Skip to content
Trang chủ » ลา ธุระ ส่วนตัว ภาษาอังกฤษ: การพักผ่อนและเรียนรู้ในประเทศต่าง ๆ

ลา ธุระ ส่วนตัว ภาษาอังกฤษ: การพักผ่อนและเรียนรู้ในประเทศต่าง ๆ

\”ไปทำธุระ\” ภาษาอังกฤษใช้คำนี้ | Idiom สำนวนภาษาอังกฤษ

ลา ธุระ ส่วนตัว ภาษาอังกฤษ (Leave of Absence in English)

เบื้องหลังของการลา ธุระ ส่วนตัว (Introduction to Taking Personal Leave)

การทำงานและชีวิตประจำวันของเราอาจมีเหตุผลหลายประการที่ทำให้เราต้องลา ธุระส่วนตัว (Personal Leave) ออกจากสถานที่ทำงานชั่วคราว เพื่อจัดการกับเรื่องราวส่วนตัว โดยทั่วไปแล้ว ลาธุระส่วนตัวเป็นสิทธิของลูกจ้างที่สถานที่ทำงานต้องยอมรับ และต้องทำการแจ้งลาให้กับผู้บริหารตามนโยบายและกฎระเบียบขององค์กร ในบทความนี้เราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการลา ธุระส่วนตัวในภาษาอังกฤษ การขอลางานที่เป็นที่นิยม และขั้นตอนการแจ้งลาให้ถูกต้องตามวิธีที่เหมาะสมครับ

ลางาน (Leave from Work)

ในชีวิตประจำวันของคนทำงาน อาจมีเหตุผลให้ต้องลางานออกจากสถานที่ทำงานชั่วคราว ซึ่งเรียกว่า “ลางาน” (Leave from Work) ลางานสามารถแบ่งออกเป็นหลากหลายประเภท ขึ้นอยู่กับเหตุผลและเงื่อนไขที่ทำให้เกิดการลางาน

ลาป่วย (Sick Leave)

“ลาป่วย” (Sick Leave) เป็นการลางานที่เกิดขึ้นเมื่อคุณป่วยและไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ การลาป่วยอาจต้องมีการรายงานอาการป่วยให้กับผู้บริหารหรือส่งใบรับรองแพทย์เพื่อยืนยันสาเหตุของการลา การลาป่วยเป็นสิทธิของลูกจ้างตามกฎหมายแรงงานและควรปฏิบัติตามนโยบายขององค์กรในการแจ้งลาเพื่อความเป็นธรรมและเรียบร้อย

ลาพักร้อน (Annual Leave)

“ลาพักร้อน” (Annual Leave) เป็นการลางานที่เกิดขึ้นเมื่อคุณต้องการพักผ่อนหย่อนใจหลังจากทำงานหนักสู่เวลาหนึ่ง ๆ แต่งานที่ต้องทำยังไม่ใช่วันหยุดประจำปี การลาพักร้อนเป็นสิทธิของลูกจ้างตามกฎหมายแรงงานหรือนโยบายขององค์กร ควรทำการแจ้งลาล่วงหน้าเพื่อให้ผู้บริหารมีเวลาจัดเตรียมและตรวจสอบการลาของคุณให้เรียบร้อย

ลากิจ (Personal Leave)

“ลากิจ” (Personal Leave) เป็นการลางานที่เกิดขึ้นเมื่อคุณต้องการจัดการกับเหตุการณ์ส่วนตัว ที่ไม่ใช่ป่วยหรือพักร้อน อาทิเช่น การเข้าร่วมงานศพของคนในครอบครัว หรือเพื่อดูแลคนในครอบครัวที่ป่วย การลากิจอาจต้องแสดงหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อยืนยันเหตุการณ์ที่ทำให้ต้องลา

ลาคลอดบุตร (Maternity/Paternity Leave)

“ลาคลอดบุตร” (Maternity/Paternity Leave) เป็นการลางานที่เกิดขึ้นเม

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: ลา ธุระ ส่วนตัว ภาษา อังกฤษ ธุระส่วนตัว ภาษาอังกฤษ pantip, ขอลางาน ภาษาอังกฤษ, ประโยคลางาน ภาษาอังกฤษ, ลาไปทําธุระต่างจังหวัด ภาษาอังกฤษ, วันนี้ ผมขอลาป่วย ภาษาอังกฤษ, วันนี้ฉันลาพักร้อน ภาษาอังกฤษ, แจ้งลางาน ภาษาอังกฤษ, ลางานครึ่งวันบ่าย ภาษาอังกฤษ

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ลา ธุระ ส่วนตัว ภาษา อังกฤษ

\
\”ไปทำธุระ\” ภาษาอังกฤษใช้คำนี้ | Idiom สำนวนภาษาอังกฤษ

หมวดหมู่: Top 72 ลา ธุระ ส่วนตัว ภาษา อังกฤษ

ดูเพิ่มเติมที่นี่: cookkim.com

ธุระส่วนตัว ภาษาอังกฤษ Pantip

ธุระส่วนตัว ภาษาอังกฤษ pantip: แนวทางการใช้งานและความหมาย

คำว่า “ธุระส่วนตัว” เป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจและมักใช้ในชีวิตประจำวันของคนไทยในช่วงทำงานหรือเมื่อต้องมีเหตุการณ์ด่วนๆ ที่ต้องหายไปจากที่ทำงานหรือหน้าที่ที่กำลังทำอยู่ชั่วคราว เช่น การขอลางานเพื่อรับโอกาสในการตอบสนองต่อสถานการณ์ครอบครัว การลากิจ หรือแม้กระทั่งการลาป่วย ในบทความนี้เราจะมาศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับคำศัพท์ “ธุระส่วนตัว” นี้ ความหมายและวิธีใช้ในประโยคต่างๆ พร้อมกับตัวอย่างจากแหล่งอ้างอิงต่างๆ เพื่อให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้มากยิ่งขึ้น

ความหมายของคำว่า “ธุระส่วนตัว”

คำว่า “ธุระส่วนตัว” ในภาษาอังกฤษแปลว่า “Personal Leave” หรือ “Personal Time Off” ซึ่งเป็นคำที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในชีวิตประจำวันของคนที่มีงานทำ โดยธุระส่วนตัวคือการหยุดพักในช่วงเวลาทำงานหรือหน้าที่ที่กำลังทำอยู่ โดยเหตุการณ์ที่สามารถทำให้เกิดธุระส่วนตัวได้ มีหลากหลายสาเหตุ รวมถึงการลางานที่เกิดขึ้นเพื่อเรื่องครอบครัว ของกิจ หรือหากเริ่มต้นมีอาการป่วย

เมื่อคุณต้องการใช้คำศัพท์นี้ในประโยค สามารถใช้ตามความหมายตามที่กล่าวมา หรือถ้าคุณต้องการให้คำว่า “ธุระส่วนตัว” เป็นรายละเอียดย่อยของเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้น คุณสามารถใช้คำว่า “Personal Leave for [เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้น]” และใส่รายละเอียดตามต้องการได้ เช่น “Personal Leave for Family Emergency” หรือ “Personal Leave for Medical Reasons”

วิธีใช้คำศัพท์ “ธุระส่วนตัว” ในประโยค

 1. ฉันต้องการขอรับวันลาในวันพรุ่งนี้เพื่อไปต้อนรับครอบครัวที่สนามบิน ธุระส่วนตัวนั้นกำหนดไว้ก่อนเที่ยงคืนและได้รับการอนุมัติแล้ว

“I need to take a personal leave tomorrow to pick up my family at the airport. The personal leave has been requested before noon and has already been approved.”

 1. เมื่อมีเหตุการณ์เร่งด่วนในครอบครัว เช่น คนในครอบครัวป่วยหนัก หรือเกิดเหตุอาการขัดข้อง ฉันต้องการขอธุระส่วนตัวเพื่อรีบกลับบ้านเก็บตัว

“When there is an emergency in the family, such as a serious illness or accident, I request a personal leave to go back home immediately.”

 1. การเตือนล่วงหน้าเกี่ยวกับการลาหยุดทำงานเป็นสิ่งที่สำคัญ โปรดแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเมื่อต้องการทำธุระส่วนตัว

“Providing advance notice for taking personal leave is essential. Please inform in advance when you need to take personal leave.”

FAQs

 1. ธุ

ขอลางาน ภาษาอังกฤษ

ขอลางาน ภาษาอังกฤษ: แนวทางการขอลาและความสำคัญในการเข้าใจ

การขอลางานเป็นกระบวนการที่สำคัญในชีวิตคนงาน ไม่ว่าจะเพื่อเรียนรู้ใหม่ ๆ หรือให้เวลากับครอบครัวและสำหรับตัวเอง การเข้าใจวิธีการขอลางานในภาษาอังกฤษจึงเป็นสิ่งที่สำคัญในยุคนี้ที่มีสถานการณ์ทำงานที่หลากหลายและซับซ้อน ในบทความนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับหลากหลายประเภทของการขอลางานที่ควรรู้ในภาษาอังกฤษ เพื่อช่วยให้คุณเตรียมพร้อมและทำความเข้าใจในเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลางานในชีวิตประจำวันของคนงานในประเทศไทย อ่านต่อเพื่อค้นพบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่นี่!

เส้นทางในการขอลางานในภาษาอังกฤษ

ในที่ทำงานหรือสถานที่ทำงานแต่ละแห่ง การขอลางานอาจมีนโยบายและข้อกำหนดที่แตกต่างกันไป การสื่อสารในภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการลางานจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดพลาดระหว่างพนักงานและผู้บริหาร ขอบคุณแห่งพยานได้รวบรวมคำศัพท์และประโยคที่เกี่ยวข้องกับการขอลางานในภาษาอังกฤษดังนี้:

 1. Personal Leave – การลาหยุดส่วนตัว
 2. Sick Leave – การลาป่วย
 3. Vacation Leave – การลาพักร้อน
 4. Maternity Leave – การลาคลอดบุตร
 5. Paternity Leave – การลาหยุดเพื่อดูแลคู่สมรสที่คลอดบุตร
 6. Parental Leave – การลาเพื่อดูแลบุตรหรือผู้สูงอายุ
 7. Bereavement Leave – การลาเพื่อร่วมงานศพหรืองานศพญาติ
 8. Study Leave – การลาเพื่อศึกษาต่อ
 9. Unpaid Leave – การลางานโดยไม่รับค่าจ้าง
 10. Sabbatical Leave – การลาประจำปีของครูหรืออาจารย์

ในสถานการณ์แต่ละแห่ง อาจมีรูปแบบการขอลางานที่แตกต่างกันอยู่ ตัวอย่างเช่น คำร้องขอลางานที่เขียนให้กับหัวหน้างานหรือ HR หรือแม้กระทั่งการขอลาผ่านระบบออนไลน์ ควรทำความเข้าใจถึงกระบวนการและเวลาในการขอลาที่ถูกต้องตามนโยบายขององค์กรและสถานที่ทำงานของคุณ

การอธิบายเรื่องราวที่แตกต่างของการขอลา

 1. Personal Leave (การลาหยุดส่วนตัว): ประเภทของการลาที่ให้พนักงานโอกาสในการผ่อนคลาย ความต้องการในการขอลาหยุดส่วนตัวอาจเกิดจากสถานการณ์ที่ต้องการเวลาในการพักผ่อนหรือใช้เวลาตัวเอง

 2. Sick Leave (การลาป่วย): สำหรับพนักงานที่ต้องการเวลาในการพั

พบใช่ 13 ลา ธุระ ส่วนตัว ภาษา อังกฤษ.

Dr. New Sumanee ] เขียน Email ใบลาภาษาอังกฤษอย่างไร เมื่อป่วยเป็น Covid-19 ช่วงนี้น้อง Covid-19 กลับมาระบาดอีกครั้ง ตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนหลักพัน ไปที่ไหน ก็ต้องระวังป้องกัน ใส่แมสก์ และล้างมือบ่อย ๆ นะคะ
Dr. New Sumanee ] เขียน Email ใบลาภาษาอังกฤษอย่างไร เมื่อป่วยเป็น Covid-19 ช่วงนี้น้อง Covid-19 กลับมาระบาดอีกครั้ง ตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนหลักพัน ไปที่ไหน ก็ต้องระวังป้องกัน ใส่แมสก์ และล้างมือบ่อย ๆ นะคะ
English Around You | ไปทำธุระ..ภาษาอังกฤษพูดอย่างไร - Youtube
English Around You | ไปทำธุระ..ภาษาอังกฤษพูดอย่างไร – Youtube
ทำธุระ ภาษาอังกฤษ ไม่ใช่ Do Business
ทำธุระ ภาษาอังกฤษ ไม่ใช่ Do Business
ฉันมีธุระต้องไปทำ
ฉันมีธุระต้องไปทำ” ภาษาอังกฤษพูดยังไง? – Youtube
รูปแบบการเขียนจดหมายภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเขียนจดหมายภาษาอังกฤษ
ใบลาป่วยลากิจนักเรียนนักศึกษา | Pdf
ใบลาป่วยลากิจนักเรียนนักศึกษา | Pdf
คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการลางานต่างๆ - Engnow.In.Th เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์
คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการลางานต่างๆ – Engnow.In.Th เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์
คำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับการขอลางาน | Learning 4 Live
คำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับการขอลางาน | Learning 4 Live
None Of Your Business! แปลว่า ไม่ใช่ธุระของคุณ | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
None Of Your Business! แปลว่า ไม่ใช่ธุระของคุณ | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
10 คำศัพท์พื้นฐานเกี่ยวกับการลางานภาษาอังกฤษ ลาง่าย เจ้านายอนุมัติรัว ๆ ! | Nile
10 คำศัพท์พื้นฐานเกี่ยวกับการลางานภาษาอังกฤษ ลาง่าย เจ้านายอนุมัติรัว ๆ ! | Nile
10 คำศัพท์พื้นฐานเกี่ยวกับการลางานภาษาอังกฤษ ลาง่าย เจ้านายอนุมัติรัว ๆ ! | Nile
10 คำศัพท์พื้นฐานเกี่ยวกับการลางานภาษาอังกฤษ ลาง่าย เจ้านายอนุมัติรัว ๆ ! | Nile
25 ประโยค “ขอบคุณ” ในภาษาอังกฤษ แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
25 ประโยค “ขอบคุณ” ในภาษาอังกฤษ แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
กฎหมายแรงงาน” อธิบายชัด! ประเด็น “เมื่อลางานพาพ่อแม่ไปฉีดวัคซีน ขอลากิจหรือ ลาป่วย”
กฎหมายแรงงาน” อธิบายชัด! ประเด็น “เมื่อลางานพาพ่อแม่ไปฉีดวัคซีน ขอลากิจหรือ ลาป่วย”
Private Practice แปลว่า การทำธุรกิจส่วนตัว, การทำกิจการส่วนตัว | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Private Practice แปลว่า การทำธุรกิจส่วนตัว, การทำกิจการส่วนตัว | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
The English School-Thailand (Test) สถาบันภาษา อาภาพชร: จดหมายลางาน ภาษาอังกฤษ
The English School-Thailand (Test) สถาบันภาษา อาภาพชร: จดหมายลางาน ภาษาอังกฤษ
ไปทำธุระ
ไปทำธุระ” ภาษาอังกฤษใช้คำนี้ | Idiom สำนวนภาษาอังกฤษ – Youtube
วันหยุดในภาษาอังกฤษ ใช้ต่างกันอย่างไร!?
วันหยุดในภาษาอังกฤษ ใช้ต่างกันอย่างไร!?
ลางานทั้งที ต้องมีประโยคเด็ดไว้ใช้ จำง่าย ใช้ง่าย แต่ดูโปร!
ลางานทั้งที ต้องมีประโยคเด็ดไว้ใช้ จำง่าย ใช้ง่าย แต่ดูโปร!
Dr. New Sumanee ] เขียน Email ใบลาภาษาอังกฤษอย่างไร เมื่อป่วยเป็น Covid-19 ช่วงนี้น้อง Covid-19 กลับมาระบาดอีกครั้ง ตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนหลักพัน ไปที่ไหน ก็ต้องระวังป้องกัน ใส่แมสก์ และล้างมือบ่อย ๆ นะคะ
Dr. New Sumanee ] เขียน Email ใบลาภาษาอังกฤษอย่างไร เมื่อป่วยเป็น Covid-19 ช่วงนี้น้อง Covid-19 กลับมาระบาดอีกครั้ง ตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนหลักพัน ไปที่ไหน ก็ต้องระวังป้องกัน ใส่แมสก์ และล้างมือบ่อย ๆ นะคะ
Altv ช่อง 4 - ภาษาไทย : การเขียนจดหมายกิจธุระ
Altv ช่อง 4 – ภาษาไทย : การเขียนจดหมายกิจธุระ
7 เทคนิคลางานยังไงไม่โดนหัวหน้าหมายหัว - ศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับเรื่องงาน และเคล็ดลับสำหรับคนทำงานในทุกแง่มุมเพื่อสร้างความสำเร็จในสายอาชีพ
7 เทคนิคลางานยังไงไม่โดนหัวหน้าหมายหัว – ศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับเรื่องงาน และเคล็ดลับสำหรับคนทำงานในทุกแง่มุมเพื่อสร้างความสำเร็จในสายอาชีพ
10 คำศัพท์พื้นฐานเกี่ยวกับการลางานภาษาอังกฤษ ลาง่าย เจ้านายอนุมัติรัว ๆ ! | Nile
10 คำศัพท์พื้นฐานเกี่ยวกับการลางานภาษาอังกฤษ ลาง่าย เจ้านายอนุมัติรัว ๆ ! | Nile

ลิงค์บทความ: ลา ธุระ ส่วนตัว ภาษา อังกฤษ.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ ลา ธุระ ส่วนตัว ภาษา อังกฤษ.

ดูเพิ่มเติม: https://cookkim.com/category/investing blog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *