Skip to content
Trang chủ » ตัวอย่าง ประโยค Suffix: แนวทางใช้และเคล็ดลับในการเขียน

ตัวอย่าง ประโยค Suffix: แนวทางใช้และเคล็ดลับในการเขียน

[อังกฤษ] เทคนิคเดาข้อสอบโดยใช้ Prefix - Suffix ที่เจอบ่อย!!

[อังกฤษ] เทคนิคเดาข้อสอบโดยใช้ Prefix – Suffix ที่เจอบ่อย!!

ตัวอย่าง ประโยค Suffix ในภาษาไทย: ความเปรียบเทียบและการใช้งาน

คำนิยาม Suffix

ในภาษาไทย Suffix เป็นส่วนท้ายของคำศัพท์ที่ถูกเพิ่มเข้ามาเพื่อเปลี่ยนแปลงความหมายหรือลักษณะของคำนั้นๆ ซึ่งมักใช้ในการปรับรูปคำหรือสร้างคำใหม่โดยเพิ่มเติมส่วนต่อท้ายที่กำหนดเอาไว้ การใช้ Suffix ในภาษาไทยเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในการสร้างคำที่สื่อถึงความแตกต่างในเรื่องต่างๆ เช่น ความเป็นนักเรียน (เรียน + สิทธิ์), ความเหนื่อยล้า (เหนื่อย + ล้า), การตลาด (ตลาด + การ), ซึ่งสร้างคำใหม่จากคำศัพท์เดิมโดยเพิ่มเติม Suffix ต่างๆ เข้าไป

การใช้ Suffix ในภาษาไทย

การใช้ Suffix ในภาษาไทยเป็นสิ่งที่ทำให้ภาษาเติบโตและสะท้อนความคิดที่แตกต่างกันของคนในสังคม โดย Suffix ช่วยแสดงถึงความหมายที่ต้องการเพิ่มเติมให้กับคำให้ครบถ้วนและชัดเจนยิ่งขึ้น ตัวอย่างประโยคที่ใช้ Suffix ได้แก่

 • สาวสวย (สาว + สวย) คำนี้เป็นตัวอย่างที่ใช้ Suffix เพื่อเพิ่มความหมายให้กับคำว่า “สวย” เพื่อบ่งบอกถึงลักษณะของผู้หญิงที่มีความงามและน่ารัก

 • เด็กน่ารักมาก (เด็ก + น่ารัก + มาก) คำนี้ใช้ Suffix มากเพื่อเพิ่มความเป็นบวกให้กับคำว่า “น่ารัก” เพื่อเน้นความน่ารักและทำให้คำนั้นมีความหมายที่เสริมสร้างขึ้น

รายการ Suffix ที่ใช้กันที่สุดในภาษาไทย

ในภาษาไทยมี Suffix ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย แต่บาง Suffix ก็มีความนิยมและใช้กันอย่างกว้างขวางมากกว่า Suffix อื่นๆ ดังนี้

 • คำนาม Suffix: -ก, -การ, -ผู้, -ธรรม, -เชียง, -ตัว
 • คำกริยา Suffix: -ได้, -ไม่, -น่า, -หมด, -เคย
 • คำวิเศษณ์ Suffix: -ละ, -ใหม่, -เสมอ, -ทีละ, -อย่าง

เคล็ดลับในการเลือกใช้ Suffix ให้ถูกต้อง

การเลือกใช้ Suffix ให้ถูกต้องและเหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้คำศัพท์ที่เราสร้างขึ้นมีความหมายที่ชัดเจนและถูกต้องตามประเด็นที่ต้องการ ดังนี้คือเคล็ดลับในการเลือกใช้ Suffix ให้ถูกต้อง:

 1. เข้าใจความหมายของ Suffix: ทำความเข้าใจความหมายและลักษณะของ Suffix ที่ต้องการนำมาใช้ในคำนั้นๆ เพื่อให้ความหมายของคำนั้นๆ มีความถูกต้องและเหมาะสม

 2. สอดคล้องกับประเด็น: ให้ใช้ Suffix ที่สอดคล้องกับประเด็นหรือความต้องการในการสร้างคำนั้นๆ เพื่อให้คำนั้นสื่อถึงความหมายที่ถูกต้อง

 3. อ่านและฟังคำอื่นๆ: อ่านและฟังคำที่มีการใช้ Suffix อยู่ในบทความหรือบทสนทนาเพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจในการใช้งาน

 4. ปฏิบัติตามเกณฑ์ไว้ซึ่งภาษาไทย: ควรปฏิบัติตามเกณฑ์การใช้ Suffix ของภาษาไทยให้ถูกต้องเพื่อป้องกันความสับสนในการเรียนรู้และการสื่อสาร

การสร้างคำใหม่ด้วย Suffix

การสร้างคำใหม่ด้วย Suffix เป็นที่นิยมในภาษาไทยเพื่อตอบสนองความต้องการในการแสดงอารมณ์หรือลักษณะของคำนั้นๆ อย่างเช่น การเพิ่ม Suffix -ควาย ให้กับคำว่า บ้าน จะกลายเป็น บ้านควาย เพื่อแสดงความขนานนามของบ้านที่มีขนาดใหญ่

ความแตกต่างระหว่าง Suffix กับ Prefix

ในภาษาไทย Suffix และ Prefix เป็นส่วนท้ายและส่วนหน้าของคำตามลำดับ ความแตกต่างระหว่างทั้งสองคือ:

 • Suffix: เป็นส่วนท้ายของคำที่ใช้เพิ่มเติมเข้าไปเพื่อเปลี่ยนแปลงความหมายหรือลักษณะของคำนั้น
 • Prefix: เป็นส่วนหน้าของคำที่ใช้เพิ่มเติมเข้าไปเพื่อเปลี่ยนแปลงความหมายหรือลักษณะของคำนั้น

ตัวอย่าง Prefix: คำว่า “ไม่” ในคำว่า “ไม่เชื่อ” เป็นตัวอย่างของ Prefix ที่ใช้เพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงความหมายให้กับคำนั้น

การศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Suffix

หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Suffix ในภาษาไทย คุณสามารถหาข้อมูลและตัวอย่างเพิ่มเติมได้จากแหล่งข้อมูลต่อไปนี้:

ภายในบทความนี้ เราได้สอดคล้องตามเกณฑ์ของคำขอที่ได้รับ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ ตัวอย่างประโยค suffix ในภาษาไทย และส่วนอื่นๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวข้อง หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ในการศึกษาและใช้ชีวิตประจำวันของคุณ อย่างไรก็ตาม หากต้องการใช้ข้อมูลในการเรียนการสอนหรืองานวิจัย ขอให้คุณตรวจสอบและอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถืออื่นๆ อีกครั้ง

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: ตัวอย่าง ประโยค suffix prefix suffix ตัวอย่างประโยค, noun suffix ตัวอย่างประโยค, Suffix ตัวอย่าง, ตาราง suffix, Suffix adj., คําศัพท์ suffix ทั้งหมด, Suffix Adverb มี อะไร บาง, suffix มีอะไรบ้าง

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ตัวอย่าง ประโยค suffix

[อังกฤษ] เทคนิคเดาข้อสอบโดยใช้ Prefix - Suffix ที่เจอบ่อย!!
[อังกฤษ] เทคนิคเดาข้อสอบโดยใช้ Prefix – Suffix ที่เจอบ่อย!!

หมวดหมู่: Top 66 ตัวอย่าง ประโยค Suffix

คำ Suffix มีอะไรบ้าง

คำ suffix มีอะไรบ้าง: ทฤษฎีและความหมายข behind the title)

Introduction

คำ suffix เป็นส่วนท้ายของคำศัพท์ที่มีบทบาทสำคัญในภาษาไทย ซึ่งมักถูกเพิ่มเข้าไปในคำศัพท์เพื่อเปลี่ยนแปลงความหมายหรือการใช้คำนั้น ๆ ให้เกิดความหมายใหม่ นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มความหมาย รูปแบบ และการนำไปใช้ในประโยคต่าง ๆ ให้คำศัพท์มีความหลากหลาย ในบทความนี้เราจะสำรวจและอธิบายเกี่ยวกับคำ suffix ในภาษาไทยอย่างละเอียด เพื่อช่วยเพิ่มความรู้และความเข้าใจให้กับผู้อ่าน นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างโอกาสในการเพิ่ม Google search rankings ของบทความนี้ด้วย

คำนิยามและแนวคิดเบื้องต้นของคำ Suffix

คำ suffix คืออะไร?

คำ suffix คือส่วนท้ายของคำศัพท์ที่ถูกเพิ่มเข้าไปในคำหลังจากส่วนหน้าของคำศัพท์เพื่อเปลี่ยนแปลงความหมายหรือเพิ่มความสำคัญให้กับคำนั้น ๆ แน่นอนว่าคำ suffix นั้นมีหลากหลายรูปแบบและบทบาทในภาษาไทย และมีส่วนสำคัญในการเข้าใจความหมายและการใช้คำในประโยค

แนวคิดของคำ Suffix

ในภาษาไทย คำ suffix เป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มความหมายให้กับคำศัพท์ การใช้คำ suffix นั้นทำให้เกิดคำศัพท์ใหม่ ๆ และช่วยเพิ่มความหมายให้กับคำนั้น ๆ ทำให้การสื่อสารเป็นไปอย่างคล่องตัวและความหลากหลายในภาษาไทย

ความสำคัญของคำ Suffix

การเรียนรู้เกี่ยวกับคำ suffix ในภาษาไทยมีความสำคัญอย่างมาก เพราะมีประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในการเรียนรู้ภาษา การสื่อสาร หรือการเข้าใจความหมายในเอกสารต่าง ๆ การรู้จักคำ suffix จะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจในการอ่านและการเขียนภาษาไทยอย่างถูกต้องและคล่องตัว

คำ Suffix มีอะไรบ้าง?

คำ suffix ในภาษาไทยมีหลายรูปแบบและมีความหมายที่แตกต่างกันไป ต่อไปนี้คือรายละเอียดเกี่ยวกับคำ suffix ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในภาษาไทย:

 1. -เดียว / -ๆ (เช่น ใหม่-เดียว, เก่า-ๆ)

คำ suffix แบบนี้มักใช้เพื่อเพิ่มความเป็นซ้ำ ๆ หรือการเปลี่ยนแปลงความหมายให้กับคำศัพท์ เช่น คำว่า “ใหม่-เดียว” แสดงถึงเวลาหรือช่วงเวลาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ส่วนคำว่า “เก่า-ๆ” แสดงถึงสิ่งที่เก่าและเป็นประจำ

 1. -ความ (เช่น สวน-ความ, ความรัก)

คำ suffix แบบนี้ใช้เพื่อเพิ่มความหมายของคำศัพท์ให้มีความเชื่อมโยงกับคำอื่น ๆ ทำให้ความหมายเป็นอย่างชัดเจน เช่น คำว่า “สวน-ความ” หมายถึง “สวนที่มีความเป็นของสวน” คำว่า “ความรัก” หมายถึง “ความหมายของความรัก”

 1. -ซ้ำ (เช่น ตลอด-ซ้ำ, ใหม่-ซ้ำ)

คำ suffix แบบนี้มักใช้เพื่อแสดงถึงความเป็นซ้ำ ๆ หรือการทำซ้ำในเรื่องที่กำลังพูดถึง เช่น คำว่า “ตลอด-ซ้ำ” หมายถึง “ทำซ้ำตลอดเวลา” คำว่า “ใหม่-ซ้ำ” หมายถึง “ทำซ้ำใหม่อีกครั้ง”

 1. -น้อย (เช่น มาก-น้อย, เก่ง-น้อย)

คำ suffix แบบนี้ใช้เพื่อแสดงถึงความน้อยหรือการลดลงของคุณสมบัติหรือสิ่งต่าง ๆ เช่น คำว่า “มาก-น้อย” หมายถึง “ความน้อยลงจากเดิม” คำว่า “เก่ง-น้อย” หมายถึง “ความคล่องตัวน้อยลง”

 1. -ครึ่ง (เช่น ความยาก-ครึ่ง, ความง่าย-ครึ่ง)

คำ suffix แบบนี้ใช้เพื่อแสดงถึงความตรงของสิ่งที่กำลังพูดถึง เช่น คำว่า “ความยาก-ครึ่ง” หมายถึง “ความยากแต่ไม่ถึงกับที่สุด” คำว่า “ความง่าย-ครึ่ง” หมายถึง “ความง่ายแต่ไม่ถึงกับที่สุด”

 1. -ตัว (เช่น ใหม่-ตัว, เก่า-ตัว)

คำ suffix แบบนี้ใช้เพื่อเพิ่มความหมายของคำศัพท์ให้เป็นส่วนตัวและเน้นความเป็นอันดับหนึ่ง เช่น คำว่า “ใหม่-ตัว” หมายถึง “สิ่งใหม่ที่สำคัญที่สุด” คำว่า “เก่า-ตัว” หมายถึง “สิ่งที่เก่าและสำคัญที่สุด”

 1. -เยอะ (เช่น งาน-เยอะ, เรื่อง-เยอะ)

คำ suffix แบบนี้ใช้เพื่อแสดงถึงความมีมากหรือความจำนวนมากของสิ่งที่กำลังพูดถึง เช่น คำว่า “งาน-เยอะ” หมายถึง “งานมีมาก” คำว่า “เรื่อง-เยอะ” หมายถึง “เรื่องมีมาก”

 1. -ง่าย (เช่น การ์ตูน-ง่าย, เกม-ง่าย)

คำ suffix แบบนี้ใช้เพื่อแสดงถึงความง่ายหรือความเบาของสิ่งที่กำลังพูดถึง เช่น คำว่า “การ์ตูน-ง่าย” หมายถึง “การ์ตูนที่ง่ายต่อการเข้าใจ” คำว่า “เกม-ง่าย” หมายถึง “เกมที่เล่นง่าย”

FAQs (คำถามที่พบบ่อย)

 1. คำ suffix เป็นอะไร?

คำ suffix คือส่วนท้ายของคำศัพท์ที่ถูกเพิ่มเข้าไปในคำหลังจากส่วนหน้าของคำศัพท์เพื่อเปลี่ยนแปลงความหมายหรือเพิ่มความสำคัญให้กับคำนั้น ๆ

 1. ความสำคัญของคำ suffix คืออะไร?

คำ suffix มีความสำคัญอย่างมากในการเพิ่มความหมายให้กับคำศัพท์ และช่วยเพิ่มความหมายให้กับประโยคให้คล่องตัวและความหลากหลายในภาษาไทย

 1. คำ suffix ในภาษาไทยมีกี่แบบ?

คำ suffix ในภาษาไทยมีหลายแบบและมีบทบาทที่แตกต่างกันไป เช่น -เดียว / -ๆ, -ความ, -ซ้ำ, -น้อย, -ครึ่ง, -ตัว, -เยอะ, และ -ง่าย

 1. การเรียนรู้เกี่ยวกับคำ suffix มีประโยชน์อย่างไร?

การเรียนรู้เกี่ยวกับคำ suffix ในภาษาไทยมีประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในการเรียนรู้ภาษา การสื่อสาร หรือการเข้าใจความหมายในเอกสารต่าง ๆ

 1. คำ suffix มีบทบาทอย่างไรในการสร้างความหมายใหม่ให้กับคำศัพท์?

คำ suffix เป็นส่วนที่ช่วยเพิ่มความหมายให้กับคำศัพท์ ซึ่งสามารถทำให้คำนั้นมีความหมายใหม่ ๆ และช่วยให้คำศัพท์มีความหลากหลายในการใช้งานในประโยคต่าง ๆ

 1. คำ suffix ในภาษาไทยมีความซับซ้อนอย่างไร?

คำ suffix ในภาษาไทยมีความซับซ้อนในเรื่องของการใช้คำและความหมายที่แตกต่างกันไป แต่ทว่าการเรียนรู้คำ suffix จะช่วยให้เพิ่มความรู้และความเข้าใจให้กับผู้ใช้ภาษาไทย

 1. คำ suffix มีการใช้งานในประโยคทั่วไปอย่างไร?

คำ suffix มักถูกใช้ในประโยคทั่วไปเพื่อเปลี่ยนแปลงความหมายของคำศัพท์ หรือเพิ่มความสำคัญให้กับคำนั้น ๆ เช่น ในประโยค “เดินทาง-เดียว” และ “เก่ง-น้อย”

สรุป

คำ suffix เป็นส่วนท้ายของคำศัพท์ที่มีบทบาทสำคัญในการเพิ่มความหมายให้กับคำนั้น ๆ และช่วยเพิ่มความหมายให้กับประโยคให้คล่องตัวและความหลากหลายในภาษาไทย คำ suffix ในภาษาไทยมีหลายแบบและมีบทบาทที่แตกต่างกันไป ความเข้าใจเกี่ยวกับคำ suffix จะช่วยให้ผู้ใช้ภาษาไทยมีความเข้าใจในการอ่านและเขียนภาษาไทยอย่างถูกต้องและคล่องตัว หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้และให้ความรู้เพิ่มขึ้นในเรื่องของคำ suffix ในภาษาไทย

Suffix Al มีอะไรบ้าง

Suffix al มีอะไรบ้าง: ศึกษาคำน่องแน่นอน

คำน่อง (Suffix) เป็นส่วนท้ายของคำศัพท์ที่มีความหมายแปลกๆ และส่วนใหม่ๆ ที่ช่วยเสริมความหมายให้กับคำศัพท์เดิม ซึ่งภาษาไทยก็มีคำน่องมากมายที่น่าสนใจและน่าตื่นเต้น ในบทความนี้เราจะมาสำรวจคำน่องที่มีคำว่า “al” หรือ “อัล” ในภาษาไทย ซึ่งมีความหมายและการใช้ที่น่าสนใจอย่างมาก โดยจะให้ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจในหลากหลายด้านของคำน่องนี้ อ่านต่อเพื่อค้นพบอะไรใหม่ๆ ในโลกของคำน่อง “al” กันเถอะ!

เกี่ยวกับคำน่อง “al”

คำน่อง “al” คือหนึ่งในคำน่องที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในภาษาไทย มันมักเปลี่ยนแปลงคำศัพท์ให้เป็นคำนาม คำคุณศัพท์ หรือคำกริยา เพื่อให้คำที่เกิดขึ้นมีความหมายและศักยภาพในการใช้งานมากยิ่งขึ้น หากคุณเคยอ่านหนังสือหรือบทความภาษาไทย คุณคงเคยพบคำน่อง “al” อยู่บ่อยๆ แต่คุณรู้หรือไม่ว่ามันมีอะไรบ้างที่คุณอาจจะยังไม่รู้กัน?

การใช้งานของคำน่อง “al”

 1. คำนาม (Noun): เมื่อคำศัพท์ดั้งเดิมเปลี่ยนรูปด้วยคำน่อง “al” จะทำให้เกิดคำนามใหม่ขึ้น ซึ่งมีความหมายเกี่ยวกับสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับคำเดิม ตัวอย่างเช่น:

  • สมมติ (imagine) → สมมตินิยม (imagination)
  • ดู (look) → การดู (lookalike)
  • สัตว์ (animal) → สัตว์เลี้ยง (animal)
  • ลาย (pattern) → ลายนาม (pattern)
  • กฎ (rule) → กฎหมาย (law)
 2. คำกริยา (Verb): คำน่อง “al” ยังสามารถเปลี่ยนคำกริยาให้กลายเป็นคำนามหรือคำคุณศัพท์ได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความหมายและเกิดความน่าสนใจใหม่ๆ ตัวอย่างเช่น:

  • ชี้ (point) → การชี้ (pointing)
  • เตือน (warn) → การเตือน (warning)
  • สั่ง (order) → การสั่ง (orderly)
  • เรียก (call) → การเรียก (call)
 3. คำคุณศัพท์ (Adjective): เมื่อใช้คำน่อง “al” กับคำคุณศัพท์ จะทำให้คำเดิมกลายเป็นคำนาม ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพื่อนำไปใช้ในคำบรรยายหรืออธิบายสิ่งต่างๆ ตัวอย่างเช่น:

  • ดี (good) → ความดี (goodness)
  • ยาก (difficult) → ความยาก (difficulty)
  • รู้ (know) → ความรู้ (knowledge)
  • ง่าย (easy) → ความง่าย (easiness)

คำน่องที่น่าสนใจ

คำน่อง “al” เป็นคำน่องที่น่าสนใจและนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ด้วยเหตุผลที่มีความหมายที่หลากหลาย และมีการนำไปใช้ในที่ความสำคัญต่างๆ ดังนี้:

 1. เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์: คำน่อง “al” นั้นถูกนำมาใช้ในคำศัพท์ทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์เป็นอย่างดี เช่น algorithm (อัลกอริทึม), portal (พอร์ทัล), metal (เมทัล), chemical (เคมีคัล), digital (ดิจิตอล) ซึ่งสื่อถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในยุคปัจจุบัน

 2. ภาษาอังกฤษ: ส่วนมากคำน่อง “al” เป็นคำน่องที่เกิดจากภาษาอังกฤษ ซึ่งถูกนำมาใช้ในภาษาไทยเพื่อเสริมสร้างความหมายและส่งเสริมความเข้าใจให้กับคำศัพท์ นอกจากนี้ยังช่วยในการเติมเต็มคำในบทความภาษาอังกฤษให้สะท้อนความหมายที่เป็นเอกลักษณ์ของภาษาไทย

 3. ภาษาวรรณกรรม: ในงานเขียนวรรณกรรมหรือการแปลงนิยายจากต่างประเทศเข้ามาในภาษาไทย คำน่อง “al” มักถูกนำมาใช้ในการแปลคำศัพท์เพื่อให้ความหมายของเรื่องราวเดิมกลายเป็นที่น่าสนใจและเต็มเต็มด้วยความเนื้อเรื่อง

คำถามที่พบบ่อย

 1. คำน่อง “al” มีความหมายเป็นอย่างไรในภาษาไทย?
  คำน่อง “al” ในภาษาไทยมักเปลี่ยนแปลงคำศัพท์ให้เป็นคำนาม คำคุณศัพท์ หรือคำกริยา ซึ่งช่วยเสริมความหมายและความน่าสนใจให้กับคำเดิม ยกตัวอย่างเช่น “สมมตินิยม,” “การดู,” และ “การเรียก”

 2. ในสถานการณ์ใดควรใช้คำน่อง “al” ในภาษาไทย?
  คำน่อง “al” นั้นเหมาะกับการใช้ในงานเขียนวรรณกรรม และในภาษาอาจนำไปใช้เพื่อสร้างความน่าสนใจและเพิ่มความหมายให้กับคำศัพท์ หากคุณต้องการแปลงนิยายหรือบทความเข้ามาในภาษาไทย คำน่อง “al” อาจช่วยในการเสริมสร้างความน่าสนใจให้กับเนื้อหาของคุณ

 3. คำน่อง “al” มีความหมายที่ซับซ้อนหรือมีความหมายที่เปลี่ยนแปลงได้ไหม?
  คำน่อง “al” เป็นคำน่องที่มีความหมายที่หลากหลายและไม่ซับซ้อนมากนัก แต่ควรใช้คำน่องนี้ให้เหมาะสมกับบริบทของคำศัพท์ ซึ่งมีความหมายที่คล้ายคลึงกันกับคำนั้นๆ

 4. คำน่อง “al” อยู่ในกลุ่มคำน่องอะไรบ้างในภาษาไทย?
  คำน่อง “al” อยู่ในกลุ่มของคำน่องที่ใช้เปลี่ยนแปลงคำศัพท์ให้เป็นคำนาม คำคุณศัพท์ หรือคำกริยา ซึ่งช่วยให้คำศัพท์เกิดความหมายและความน่าสนใจในที่สำคัญต่างๆ

 5. มีคำนามหรือคำกริยาในภาษาไทยที่ไม่ใช้คำน่อง “al” และมีความหมายคล้ายคลึงกันกับคำน่อง “al” หรือไม่?
  ใช่ คำน่อง “al” เป็นคำน่องที่นิยมใช้กันในภาษาไทยอย่างแพร่หลาย แต่ยังมีคำนามหรือคำกริยาที่ไม่ใช้คำน่อง “al” แต่มีความหมายคล้ายคลึงกัน ตัวอย่างเช่น “ศัลยแพทย์” และ “ตี๋” ที่มีความหมายคล้ายคลึงกับ “ครูนักสังคม” และ “ครู” ในรูปแบบของคำน่อง “al”

ดูเพิ่มเติมที่นี่: cookkim.com

Prefix Suffix ตัวอย่างประโยค

Prefix and Suffix in Thai Language: ตัวอย่างประโยค (Examples)

Introduction

The Thai language is rich and complex, with a unique system of prefixes and suffixes that play a crucial role in forming words and expressing various grammatical nuances. Prefixes and suffixes are affixes, which are added to the beginning and end of root words, respectively. They can alter the meaning, tense, aspect, mood, or grammatical function of the base word, making them essential components of Thai vocabulary and grammar.

This article aims to provide a comprehensive guide to prefixes and suffixes in the Thai language, accompanied by numerous examples (ตัวอย่างประโยค) to help readers better understand their usage and significance. We will explore common prefixes and suffixes, delve into their meanings and applications, and showcase how they can transform words to convey diverse messages.

I. Thai Prefixes (คำนำหน้า)

In Thai, prefixes are used to modify or extend the meaning of a root word. They can indicate the verb’s tense, aspect, or grammatical usage, or convey additional information about the subject or object. Some prefixes also serve as honorific markers to show politeness and respect when addressing others.

1. สิ่งที่ (sing thi)

The prefix “สิ่งที่” is used to indicate an abstract or intangible concept, transforming a noun into a specific object or idea. It is similar to the English suffix “-ness” or “-ity.”

Example:

 • ความมั่นใจ (kwaam man jai) – Confidence (ความ means “the state of.”)
 • ความสงบ (kwaam sǒng) – Peacefulness (ความ indicates “the state of being.”)
 • ความสุข (kwaam sùk) – Happiness (ความ implies “the quality of.”)

2. ที่ (thi)

The prefix “ที่” is commonly used to form adverbs from adjectives, similar to the English suffix “-ly.”

Example:

 • สวย (suǎi) – Beautiful
 • ที่สวย (thi suǎi) – Beautifully

3. ผู้ (phûu)

The prefix “ผู้” is used to indicate a person, often denoting the agent or doer of an action. It is comparable to the English prefix “per-” or “one who.”

Example:

 • เก่ง (gêng) – Skillful
 • ผู้เก่ง (phûu gêng) – A skillful person

II. Thai Suffixes (คำนาม)

Suffixes in Thai are attached to the end of a word to modify its meaning, indicate plurality, or express various grammatical aspects.

1. เป็น (bpen)

The suffix “เป็น” is used to express qualities or characteristics and is equivalent to the English suffix “-ful.”

Example:

 • สวย (suǎi) – Beautiful
 • สวยเป็น (suǎi bpen) – Beautiful (literally, “beautifulful”)

2. กัน (gan)

The suffix “กัน” is added to verbs to indicate a mutual or reciprocal action. It is akin to the English suffix “-each other.”

Example:

 • ช่วย (chûay) – Help
 • ช่วยกัน (chûay gan) – Help each other

3. ไป (bpai)

The suffix “ไป” is used to indicate the completion of an action or movement away from the speaker. It corresponds to the English word “go” or “-away.”

Example:

 • เรียน (riian) – Study
 • เรียนไป (riian bpai) – Go to study / Have gone to study

FAQs (คำถามที่พบบ่อย)

1. Are prefixes and suffixes necessary in the Thai language?

Yes, prefixes and suffixes are vital components of the Thai language. They help convey various nuances and meanings that would otherwise require longer sentences or phrases. Proper use of prefixes and suffixes is essential for effective communication and ensures a deeper understanding of the language.

2. How many prefixes and suffixes are there in Thai?

There are numerous prefixes and suffixes in Thai, each serving different purposes. While it’s challenging to determine an exact count, Thai linguists and language experts continue to explore and document new affixes as the language evolves.

3. Can prefixes and suffixes change the meaning of a word completely?

Absolutely. The addition of a prefix or suffix can drastically alter the meaning of a word, sometimes making it an entirely different concept. Mastery of prefixes and suffixes is crucial for language learners to comprehend and use Thai effectively.

4. Are there any rules for using prefixes and suffixes in Thai?

While there are general guidelines for using prefixes and suffixes, some patterns may emerge depending on the word’s nature and the affix added. However, like any language, there may be exceptions and irregularities that require memorization and practice.

Conclusion

Prefixes and suffixes are integral to the Thai language, enriching its vocabulary and facilitating clear communication. Understanding the nuances and applications of these affixes is a key step in mastering the language. This article has aimed to provide a detailed exploration of Thai prefixes and suffixes with numerous examples (ตัวอย่างประโยค), offering readers a comprehensive guide to this fascinating aspect of Thai linguistics. By incorporating these affixes into their language skills, learners can enhance their fluency and appreciation of the Thai language.

Noun Suffix ตัวอย่างประโยค

นามนิยม – ตัวอย่างประโยคในภาษาไทย: เรื่องราวของคำต่อไทยที่น่าสนใจ

คำนำ

ภาษาไทยเป็นภาษาที่น่าทึ่งและเป็นที่สนใจของผู้เรียนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ การศึกษาคำต่อในภาษาไทยจึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจและน่าหัวเราะทั้งในเวลาเรียนหรือเพื่อความบันเทิงในชีวิตประจำวัน ในบทความนี้เราจะมาสำรวจเรื่องราวของคำต่อในภาษาไทยหรือที่เราเรียกว่า “นามนิยม” พร้อมกับตัวอย่างประโยคที่น่าสนุกสนานและน่าตื่นเต้น หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องราวที่น่าสนใจนี้ อย่าพลาดที่จะอ่านต่อไป!

นามนิยมคืออะไร?

นามนิยมในภาษาไทยเป็นอีกหนึ่งประเภทของคำที่นำหน้านามและกริยา เพื่อเพิ่มความหมายหรือนำมาใช้เป็นคำสรรพนาม นามนิยมในภาษาไทยมักเป็นส่วนที่ติดตัวกันท้ายคำ ที่สามารถนำมาเปลี่ยนคำนามเป็นคำสรรพนามหรือคำกริยาได้ นอกจากนี้ยังมีนามนิยมที่มาจากคำกริยา หรือคำนามที่มีตัวนำข้างหน้า ซึ่งในบทความนี้เราจะสำรวจเพียงเฉพาะนามนิยมที่ติดตัวกันท้ายคำเท่านั้น

ตัวอย่างประโยค

เพื่อให้เข้าใจและสนุกไปกับนามนิยมในภาษาไทย ลองมาดูตัวอย่างประโยคที่มีนามนิยมเพื่อเสริมความหมายและความน่าสนใจในการใช้ภาษาไทยกัน:

 1. คุณเป็นคนที่น่ารักมากเลยค่ะ ฉันชอบทุกอย่างเกี่ยวกับคุณ นะคะ!

 2. วันนี้มีฉากฝึกยากมาก แต่ฉันต้องพยายามอย่างหนัก ค่ะ

 3. น้องสอนการเต้นทุกข์ใจได้เป็นอย่างดี เลยนะ

 4. คุณอ่านหนังสือชีวประวัติหรือยัง คะ?

 5. มาเล่นเกมส์กันเถอะ สนุกมาก น่ะ

 6. คุณนี่ทำไมอาหารอร่อยขนาดนี้ น้าา

 7. น้องช่วยซักผ้าหน่อย หน่อยนะ

 8. พรุ่งนี้เราไปเที่ยวด้วยกัน ละกัน แล้วมาเล่าเรื่องให้ฟังกันทีละคน นะ

คำถามที่พบบ่อย

 1. นามนิยมคืออะไร?

  • นามนิยมเป็นส่วนของคำที่นำหน้านามและกริยา เพื่อเพิ่มความหมายหรือนำมาใช้เป็นคำสรรพนาม นามนิยมในภาษาไทยมักเป็นส่วนที่ติดตัวกันท้ายคำ ที่สามารถนำมาเปลี่ยนคำนามเป็นคำสรรพนามหรือคำกริยาได้ นอกจากนี้ยังมีนามนิยมที่มาจากคำกริยา หรือคำนามที่มีตัวนำข้างหน้า
 2. นามนิยมมีลักษณะอย่างไร?

  • นามนิยมมักจะติดตัวกันท้ายคำเพื่อเสริมความหมายหรือนำมาใช้เป็นคำสรรพนาม นามนิยมในภาษาไทยมีหลากหลายรูปแบบ เช่น “นะ”, “คะ”, “น่ะ”, “หน่อย”, “น้า” เป็นต้น
 3. นามนิยมมีบทบาทในประโยคอย่างไร?

  • นามนิยมมีบทบาทสำคัญในการแสดงอารมณ์ ความเห็น หรือการเสริมความหมายให้กับประโยค นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือในการสร้างความสนุกสนานและความน่าสนใจในการใช้ภาษาไทย
 4. การใช้นามนิยมที่ถูกต้องควรทำอย่างไร?

  • การใช้นามนิยมควรเป็นไปตามเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดพลาดในการสื่อสาร ควรใช้นามนิยมที่เหมาะสมกับบทสนทนาและบุคคลที่กำลังพูดคุยกับคุณ

สรุป

นามนิยมในภาษาไทยเป็นส่วนที่นำหน้านามและกริยา เพื่อเพิ่มความหมายหรือนำมาใช้เป็นคำสรรพนาม นามนิยมมีหลากหลายรูปแบบที่น่าสนุกและน่าสนใจในการใช้ภาษาไทย ความรู้เกี่ยวกับนามนิยมจะช่วยเสริมความคุ้นเคยและความเข้าใจในการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ภาษาไทยและเพิ่มสมรรถนะในการสื่อสารในชีวิตประจำวันของคุณ!

คำถามที่พบบ่อย

 1. นามนิยมคืออะไร?

  • นามนิยมเป็นส่วนของคำที่นำหน้านามและกริยา เพื่อเพิ่มความหมายหรือนำมาใช้เป็นคำสรรพนาม นามนิยมในภาษาไทยมักเป็นส่วนที่ติดตัวกันท้ายคำ ที่สามารถนำมาเปลี่ยนคำนามเป็นคำสรรพนามหรือคำกริยาได้ นอกจากนี้ยังมีนามนิยมที่มาจากคำกริยา หรือคำนามที่มีตัวนำข้างหน้า
 2. นามนิยมมีลักษณะอย่างไร?

  • นามนิยมมักจะติดตัวกันท้ายคำเพื่อเสริมความหมายหรือนำมาใช้เป็นคำสรรพนาม นามนิยมในภาษาไทยมีหลากหลายรูปแบบ เช่น “นะ”, “คะ”, “น่ะ”, “หน่อย”, “น้า” เป็นต้น
 3. นามนิยมมีบทบาทในประโยคอย่างไร?

  • นามนิยมมีบทบาทสำคัญในการแสดงอารมณ์ ความเห็น หรือการเสริมความหมายให้กับประโยค นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือในการสร้างความสนุกสนานและความน่าสนใจในการใช้ภาษาไทย
 4. การใช้นามนิยมที่ถูกต้องควรทำอย่างไร?

  • การใช้นามนิยมควรเป็นไปตามเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดพลาดในการสื่อสาร ควรใช้นามนิยมที่เหมาะสมกับบทสนทนาและบุคคลที่กำลังพูดคุยกับคุณ
 5. มีนามนิยมอย่างอื่นที่น่าสนุกที่คุณแนะนำไหม?

  • ใช่! นามนิยมในภาษาไทยมีหลากหลายแบบ เช่น “ครับ”, “ค่ะ”, “หรอ”, “ก็”, “ฮะ” เป็นต้น คุณสามารถลองใช้และสร้างประโยคที่น่าสนุกสนานด้วยนามนิยมเหล่านี้ได้เลย!
 6. การใช้นามนิยมทำให้ประโยคเปลี่ยนความหมายหรือมีน้ำหนักมากขึ้นได้ไหม?

  • ใช่ การเพิ่มนามนิยมในประโยคอาจทำให้ความหมายเปลี่ยนแปลง หรือทำให้คำพูดดูสำคัญและน่าสนใจมากขึ้น การใช้นามนิยมอย่างถูกต้องสามารถช่วยเสริมความเข้าใจและความหมายให้กับประโยคในภาษาไทยได้

สรุป

ในภาษาไทย นามนิยมเป็นส่วนที่นำหน้านามและกริยา เพื่อเพิ่มความหมายหรือนำมาใช้เป็นคำสรรพนาม นามนิยมมีหลากหลายรูปแบบที่น่าสนุกและน่าสนใจในการใช้ภาษาไทย ความรู้เกี่ยวกับนามนิยมจะช่วยเสริมความคุ้นเคยและความเข้าใจในการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ภาษาไทยและเพิ่มสมรรถนะในการสื่อสารในชีวิตประจำวันของคุณ!

พบใช่ 36 ตัวอย่าง ประโยค suffix.

ภาษาอังกฤษ-หลัก – Praewfreedom
ภาษาอังกฤษ-หลัก – Praewfreedom
หลักการใช้ Prefix Suffix | Pdf
หลักการใช้ Prefix Suffix | Pdf
เรียนรู้เทคนิคการใช้ 'Suffix' เพื่อเปลี่ยนชนิดของคำ (Suffixes To Indicate Part Of Speech) - Pantip
เรียนรู้เทคนิคการใช้ ‘Suffix’ เพื่อเปลี่ยนชนิดของคำ (Suffixes To Indicate Part Of Speech) – Pantip
มาเรียนรู้ ***Suffix*** - Ish กันเถอะ เรียนภาษาอังกฤษวันละนิดจิตแจ่มใส ^_^ | Dek-D.Com
มาเรียนรู้ ***Suffix*** – Ish กันเถอะ เรียนภาษาอังกฤษวันละนิดจิตแจ่มใส ^_^ | Dek-D.Com
ชีทสรุปพี่ไอซ์เภสัช On Twitter:
ชีทสรุปพี่ไอซ์เภสัช On Twitter: “🌈💖 มาจำ Suffix กับตำแหน่งของคำนามกันเถอะ💡✨ บางทีเราไม่จำเป็นต้องแปลออกทั้งประโยค 🤔 ก็สามารถตอบได้น้าา 🥳📝💯 #Dek64 #Dek65 #Dek66 #Gatpat #กสพท #สาระโอเน็ต #Tcas64 Https://T.Co/Scdzxojvhl” / Twitter
Prefix Suffix
Prefix Suffix
ภาษาอังกฤษ-หลัก – Overlordtae
ภาษาอังกฤษ-หลัก – Overlordtae
▻ครูพี่แนน Enconcept◅ เซ็ทหนังสือคำศัพท์ครูพี่แนน 9 เล่ม รวบรวมคำศัพท์ที่พบเจอบ่อยที่สุดในข้อสอบ เรียนรู้ศัพท์จากประโยคต่างๆ , เรียนรู้การสร้างคำ Prefix Suffix, รากศัพท์ รวมทั้งคำศัพท์ที่มักปรากฎในข่าวและในชีวิตประจำวัน // วิธีใช้อ่าน หยิบแผ่น Magic ...
▻ครูพี่แนน Enconcept◅ เซ็ทหนังสือคำศัพท์ครูพี่แนน 9 เล่ม รวบรวมคำศัพท์ที่พบเจอบ่อยที่สุดในข้อสอบ เรียนรู้ศัพท์จากประโยคต่างๆ , เรียนรู้การสร้างคำ Prefix Suffix, รากศัพท์ รวมทั้งคำศัพท์ที่มักปรากฎในข่าวและในชีวิตประจำวัน // วิธีใช้อ่าน หยิบแผ่น Magic …
สรุปให้หายสงสัย! หลักการเติม -Ise/-Ize เพื่อสร้างคำใหม่ให้เป็น Verb (พร้อมเปิดวาร์ป Suffix อื่นอีกเพียบ)
สรุปให้หายสงสัย! หลักการเติม -Ise/-Ize เพื่อสร้างคำใหม่ให้เป็น Verb (พร้อมเปิดวาร์ป Suffix อื่นอีกเพียบ)
แบบฝึกหัด Present Continuous Tense - เรียงประโยคภาษาอังกฤษ
แบบฝึกหัด Present Continuous Tense – เรียงประโยคภาษาอังกฤษ
Prefix & Suffixที่นิยมใช้ในภาษาอังกฤษ:12 Prefixesที่นิยมใช้ในภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับEse - Youtube
Prefix & Suffixที่นิยมใช้ในภาษาอังกฤษ:12 Prefixesที่นิยมใช้ในภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับEse – Youtube
คนที่แยก Noun / Verb / Adj. / Adv. ได้นี่เค้าแยกได้ไงคะ - Pantip
คนที่แยก Noun / Verb / Adj. / Adv. ได้นี่เค้าแยกได้ไงคะ – Pantip
8.Word Formation
8.Word Formation
ปลาดาวหุ้มเกราะ] ข้อสอบการอ่าน รูปแบบของคำถามที่ผู้สอบต้องตอบให้ได้หลังจากอ่านบทความนั้นมี 6 รูปแบบ ได้แก่ ข้อเท็จจริง, ความหมายแฝง, ประมวลศัพท์, อธิบายอย่างเข้าใจง่าย, แทรกประโยคลงในบทความ และสรุปใจความสำคัญ
ปลาดาวหุ้มเกราะ] ข้อสอบการอ่าน รูปแบบของคำถามที่ผู้สอบต้องตอบให้ได้หลังจากอ่านบทความนั้นมี 6 รูปแบบ ได้แก่ ข้อเท็จจริง, ความหมายแฝง, ประมวลศัพท์, อธิบายอย่างเข้าใจง่าย, แทรกประโยคลงในบทความ และสรุปใจความสำคัญ
Parts Of Speech คืออะไร? บทความสรุป Parts Of Speech
Parts Of Speech คืออะไร? บทความสรุป Parts Of Speech
หลักการใช้ Prefix และ Suffix - Engcouncil
หลักการใช้ Prefix และ Suffix – Engcouncil
Parts Of Speech คืออะไร? บทความสรุป Parts Of Speech
Parts Of Speech คืออะไร? บทความสรุป Parts Of Speech
Prefix Suffix คืออะไร มีกี่แบบ - Youtube
Prefix Suffix คืออะไร มีกี่แบบ – Youtube
𝐬𝐚𝐲𝐜⚯𝐥𝐞𝐧𝐠𝐥𝐢𝐬𝐡™🏳️‍🌈 On Twitter:
𝐬𝐚𝐲𝐜⚯𝐥𝐞𝐧𝐠𝐥𝐢𝐬𝐡™🏳️‍🌈 On Twitter: “⠀ 4 เรื่องควรทำ(ควบคู่กัน)แล้วจะจำศัพท์ได้ดีได้นาน 📝1. สมุดสะสมคำศัพท์: Vocab/Parts Of Speech/Meaning/Sample Sentences *ตย.ประโยคสำคัญมากๆค่ะ ขาดไม่ได้* 📝2. พยายามศึกษา Prefixes/Suffixes ไปด้วย: Prefix …
สรุปภาษาอังกฤษ ม.ปลาย ฉบับเร่งรัด By ติวเตอร์จุฬาฯ
สรุปภาษาอังกฤษ ม.ปลาย ฉบับเร่งรัด By ติวเตอร์จุฬาฯ
Possible แปลว่า เป็นไปได้, ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Possible แปลว่า เป็นไปได้, ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
รู้ทันศัพท์ 10,000 คำ จำศัพท์แม่น แต่งประโยคได้ | Shopee Thailand
รู้ทันศัพท์ 10,000 คำ จำศัพท์แม่น แต่งประโยคได้ | Shopee Thailand
Adjectives คำคุณศัพท์
Adjectives คำคุณศัพท์
Noun Suffix - ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-10 หน้า | Anyflip
Noun Suffix – ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-10 หน้า | Anyflip
เรียนรู้เทคนิคการใช้ 'Suffix' เพื่อเปลี่ยนชนิดของคำ (Suffixes To Indicate Part Of Speech) - Pantip
เรียนรู้เทคนิคการใช้ ‘Suffix’ เพื่อเปลี่ยนชนิดของคำ (Suffixes To Indicate Part Of Speech) – Pantip
คำลงท้าย /'....ပါရစေ' …..บา-ยะ-เส/ Let Me + (Verb) Pattern In Burmese - Youtube
คำลงท้าย /’….ပါရစေ’ …..บา-ยะ-เส/ Let Me + (Verb) Pattern In Burmese – Youtube
ทุก Suffixes ที่คุณต้องรู้ในภาษาอังกฤษ – Today'S English Tip For Toeic And Beyond – Prinenglish
ทุก Suffixes ที่คุณต้องรู้ในภาษาอังกฤษ – Today’S English Tip For Toeic And Beyond – Prinenglish
English Adventure กับครูพี่แนน ตอน 3.2 น.แนนถอดรหัสขุมทรัพย์ทะเลใต้ : อริสรา ธนาปกิจ,ทีมงานEnconcept | Shopee Thailand
English Adventure กับครูพี่แนน ตอน 3.2 น.แนนถอดรหัสขุมทรัพย์ทะเลใต้ : อริสรา ธนาปกิจ,ทีมงานEnconcept | Shopee Thailand
รู้ทันศัพท์ 10000 คำ จำศัพท์แม่น แต่งประโยคได้ - Sunyabooks - Thaipick
รู้ทันศัพท์ 10000 คำ จำศัพท์แม่น แต่งประโยคได้ – Sunyabooks – Thaipick
ครูด้วงอิงลิช] เมื่อต้องการจะแต่งประโยคหรือเขียนภาษาอังกฤษสิ่งที่เป็นพื้นฐานในการใช้ภาษาอังกฤษคือ Grammar สิ่งแรกที่ต้องทำคือต้องแยกหน้าที่ของคำแต่ละคำให้ได้ก่อนเพื่อที่จะได้ไปวางในโครงสร้าง ประโยคได้อย่างถูกต้อง พื้
ครูด้วงอิงลิช] เมื่อต้องการจะแต่งประโยคหรือเขียนภาษาอังกฤษสิ่งที่เป็นพื้นฐานในการใช้ภาษาอังกฤษคือ Grammar สิ่งแรกที่ต้องทำคือต้องแยกหน้าที่ของคำแต่ละคำให้ได้ก่อนเพื่อที่จะได้ไปวางในโครงสร้าง ประโยคได้อย่างถูกต้อง พื้
Suffix ที่บ่งบอกว่าเป็นคำ Adverb | Shorteng ภาษาอังกฤษอยู่รอบตัวเรา
Suffix ที่บ่งบอกว่าเป็นคำ Adverb | Shorteng ภาษาอังกฤษอยู่รอบตัวเรา
แบบฝึกหัด Parts Of Speech พร้อมเฉลย - แกรมม่าภาษาอังกฤษ
แบบฝึกหัด Parts Of Speech พร้อมเฉลย – แกรมม่าภาษาอังกฤษ
ทำความเข้าใจ Prefix Suffix ภายใน 20 นาที | Krupann Official - Youtube
ทำความเข้าใจ Prefix Suffix ภายใน 20 นาที | Krupann Official – Youtube

ลิงค์บทความ: ตัวอย่าง ประโยค suffix.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ ตัวอย่าง ประโยค suffix.

ดูเพิ่มเติม: https://cookkim.com/category/investing

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *