Skip to content
Trang chủ » ลาก่อนภาษาอังกฤษ: การเรียนรู้และการเจริญพันธุ์ในโลกที่หลากหลาย(Translation: Goodbye English: Learning And Flourishing In A Diverse World)

ลาก่อนภาษาอังกฤษ: การเรียนรู้และการเจริญพันธุ์ในโลกที่หลากหลาย(Translation: Goodbye English: Learning And Flourishing In A Diverse World)

\”ลาก่อน\”หยุดใช้ Goodbye (ความหมายมัน…)

ลาก่อนภาษาอังกฤษ: วิธีการแสดงคำลาก่อนและการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

1. ความหมายของลาก่อนในภาษาอังกฤษ

การพบเจอและการกาลครั้งเมื่อเราต้องจากลากันเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ในชีวิตประจำวัน คำว่า “ลาก่อน” หรือ “Goodbye” เป็นคำที่เราใช้กันเพื่อแสดงความประทับใจและความเคารพในเวลาที่ต้องพบเจอกันและสิ้นสุดการพบเจอกันชั่วคราวหรือเป็นการสิ้นสุดเพื่อนาน ซึ่งมีความหมายอยู่ไม่น้อยกับสิ่งที่เราคาดหวังในการสวัสดีกัน เป็นเหตุผลที่คำว่า “ลาก่อน” นั้นมีความหมายที่หลากหลาย และอาจจะใช้ได้ในบริบทหลากหลายเช่นกัน

2. สำนวนและวลีที่ใช้ในการลาก่อนในภาษาอังกฤษ

ในภาษาอังกฤษมีสำนวนและวลีที่ใช้ในการลาก่อนที่น่าสนใจและน่าสนุกสำหรับผู้เรียนภาษา นอกจากคำว่า “Goodbye” แล้วยังมีสำนวนที่ค่อนข้างเป็นที่รู้จักดังนี้:

 • “Farewell”: คำนี้มีความหมายเชิงกายภาพคือการให้ความเคารพและความนับถือเมื่อต้องพบเจอในครั้งต่อไป หรือเป็นการพูดลากันในช่วงเวลานาน

 • “Take care”: เป็นคำที่ใช้แสดงความห่วงใยและอาจเป็นการให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ของผู้คนที่พบเจอกัน

 • “See you later”: คำนี้มีความหมายว่าหวังว่าจะพบเจอกันอีกครั้งในไม่ช้า และเป็นการพูดลากันในช่วงสั้น ๆ

 • “Until we meet again”: เป็นคำที่เกี่ยวข้องกับความหวังว่าจะได้พบกันอีกครั้งในอนาคต

 • “See you soon”: คำนี้หมายถึงหวังว่าจะพบกันอีกในเร็ว ๆ นี้

 • “Take it easy”: เป็นคำที่ใช้ในการพูดลากันเพื่อให้คนที่ต้องออกจากกันมาทำสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกสบาย

 • “So long”: คำนี้อาจไม่ค่อยได้รับความนิยมในปัจจุบัน แต่ในอดีตมักใช้กันอย่างแพร่หลายเมื่อต้องการพูดลากัน

3. วิธีการใช้คำว่า Goodbye ในชีวิตประจำวัน

คำว่า “Goodbye” เป็นคำที่เราคงคุ้นเคยกันมากที่สุดเมื่อต้องพบเจอหรือต้องจากลากันในชีวิตประจำวัน อย่างไรก็ตาม ควรให้ความสำคัญในการใช้คำนี้ด้วย เพื่อให้ความประทับใจที่ดีและแสดงความเคารพต่อผู้อื่นที่ต้องพบเจอหรือต้องจากลากัน

เมื่อใช้คำว่า “Goodbye” ควรให้ความสำคัญในเสียงที่เราพูดออกมา โดยให้เสียงเป็นมิตรและยินดี เพื่อ

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: ลาก่อนภาษาอังกฤษ ลาก่อนตลอดไป ภาษาอังกฤษ, ประโยคบอกลาซึ้งๆ ภาษาอังกฤษ, บ๊ายบาย ภาษาอังกฤษ, แคปชั่นบอกลา ภาษาอังกฤษ, พบเพื่อจากลา ภาษาอังกฤษ, ลาก่อน แล้วพบกันใหม่ ภาษาอังกฤษ, แล้วเจอกัน ภาษาอังกฤษ วัยรุ่น, ไว้เจอกันใหม่ ภาษาอังกฤษ ย่อ

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ลาก่อนภาษาอังกฤษ

\
\”ลาก่อน\”หยุดใช้ Goodbye (ความหมายมัน…)

หมวดหมู่: Top 84 ลาก่อนภาษาอังกฤษ

ดูเพิ่มเติมที่นี่: cookkim.com

ลาก่อนตลอดไป ภาษาอังกฤษ

ลาก่อนตลอดไป ภาษาอังกฤษ: การบอกลาและคำอำลาในภาษาอังกฤษ

Caption: Saying goodbye in English

คำอธิบายเกี่ยวกับบทความ

ในชีวิตประจำวันของเรา เราไม่ได้หลีกหนีการพบปะกับสถานการณ์ที่ต้องพบปะและบอกลากัน ไม่ว่าจะเป็นการออกเดินทางไปใหม่หรือการแยกทางเพื่อต่อสู้ในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ดังนั้น การรู้จักและเรียนรู้วิธีการบอกลาในภาษาอังกฤษก็กลายเป็นสิ่งสำคัญที่จำเป็น หากคุณต้องการเสริมสร้างทักษะในการสื่อสารและเพิ่มความรู้ทางภาษาอังกฤษ บทความนี้จะนำเสนอเกี่ยวกับศัพท์และวลีในการลาและคำอำลาในภาษาอังกฤษอย่างละเอียด การรู้จักและเรียนรู้วิธีการบอกลาในภาษาอังกฤษก็จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจำวันและการสื่อสารกับคนที่ใช้ภาษาอังกฤษในที่ทำงานและสังคมในทุกๆ วันนี้

การบอกลาและคำอำลาในภาษาอังกฤษ

ในภาษาอังกฤษ มีคำศัพท์และวลีที่ใช้ในการบอกลาและคำอำลาในสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งควรรู้จักและเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะในการสื่อสาร ของแต่ละคำและวลีนั้นยังมีความหมายที่แตกต่างกันไป ดังนั้น เราจำเป็นต้องรู้ถึงความหมายและประโยชน์ในการใช้งานของแต่ละคำ ต่อไปนี้คือบางคำศัพท์และวลีที่ใช้บ่อยในการบอกลาและคำอำลาในภาษาอังกฤษ:

 1. Goodbye (คำลา): เป็นคำที่คนทั่วโลกคุ้นเคยกันมากที่สุด เป็นการบอกลาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในทุกสถานการณ์ ทั้งในชีวิตประจำวันและการทำงาน และมักจะใช้กันในกรณีที่จะพบปะกันอีกครั้งในอนาคต

 2. Farewell (คำลา): เป็นคำที่ใช้ในบางสถานการณ์ที่เป็นที่นิยม มักใช้เมื่อความรู้สึกที่จะพบปะอีกครั้งนั้นไม่แน่นอนหรือความรู้สึกที่เสียใจในการแยกทางกัน

 3. Take care (ดูแลตัวเอง): เป็นคำทักทายที่ใช้ในการบอกลาและให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของคนที่จะออกเดินทางหรือต้องอยู่ห่างจากกัน

 4. See you later (พบกันใหม่): เป็นคำทักทายที่ใช้ในการบอกลาเพื่อให้ความหวังในการพบกันอีกครั้งในอนาคต

 5. Until we meet again (จนกว่าเราจะพบกันอีกครั้ง): เป็นคำทักทายที่ใช้ในการบอกลาเพื่อแสดงความหวังในการพบกันอีกครั้งใ

ประโยคบอกลาซึ้งๆ ภาษาอังกฤษ

ประโยคบอกลาซึ้งๆ ภาษาอังกฤษ: สำหรับเจ้าของบทความที่มีความสนใจในการเรียนรู้เกี่ยวกับวลีหรือประโยคที่ใช้ในการบอกลาภาษาอังกฤษ บทความนี้จะเสนอแนวทางการใช้งานต่างๆ ของประโยคบอกลาในภาษาอังกฤษ พร้อมกับแนวทางสำหรับการใช้ในบริบทต่างๆ อีกทั้งยังมีส่วนของคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในประเด็นดังกล่าว สิ่งที่เราต้องการเพื่อนำเสนอในบทความนี้คือเพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจให้กับผู้อ่านเกี่ยวกับประโยคบอกลาในภาษาอังกฤษ อย่างละเอียดและเป็นระบบ จากนั้นเราจะกล่าวถึงคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อให้ความชัดเจนในการใช้ประโยคบอกลาในสถานการณ์ต่างๆ

เมื่อพูดถึงประโยคบอกลาในภาษาอังกฤษ นั้นมีหลากหลายแบบที่น่าสนใจที่ควรจะรู้จัก เช่น ในสถานการณ์ที่เป็นทางการหรือคำนำหน้าสุภาพ การบอกลาจะต้องเป็นที่เหมาะสมและสุภาพ ในขณะที่ในบางครั้งก็อาจจะใช้แบบที่ดูเป็นธรรมชาติกว่า ในบทความนี้ เราจะมาสำรวจรายละเอียดเกี่ยวกับประโยคบอกลาที่ใช้กันในภาษาอังกฤษ พร้อมกับตัวอย่างและการใช้ในสถานการณ์ต่างๆ โดยครอบคลุมทั้งการพูดและการเขียน

ประโยคบอกลาซึ้งๆ ภาษาอังกฤษ: แนะนำเบื้องต้น

เมื่อคุณต้องการจบสัมมนาหรือความเป็นส่วนตัวกับเพื่อนๆ หรือเพื่อนร่วมงาน แล้วคุณกำลังต้องการจะบอกลาให้เหมาะสมและสุภาพ ในประโยคบอกลาที่ใช้เกิดขึ้นบ่อยๆ ในภาษาอังกฤษจะมีหลากหลายรูปแบบ ดังนี้:

 1. Goodbye / Bye / Bye-bye

  • คำศัพท์ “Goodbye” เป็นคำที่ใช้กันแพร่หลายที่สุดเมื่อต้องการจบสัมมนาหรือการพูดคุยกับคนอื่นๆ คำนี้เป็นคำที่เป็นทางการและสุภาพ
  • “Bye” เป็นคำย่อของ “Goodbye” และใช้ในบทสนทนาอยู่ที่เป็นสบายๆ หรือในกรณีที่คุณใกล้ชิดกับคนนั้นๆ
  • “Bye-bye” เป็นรูปแบบย่อที่น่ารักของ “Goodbye” และใช้ในสถานการณ์ที่มีความน่ารักหรือน่าเสียดาย
 2. See you later / See you soon / See you next time

  • ประโยคเหล่านี้หมายความว่าคุณจะพบกันอีกในอนาคต มักใช้กันในกรณีที่คุณและคนอีกคนจะพบกันอีกครั้งในเวลาใกล้เคียง
 3. Take care / Take it easy

พบใช่ 41 ลาก่อนภาษาอังกฤษ.

Goodbye แปลว่า คำกล่าวอำลา, ลาก่อน | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Goodbye แปลว่า คำกล่าวอำลา, ลาก่อน | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
ลาก่อน ภาษาอังกฤษ? | Wordy Guru
ลาก่อน ภาษาอังกฤษ? | Wordy Guru
Day 172 ภาษาอังกฤษวันละคำ Basic Vocabulary #Goodbye - Youtube
Day 172 ภาษาอังกฤษวันละคำ Basic Vocabulary #Goodbye – Youtube
ลาก่อน | ฝึกพูดภาษาอังกฤษ​ - Youtube
ลาก่อน | ฝึกพูดภาษาอังกฤษ​ – Youtube
How To Say Goodbye
How To Say Goodbye” ต้องบอก ‘ลา’ เป็นภาษาอังกฤษ พูดยังไง? | Nile
How To Say Goodbye
How To Say Goodbye” ต้องบอก ‘ลา’ เป็นภาษาอังกฤษ พูดยังไง? | Nile
How To Say Goodbye
How To Say Goodbye” ต้องบอก ‘ลา’ เป็นภาษาอังกฤษ พูดยังไง? | Nile
ลาก่อน วลีภาษาอังกฤษพื้นฐาน 19 - Youtube
ลาก่อน วลีภาษาอังกฤษพื้นฐาน 19 – Youtube
เพลงภาษาอังกฤษเด็ก สวัสดี/ลาก่อน Hello/Goodbye เฮลโลว์/กูดบาย - Youtube
เพลงภาษาอังกฤษเด็ก สวัสดี/ลาก่อน Hello/Goodbye เฮลโลว์/กูดบาย – Youtube
13 วลีบอก
13 วลีบอก “ฝันดี” ภาษาอังกฤษ Good Night ยังไงไม่ให้จำเจ | Meowdemy
8 วิธี พูด
8 วิธี พูด “โชคดีนะ” เป็นภาษาอังกฤษ
ประโยคและคำศัพท์ | ภาษาอังกฤษ | ใช้จริงในชีวิตประจำวัน | ลาก่อน | @59Abcs - Youtube
ประโยคและคำศัพท์ | ภาษาอังกฤษ | ใช้จริงในชีวิตประจำวัน | ลาก่อน | @59Abcs – Youtube
20 ลาก่อนภาษาอังกฤษ รวมประโยคบอกลา ไว้เจอกันใหม่ ไว้คุยกันใหม่ – Bestkru
20 ลาก่อนภาษาอังกฤษ รวมประโยคบอกลา ไว้เจอกันใหม่ ไว้คุยกันใหม่ – Bestkru
ประโยคภาษาอังกฤษ ลาก่อน - การค้นหาใน Lemon8
ประโยคภาษาอังกฤษ ลาก่อน – การค้นหาใน Lemon8
การบอกลาเป็นภาษาอังกฤษ
การบอกลาเป็นภาษาอังกฤษ
ลาก่อน
ลาก่อน”หยุดใช้ Goodbye (ความหมายมัน…) – Youtube
ลาก่อน ภาษาจีน คำบอกลา บ๊าย บาย พบกันใหม่ ยินดีที่ได้รู้จัก ภาษาจีน – Bestkru
ลาก่อน ภาษาจีน คำบอกลา บ๊าย บาย พบกันใหม่ ยินดีที่ได้รู้จัก ภาษาจีน – Bestkru
บทสนทนาภาษาอังกฤษการกล่าวลา Goodbye - ลาก่อน - Youtube
บทสนทนาภาษาอังกฤษการกล่าวลา Goodbye – ลาก่อน – Youtube
ประโยคภาษาอังกฤษ ลาก่อน - การค้นหาใน Lemon8
ประโยคภาษาอังกฤษ ลาก่อน – การค้นหาใน Lemon8
Kru-Fang English Coaching] อยากลางานจะพูดยังไงดีนะ? กลับมาสู่โลกของการทำงานกันแล้วนะคะ แต่ถ้าใครยังไม่พร้อมจะทำงาน ก็คงต้องขอลางานกับเจ้านาย (ไม่ดี..อย่าทำบ่อยนะคะ 😝) และคำศัพท์ที่จำเป็นต้องใช้เมื่อเราต้องการจะลางาน จะต้องใช้ค
Kru-Fang English Coaching] อยากลางานจะพูดยังไงดีนะ? กลับมาสู่โลกของการทำงานกันแล้วนะคะ แต่ถ้าใครยังไม่พร้อมจะทำงาน ก็คงต้องขอลางานกับเจ้านาย (ไม่ดี..อย่าทำบ่อยนะคะ 😝) และคำศัพท์ที่จำเป็นต้องใช้เมื่อเราต้องการจะลางาน จะต้องใช้ค
60 แคปชั่นภาษาอังกฤษ เศร้าๆ คําคมเศร้า ภาษาอังกฤษ ชีวิตเศร้าต้องเอาไปโพสต์
60 แคปชั่นภาษาอังกฤษ เศร้าๆ คําคมเศร้า ภาษาอังกฤษ ชีวิตเศร้าต้องเอาไปโพสต์
ประโยคภาษาอังกฤษ ลาก่อน - การค้นหาใน Lemon8
ประโยคภาษาอังกฤษ ลาก่อน – การค้นหาใน Lemon8
Ways To Say
Ways To Say “Good Bye” 👋 # “ลาก่อน” #​บ๊่าย​ บาย​” ภาษา​อังกฤษ!! – Youtube
แจก 50 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐาน รู้เท่านี้ ก็พูดกับฝรั่งรู้เรื่อง
แจก 50 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐาน รู้เท่านี้ ก็พูดกับฝรั่งรู้เรื่อง
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 - Panyaponphrandkaew2545 - Page 16 | Flip Pdf Online | Pubhtml5
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 – Panyaponphrandkaew2545 – Page 16 | Flip Pdf Online | Pubhtml5
20 คำอวยพรก่อนสอบ ภาษาอังกฤษ | Meowdemy
20 คำอวยพรก่อนสอบ ภาษาอังกฤษ | Meowdemy
ลาก่อน ภาษาจีน คำบอกลา บ๊าย บาย พบกันใหม่ ยินดีที่ได้รู้จัก ภาษาจีน – Bestkru
ลาก่อน ภาษาจีน คำบอกลา บ๊าย บาย พบกันใหม่ ยินดีที่ได้รู้จัก ภาษาจีน – Bestkru
แคปชั่นให้แฟนเก่า ภาษาอังกฤษ - แสดงความยินดี บ่นว่าคิดถึง(เบาๆ) แซะแฟนเก่า » Best Review Asia
แคปชั่นให้แฟนเก่า ภาษาอังกฤษ – แสดงความยินดี บ่นว่าคิดถึง(เบาๆ) แซะแฟนเก่า » Best Review Asia
รูปทักทายภาษาอังกฤษ Png, ภาพทักทายภาษาอังกฤษPsd, ดาวน์โหลดฟรี | Pngtree
รูปทักทายภาษาอังกฤษ Png, ภาพทักทายภาษาอังกฤษPsd, ดาวน์โหลดฟรี | Pngtree
ตัวอักษรญี่ปุ่น ฮิรางานะ (Hiragana) 46 ตัว พร้อมตาราง+เทคนิควิธีจำ
ตัวอักษรญี่ปุ่น ฮิรางานะ (Hiragana) 46 ตัว พร้อมตาราง+เทคนิควิธีจำ
คําบอกลา ภาษาอังกฤษ - การค้นหาใน Lemon8
คําบอกลา ภาษาอังกฤษ – การค้นหาใน Lemon8
200 แคปชั่นภาษาอังกฤษ ใช้ได้ในทุกโอกาส ครบทั้งสายฮา สายรัก และสายเที่ยว | Thaiger ข่าวไทย
200 แคปชั่นภาษาอังกฤษ ใช้ได้ในทุกโอกาส ครบทั้งสายฮา สายรัก และสายเที่ยว | Thaiger ข่าวไทย
ขาวดำดูที่กล่องภาษาอังกฤษ Png สำหรับการดาวน์โหลดฟรี - Lovepik
ขาวดำดูที่กล่องภาษาอังกฤษ Png สำหรับการดาวน์โหลดฟรี – Lovepik
50 แคปชั่นเหนื่อยล้า ท้อ หมดแรง ภาษาอังกฤษ เหนื่อยใจ มาระบายด้วยแคปชั่น
50 แคปชั่นเหนื่อยล้า ท้อ หมดแรง ภาษาอังกฤษ เหนื่อยใจ มาระบายด้วยแคปชั่น
ประโยคภาษาอังกฤษ ลาก่อน - การค้นหาใน Lemon8
ประโยคภาษาอังกฤษ ลาก่อน – การค้นหาใน Lemon8
รวมคำอุทานภาษาอังกฤษ (Interjections) ที่เรามักจะได้พบบ่อย ๆ
รวมคำอุทานภาษาอังกฤษ (Interjections) ที่เรามักจะได้พบบ่อย ๆ
3.Goodbye. ลาก่อนบทสนทนาภาษาอังกฤษฉบับง่ายๆ ตอน Goodbye | Kru Araya
3.Goodbye. ลาก่อนบทสนทนาภาษาอังกฤษฉบับง่ายๆ ตอน Goodbye | Kru Araya
Just A Great Message To Share.: ข้อความภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับเรื่องการจากลา
Just A Great Message To Share.: ข้อความภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับเรื่องการจากลา
25+ เกมภาษาอังกฤษเรียนปนเล่นอย่างสนุกสนาน ต้องไม่พลาด!
25+ เกมภาษาอังกฤษเรียนปนเล่นอย่างสนุกสนาน ต้องไม่พลาด!
คําอวยพรเพื่อนลาออกจากงาน ภาษาอังกฤษ - Farewell Messages » Best Review Asia
คําอวยพรเพื่อนลาออกจากงาน ภาษาอังกฤษ – Farewell Messages » Best Review Asia
15 ข้อความสุดซึ้ง มอบให้เพื่อนก่อนเรียนจบ (เฟรนด์ชิพเปื้อนน้ำตา)
15 ข้อความสุดซึ้ง มอบให้เพื่อนก่อนเรียนจบ (เฟรนด์ชิพเปื้อนน้ำตา)
10 คำในภาษาอังกฤษที่มักใช้กันผิดๆ (และวิธีใช้ให้ถูกต้อง) ‹ Go Blog | Ef ประเทศไทย
10 คำในภาษาอังกฤษที่มักใช้กันผิดๆ (และวิธีใช้ให้ถูกต้อง) ‹ Go Blog | Ef ประเทศไทย
แจก 50 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐาน รู้เท่านี้ ก็พูดกับฝรั่งรู้เรื่อง
แจก 50 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐาน รู้เท่านี้ ก็พูดกับฝรั่งรู้เรื่อง
ลาก่อน ภาษาจีน คำบอกลา บ๊าย บาย พบกันใหม่ ยินดีที่ได้รู้จัก ภาษาจีน – Bestkru
ลาก่อน ภาษาจีน คำบอกลา บ๊าย บาย พบกันใหม่ ยินดีที่ได้รู้จัก ภาษาจีน – Bestkru
จับคู่คำทักทายภาษาอังกฤษ ป.2 - Match Up
จับคู่คำทักทายภาษาอังกฤษ ป.2 – Match Up
อวยพรให้โชคดีภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล - ที่มากกว่า Good Luck! » Best Review Asia
อวยพรให้โชคดีภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล – ที่มากกว่า Good Luck! » Best Review Asia
จดหมายลาออกจากงาน (Letters For Resignation)
จดหมายลาออกจากงาน (Letters For Resignation)
20 วิธีอวยพร Good Luck! “โชคดี” ภาษาอังกฤษ “ขอให้ทุกอย่างราบรื่น” – Bestkru
20 วิธีอวยพร Good Luck! “โชคดี” ภาษาอังกฤษ “ขอให้ทุกอย่างราบรื่น” – Bestkru
ประโยคเพื่อการ ปฏิเสธ ให้เป็น | บล็อกภาษาอังกฤษอิงกู
ประโยคเพื่อการ ปฏิเสธ ให้เป็น | บล็อกภาษาอังกฤษอิงกู
เรียนภาษาอังกฤษง่ายๆ - Youtube
เรียนภาษาอังกฤษง่ายๆ – Youtube

ลิงค์บทความ: ลาก่อนภาษาอังกฤษ.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ ลาก่อนภาษาอังกฤษ.

ดูเพิ่มเติม: https://cookkim.com/category/investing blog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *