Skip to content
Trang chủ » ลาคลอดภาษาอังกฤษ: แนะนำเบื้องต้นและที่ควรรู้

ลาคลอดภาษาอังกฤษ: แนะนำเบื้องต้นและที่ควรรู้

ลาคลอดหรือลาพักร้อน พูดยังไงนะ 🤔🤰🏖️ #ภาษาอังกฤษ #ฝึกภาษาอังกฤษ #ครูดิว #krudewenglish

ลาคลอดหรือลาพักร้อน พูดยังไงนะ 🤔🤰🏖️ #ภาษาอังกฤษ #ฝึกภาษาอังกฤษ #ครูดิว #Krudewenglish

ลาคลอดในภาษาอังกฤษ (Maternity Leave in English)

ความหมายและสิทธิ์ของลาคลอด

ลาคลอดคือการลาหยุดงานของผู้หญิงที่ต้องการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนและหลังคลอดลูก เพื่อให้มีเวลาในการดูแลและฟื้นตัวหลังคลอด ซึ่งเป็นสิทธิ์ที่ศูนย์กฎหมายแรงงานและสวัสดิการทำงานกำหนดให้แก่แม่ที่มีลูกใหม่เกิด การให้สิทธิ์ลาคลอดมีประโยชน์ทั้งต่อสุขภาพของแม่และลูกน้อย และช่วยส่งเสริมให้ครอบครัวมีความสุขและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

สิทธิ์ของลาคลอดในประเทศไทยมีดังนี้:

 • ลาคลอดก่อนคลอด ต้องไม่เกิน 98 วัน
 • ลาคลอดหลังคลอด ต้องไม่น้อยกว่า 42 วัน
 • มีสิทธิ์ลาคลอดหากมีลูกน้อยเกิดก่อนกำหนด หากเสียชีวิตก่อนคลอด หรือมีการเกิดอาการท้องล้าน
 • ลูกน้อยเกิดและมีชีวิตอยู่ ต้องลาคลอดอย่างน้อย 56 วัน
 • หากลูกน้อยเกิดภายในเวลาที่ลาคลอดแล้ว ต้องกลับมาทำงานอย่างเดิมทันทีหากยังไม่ครบกำหนดลาคลอด
 • สามารถขอลาคลอดพร้อมกันกับคู่สมรสที่มีลูกน้อยเกิดได้ โดยไม่เกิน 30 วัน

เงื่อนไขและเวลาในการลาคลอด

การลาคลอดมีเงื่อนไขและเวลาที่ต้องทำควบคู่กันเพื่อให้ได้รับสิทธิ์ในการลาคลอดอย่างถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน การลาคลอดแบ่งออกเป็นสองช่วงคือ ก่อนคลอดและหลังคลอด

ก่อนคลอด (Antenatal Leave)

ก่อนคลอด แม่ที่ต้องการลาคลอดต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันที่ต้องการลา ในกรณีที่มีภูมิลำเนาที่ตั้งของโรงงานห่างกันอยู่ระยะไกล สามารถขอลาก่อนคลอดได้สูงสุดไม่เกิน 45 วัน

หลังคลอด (Postnatal Leave)

หลังคลอด แม่ที่ต้องการลาคลอดต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันที่ต้องการลาคลอด หากเกิดเหตุฉุกเฉินและไม่สามารถแจ้งล่วงหน้าได้ ต้องแจ้งให้ทราบโดยด่วนในวันที่ลาคลอด

วิธีการขอลาคลอด

เมื่อแม่ต้องการขอลาคลอด ต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้:

 1. ติดต่อหัวหน้างาน: แม่ต้องแจ้งให้หัวหน้างานทราบเกี่ยวกับความต้องการลาคลอดและระยะเวลาที่ต้องการลาอย่างละเอียด

 2. เตรียมเอกสาร: แม่ต้องเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการลาคลอด เช่น ใบรับรองแพทย์

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: ลาคลอด ภาษาอังกฤษ วันลา ภาษาอังกฤษ, การลา ภาษาอังกฤษ, ลาหยุด ภาษาอังกฤษ, ลาป่วย ภาษาอังกฤษ, ลาพักร้อน ภาษาอังกฤษ, ลาพักร้อน ภาษาอังกฤษ ตัวย่อ, ประโยคลางาน ภาษาอังกฤษ, Maternity leave

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ลาคลอด ภาษาอังกฤษ

ลาคลอดหรือลาพักร้อน พูดยังไงนะ 🤔🤰🏖️ #ภาษาอังกฤษ #ฝึกภาษาอังกฤษ #ครูดิว #krudewenglish
ลาคลอดหรือลาพักร้อน พูดยังไงนะ 🤔🤰🏖️ #ภาษาอังกฤษ #ฝึกภาษาอังกฤษ #ครูดิว #krudewenglish

หมวดหมู่: Top 76 ลาคลอด ภาษาอังกฤษ

ดูเพิ่มเติมที่นี่: cookkim.com

วันลา ภาษาอังกฤษ

วันลา ภาษาอังกฤษ: แนวทางการขอลางานและคำศัพท์ที่ควรรู้

บทนำ

การทำงานอย่างหนักและต่อเนื่องเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องทำเพื่อความสำเร็จในชีวิตที่เต็มไปด้วยความสำเร็จ อย่างไรก็ตาม บางครั้งเราอาจต้องคำร้องขอวันลาเพื่อให้เรามีเวลาพักผ่อนหรือแก้ไขปัญหาส่วนตัว วันลาเป็นสิทธิ์ที่สำคัญของผู้งานและสถานประกอบการที่ต้องปฏิบัติตามตามกฎหมายและนโยบายที่กำหนดไว้ ในบทความนี้เราจะสำรวจและอธิบายเกี่ยวกับวันลาในภาษาอังกฤษ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้กับผู้ที่สนใจเรื่องนี้ อย่างไรก็ตามเนื่องจากเป็นภาษาไทยเราจะมุ่งเน้นการให้ข้อมูลเป็นภาษาไทยเพื่อให้ความเข้าใจที่ดีที่สุด อ่านต่อเพื่อค้นคว้าและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวันลาในภาษาอังกฤษ!

สารบัญ

 1. ที่มาของวันลา
 2. ประเภทของวันลา
  2.1 วันลาพักร้อน (Annual Leave)
  2.2 วันลาป่วย (Sick Leave)
  2.3 วันลากิจส่วนตัว (Personal Leave)
  2.4 วันลาหยุดพิเศษ (Public Holidays)
  2.5 วันลาคลอดบุตร (Maternity/Paternity Leave)
  2.6 วันลาอุปสมบท (Bereavement Leave)
  2.7 วันลาไปงานฉลอง (Celebration Leave)
 3. การขอลางานในภาษาอังกฤษ
  3.1 วันลาอย่างเป็นทางการ (Formal Leave)
  3.2 วันลาอย่างเพื่อส่วนตัว (Informal Leave)
 4. คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับวันลาในภาษาอังกฤษ
 5. FAQ (คำถามที่พบบ่อย)
 6. สรุป

1. ที่มาของวันลา

เมื่อพูดถึงวันลาในภาษาอังกฤษ นั้น พื้นฐานแล้วเป็นสิทธิ์ที่ผู้งานมีต่อสถานประกอบการเพื่อให้ได้มีเวลาพักผ่อนหรือใช้เวลาในการแก้ไขปัญหาส่วนตัว วันลาเป็นสิทธิ์ที่ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายและมีความสำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เป็นมิตรและเต็มใจอย่างยั่งยืน การให้สิทธิ์ของวันลานี้ถูกต้องตามกฎหมายและนโยบายของแต่ละองค์กรที่ส่งผลต่อเงื่อนไขการทำงานของพนักงานแต่ละคน มาเริ่มต้นด้วยการสำรวจประเภทของวันลาที่ควรรู้ในภาษาอังกฤษและคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกันก่อนการขอลางานและคำแนะนำในการเขียนอีเมลขอลาในภาษาอังกฤษดังกล่าว

2. ประเภทของวันลา

การทำงานในปัจจุบันมักมีระบบการลาแต่ละประเภทที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์แ

การลา ภาษาอังกฤษ

การลา ภาษาอังกฤษ: คู่มือและข้อมูลอย่างละเอียด

การลาเป็นเรื่องที่สำคัญในชีวิตการทำงานของทุกคน ไม่ว่าจะเป็นการลาพักร้อน เนื่องจากป่วย หรือเหตุสุดวิสัยต่างๆ ซึ่งเป็นสิทธิของพนักงานที่ทำงานในองค์กรหรือบริษัทต่างๆ การเข้าใจและทราบเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการลาในภาษาอังกฤษจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง ในบทความนี้เราจะพาท่านไปรู้จักกับหลายประเภทของการลาที่มักจะพบในชีวิตประจำวันของคนไทย รวมถึงคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการลาที่ควรรู้ในภาษาอังกฤษ ตามที่มีอยู่ในแหล่งอ้างอิงต่างๆ ที่เป็นที่น่าเชื่อถือ

ประเภทของการลา

 1. การลาพักร้อน (Annual Leave / Vacation Leave)
  การลาพักร้อนคือ การลาหยุดงานเพื่อพักผ่อนและส่วนตัว เป็นสิทธิของพนักงานในองค์กรหรือบริษัทที่ได้รับค่าจ้างหรือเงินเดือน ปริมาณวันลาที่สามารถลาได้จะขึ้นอยู่กับนโยบายขององค์กรหรือบริษัทนั้นๆ บางที่อาจกำหนดให้ลาได้ตั้งแต่ไม่กี่วันต่อปี ในขณะที่บางที่ก็อาจให้ลาได้นานถึงหลายสัปดาห์หรือเดือน

 2. การลาป่วย (Sick Leave)
  การลาป่วยเป็นสิทธิของพนักงานเมื่อพนักงานป่วยหรือไม่สามารถทำงานได้ในวันทำงาน บางบริษัทอาจกำหนดให้ลาป่วยได้ไม่เกินจำนวนวันที่กำหนดไว้ในปีละครั้ง และบางบริษัทอาจจะต้องให้มีหลักฐานเพื่อยืนยันการป่วย เช่น ใบรับรองแพทย์ และอื่นๆ

 3. การลากิจ (Business Leave / Personal Leave)
  การลากิจหรือการลาที่ไม่ใช่การลาพักร้อนหรือการลาป่วย ซึ่งสามารถขอลาได้เนื่องจากเหตุการณ์ที่ต้องทำหรือเข้าร่วม เช่น การไปประชุม การทำธุระส่วนตัว หรือเหตุในครอบครัว

 4. การลาคลอดบุตร (Maternity Leave)
  การลาคลอดบุตรคือ การลาหยุดงานของพนักงานหญิงก่อนและหลังคลอดบุตร เพื่อให้มีเวลาดูแลและฟื้นฟูสุขภาพหลังคลอด การลาคลอดบุตรมักจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและนโยบายของรัฐบาลหรือองค์กร

 5. การลาอุปสมบท (Bereavement Leave)
  การลาอุปสมบทคือ การลาหยุดงานในเหตุการณ์ที่มีผู้ใกล้ชิดในครอบครัวเสียชีวิต เพื่อให้มีเวลาเฝ้าศพและดำเนินพิธีการที่เกี่ยวข้อง อาจจะให้ลาไม่กี่วันหรือสัปดาห์ตามนโยบายขององค์กร

 6. การลาพักผ่อนต่างประเทศ (Sabbatical Leave)
  การลาพักผ

พบใช่ 35 ลาคลอด ภาษาอังกฤษ.

ลาป่วย ลากิจ ลาพักร้อน ภาษาอังกฤษ | Take Leave ~ เกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษ
ลาป่วย ลากิจ ลาพักร้อน ภาษาอังกฤษ | Take Leave ~ เกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษ
ลากิจ,ลาหยุด ภาษาญี่ปุ่นคืออะไร | Wordy Guru
ลากิจ,ลาหยุด ภาษาญี่ปุ่นคืออะไร | Wordy Guru
ลาคลอดหรือลาพักร้อน พูดยังไงนะ 🤔🤰🏖️ #ภาษาอังกฤษ #ฝึกภาษาอังกฤษ #ครูดิว #Krudewenglish - Youtube
ลาคลอดหรือลาพักร้อน พูดยังไงนะ 🤔🤰🏖️ #ภาษาอังกฤษ #ฝึกภาษาอังกฤษ #ครูดิว #Krudewenglish – Youtube
Take Leave In Order To Enter Priesthood แปลว่า ลาบวช | Eng Hero เรียน ภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Take Leave In Order To Enter Priesthood แปลว่า ลาบวช | Eng Hero เรียน ภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Ep. 11 | การลางานเป็นภาษาอังกฤษ ต้องพูดอย่างไร - Youtube
Ep. 11 | การลางานเป็นภาษาอังกฤษ ต้องพูดอย่างไร – Youtube
ไม่รู้ไม่ได้!! 80 ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ใช้ในที่ทำงาน
ไม่รู้ไม่ได้!! 80 ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ใช้ในที่ทำงาน
ลาคลอดหรือลาพักร้อน พูดยังไงนะ 🤔🤰🏖️ #ภาษาอังกฤษ #ฝึกภาษาอังกฤษ #ครูดิว #Krudewenglish - Youtube
ลาคลอดหรือลาพักร้อน พูดยังไงนะ 🤔🤰🏖️ #ภาษาอังกฤษ #ฝึกภาษาอังกฤษ #ครูดิว #Krudewenglish – Youtube
ระบบลางานออนไลน์ทดลองใช้งานฟรี (Leave Online System - Free Trial)
ระบบลางานออนไลน์ทดลองใช้งานฟรี (Leave Online System – Free Trial)
บทสนทนาภาษาอังกฤษ Leave (ขอลางาน) ~ บทสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation)
บทสนทนาภาษาอังกฤษ Leave (ขอลางาน) ~ บทสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation)
วิธีเขียนฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว และลาพักร้อน | Officemanner
วิธีเขียนฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว และลาพักร้อน | Officemanner
Ask To Leave แปลว่า ขอลา | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Ask To Leave แปลว่า ขอลา | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
รวมประโยคเขียนอีเมล ภาษาอังกฤษ จดหมายลาหยุด ลาคลอด ลากิจ ลาป่วย
รวมประโยคเขียนอีเมล ภาษาอังกฤษ จดหมายลาหยุด ลาคลอด ลากิจ ลาป่วย
Mrsthinglish On Twitter:
Mrsthinglish On Twitter: “Work Vocabulary | คำศัพท์เกี่ยวกับการทำงาน #Mrsthinglish #English #อังกฤษ #ภาษาอังกฤษ #Learnenglish #เรียนภาษาอังกฤษ #Englishonline #ภาษาอังกฤษออนไลน์ #Thaienglish #ไทยอังกฤษ #Esl #Englishforoffice #ภาษาอังกฤษสำหรับคนทำงาน …
ไม่รู้ไม่ได้!! 80 ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ใช้ในที่ทำงาน
ไม่รู้ไม่ได้!! 80 ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ใช้ในที่ทำงาน
สรุปการลาของข้าราชการครู ทั้ง 11 ประเภท ระเบียบแนวปฏิบัติในการลาข้าราชการครู - ครูอาชีพดอทคอม มากกว่าอาชีพครู...คือการเป็นครูมืออาชีพ
สรุปการลาของข้าราชการครู ทั้ง 11 ประเภท ระเบียบแนวปฏิบัติในการลาข้าราชการครู – ครูอาชีพดอทคอม มากกว่าอาชีพครู…คือการเป็นครูมืออาชีพ
ปักพินโดย Chanisara ใน Conversation | คำศัพท์ภาษาอังกฤษ, เรียนภาษาอังก ฤษ, ศึกษา
ปักพินโดย Chanisara ใน Conversation | คำศัพท์ภาษาอังกฤษ, เรียนภาษาอังก ฤษ, ศึกษา
ลาคลอด | Shorteng ภาษาอังกฤษอยู่รอบตัวเรา
ลาคลอด | Shorteng ภาษาอังกฤษอยู่รอบตัวเรา
ประโยคภาษาอังกฤษในการทำงาน :ภาษาอังกฤษในที่ทำงาน ภาษาอังกฤษในการทำงาน | จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย
ประโยคภาษาอังกฤษในการทำงาน :ภาษาอังกฤษในที่ทำงาน ภาษาอังกฤษในการทำงาน | จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย
ลางานทั้งที ต้องมีประโยคเด็ดไว้ใช้ จำง่าย ใช้ง่าย แต่ดูโปร!
ลางานทั้งที ต้องมีประโยคเด็ดไว้ใช้ จำง่าย ใช้ง่าย แต่ดูโปร!
ลาคลอดหรือลาพักร้อน พูดยังไงนะ 🤔🤰🏖️ #ภาษาอังกฤษ #ฝึกภาษาอังกฤษ #ครูดิว #Krudewenglish - Youtube
ลาคลอดหรือลาพักร้อน พูดยังไงนะ 🤔🤰🏖️ #ภาษาอังกฤษ #ฝึกภาษาอังกฤษ #ครูดิว #Krudewenglish – Youtube
ไม่รู้ไม่ได้!! 80 ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ใช้ในที่ทำงาน
ไม่รู้ไม่ได้!! 80 ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ใช้ในที่ทำงาน
Leave The Buddhist Monkhood แปลว่า ลาสิกขา | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Leave The Buddhist Monkhood แปลว่า ลาสิกขา | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
10 คำศัพท์พื้นฐานเกี่ยวกับการลางานภาษาอังกฤษ ลาง่าย เจ้านายอนุมัติรัว ๆ ! | Nile
10 คำศัพท์พื้นฐานเกี่ยวกับการลางานภาษาอังกฤษ ลาง่าย เจ้านายอนุมัติรัว ๆ ! | Nile
ระบบลางานออนไลน์ทดลองใช้งานฟรี (Leave Online System - Free Trial)
ระบบลางานออนไลน์ทดลองใช้งานฟรี (Leave Online System – Free Trial)
คำศัพท์ การลางานในภาษาอังกฤษ - การลางานแบบต่างๆ
คำศัพท์ การลางานในภาษาอังกฤษ – การลางานแบบต่างๆ
ลางานทั้งที ต้องมีประโยคเด็ดไว้ใช้ จำง่าย ใช้ง่าย แต่ดูโปร!
ลางานทั้งที ต้องมีประโยคเด็ดไว้ใช้ จำง่าย ใช้ง่าย แต่ดูโปร!
ไม่รู้ไม่ได้!! 80 ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ใช้ในที่ทำงาน
ไม่รู้ไม่ได้!! 80 ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ใช้ในที่ทำงาน
ตัวอย่างประโยค ลางาน ลาพักร้อน - Youtube
ตัวอย่างประโยค ลางาน ลาพักร้อน – Youtube
10 คำศัพท์พื้นฐานเกี่ยวกับการลางานภาษาอังกฤษ ลาง่าย เจ้านายอนุมัติรัว ๆ ! | Nile
10 คำศัพท์พื้นฐานเกี่ยวกับการลางานภาษาอังกฤษ ลาง่าย เจ้านายอนุมัติรัว ๆ ! | Nile
ถ้าจะ “ลา” เขียนเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างไรบ้าง | Shorteng ภาษาอังกฤษ อยู่รอบตัวเรา
ถ้าจะ “ลา” เขียนเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างไรบ้าง | Shorteng ภาษาอังกฤษ อยู่รอบตัวเรา
Dr. New Sumanee ] เขียน Email ใบลาภาษาอังกฤษอย่างไร เมื่อป่วยเป็น Covid-19 ช่วงนี้น้อง Covid-19 กลับมาระบาดอีกครั้ง ตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนหลักพัน ไปที่ไหน ก็ต้องระวังป้องกัน ใส่แมสก์ และล้างมือบ่อย ๆ นะคะ
Dr. New Sumanee ] เขียน Email ใบลาภาษาอังกฤษอย่างไร เมื่อป่วยเป็น Covid-19 ช่วงนี้น้อง Covid-19 กลับมาระบาดอีกครั้ง ตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนหลักพัน ไปที่ไหน ก็ต้องระวังป้องกัน ใส่แมสก์ และล้างมือบ่อย ๆ นะคะ
คำศัพท์ การลางานในภาษาอังกฤษ - การลางานแบบต่างๆ
คำศัพท์ การลางานในภาษาอังกฤษ – การลางานแบบต่างๆ
คำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับการขอลางาน | Learning 4 Live
คำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับการขอลางาน | Learning 4 Live
Dr. New Sumanee ] เขียน Email ใบลาภาษาอังกฤษอย่างไร เมื่อป่วยเป็น Covid-19 ช่วงนี้น้อง Covid-19 กลับมาระบาดอีกครั้ง ตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนหลักพัน ไปที่ไหน ก็ต้องระวังป้องกัน ใส่แมสก์ และล้างมือบ่อย ๆ นะคะ
Dr. New Sumanee ] เขียน Email ใบลาภาษาอังกฤษอย่างไร เมื่อป่วยเป็น Covid-19 ช่วงนี้น้อง Covid-19 กลับมาระบาดอีกครั้ง ตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนหลักพัน ไปที่ไหน ก็ต้องระวังป้องกัน ใส่แมสก์ และล้างมือบ่อย ๆ นะคะ
ณ จุดนี้] People : ณ จุด นี้ มาทำความรู้จักกับ “Tatyana Bakalchuk” จากครูสอน ภาษาอังกฤษ สู่ผู้หญิงที่รวยที่สุดในรัสเซีย Tatyana Bakalchuk ผู้หญิงที่มีทรัพย์สินรวมเกือบ 400,000 ล้านบาท มีพื้นเพที่ต่างจากมหาเศรษฐี
ณ จุดนี้] People : ณ จุด นี้ มาทำความรู้จักกับ “Tatyana Bakalchuk” จากครูสอน ภาษาอังกฤษ สู่ผู้หญิงที่รวยที่สุดในรัสเซีย Tatyana Bakalchuk ผู้หญิงที่มีทรัพย์สินรวมเกือบ 400,000 ล้านบาท มีพื้นเพที่ต่างจากมหาเศรษฐี
ลาป่วย ลากิจ ลาพักร้อน ภาษาอังกฤษ | Take Leave ~ เกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษ
ลาป่วย ลากิจ ลาพักร้อน ภาษาอังกฤษ | Take Leave ~ เกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ การลางานในภาษาอังกฤษ - การลางานแบบต่างๆ
คำศัพท์ การลางานในภาษาอังกฤษ – การลางานแบบต่างๆ
Campus Star | คำศัพท์ การลางานในภาษาอังกฤษ การลางานแบบต่างๆ
Campus Star | คำศัพท์ การลางานในภาษาอังกฤษ การลางานแบบต่างๆ
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน Toeic สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน Toeic สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3
200+ ศัพท์ภาษาอังกฤษในการทํางานที่ใช้บ่อยที่สุด - Elsa Speak Official
200+ ศัพท์ภาษาอังกฤษในการทํางานที่ใช้บ่อยที่สุด – Elsa Speak Official
10 คำศัพท์พื้นฐานเกี่ยวกับการลางานภาษาอังกฤษ ลาง่าย เจ้านายอนุมัติรัว ๆ ! | Nile
10 คำศัพท์พื้นฐานเกี่ยวกับการลางานภาษาอังกฤษ ลาง่าย เจ้านายอนุมัติรัว ๆ ! | Nile
น่ารู้กับ 25 ประโยคภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานแบบง่ายๆ และบทสนทนา ที่ต้องได้ใช้แน่ๆ มีคำว่าอะไรบ้าง
น่ารู้กับ 25 ประโยคภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานแบบง่ายๆ และบทสนทนา ที่ต้องได้ใช้แน่ๆ มีคำว่าอะไรบ้าง
ลาคลอดหรือลาพักร้อน พูดยังไงนะ 🤔🤰🏖️ #ภาษาอังกฤษ #ฝึกภาษาอังกฤษ #ครูดิว #Krudewenglish - Youtube
ลาคลอดหรือลาพักร้อน พูดยังไงนะ 🤔🤰🏖️ #ภาษาอังกฤษ #ฝึกภาษาอังกฤษ #ครูดิว #Krudewenglish – Youtube
ลาคลอดหรือลาพักร้อน พูดยังไงนะ 🤔🤰🏖️ #ภาษาอังกฤษ #ฝึกภาษาอังกฤษ #ครูดิว #Krudewenglish - Youtube
ลาคลอดหรือลาพักร้อน พูดยังไงนะ 🤔🤰🏖️ #ภาษาอังกฤษ #ฝึกภาษาอังกฤษ #ครูดิว #Krudewenglish – Youtube
สรุปการลาของข้าราชการครู ทั้ง 11 ประเภท ระเบียบแนวปฏิบัติในการลาข้าราชการครู - ครูอาชีพดอทคอม มากกว่าอาชีพครู...คือการเป็นครูมืออาชีพ
สรุปการลาของข้าราชการครู ทั้ง 11 ประเภท ระเบียบแนวปฏิบัติในการลาข้าราชการครู – ครูอาชีพดอทคอม มากกว่าอาชีพครู…คือการเป็นครูมืออาชีพ
216 ไอเดีย ตั้งชื่อเล่นลูกสาว ภาษาอังกฤษ 2023 ชื่อน่ารักๆ ดูดี อินเตอร์สุดๆ
216 ไอเดีย ตั้งชื่อเล่นลูกสาว ภาษาอังกฤษ 2023 ชื่อน่ารักๆ ดูดี อินเตอร์สุดๆ
589+ คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย: เรียนครั้งเดียวจำได้นาน
589+ คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย: เรียนครั้งเดียวจำได้นาน
100 ไอเดียชื่อภาษาอังกฤษผู้หญิง สุดคลาสิกตั้งตามได้ แถมความหมายดีด้วย!
100 ไอเดียชื่อภาษาอังกฤษผู้หญิง สุดคลาสิกตั้งตามได้ แถมความหมายดีด้วย!
ลาคลอดหรือลาพักร้อน พูดยังไงนะ 🤔🤰🏖️ #ภาษาอังกฤษ #ฝึกภาษาอังกฤษ #ครูดิว #Krudewenglish - Youtube
ลาคลอดหรือลาพักร้อน พูดยังไงนะ 🤔🤰🏖️ #ภาษาอังกฤษ #ฝึกภาษาอังกฤษ #ครูดิว #Krudewenglish – Youtube
คำศัพท์ การลางานในภาษาอังกฤษ - การลางานแบบต่างๆ
คำศัพท์ การลางานในภาษาอังกฤษ – การลางานแบบต่างๆ

ลิงค์บทความ: ลาคลอด ภาษาอังกฤษ.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ ลาคลอด ภาษาอังกฤษ.

ดูเพิ่มเติม: https://cookkim.com/category/investing blog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *