหารดิบ ภาษาอังกฤษ, สุขภาษาอังกฤษ, เล่าหมายถึง

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ สุก ภาษา อังกฤษ

ระดับความสุกในภาษาอังกฤษ by เลฟป้อม #ครูพี่แอน #onlineenglish #ภาษาอังกฤษ
ระดับความสุกในภาษาอังกฤษ by เลฟป้อม #ครูพี่แอน #onlineenglish #ภาษาอังกฤษ

หมวดหมู่: Top 75 สุก ภาษา อังกฤษ

ดูเพิ่มเติมที่นี่: cookkim.com

สุกแล้ว ภาษาอังกฤษ

สุกแล้ว ภาษาอังกฤษ: ความหมายและการใช้งานในภาษาอังกฤษ (Cooked in English)

คำอธิบาย:
ในภาษาไทย คำว่า “สุกแล้ว” มักถูกใช้เมื่ออาหารได้รับการนำไปต้มหรือปรุงสูตรให้สุกเรียบร้อยแล้ว แต่ในภาษาอังกฤษ มีหลากหลายคำศัพท์ที่ใช้เพื่อแสดงความหมายที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งเป็นที่นิยมในการเสริมคำศัพท์และสร้างความหมายเพิ่มเติมให้กับเมนูอาหาร ในบทความนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับคำศัพท์ที่ใช้เสริมคำว่า “สุกแล้ว” ในภาษาอังกฤษและความหมายของแต่ละคำนั้น พร้อมกับตัวอย่างการใช้งานในประโยคคำพูดที่แตกต่างกันไปตามสถานการณ์ต่าง ๆ

1. Boiled
คำว่า “boiled” เป็นคำศัพท์ที่ใช้ในการบอกว่าอาหารได้รับการต้มน้ำให้สุก หมายความว่าอาหารได้รับความร้อนจากการแช่ในน้ำเดือด ที่มีอุณหภูมิที่คงที่ และใช้เวลาเพื่อให้อาหารสุกสมบูรณ์ ส่วนมากใช้กับอาหารที่มีน้ำหนักเป็นหลายๆ ชนิด เช่น ไข่ต้ม (boiled eggs) หรือมันฝรั่งต้ม (boiled potatoes) เป็นต้น

ตัวอย่างประโยค: “I prefer my vegetables boiled to retain their natural flavors.”

2. Cooked
คำว่า “cooked” เป็นคำที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย เพื่อบ่งบอกถึงการทำอาหารให้สุก ไม่ว่าจะเป็นการทอด (fried) ปรุงรส (seasoned) หรือทำอาหารในวิธีใดก็ตาม คำนี้มักถูกใช้เพื่อแสดงถึงสถานะของอาหารหลายประเภท เช่น ข้าวสวยที่ต้มหรือต้มสุก จะใช้ว่า “cooked rice” หรือเนื้อสันคอที่ย่างให้สุกจะใช้ว่า “cooked beef”

ตัวอย่างประโยค: “The pasta should be cooked until it’s al dente, not too soft.”

3. Baked
คำว่า “baked” เป็นคำศัพท์ที่ใช้ในกรณีที่อาหารได้รับการอบในอุณหภูมิที่สูง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการอบในเตาอบ คำนี้มักใช้กับขนมหวานหรือขนมประเภทต่างๆ เช่น ขนมปัง (bread) พาย (pie) หรือเค้ก (cake) เป็นต้น

ตัวอย่างประโยค: “The baker spent hours preparing the dough and then baked the bread to perfection.”

4. Grilled
คำว่า “grilled” เป็นคำศัพท์ที่ใช้เมื่ออาหารได้รับการย่างหรือทอดบนกระทะหรือระบบที่มีเส้นใยแก้วสำหรับเผาไฟ ทำให้เกิดความหนาวบนพื้นผิวอาหาร และได้รับความร้อนจากไฟเพื่อทำให้อาหารสุกและเนื้อนุ่มภายใน เช่น ปลาทูน่าย่าง (grilled tuna) หรือเนื้อสันคอย่าง (grilled steak) เป็นต้น

ตัวอย่างประโยค: “Let’s have a barbecue party and grill some delicious chicken and vegetables.”

FAQ

Q1: คำว่า “สุกแล้ว” ในภาษาอังกฤษเหมือนคำว่าอะไรในภาษาไทย?
A1: คำว่า “สุกแล้ว” ในภาษาอังกฤษมีหลายคำที่ใช้ในการเสริมความหมายให้กับอาหารที่สุกแล้ว ได้แก่ “boiled”, “cooked”, “baked”, และ “grilled” เป็นต้น แต่ละคำนี้จะมีความหมายและวิธีการใช้งานที่แตกต่างกันไปตามวิธีที่อาหารถูกปรุงหรือทำอย่างไร

Q2: การบอกว่าอาหารสุกแล้วในภาษาอังกฤษมีความสำคัญอย่างไร?
A2: การบอกว่าอาหารสุกแล้วในภาษาอังกฤษมีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากเป็นข้อมูลที่ช่วยให้ผู้รับฟังหรือผู้อ่านเข้าใจสถานะของอาหารว่าสุกแล้วหรือยัง นอกจากนี้ยังช่วยเสริมคำบอกความรู้สึกหรือความหมายเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาหารนั้น ๆ เช่น รสชาติ สีสัน หรือสภาพการเสียใจของเมนูนั้น ๆ

Q3: ในกรณีที่ไม่แน่ใจว่าอาหารสุกแล้วหรือไม่ จะต้องทำอย่างไร?
A3: หากคุณไม่แน่ใจว่าอาหารสุกแล้วหรือไม่ แนะนำให้ใช้วิธีการทดสอบความสุกโดยใช้ส่วนของร่างกายที่รู้สึกตรงกับอาหารนั้น ๆ หรือใช้เครื่องมือที่วัดอุณหภูมิอากาศภายนอกหรืออุณหภูมิภายในอาหารเพื่อประเมินสถานะความสุก แต่อย่าลืมใช้ความระมัดระวังในการใช้เครื่องมือเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายหรือฉีดยาเข้าสู่อาหาร

ดิบ ภาษาอังกฤษ

ดิบ ภาษาอังกฤษ: คู่มือและข้อมูลอย่างละเอียดเพื่อเพิ่มอันดับในการค้นหาของ Google

คำอธิบาย

ในโลกของภาษาอังกฤษ คำว่า “ดิบ” หมายถึง สภาพที่ยังไม่ได้รับการปรุงอาหารหรือนำมาต้มหรือทำอาหารในรูปแบบใด ๆ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในเชิงคำนามหรือคำกริยา แต่ในที่นี้เราจะมาสำรวจถึงความหมายและการใช้งานของคำว่า “ดิบ” ในทางที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษอย่างเป็นพิเศษ อีกทั้งยังเปิดเผยเกี่ยวกับคำที่คล้ายคลึงกันและอาจทำให้สับสนในบางครั้ง เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความรู้ที่ลึกซึ้งขึ้นในเรื่องนี้ มาเริ่มต้นกันเลย!

1. ความหมายของ “ดิบ” ในภาษาอังกฤษ

คำว่า “ดิบ” ในภาษาอังกฤษมักจะมีการใช้งานในเชิงคำนามและคำกริยา เพื่อให้เข้าใจมากขึ้น ขอนำเสนอตัวอย่างการใช้งานที่แตกต่างกันไป:

1.1 ดิบ (Adj.)

ในคุณสมบัติของคำว่า “ดิบ” เป็นคำนาม แสดงถึงสภาพของอาหารหรือวัตถุที่ยังไม่ได้รับการแต่งรสหรือปรุงอาหาร ในทางความหมายที่แท้จริง อาจใช้กับอาหารที่สามารถกินดิบๆ ได้โดยไม่ต้องนำมาต้มหรือปรุงสูตรต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น:

 • ดิบสด (Raw): หมายถึง อาหารที่ยังคงความสดใหม่และยังไม่ได้รับการปรุงอาหาร เช่น ผักสด และผลไม้สด

 • เนื้อสัตว์ดิบ (Raw meat): หมายถึง เนื้อสัตว์ที่ยังไม่ได้รับการปรุงอาหารหรือยังไม่ได้รับความร้อนในรูปแบบใด ๆ เช่น เนื้อปลาดิบ หรือเนื้อเน่า

1.2 ดิบ (Adj.)

ในความหมายของคำกริยา คำว่า “ดิบ” หมายถึง การอยู่ในสภาพที่ยังไม่สมบูรณ์หรือยังไม่เสร็จสมบูรณ์ เช่น:

 • การแปลงข้อมูลให้เป็นข้อมูลดิบ (Raw data conversion): หมายถึง กระบวนการแปลงข้อมูลในรูปแบบที่ยังไม่สมบูรณ์เป็นรูปแบบที่ใช้งานได้

 • สถานการณ์ดิบ (Raw situation): หมายถึง สถานการณ์ที่ยังไม่สมบูรณ์หรือยังคงเป็นที่ยังไม่แน่นอน

2. ความสับสนระหว่าง “ดิบ” และ “ดิบสด”

คำว่า “ดิบ” และ “ดิบสด” เป็นคำที่มีความหมายที่คล้ายคลึงกันแต่ก็มีความแตกต่าง หากไม่คำนึงถึงความแตกต่างของคำพวกนี้ อาจทำให้เกิดความสับสนในการใช้คำศัพท์ในภาษาอังกฤษ ขออธิบายให้เข้าใจดังนี้:

2.1 ดิบ (Raw)

คำว่า “ดิบ” ในลักษณะของคำกริยา หมายถึง สภาพที่ยังไม่สมบูรณ์หรือยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ตัวอย่างเช่น:

 • การแปลงข้อมูลให้เป็นข้อมูลดิบ (Raw data conversion): คือการนำข้อมูลที่ยังไม่สมบูรณ์หรือยังไม่ได้รับการจัดระเบียบมาใช้งานหรือนำมาประมวลผลเพื่อให้เกิดความหมาย

2.2 ดิบสด (Raw)

คำว่า “ดิบสด” เป็นคำที่ใช้เฉพาะสำหรับคำนาม หมายถึงสภาพที่ยังคงความสดใหม่และยังไม่ได้รับการปรุงอาหาร ตัวอย่างเช่น:

 • ผักดิบสด (Raw vegetables): หมายถึง ผักที่ยังคงความสดใหม่และสามารถกินได้โดยตรงโดยไม่ต้องนำมาต้มหรือปรุงอาหาร

 • เนื้อสัตว์ดิบสด (Raw meat): หมายถึง เนื้อสัตว์ที่ยังคงความสดใหม่และยังไม่ได้รับการปรุงอาหารหรือยังไม่ได้รับความร้อนในรูปแบบใด ๆ

3. คำที่คล้ายคลึงกับ “ดิบ” ในภาษาอังกฤษ

เมื่อพูดถึงคำว่า “ดิบ” ในภาษาอังกฤษ อาจทำให้คิดถึงคำที่คล้ายคลึงกันและอาจทำให้เกิดความสับสน ซึ่งคำดังกล่าวมีดังนี้:

3.1 ดิบ (Rough)

คำว่า “ดิบ” ในลักษณะของคำกริยา อาจหมายถึง สภาพที่ยังคงไม่สมบูรณ์หรือยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งคล้ายคลึงกับคำว่า “ดิบ” ที่เป็นทางสถานการณ์ของการทำงานหรือกระบวนการ เช่น:

 • การทำธุรกิจอย่างดิบ (Rough business): หมายถึง การทำธุรกิจหรือกิจการที่ยังคงไม่สมบูรณ์หรือยังคงอยู่ในช่วงที่ต้องพัฒนาต่อเติม

3.2 ดิบ (Unripe)

คำว่า “ดิบ” อาจมีความหมายเป็น “ไม่สุก” หรือ “ยังไม่สมบูรณ์” เช่น:

 • ผลไม้ดิบ (Unripe fruit): หมายถึง ผลไม้ที่ยังไม่ได้รับการสุกแก่เต็มที่ จึงยังไม่มีรสชาติหวานหรือหอมหวานเช่น กล้วยดิบ ส้มดิบ

4. คำถามที่พบบ่อย

4.1 คำว่า “ดิบ” แปลว่าอะไรในภาษาอังกฤษ?

คำว่า “ดิบ” ในภาษาอังกฤษแปลว่า “Raw” โดยมักใช้กับอาหารหรือวัตถุที่ยังไม่ได้รับการปรุงอาหารหรือนำมาต้มหรือทำอย่างเต็มที่

4.2 คำว่า “ดิบสด” แปลว่าอะไรในภาษาอังกฤษ?

คำว่า “ดิบสด” ในภาษาอังกฤษแปลว่า “Raw” และ “Fresh” คำนี้ใช้เฉพาะสำหรับคำนาม และหมายถึงสภาพที่ยังคงความสดใหม่และยังไม่ได้รับการปรุงอาหาร

4.3 “ดิบ” และ “ดิบสด” ต่างกันอย่างไร?

ความแตกต่างที่สำคัญคือ “ดิบ” เป็นคำที่ใช้เฉพาะสำหรับคำกริยาและคำนาม แสดงถึงสภาพที่ยังไม่สมบูรณ์หรือยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ในขณะที่ “ดิบสด” เป็นคำที่ใช้เฉพาะสำหรับคำนามเท่านั้น แสดงถึงสภาพที่ยังคงความสดใหม่และยังไม่ได้รับการปรุงอาหาร

4.4 คำว่า “ดิบ” ในภาษาอังกฤษมีความหมายอื่น ๆ อีกไหม?

ใช่ คำว่า “ดิบ” ในภาษาอังกฤษยังสามารถใช้ในบริบทอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับอาหาร ได้เช่นกัน อาทิ การแปลงข้อมูลให้เป็นข้อมูลดิบ (Raw data conversion) หมายถึง กระบวนการแปลงข้อมูลที่ยังไม่สมบูรณ์เป็นรูปแบบที่ใช้งานได้

4.5 มีคำอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกับ “ดิบ” ในภาษาอังกฤษอีกไหม?

คำที่คล้ายคลึงกับ “ดิบ” ในภาษาอังกฤษมีหลายคำ เช่น “ดิบ (Rough)” แปลว่า สภาพที่ยังคงไม่สมบูรณ์หรือยังไม่เสร็จสมบูรณ์ และ “ดิบ (Unripe)” แปลว่า ไม่สุกหรือยังไม่สมบูรณ์

สรุป

คำว่า “ดิบ” ในภาษาอังกฤษมีความหมายที่หลากหลาย โดยในคุณสมบัติของคำนาม มักแสดงถึงสภาพที่ยังไม่ได้รับการปรุงอาหารหรือนำมาต้มหรือทำอาหารในรูปแบบใด ๆ ในขณะที่ในความหมายของคำกริยา มักหมายถึง การอยู่ในสภาพที่ยังไม่สมบูรณ์หรือยังไม่เสร็จสมบูรณ์ เพื่อให้ความหมายของคำนี้เป็นที่ชัดเจน ควรให้ความสำคัญในบริบทที่ใช้และควรใช้คำที่เหมาะสมในแต่ละกรณี หวังว่าคำอธิบายในบทความนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่า “ดิบ” ในภาษาอังกฤษให้เข้าใจได้มากขึ้นและป้องกันความสับสนในการใช้งานคำในภาษาอังกฤษ หากมีคำถามเพิ่มเติมหรือต้องการเสริมความเข้าใจในเรื่องนี้ สามารถสอบถามได้ตามข้อมูลและแหล่งอ้างอิงที่มีให้ไว้ด้านบนครับ!

อ้างอิง

 1. Longdo Dictionary. (n.d.). ค้นหาคำศัพท์ “ดิบ” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://dict.longdo.com/search/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%81
 2. Online English Thai Dictionary. (n.d.). ค้นหาคำศัพท์ “ดิบ” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://www.online-english-thai-dictionary.com/?word=%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%81&d=1&m=0&p=1
 3. Babla Thai-English Dictionary. (n.d.). ค้นหาคำศัพท์ “ดิบ” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://www.babla.co.th/thai-english/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%81
 4. Facebook. (n.d.). ค้นหาคำถามเกี่ยวกับ “ดิบ vs ดิบสด” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://www.facebook.com/102571148110797/posts/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%81-vs-%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89-%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9-%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89-%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5/121346259566619/
 5. Meemodel Dictionary. (n.d.). ค้นหาคำศัพท์ “ดิบ” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://dict.meemodel.com/search/*%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%81*
 6. Ajarn Adam. (n.d.). Steak: Raw, Medium, Well Done [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.ajarnadam.tv/blog/steak-raw-medium-well-done
 7. Sanook Dictionary. (n.d.). ค้นหาคำศัพท์ “ดิบ” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://www.sanook.com/dictionary/dict/dict-th-en-lexitron/search/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%81/

พบใช่ 33 สุก ภาษา อังกฤษ.

Cooked แปลว่า สุก | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Cooked แปลว่า สุก | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
สุก ดิบ ศัพท์ภาษาอังกฤษ ( Prefer, Favourite, Sugar, Dessert ) - Youtube
สุก ดิบ ศัพท์ภาษาอังกฤษ ( Prefer, Favourite, Sugar, Dessert ) – Youtube
ระดับความสุกของเนื้อ L คำศัพท์ภาษาอังกฤษ L ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน L ท่องศัพท์ภาษาอังกฤษ - Youtube
ระดับความสุกของเนื้อ L คำศัพท์ภาษาอังกฤษ L ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน L ท่องศัพท์ภาษาอังกฤษ – Youtube
Engest] ไข่ดาวแบบไข่แดงสุก/ไม่สุก ภาษาอังกฤษเรียกว่าอย่างไร มาดูกันจ้า สำหรับไข่ดาวแบบไข่แดงไม่สุกจะใช้คำว่า Sunny Side Up ส่วนไข่ดาวแบบสุกจะใช้คำว่า Sunny Side Down
Engest] ไข่ดาวแบบไข่แดงสุก/ไม่สุก ภาษาอังกฤษเรียกว่าอย่างไร มาดูกันจ้า สำหรับไข่ดาวแบบไข่แดงไม่สุกจะใช้คำว่า Sunny Side Up ส่วนไข่ดาวแบบสุกจะใช้คำว่า Sunny Side Down
Cooked Rice แปลว่า ข้าวสวย | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Cooked Rice แปลว่า ข้าวสวย | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
มะม่วงสุก กล้วยสุก ผลไม้สุก ภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไร L Surrounding English ภาษาอังกฤษรอบตัว - Youtube
มะม่วงสุก กล้วยสุก ผลไม้สุก ภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไร L Surrounding English ภาษาอังกฤษรอบตัว – Youtube
Unripe แปลว่า ดิบ | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Unripe แปลว่า ดิบ | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
สุก ดิบ ศัพท์ภาษาอังกฤษ ( Prefer, Favourite, Sugar, Dessert ) - Youtube
สุก ดิบ ศัพท์ภาษาอังกฤษ ( Prefer, Favourite, Sugar, Dessert ) – Youtube
💮 ออกเวรมา | พารีวิว💃🏐] 🙋 เพื่อนๆ ชอบระดับความสุขของ Steak แบบไหนกันคะ มีใครชอบระดับที่มากกว่า Well Done อีกไหม ? ถ้าชอบระดับนี้ก็ Congratulations ไปเลยสิคะ 🤣 🤣 ที่กล่าวไป เป็นแคปชั่นขำๆ ที่นำมาจาก Twitter ของคุณ Wolf ค่
💮 ออกเวรมา | พารีวิว💃🏐] 🙋 เพื่อนๆ ชอบระดับความสุขของ Steak แบบไหนกันคะ มีใครชอบระดับที่มากกว่า Well Done อีกไหม ? ถ้าชอบระดับนี้ก็ Congratulations ไปเลยสิคะ 🤣 🤣 ที่กล่าวไป เป็นแคปชั่นขำๆ ที่นำมาจาก Twitter ของคุณ Wolf ค่
How About You? [Ep1] มะม่วงสุก = Happy Mango??? #Howaboutyou - Youtube
How About You? [Ep1] มะม่วงสุก = Happy Mango??? #Howaboutyou – Youtube
Roasted แปลว่า เผา | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Roasted แปลว่า เผา | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Mature แปลว่า สุกงอม | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Mature แปลว่า สุกงอม | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
ชวนลูกคุยเรื่องสุก (ผลไม้) เป็นภาษาอังกฤษ - Youtube
ชวนลูกคุยเรื่องสุก (ผลไม้) เป็นภาษาอังกฤษ – Youtube
เรียนภาษาอังกฤษง่ายๆกับTheezyenglish: ศัพท์เมนูไข่ภาษาอังกฤษ
เรียนภาษาอังกฤษง่ายๆกับTheezyenglish: ศัพท์เมนูไข่ภาษาอังกฤษ
สุกงอม ภาษาอังกฤษ? | Wordy Guru
สุกงอม ภาษาอังกฤษ? | Wordy Guru
Roasting แปลว่า การย่าง | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Roasting แปลว่า การย่าง | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
แตกศัพท์ให้แตกฉาน] มันหวานอบ (Sweet Potato) ชื่อภาษาอังกฤษ แต่คิดค้นโดยชาวญี่ปุ่น มันหวานอบ เป็นขนมหวานชนิดหนึ่ง วิธีทำคือนำมันเทศนึ่งจนสุกมาบดให้ละเอียด ขณะกำลังบด ให้ใส่น้ำตาลทราย เนย ไข่แดงลงไปก่อนนำมาปั้นเป็นรูปลูกร
แตกศัพท์ให้แตกฉาน] มันหวานอบ (Sweet Potato) ชื่อภาษาอังกฤษ แต่คิดค้นโดยชาวญี่ปุ่น มันหวานอบ เป็นขนมหวานชนิดหนึ่ง วิธีทำคือนำมันเทศนึ่งจนสุกมาบดให้ละเอียด ขณะกำลังบด ให้ใส่น้ำตาลทราย เนย ไข่แดงลงไปก่อนนำมาปั้นเป็นรูปลูกร
สุก ภาษาญี่ปุ่นคืออะไร | Wordy Guru
สุก ภาษาญี่ปุ่นคืออะไร | Wordy Guru
ผลไม้สุกในภาษาอังกฤษพูดยังไง? - Youtube
ผลไม้สุกในภาษาอังกฤษพูดยังไง? – Youtube
Degrees Of Steak Doneness – 2145 Steak
Degrees Of Steak Doneness – 2145 Steak
บอกลูกกล้วยสีเขียวคือยังไม่สุก พูดเป็นภาษาอังฤษว่ายังไง-สอนลูกพูดอังกฤษ Article
บอกลูกกล้วยสีเขียวคือยังไม่สุก พูดเป็นภาษาอังฤษว่ายังไง-สอนลูกพูดอังกฤษ Article
ใบงานและใบความรู้ วิชาภาษาอังกฤษ Dltv เรื่อง Things To Do Every Day
ใบงานและใบความรู้ วิชาภาษาอังกฤษ Dltv เรื่อง Things To Do Every Day
ใบงานวิชาภาษาอังกฤษ Dltv เรื่อง Things To Do Every Day | Pdf
ใบงานวิชาภาษาอังกฤษ Dltv เรื่อง Things To Do Every Day | Pdf
เติมพลังสมองให้ลูกน้อยกับ อาหารเช้า ภาษาอังกฤษ ง่ายๆ จำได้แม่น - Amarin Baby & Kids
เติมพลังสมองให้ลูกน้อยกับ อาหารเช้า ภาษาอังกฤษ ง่ายๆ จำได้แม่น – Amarin Baby & Kids
สุก ดิบ ศัพท์ภาษาอังกฤษ ( Prefer, Favourite, Sugar, Dessert ) - Youtube
สุก ดิบ ศัพท์ภาษาอังกฤษ ( Prefer, Favourite, Sugar, Dessert ) – Youtube
รวมคำศัพท์เกี่ยวกับเมนูไข่ | บล็อกภาษาอังกฤษอิงกู
รวมคำศัพท์เกี่ยวกับเมนูไข่ | บล็อกภาษาอังกฤษอิงกู
A Cook Book For English Practicing ชวนลูกทำอาหาร ฝึกสื่อสารภาษาอังกฤษ | Lazada.Co.Th
A Cook Book For English Practicing ชวนลูกทำอาหาร ฝึกสื่อสารภาษาอังกฤษ | Lazada.Co.Th
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน คำกริยาที่ใช้บ่อย
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน คำกริยาที่ใช้บ่อย
การทำปลาร้าบองสุก | Para​ Bong ​| ภาค​ภาษาอังกฤษ, ไทย, อีสาน​ - Youtube
การทำปลาร้าบองสุก | Para​ Bong ​| ภาค​ภาษาอังกฤษ, ไทย, อีสาน​ – Youtube
อมร ทองสุก] ตำราฝังเข็มฉบับสมบูรณ์ (針灸學) ภาคทฤษฎี บทที่ 2 ปรัชญาอินหยาง (陰陽) ตอนที่1 ปรัชญาอินหยางเป็นปรัชญาเก่าแก่ที่มีมาแต่โบราณกาล เป็นปรัชญาที่เกิดจากการสังเกตธรรมชาติ และคนไทยก็รู้จักปรัชญาอินหยางมาเนิ่นน
อมร ทองสุก] ตำราฝังเข็มฉบับสมบูรณ์ (針灸學) ภาคทฤษฎี บทที่ 2 ปรัชญาอินหยาง (陰陽) ตอนที่1 ปรัชญาอินหยางเป็นปรัชญาเก่าแก่ที่มีมาแต่โบราณกาล เป็นปรัชญาที่เกิดจากการสังเกตธรรมชาติ และคนไทยก็รู้จักปรัชญาอินหยางมาเนิ่นน
English Proverbs: รวม +100 สุภาษิตภาษาอังกฤษยอดนิยม พร้อมคำแปล
English Proverbs: รวม +100 สุภาษิตภาษาอังกฤษยอดนิยม พร้อมคำแปล
วิธีเรียก
วิธีเรียก “เมนูไข่” ภาษาอังกฤษ (ไข่ดาว ไข่ลวก ไข่เจียว ไข่คน…)
Supachoke] เวลาเรียนภาษาอังกฤษ มักจะหงุดหงิดว่าทำไมมันมีข้อยกเว้นเยอะจัง ลองดูภาษาไทยซะก่อน
Supachoke] เวลาเรียนภาษาอังกฤษ มักจะหงุดหงิดว่าทำไมมันมีข้อยกเว้นเยอะจัง ลองดูภาษาไทยซะก่อน
แบบฟอร์มโครงงานภาษาอังกฤษ
แบบฟอร์มโครงงานภาษาอังกฤษ
คำว่าเนื้อนุ่มในภาษาอังกฤษ : สาระน่ารู้จาก Chris Jobs - Youtube
คำว่าเนื้อนุ่มในภาษาอังกฤษ : สาระน่ารู้จาก Chris Jobs – Youtube
การสั่งอาหาร : คำศัพท์ภาษาอังกฤษในร้านอาหาร - Maanow
การสั่งอาหาร : คำศัพท์ภาษาอังกฤษในร้านอาหาร – Maanow
Opac: The Center For Library Resources And Educational Media, Walailak University
Opac: The Center For Library Resources And Educational Media, Walailak University
ภาษาอังกฤษวันละนิด Lemon ไม่ได้แปลว่า มะนาว นะจ๊ะ
ภาษาอังกฤษวันละนิด Lemon ไม่ได้แปลว่า มะนาว นะจ๊ะ
ปอก หั่น ผ่า ฝาน อาหารแต่ละชนิด ภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไร | บล็อกภาษาอังกฤษ อิงกู
ปอก หั่น ผ่า ฝาน อาหารแต่ละชนิด ภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไร | บล็อกภาษาอังกฤษ อิงกู
ระดับความสุกของเนื้อ L คำศัพท์ภาษาอังกฤษ L ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน L ท่องศัพท์ภาษาอังกฤษ - Youtube
ระดับความสุกของเนื้อ L คำศัพท์ภาษาอังกฤษ L ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน L ท่องศัพท์ภาษาอังกฤษ – Youtube
การสั่งอาหาร และ การอธิบายสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับอาหาร ภาษาอังกฤษ | Learning 4 Live
การสั่งอาหาร และ การอธิบายสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับอาหาร ภาษาอังกฤษ | Learning 4 Live
มารู้จักคำศัพท์เกียวกับการทำอาหารให้สุกด้วยวิธีต่างๆ | Shorteng ภาษาอังกฤษ อยู่รอบตัวเรา
มารู้จักคำศัพท์เกียวกับการทำอาหารให้สุกด้วยวิธีต่างๆ | Shorteng ภาษาอังกฤษ อยู่รอบตัวเรา
💮 ออกเวรมา | พารีวิว💃🏐] 🙋 เพื่อนๆ ชอบระดับความสุขของ Steak แบบไหนกันคะ มีใครชอบระดับที่มากกว่า Well Done อีกไหม ? ถ้าชอบระดับนี้ก็ Congratulations ไปเลยสิคะ 🤣 🤣 ที่กล่าวไป เป็นแคปชั่นขำๆ ที่นำมาจาก Twitter ของคุณ Wolf ค่
💮 ออกเวรมา | พารีวิว💃🏐] 🙋 เพื่อนๆ ชอบระดับความสุขของ Steak แบบไหนกันคะ มีใครชอบระดับที่มากกว่า Well Done อีกไหม ? ถ้าชอบระดับนี้ก็ Congratulations ไปเลยสิคะ 🤣 🤣 ที่กล่าวไป เป็นแคปชั่นขำๆ ที่นำมาจาก Twitter ของคุณ Wolf ค่
เคล็ดลับระดับเชฟ! 6 ระดับความสุกของเนื้อสเต๊ก แต่ละชนิดใช้เวลากี่นาที
เคล็ดลับระดับเชฟ! 6 ระดับความสุกของเนื้อสเต๊ก แต่ละชนิดใช้เวลากี่นาที
ความสุกของเนื้อ รสชาติเป็นอย่างไร ทานที่นี่หรือนำกลับบ้าน ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ???
ความสุกของเนื้อ รสชาติเป็นอย่างไร ทานที่นี่หรือนำกลับบ้าน ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ???
ผลไม้สุกในภาษาอังกฤษพูดยังไง? - Youtube
ผลไม้สุกในภาษาอังกฤษพูดยังไง? – Youtube
สุกฤษฎิ์ รัตนเดชาสกุล สอนภาษาอังกฤษ
สุกฤษฎิ์ รัตนเดชาสกุล สอนภาษาอังกฤษ
วันภาษาอังกฤษ ตัวย่อวันทั้ง 7 ภาษาอังกฤษ ภาพประกอบ พร้อมคำอ่าน คำแปล - ภาษาอังกฤษออนไลน์
วันภาษาอังกฤษ ตัวย่อวันทั้ง 7 ภาษาอังกฤษ ภาพประกอบ พร้อมคำอ่าน คำแปล – ภาษาอังกฤษออนไลน์
รูปมะม่วงสุก Png, ภาพมะม่วงสุกPsd, ดาวน์โหลดฟรี | Pngtree
รูปมะม่วงสุก Png, ภาพมะม่วงสุกPsd, ดาวน์โหลดฟรี | Pngtree
ออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างง่าย | Lazada.Co.Th
ออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างง่าย | Lazada.Co.Th

ลิงค์บทความ: สุก ภาษา อังกฤษ.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ สุก ภาษา อังกฤษ.

ดูเพิ่มเติม: https://cookkim.com/category/investing blog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *