Skip to content
Trang chủ » ลางาน ภาษาอังกฤษ: วิธีการลางานและสิทธิในภาษาอังกฤษ

ลางาน ภาษาอังกฤษ: วิธีการลางานและสิทธิในภาษาอังกฤษ

การขอลางานเป็นภาษาอังกฤษ ขอยังไงให้เป็นทางการ | ภาษาอังกฤษกับเคลี่

การขอลางานเป็นภาษาอังกฤษ ขอยังไงให้เป็นทางการ | ภาษาอังกฤษกับเคลี่

ลางาน ภาษาอังกฤษ: ขั้นตอนและคำแนะนำในการขอลาและการจัดการเวลาการลางานอย่างมีประสิทธิภาพ

การลางานเป็นอย่างไร

การลางานเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในชีวิตทำงานของทุกคน การลางานช่วยให้คุณสามารถพักผ่อนและมีเวลาให้กับครอบครัวหรือแก้ไขธุระส่วนตัวได้ นอกจากนี้ยังช่วยลดความเครียดและสามารถกลับมาทำงานใหม่อย่างสดชื่นและมีความกระตือรือร้นมากขึ้นด้วย

การขอลางานมีขั้นตอนที่ควรทำตามอย่างเคร่งครัด เพื่อให้สามารถขอลาได้อย่างรวดเร็วและไม่เกิดความสับสนในการบริหารจัดการขององค์กร นี่คือขั้นตอนที่ควรทำเมื่อคุณต้องการลางาน:

 1. ตรวจสอบนโยบายลางานขององค์กร: ก่อนที่คุณจะขอลางาน ควรอ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและกฎเกณฑ์การลางานขององค์กรของคุณ นอกจากนี้ยังต้องทราบเกี่ยวกับประเภทของการลาที่คุณสามารถขอได้และระยะเวลาที่กำหนดในแต่ละครั้ง

 2. แจ้งล่วงหน้าผู้บังคับบัญชา: ทันทีที่คุณทราบว่าคุณต้องการลางาน ควรแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยล่วงหน้า ควรระบุวันที่คุณต้องการลาและประเภทของการลาให้ชัดเจน

 3. การยื่นคำขอลาผ่านช่องทางที่เหมาะสม: ควรทราบวิธีการยื่นคำขอลาที่ถูกต้องตามนโยบายขององค์กร บางบริษัทอาจมีระบบออนไลน์สำหรับการขอลางาน ในขณะที่บางที่อาจต้องใช้แบบฟอร์มที่กำหนดไว้

 4. ติดต่อสอบถามหากมีข้อสงสัย: หากคุณมีข้อสงสัยหรือไม่แน่ใจเกี่ยวกับการลางาน ควรติดต่อสอบถามทีมงานทรัพยากรบุคคลหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความช่วยเหลือและคำแนะนำ

การขอลางาน

ขั้นตอนในการขอลางานจำเป็นต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยองค์กรและให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้บังคับบัญชาและทีมงาน นี่คือขั้นตอนที่ควรทำเมื่อคุณต้องการขอลางาน:

 1. เลือกประเภทของการลาที่เหมาะสม: ต้องเลือกประเภทของการลาที่เหมาะสมตามสถานการณ์ อาจเป็นการลาพักร้อน, ลาป่วย, ลากิจ, ลากิจส่วนตัว หรืออื่นๆ ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์และนโยบายขององค์กร

 2. ให้ข้อมูลในคำขอลาอย่างชัดเจน: ควรระบุวันที่คุณต้องการลาและระบุประเภทของการลาที่คุณต้องการ หากมีเหตุผลเพื่อ

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: ลางาน ภาษาอังกฤษ วันนี้ฉันลางาน ภาษาอังกฤษ, ขอลาไปทําธุระ ภาษาอังกฤษ, ลา กิจ ธุระส่วนตัว ภาษาอังกฤษ, ฉันลาพักร้อน 2 วัน ภาษาอังกฤษ, การลา ภาษาอังกฤษ, ขอลาหยุด1วัน ภาษาอังกฤษ, วันนี้ ผมขอลาป่วย ภาษาอังกฤษ, ลาเรียน ภาษาอังกฤษ

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ลางาน ภาษาอังกฤษ

การขอลางานเป็นภาษาอังกฤษ ขอยังไงให้เป็นทางการ | ภาษาอังกฤษกับเคลี่
การขอลางานเป็นภาษาอังกฤษ ขอยังไงให้เป็นทางการ | ภาษาอังกฤษกับเคลี่

หมวดหมู่: Top 10 ลางาน ภาษาอังกฤษ

ดูเพิ่มเติมที่นี่: cookkim.com

วันนี้ฉันลางาน ภาษาอังกฤษ

Title: วันนี้ฉันลางาน ภาษาอังกฤษ: เรียนรู้วิธีการลางานและข้อควรรู้ในการยื่นการลาออกจากงาน

Introduction

การลางานเป็นเรื่องที่สำคัญในชีวิตการทำงานของทุกคน วันนี้ฉันลางาน ภาษาอังกฤษ (Leave from Work in English) คือหัวข้อที่เราจะพาคุณเข้าใจถึงการลางานในภาษาอังกฤษ โดยให้ข้อมูลที่ละเอียดเท่าที่เป็นไปได้ เพื่อให้คุณเข้าใจและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ยังจะมีส่วน FAQ ที่ช่วยให้คุณมีความเข้าใจที่มั่นใจในการลางานออกจากงานในวันนี้ด้วยเช่นกัน

รายละเอียดการลางานในภาษาอังกฤษ

 1. การลางานคืออะไร?
  การลางานหมายถึงการขอลาออกจากงานหรือไม่เข้าทำงานในช่วงเวลาที่กำหนด ซึ่งเป็นสิทธิของลูกจ้างตามนโยบายและกฎระเบียบของบริษัท การลางานมีหลายประเภท แต่ละประเภทมีข้อกำหนดและวิธีการขอลาที่แตกต่างกัน ดังนี้:
 • ลากิจ (Business Leave): ลากิจเป็นการลาที่ได้รับอนุญาตให้ทำธุระส่วนตัวหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานในช่วงเวลาทำงาน อาทิ การเดินทางไปราชการหรือประชุมธุรกิจ

 • ลาป่วย (Sick Leave): ลาป่วยคือการขอลาเพื่อรักษาพยาบาลหรือหายขาดในช่วงที่กำหนดให้ทำงาน และจำนวนวันลาป่วยที่ได้รับอนุญาตอาจแตกต่างกันไปในแต่ละบริษัท

 • ลาพักร้อน (Annual Leave): ลาพักร้อนเป็นการลาที่ได้รับสิทธิ์ในการพักผ่อนหรือลากิจส่วนตัวในช่วงที่กำหนด ซึ่งจำนวนวันลาพักร้อนสามารถสะสมได้ตามนโยบายของบริษัท

 • ลาพักผ่อนอื่นๆ (Other Leave): นอกจากลาพักร้อนและลาป่วยแล้ว ยังมีลาพักผ่อนอื่นๆ ที่อาจรวมถึงลาพักผ่อนในช่วงฮอลิเดย์ ลาคลอดบุตร หรือลาพักผ่อนสำหรับพ่อแม่

 1. ขั้นตอนในการขอลางาน
  ขั้นตอนในการขอลางานจำเป็นต้องปฏิบัติตามนโยบายและกฎระเบียบของบริษัท โดยทุกบริษัทอาจมีขั้นตอนที่แตกต่างกันไป แต่ปกติแล้วจะมีขั้นตอนดังนี้:
 • ตรวจสอบนโยบาย: ก่อนที่จะยื่นคำร้องขอลา ควรตรวจสอบนโยบายการลาของบริษัทให้ดี รวมถึงประเภทและจำนวนวันลาที่มีสิทธิ์ในแต่ละประเภท

 • แจ้งล่วงหน้า: แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือฝ่ายทรัพยากรบุคคลทราบล่วงหน้าว่าคุณต้องการลางาน อาจมีกำหนดเวลาในการแจ้

ขอลาไปทําธุระ ภาษาอังกฤษ

ขอลาไปทําธุระ ภาษาอังกฤษ: เรื่องราวที่ควรรู้และเคล็ดลับในการขอลาออกไปทำธุระที่ต่างประเทศ

ความเร่งด่วนในชีวิตประจำวันทำให้คนส่วนใหญ่ต้องมีเวลาพักผ่อนและลองหย่อนใจอย่างมีประสิทธิภาพ การท่องเที่ยวต่างประเทศหรือที่ในประเทศ (ภาษาอังกฤษ: Leave for Travel) เป็นทางเลือกหนึ่งที่นักเรียน นักศึกษา พนักงาน หรือบุคคลทั่วไปสามารถค้นหาความเป็นส่วนตัว และแก้ไขความเครียดในชีวิตที่ทำงานหนัก เมื่ออยากพักผ่อน ตั้งแต่วันหยุดสั้น ๆ ไปจนถึงการลากิจท่องเที่ยวที่นานขึ้น และในบทความนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับ “ขอลาไปทําธุระ ภาษาอังกฤษ” อย่างละเอียดและเข้าใจง่าย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการขอลาไปทําธุระในที่ต่างประเทศหรือที่ในประเทศให้เป็นอย่างดีและตรงตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้

 1. ขอลาไปทําธุระ ภาษาอังกฤษคืออะไร?

การขอลาไปทําธุระ ภาษาอังกฤษ (Leave for Travel) เป็นกระบวนการที่ผู้คนยื่นคำร้องขอลาออกจากงานหรือการศึกษาเพื่อไปท่องเที่ยวที่ต่างประเทศหรือที่ในประเทศ ซึ่งเป็นการพักผ่อนและสัมผัสประสบการณ์ในสถานที่ใหม่ ๆ ที่น่าตื่นตาตื่นใจ ความสำคัญของการลาท่องเที่ยวไม่เพียงแค่เพื่อความสนุกสนาน แต่ยังเป็นการสร้างพลังใหม่ให้กับร่างกายและจิตใจ นอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ความคิดสร้างสรรค์ และกระตุ้นให้มีความคิดในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย

 1. เงื่อนไขในการขอลาไปทําธุระ

การขอลาไปทําธุระ ภาษาอังกฤษอาจมีเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติตามตามนโยบายและกฎระเบียบของแต่ละสถานที่ บริษัท หน่วยงาน หรือสถาบันที่ท่านทำงานหรือเรียนอยู่ นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับประเภทของการลาและระยะเวลาที่ท่านต้องการลาไปทําธุระด้วย ตัวอย่างเช่น:

 • การลากิจ (Business Leave): เป็นการขอลาไปทําธุระหรือเดินทางที่เกี่ยวข้องกับงานหรือธุรกิจของบริษัท ซึ่งอาจต้องแสดงหลักฐานหรือเอกสารเพิ่มเติมที่ระบุถึงเหตุผลและมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน

 • การลาป่วย (Sick Leave): เป็นการ

พบใช่ 7 ลางาน ภาษาอังกฤษ.

Kru-Fang English Coaching] อยากลางานจะพูดยังไงดีนะ? กลับมาสู่โลกของการทำงานกันแล้วนะคะ แต่ถ้าใครยังไม่พร้อมจะทำงาน ก็คงต้องขอ ลางานกับเจ้านาย (ไม่ดี..อย่าทำบ่อยนะคะ 😝) และคำศัพท์ที่จำเป็นต้องใช้เมื่อเราต้องการจะลางาน จะต้องใช้ค
Kru-Fang English Coaching] อยากลางานจะพูดยังไงดีนะ? กลับมาสู่โลกของการทำงานกันแล้วนะคะ แต่ถ้าใครยังไม่พร้อมจะทำงาน ก็คงต้องขอ ลางานกับเจ้านาย (ไม่ดี..อย่าทำบ่อยนะคะ 😝) และคำศัพท์ที่จำเป็นต้องใช้เมื่อเราต้องการจะลางาน จะต้องใช้ค
บทสนทนาภาษาอังกฤษ Leave (ขอลางาน) ~ บทสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation)
บทสนทนาภาษาอังกฤษ Leave (ขอลางาน) ~ บทสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation)
การขอลางานเป็นภาษาอังกฤษ ขอยังไงให้เป็นทางการ | ภาษาอังกฤษกับเคลี่ - Youtube
การขอลางานเป็นภาษาอังกฤษ ขอยังไงให้เป็นทางการ | ภาษาอังกฤษกับเคลี่ – Youtube
Ese On Twitter:
Ese On Twitter: “ไม่มีอารมณ์ทำงานเลย ลาป่วยดีกว่า #ภาษาอังกฤษวันละนิดพิชิตผัวฝรั่ง #ภาษาอังกฤษวันนี้ #Ese #คําคมภาษาอังกฤษ #ภาษาอังกฤษ #ภาษาอังกฤษวันละประโยค #เก่งภาษาอังกฤษ #ลาป่วย #ทำงาน #งาน Https://T.Co/Aigdgdd7Bv” / Twitter
Dr. New Sumanee ] เขียน Email ใบลาภาษาอังกฤษอย่างไร เมื่อป่วยเป็น Covid-19 ช่วงนี้น้อง Covid-19 กลับมาระบาดอีกครั้ง ตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนหลักพัน ไปที่ไหน ก็ต้องระวังป้องกัน ใส่แมสก์ และล้างมือบ่อย ๆ นะคะ
Dr. New Sumanee ] เขียน Email ใบลาภาษาอังกฤษอย่างไร เมื่อป่วยเป็น Covid-19 ช่วงนี้น้อง Covid-19 กลับมาระบาดอีกครั้ง ตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนหลักพัน ไปที่ไหน ก็ต้องระวังป้องกัน ใส่แมสก์ และล้างมือบ่อย ๆ นะคะ
ลาป่วย ลากิจ ลาพักร้อน ภาษาอังกฤษ | Take Leave ~ เกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษ
ลาป่วย ลากิจ ลาพักร้อน ภาษาอังกฤษ | Take Leave ~ เกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษ
Dr. New Sumanee ] เขียน Email ใบลาภาษาอังกฤษอย่างไร เมื่อป่วยเป็น Covid-19 ช่วงนี้น้อง Covid-19 กลับมาระบาดอีกครั้ง ตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนหลักพัน ไปที่ไหน ก็ต้องระวังป้องกัน ใส่แมสก์ และล้างมือบ่อย ๆ นะคะ
Dr. New Sumanee ] เขียน Email ใบลาภาษาอังกฤษอย่างไร เมื่อป่วยเป็น Covid-19 ช่วงนี้น้อง Covid-19 กลับมาระบาดอีกครั้ง ตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนหลักพัน ไปที่ไหน ก็ต้องระวังป้องกัน ใส่แมสก์ และล้างมือบ่อย ๆ นะคะ
ลาป่วย ลางาน ไม่สบาย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร? - Youtube
ลาป่วย ลางาน ไม่สบาย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร? – Youtube
ไอเดีย ภาษาอังกฤษ 38 รายการ | เรียนภาษาอังกฤษ, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ, การเรียน ภาษาอังกฤษ
ไอเดีย ภาษาอังกฤษ 38 รายการ | เรียนภาษาอังกฤษ, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ, การเรียน ภาษาอังกฤษ
Engnow-Podcast-Ep8-ลางาน ภาษาอังกฤษ ใช้คำว่าอะไรจึงจะเหมาะกับวันลาประเภทต่างๆ มาดูกันเลย - Youtube
Engnow-Podcast-Ep8-ลางาน ภาษาอังกฤษ ใช้คำว่าอะไรจึงจะเหมาะกับวันลาประเภทต่างๆ มาดูกันเลย – Youtube
วันหยุดในภาษาอังกฤษ ใช้ต่างกันอย่างไร!?
วันหยุดในภาษาอังกฤษ ใช้ต่างกันอย่างไร!?
Resignation แปลว่า ใบลาออก | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Resignation แปลว่า ใบลาออก | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Ep. 11 | การลางานเป็นภาษาอังกฤษ ต้องพูดอย่างไร - Youtube
Ep. 11 | การลางานเป็นภาษาอังกฤษ ต้องพูดอย่างไร – Youtube
ว่าด้วยวันลา ภาษาอังกฤษ – – Jasminine –
ว่าด้วยวันลา ภาษาอังกฤษ – – Jasminine –
Easy&Simple English เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว
Easy&Simple English เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว
50 แคปชั่นเหนื่อยล้า ท้อ หมดแรง ภาษาอังกฤษ เหนื่อยใจ มาระบายด้วยแคปชั่น
50 แคปชั่นเหนื่อยล้า ท้อ หมดแรง ภาษาอังกฤษ เหนื่อยใจ มาระบายด้วยแคปชั่น
ใครเก่งภาษาอังกฤษ ช่วย เขียนจดหมาย. ดรอปเรียนหน่อยค่ะ - Pantip
ใครเก่งภาษาอังกฤษ ช่วย เขียนจดหมาย. ดรอปเรียนหน่อยค่ะ – Pantip
Taking Leave I ฉันขอลา .... | Nile
Taking Leave I ฉันขอลา …. | Nile
ไม่รู้ไม่ได้!! 80 ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ใช้ในที่ทำงาน
ไม่รู้ไม่ได้!! 80 ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ใช้ในที่ทำงาน
แบบฟอร์มการปฏิบัติงาน การลา ไปราชการ ขออนุญาต ดาวน์โหลดฟรี!! - ใบงาน.คอม
แบบฟอร์มการปฏิบัติงาน การลา ไปราชการ ขออนุญาต ดาวน์โหลดฟรี!! – ใบงาน.คอม
แจกฟรี] ระบบลางานออนไลน์ Php หรือ Leave Management System หรือ E-Leave
แจกฟรี] ระบบลางานออนไลน์ Php หรือ Leave Management System หรือ E-Leave
ลางาน ภาษาอังกฤษ? | Wordy Guru
ลางาน ภาษาอังกฤษ? | Wordy Guru
60 แคปชั่นวันหยุด กวนๆ ฮาๆ แคปชั่นวันหยุดหมดแล้ว แคปชั่นวันหยุด ภาษาอังกฤษ
60 แคปชั่นวันหยุด กวนๆ ฮาๆ แคปชั่นวันหยุดหมดแล้ว แคปชั่นวันหยุด ภาษาอังกฤษ
สรุปการลาของข้าราชการครู ทั้ง 11 ประเภท ระเบียบแนวปฏิบัติในการลาข้าราชการครู - ครูอาชีพดอทคอม มากกว่าอาชีพครู...คือการเป็นครูมืออาชีพ
สรุปการลาของข้าราชการครู ทั้ง 11 ประเภท ระเบียบแนวปฏิบัติในการลาข้าราชการครู – ครูอาชีพดอทคอม มากกว่าอาชีพครู…คือการเป็นครูมืออาชีพ
จดหมายภาษาอังกฤษแจ้งครูเรื่องขาดเรียน
จดหมายภาษาอังกฤษแจ้งครูเรื่องขาดเรียน
พักสมอง ภาษาอังกฤษ? | Wordy Guru
พักสมอง ภาษาอังกฤษ? | Wordy Guru
ลางานทั้งที ต้องมีประโยคเด็ดไว้ใช้ จำง่าย ใช้ง่าย แต่ดูโปร!
ลางานทั้งที ต้องมีประโยคเด็ดไว้ใช้ จำง่าย ใช้ง่าย แต่ดูโปร!
Give A Farewell Party แปลว่า เลี้ยงส่ง | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Give A Farewell Party แปลว่า เลี้ยงส่ง | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
21/01/2564 ป.3 วิชาภาษาไทย เรื่องการเขียนจดหมายลาครู - Youtube
21/01/2564 ป.3 วิชาภาษาไทย เรื่องการเขียนจดหมายลาครู – Youtube
Mrsthinglish On Twitter:
Mrsthinglish On Twitter: “Work Vocabulary | คำศัพท์เกี่ยวกับการทำงาน #Mrsthinglish #English #อังกฤษ #ภาษาอังกฤษ #Learnenglish #เรียนภาษาอังกฤษ #Englishonline #ภาษาอังกฤษออนไลน์ #Thaienglish #ไทยอังกฤษ #Esl #Englishforoffice #ภาษาอังกฤษสำหรับคนทำงาน …
Kanthana D. บน Linkedin: Herboloid Co.,Ltd. 🚨 ล่ามภาษารัสเซีย (Russian Translator) - 1 Position…
Kanthana D. บน Linkedin: Herboloid Co.,Ltd. 🚨 ล่ามภาษารัสเซีย (Russian Translator) – 1 Position…
ใบลากิจ ใบลาป่วย[Doc] - แบบฟอร์ม
ใบลากิจ ใบลาป่วย[Doc] – แบบฟอร์ม
ตัวอย่างจดหมายขอบคุณรับเข้าทํางาน ภาษาอังกฤษ Email สัมภาษณ์งาน – Bestkru
ตัวอย่างจดหมายขอบคุณรับเข้าทํางาน ภาษาอังกฤษ Email สัมภาษณ์งาน – Bestkru
ใบลา ภาษาอังกฤษ? | Wordy Guru
ใบลา ภาษาอังกฤษ? | Wordy Guru
แจกฟรี] ระบบลางานออนไลน์ Php หรือ Leave Management System หรือ E-Leave
แจกฟรี] ระบบลางานออนไลน์ Php หรือ Leave Management System หรือ E-Leave
Depend On แปลว่า ขึ้น | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Depend On แปลว่า ขึ้น | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
สรุปการลาของข้าราชการครู ทั้ง 11 ประเภท ระเบียบแนวปฏิบัติในการลาข้าราชการครู - ครูอาชีพดอทคอม มากกว่าอาชีพครู...คือการเป็นครูมืออาชีพ
สรุปการลาของข้าราชการครู ทั้ง 11 ประเภท ระเบียบแนวปฏิบัติในการลาข้าราชการครู – ครูอาชีพดอทคอม มากกว่าอาชีพครู…คือการเป็นครูมืออาชีพ
10 สำนวนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการทำงาน ที่คุณอาจไม่เคยรู้
10 สำนวนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการทำงาน ที่คุณอาจไม่เคยรู้
ล่ามแปลภาษา สำหรับธุรกิจ / งานอีเว้นท์ เริ่มต้น ฿500 | Fastwork.Co
ล่ามแปลภาษา สำหรับธุรกิจ / งานอีเว้นท์ เริ่มต้น ฿500 | Fastwork.Co
ภาษาอังกฤษสำหรับงานราชการ - ห้องสมุดประชาชน
ภาษาอังกฤษสำหรับงานราชการ – ห้องสมุดประชาชน”เฉลิมราชกุมารี”อำเภอเสนา – Page 270 | Flip Pdf Online | Pubhtml5
Hytexts: เก่งพูดอังกฤษในที่ทำงาน เล่ม 3
Hytexts: เก่งพูดอังกฤษในที่ทำงาน เล่ม 3
ป่วยแค่ไหนก็บอกได้! รวมประโยคที่อาจต้องใช้เวลาไปหาหมอ
ป่วยแค่ไหนก็บอกได้! รวมประโยคที่อาจต้องใช้เวลาไปหาหมอ
Campus Star | คำศัพท์ การลางานในภาษาอังกฤษ การลางานแบบต่างๆ
Campus Star | คำศัพท์ การลางานในภาษาอังกฤษ การลางานแบบต่างๆ
7 เทคนิคลางานยังไงไม่โดนหัวหน้าหมายหัว - ศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับเรื่องงาน และเคล็ดลับสำหรับคนทำงานในทุกแง่มุมเพื่อสร้างความสำเร็จในสายอาชีพ
7 เทคนิคลางานยังไงไม่โดนหัวหน้าหมายหัว – ศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับเรื่องงาน และเคล็ดลับสำหรับคนทำงานในทุกแง่มุมเพื่อสร้างความสำเร็จในสายอาชีพ
ขอลา ภาษาอังกฤษ? | Wordy Guru
ขอลา ภาษาอังกฤษ? | Wordy Guru
คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการลางานต่างๆ - Engnow.In.Th เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์
คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการลางานต่างๆ – Engnow.In.Th เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ Engnow.In.Th] ลางานในภาษาอังกฤษมีอะไรบ้าง ปล.ลางานเพราะอกหักยังไม่มีนะจ้าาา 😊 🫳 ดาวน์โหลด E-Book อัพเดทใหม่ล่าสุดทั้ง 4 แบบกันได้ฟรีๆ - รวมคำศัพท์เตรียมสอบ Toeic - รวมคำศัพท์เตรียมสอบ Ielts - รวมคำศัพท์เตรียมสอบ
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ Engnow.In.Th] ลางานในภาษาอังกฤษมีอะไรบ้าง ปล.ลางานเพราะอกหักยังไม่มีนะจ้าาา 😊 🫳 ดาวน์โหลด E-Book อัพเดทใหม่ล่าสุดทั้ง 4 แบบกันได้ฟรีๆ – รวมคำศัพท์เตรียมสอบ Toeic – รวมคำศัพท์เตรียมสอบ Ielts – รวมคำศัพท์เตรียมสอบ
ใครเก่งภาษาอังกฤษ ช่วย เขียนจดหมาย. ดรอปเรียนหน่อยค่ะ - Pantip
ใครเก่งภาษาอังกฤษ ช่วย เขียนจดหมาย. ดรอปเรียนหน่อยค่ะ – Pantip
10 คำศัพท์พื้นฐานเกี่ยวกับการลางานภาษาอังกฤษ ลาง่าย เจ้านายอนุมัติรัว ๆ ! | Nile
10 คำศัพท์พื้นฐานเกี่ยวกับการลางานภาษาอังกฤษ ลาง่าย เจ้านายอนุมัติรัว ๆ ! | Nile
รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.3 - ใบงาน.คอม
รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.3 – ใบงาน.คอม

ลิงค์บทความ: ลางาน ภาษาอังกฤษ.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ ลางาน ภาษาอังกฤษ.

ดูเพิ่มเติม: https://cookkim.com/category/investing blog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *