Skip to content
Trang chủ » ลางานภาษาอังกฤษ: คำแนะนำในการลางานและการจัดการเรื่องราวในภาษาอังกฤษ

ลางานภาษาอังกฤษ: คำแนะนำในการลางานและการจัดการเรื่องราวในภาษาอังกฤษ

เข้างาน เลิกงาน ลาป่วย ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

เข้างาน เลิกงาน ลาป่วย ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

ลางานภาษาอังกฤษ: แนะนำเกี่ยวกับการลางานในภาษาอังกฤษ

1. ทำความรู้จักกับกฎและนโยบายการลางาน

การลางานเป็นเรื่องที่สำคัญในชีวิตคนงานทุกคน การให้เวลาพักผ่อนหรือเวลาในการจัดการธุระส่วนตัวทำให้คนงานสามารถรีชาร์จพลังงานและให้ประสบการณ์ใหม่ๆ เมื่อกลับมาทำงานอีกครั้ง การลางานในภาษาอังกฤษมีคำศัพท์และสำนวนที่น่าสนใจ ต่อไปนี้เป็นบทความเกี่ยวกับการลางานในภาษาอังกฤษ ซึ่งจะมีขั้นตอนและข้อมูลสำคัญในการขอลางานเพื่อให้คุณเข้าใจเรื่องราวในแง่ของภาษาอังกฤษได้อย่างครบถ้วนและเข้าใจง่ายๆ โดยอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ

2. ประเภทของการลางานและการใช้ในประโยค

ในภาษาอังกฤษมีคำศัพท์และสำนวนที่ใช้ในการพูดถึงการลางานหลากหลายประเภท แต่ละประเภทจะมีความหมายและการใช้ที่แตกต่างกันไป ตัวอย่างของคำศัพท์เหล่านี้คือ:

 • วันนี้ฉันลางาน ภาษาอังกฤษ (Today, I take a leave of absence)
 • ขอลาไปทำธุระ ภาษาอังกฤษ (Requesting leave for personal matters)
 • ลากิจ ธุระส่วนตัว ภาษาอังกฤษ (Leave for personal business)
 • ฉันลาพักร้อน 2 วัน ภาษาอังกฤษ (I’m taking 2 days of annual leave)
 • การลา ภาษาอังกฤษ (Taking a leave)

เมื่อเราต้องการแสดงความต้องการในการลางานดังกล่าว สามารถนำคำศัพท์และประโยคที่กล่าวมาใช้ในประโยคต่างๆ ได้ เช่น:

 • วันนี้ ผมขอลาป่วย ภาษาอังกฤษ (Today, I request sick leave)
 • ขอลาหยุด 1 วัน ภาษาอังกฤษ (Requesting a day off)
 • ลาเรียน ภาษาอังกฤษลางานภาษาอังกฤษ (Taking leave for studies)

3. ขั้นตอนการขอลางานในภาษาอังกฤษ

ขั้นตอนในการขอลางานในภาษาอังกฤษไม่ซับซ้อน แต่ควรทำความเข้าใจในการใช้คำศัพท์และประโยคที่ถูกต้อง เพื่อให้การขอลางานเป็นไปอย่างราบรื่น นอกจากนี้ยังควรปฏิบัติตามนโยบายและกฎระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ด้วย นี่คือขั้นตอนในการขอลางานในภาษาอังกฤษ:

 1. สอบถามนโยบายการลางาน: ต้องตรวจสอบนโยบายการลางานของบริษัทที่ท่านทำงานอยู่ โดยเมื่อทราบเรื่องนี้แล้วจึงค่อยเลือกประเภทการลาที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของท่าน ตัวอย่างเช่น ลาป่วย ลากิจ หรือลาพักร

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: ลางานภาษาอังกฤษ วันนี้ฉันลางาน ภาษาอังกฤษ, ขอลาไปทําธุระ ภาษาอังกฤษ, ลา กิจ ธุระส่วนตัว ภาษาอังกฤษ, ฉันลาพักร้อน 2 วัน ภาษาอังกฤษ, การลา ภาษาอังกฤษ, ขอลาหยุด1วัน ภาษาอังกฤษ, วันนี้ ผมขอลาป่วย ภาษาอังกฤษ, ลาเรียน ภาษาอังกฤษ

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ลางานภาษาอังกฤษ

เข้างาน เลิกงาน ลาป่วย ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร
เข้างาน เลิกงาน ลาป่วย ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

หมวดหมู่: Top 88 ลางานภาษาอังกฤษ

ดูเพิ่มเติมที่นี่: cookkim.com

วันนี้ฉันลางาน ภาษาอังกฤษ

วันนี้ฉันลางาน (Leave from Work) ภาษาอังกฤษ: A Comprehensive Guide

คำอธิบาย: บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลและคำแนะนำที่ละเอียดเท่าที่เป็นไปได้เกี่ยวกับการลางาน (Leave from Work) ในภาษาอังกฤษ โดยมุ่งเน้นเสริมสร้างการค้นหาใน Google บทความนี้จะสอนวิธีการขอลางาน ประเภทของการลาที่พบบ่อย ความหมายและคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการลางาน อย่างละเอียดอย่างครบถ้วน

(Word count: 1000)


เนื้อหาบทความ

 1. ทำไมการลางานถึงสำคัญ
 2. ประเภทของการลางานที่พบบ่อย
  2.1 การลาป่วย (Sick Leave)
  2.2 การลาพักร้อน (Annual Leave)
  2.3 การลาคลอดบุตร (Maternity/Paternity Leave)
  2.4 การลากิจ (Personal Leave)
  2.5 การลาพักผ่อน (Vacation Leave)
  2.6 การลาไปงานศพ (Bereavement Leave)
  2.7 การลากิจส่วนตัว (Personal Business Leave)
  2.8 การลาอื่นๆ (Other Types of Leave)
 3. ขั้นตอนการขอลางาน
  3.1 การติดต่อผู้บริหารหรือผู้จัดการ (Contacting Management)
  3.2 การส่งใบลา (Submitting Leave Application)
  3.3 การรับอนุมัติ (Approval Process)
 4. คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการลางาน
  4.1 ใบลา (Leave Application)
  4.2 วันลา (Leave Day)
  4.3 ระบุเหตุผลในการลา (Reason for Leave)
  4.4 อนุมัติ (Approval)
  4.5 ไม่อนุมัติ (Rejection)
 5. การลางานและกฎหมาย
  5.1 กฎหมายในการลางานในประเทศไทย
  5.2 คำแนะนำในการลางานตามกฎหมาย
 6. FAQ: คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการลางานในภาษาอังกฤษ
  6.1 วันลาสะดวกที่สุดคือวันไหน?
  6.2 จำนวนวันลาที่คนละอาชีพได้รับต่อปีมีกี่วัน?
  6.3 วิธีการระบุเหตุผลในใบลาอย่างชัดเจน
  6.4 อะไรคือ “กฎข้อบังคับในการลางาน” และทำไมมันสำคัญ?
  6.5 ขอลางานในกรณีฉุกเฉินหรือเหตุฉุกเฉินควรทำอย่างไร?

 1. ทำไมการลางานถึงสำคัญ

การลางานเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนควรทราบและเข้าใจเพื่อให้สามารถแบ่งเวลาอย่างเหมาะสมในการทำงานและพักผ่อน การลางานช่วยให้คนทำงานมีเวลาส่วนตัวและรักษาสุขภาพร่างกายและจิตใจได้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้มีโอกาสพบปะเพื่อนฝูงและคนในครอบครัว การลางานอาจช่วยลดความเครียดและเหนื่อยล้าที่เกิดจากการทำงานต่อเนื่องเป็นเวลานาน การลางานเป็นสิทธิของลูกจ้างและธุรกิจควรให้ความสำคัญในการสนับสนุนและอนุญาตให้พนักงานใช้สิทธิการลาให้เป็นไปตามกฎหมายและนโยบายขององค์กร

ขอลาไปทําธุระ ภาษาอังกฤษ

ขอลาไปทําธุระ ภาษาอังกฤษ: คู่มือการขอลาไปทำธุระแบบละเอียด

การขอลาไปทำธุระเป็นเรื่องที่สำคัญและควรรู้จักในการทำงานทั้งในสถานที่ทำงานภายในประเทศและต่างประเทศ การขอลาเพื่อทำธุระในภาษาอังกฤษเรียกว่า “Leave for business” หรือ “Business Leave” ซึ่งเป็นหลายเหตุผลที่ทำให้คุณต้องขอลาไปทำธุระ เช่น การเยี่ยมผู้คนที่อาจเป็นลูกค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจ การเข้าร่วมการประชุม อบรม หรืองานสัมมนาต่างๆ หรือแม้แต่การทำธุระส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว ในบทความนี้เราจะพาท่านไปทำความรู้จักกับกระบวนการขอลาไปทำธุระในภาษาอังกฤษอย่างละเอียด โดยครอบคลุมเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง และอธิบายเนื้อหาให้เข้าใจง่ายและครบถ้วน หากคุณต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ เราขอเสนอคำแนะนำในการขอลาไปทำธุระเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้กับท่าน

เนื้อหา

 1. ขอลาไปทําธุระ คืออะไร
  การขอลาไปทำธุระเป็นกระบวนการที่พนักงานต้องขออนุญาตจากนายจ้างหรือผู้บริหารก่อนที่จะไปทำธุระที่เกี่ยวข้องกับงานหรือธุรกิจในภาษาอังกฤษเรียกว่า “Business Leave” การขอลาทำธุระนั้นส่วนใหญ่เกิดขึ้นเมื่อมีเหตุการณ์ทางธุรกิจที่ต้องทำธุระต่างประเทศ การประชุม อบรมหรือเยี่ยมผู้คนที่เกี่ยวข้องกับงาน การทำธุระด้านธุรกิจที่จำเป็นต้องลาออกจากงานชั่วคราว

 2. เหตุผลในการขอลาไปทําธุระ
  การขอลาไปทำธุระสามารถเกิดขึ้นได้หลายเหตุผล ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับงานหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตส่วนตัวของคนในสถานที่ทำงาน อย่างไรก็ตาม การขอลาไปทำธุระต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหารหรือนายจ้าง อันที่จริงแล้วไม่ใช่ทุกกรณีที่คำขอลาไปทำธุระจะได้รับการอนุมัติ ความเหมาะสมและเหตุผลที่ควรนำเสนอต่อนายจ้างเป็นสิ่งที่สำคัญในขณะที่คุณขออนุญาต

 3. ขั้นตอนการขอลาไปทําธุระ
  เมื่อคุณตัดสินใจและมีเหตุผลที่เพียงพอในการขอลาไปทำธุระ คุณควรรู้จักขั้นตอนที่ควรตามในกระบวนการขอลาเหตุผลคร่าวๆ ได้แก่ การส่งคำขอลาล่วงหน้า การแจ้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและวันเวลาที่ต้องการลา การเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทา

พบใช่ 12 ลางานภาษาอังกฤษ.

Kru-Fang English Coaching] อยากลางานจะพูดยังไงดีนะ? กลับมาสู่โลกของการทำงานกันแล้วนะคะ แต่ถ้าใครยังไม่พร้อมจะทำงาน ก็คงต้องขอ ลางานกับเจ้านาย (ไม่ดี..อย่าทำบ่อยนะคะ 😝) และคำศัพท์ที่จำเป็นต้องใช้เมื่อเราต้องการจะลางาน จะต้องใช้ค
Kru-Fang English Coaching] อยากลางานจะพูดยังไงดีนะ? กลับมาสู่โลกของการทำงานกันแล้วนะคะ แต่ถ้าใครยังไม่พร้อมจะทำงาน ก็คงต้องขอ ลางานกับเจ้านาย (ไม่ดี..อย่าทำบ่อยนะคะ 😝) และคำศัพท์ที่จำเป็นต้องใช้เมื่อเราต้องการจะลางาน จะต้องใช้ค
การขอลางานเป็นภาษาอังกฤษ ขอยังไงให้เป็นทางการ | ภาษาอังกฤษกับเคลี่ - Youtube
การขอลางานเป็นภาษาอังกฤษ ขอยังไงให้เป็นทางการ | ภาษาอังกฤษกับเคลี่ – Youtube
Ese On Twitter:
Ese On Twitter: “ไม่มีอารมณ์ทำงานเลย ลาป่วยดีกว่า #ภาษาอังกฤษวันละนิดพิชิตผัวฝรั่ง #ภาษาอังกฤษวันนี้ #Ese #คําคมภาษาอังกฤษ #ภาษาอังกฤษ #ภาษาอังกฤษวันละประโยค #เก่งภาษาอังกฤษ #ลาป่วย #ทำงาน #งาน Https://T.Co/Aigdgdd7Bv” / Twitter
Dr. New Sumanee ] เขียน Email ใบลาภาษาอังกฤษอย่างไร เมื่อป่วยเป็น Covid-19 ช่วงนี้น้อง Covid-19 กลับมาระบาดอีกครั้ง ตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนหลักพัน ไปที่ไหน ก็ต้องระวังป้องกัน ใส่แมสก์ และล้างมือบ่อย ๆ นะคะ
Dr. New Sumanee ] เขียน Email ใบลาภาษาอังกฤษอย่างไร เมื่อป่วยเป็น Covid-19 ช่วงนี้น้อง Covid-19 กลับมาระบาดอีกครั้ง ตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนหลักพัน ไปที่ไหน ก็ต้องระวังป้องกัน ใส่แมสก์ และล้างมือบ่อย ๆ นะคะ
Dr. New Sumanee ] เขียน Email ใบลาภาษาอังกฤษอย่างไร เมื่อป่วยเป็น Covid-19 ช่วงนี้น้อง Covid-19 กลับมาระบาดอีกครั้ง ตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนหลักพัน ไปที่ไหน ก็ต้องระวังป้องกัน ใส่แมสก์ และล้างมือบ่อย ๆ นะคะ
Dr. New Sumanee ] เขียน Email ใบลาภาษาอังกฤษอย่างไร เมื่อป่วยเป็น Covid-19 ช่วงนี้น้อง Covid-19 กลับมาระบาดอีกครั้ง ตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนหลักพัน ไปที่ไหน ก็ต้องระวังป้องกัน ใส่แมสก์ และล้างมือบ่อย ๆ นะคะ
ลาป่วย ลากิจ ลาพักร้อน ภาษาอังกฤษ | Take Leave ~ เกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษ
ลาป่วย ลากิจ ลาพักร้อน ภาษาอังกฤษ | Take Leave ~ เกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษ
ปักพินโดย Chanisara ใน Conversation | คำศัพท์ภาษาอังกฤษ, เรียนภาษาอังก ฤษ, ศึกษา
ปักพินโดย Chanisara ใน Conversation | คำศัพท์ภาษาอังกฤษ, เรียนภาษาอังก ฤษ, ศึกษา
Engnow-Podcast-Ep8-ลางาน ภาษาอังกฤษ ใช้คำว่าอะไรจึงจะเหมาะกับวันลาประเภทต่างๆ มาดูกันเลย - Youtube
Engnow-Podcast-Ep8-ลางาน ภาษาอังกฤษ ใช้คำว่าอะไรจึงจะเหมาะกับวันลาประเภทต่างๆ มาดูกันเลย – Youtube
Ep. 11 | การลางานเป็นภาษาอังกฤษ ต้องพูดอย่างไร - Youtube
Ep. 11 | การลางานเป็นภาษาอังกฤษ ต้องพูดอย่างไร – Youtube
ว่าด้วยวันลา ภาษาอังกฤษ – – Jasminine –
ว่าด้วยวันลา ภาษาอังกฤษ – – Jasminine –
Resignation แปลว่า ใบลาออก | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Resignation แปลว่า ใบลาออก | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
ลาป่วย ลางาน ไม่สบาย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร? - Youtube
ลาป่วย ลางาน ไม่สบาย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร? – Youtube
50 แคปชั่นเหนื่อยล้า ท้อ หมดแรง ภาษาอังกฤษ เหนื่อยใจ มาระบายด้วยแคปชั่น
50 แคปชั่นเหนื่อยล้า ท้อ หมดแรง ภาษาอังกฤษ เหนื่อยใจ มาระบายด้วยแคปชั่น
ใครเก่งภาษาอังกฤษ ช่วย เขียนจดหมาย. ดรอปเรียนหน่อยค่ะ - Pantip
ใครเก่งภาษาอังกฤษ ช่วย เขียนจดหมาย. ดรอปเรียนหน่อยค่ะ – Pantip
ไม่รู้ไม่ได้!! 80 ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ใช้ในที่ทำงาน
ไม่รู้ไม่ได้!! 80 ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ใช้ในที่ทำงาน
แบบฟอร์มการปฏิบัติงาน การลา ไปราชการ ขออนุญาต ดาวน์โหลดฟรี!! - ใบงาน.คอม
แบบฟอร์มการปฏิบัติงาน การลา ไปราชการ ขออนุญาต ดาวน์โหลดฟรี!! – ใบงาน.คอม
สรุปการลาของข้าราชการครู ทั้ง 11 ประเภท ระเบียบแนวปฏิบัติในการลาข้าราชการครู - ครูอาชีพดอทคอม มากกว่าอาชีพครู...คือการเป็นครูมืออาชีพ
สรุปการลาของข้าราชการครู ทั้ง 11 ประเภท ระเบียบแนวปฏิบัติในการลาข้าราชการครู – ครูอาชีพดอทคอม มากกว่าอาชีพครู…คือการเป็นครูมืออาชีพ
60 แคปชั่นวันหยุด กวนๆ ฮาๆ แคปชั่นวันหยุดหมดแล้ว แคปชั่นวันหยุด ภาษาอังกฤษ
60 แคปชั่นวันหยุด กวนๆ ฮาๆ แคปชั่นวันหยุดหมดแล้ว แคปชั่นวันหยุด ภาษาอังกฤษ
จดหมายภาษาอังกฤษแจ้งครูเรื่องขาดเรียน
จดหมายภาษาอังกฤษแจ้งครูเรื่องขาดเรียน
แจกฟรี] ระบบลางานออนไลน์ Php หรือ Leave Management System หรือ E-Leave
แจกฟรี] ระบบลางานออนไลน์ Php หรือ Leave Management System หรือ E-Leave
21/01/2564 ป.3 วิชาภาษาไทย เรื่องการเขียนจดหมายลาครู - Youtube
21/01/2564 ป.3 วิชาภาษาไทย เรื่องการเขียนจดหมายลาครู – Youtube
ลางานทั้งที ต้องมีประโยคเด็ดไว้ใช้ จำง่าย ใช้ง่าย แต่ดูโปร!
ลางานทั้งที ต้องมีประโยคเด็ดไว้ใช้ จำง่าย ใช้ง่าย แต่ดูโปร!
10 คำศัพท์พื้นฐานเกี่ยวกับการลางานภาษาอังกฤษ ลาง่าย เจ้านายอนุมัติรัว ๆ ! | Nile
10 คำศัพท์พื้นฐานเกี่ยวกับการลางานภาษาอังกฤษ ลาง่าย เจ้านายอนุมัติรัว ๆ ! | Nile
Học Tiếng Anh Trực Tuyến, Thực Hành Kỹ Năng Giao Tiếp Tiếng Anh, Với Giáo Viên Nước Ngoài | Globish
Học Tiếng Anh Trực Tuyến, Thực Hành Kỹ Năng Giao Tiếp Tiếng Anh, Với Giáo Viên Nước Ngoài | Globish
ตอบคำถามยังไงให้ถูกเลือก? บทสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ (Job Interview) โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Edufirst
ตอบคำถามยังไงให้ถูกเลือก? บทสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ (Job Interview) โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Edufirst
ดูแลตัวเองด้วยนะ เป็นห่วงนะ ภาษาอังกฤษ
ดูแลตัวเองด้วยนะ เป็นห่วงนะ ภาษาอังกฤษ
พักสมอง ภาษาอังกฤษ? | Wordy Guru
พักสมอง ภาษาอังกฤษ? | Wordy Guru
ภาษาอังกฤษสำหรับคนทำงาน Business English | ร้านหนังสือนายอินทร์
ภาษาอังกฤษสำหรับคนทำงาน Business English | ร้านหนังสือนายอินทร์
ตอบคำถามยังไงให้ถูกเลือก? บทสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ (Job Interview) โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Edufirst
ตอบคำถามยังไงให้ถูกเลือก? บทสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ (Job Interview) โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Edufirst
ตัวอย่างจดหมายขอบคุณรับเข้าทํางาน ภาษาอังกฤษ Email สัมภาษณ์งาน – Bestkru
ตัวอย่างจดหมายขอบคุณรับเข้าทํางาน ภาษาอังกฤษ Email สัมภาษณ์งาน – Bestkru
Mrsthinglish On Twitter:
Mrsthinglish On Twitter: “Work Vocabulary | คำศัพท์เกี่ยวกับการทำงาน #Mrsthinglish #English #อังกฤษ #ภาษาอังกฤษ #Learnenglish #เรียนภาษาอังกฤษ #Englishonline #ภาษาอังกฤษออนไลน์ #Thaienglish #ไทยอังกฤษ #Esl #Englishforoffice #ภาษาอังกฤษสำหรับคนทำงาน …
ดูแลตัวเองด้วยนะ เป็นห่วงนะ ภาษาอังกฤษ
ดูแลตัวเองด้วยนะ เป็นห่วงนะ ภาษาอังกฤษ
Kanthana D. บน Linkedin: Herboloid Co.,Ltd. 🚨 ล่ามภาษารัสเซีย (Russian Translator) - 1 Position…
Kanthana D. บน Linkedin: Herboloid Co.,Ltd. 🚨 ล่ามภาษารัสเซีย (Russian Translator) – 1 Position…
Depend On แปลว่า ขึ้น | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Depend On แปลว่า ขึ้น | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
10 สำนวนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการทำงาน ที่คุณอาจไม่เคยรู้
10 สำนวนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการทำงาน ที่คุณอาจไม่เคยรู้
สรุปการลาของข้าราชการครู ทั้ง 11 ประเภท ระเบียบแนวปฏิบัติในการลาข้าราชการครู - ครูอาชีพดอทคอม มากกว่าอาชีพครู...คือการเป็นครูมืออาชีพ
สรุปการลาของข้าราชการครู ทั้ง 11 ประเภท ระเบียบแนวปฏิบัติในการลาข้าราชการครู – ครูอาชีพดอทคอม มากกว่าอาชีพครู…คือการเป็นครูมืออาชีพ
บทสนทนาภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์ พูดคุยโทรศัพท์กับลูกค้าฉบับจัดเต็ม! ห้ามพลาด! - ภาษาอังกฤษออนไลน์
บทสนทนาภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์ พูดคุยโทรศัพท์กับลูกค้าฉบับจัดเต็ม! ห้ามพลาด! – ภาษาอังกฤษออนไลน์
Taking Leave I ฉันขอลา .... | Nile
Taking Leave I ฉันขอลา …. | Nile
แจกฟรี] ระบบลางานออนไลน์ Php หรือ Leave Management System หรือ E-Leave
แจกฟรี] ระบบลางานออนไลน์ Php หรือ Leave Management System หรือ E-Leave
ลางานทั้งที ต้องมีประโยคเด็ดไว้ใช้ จำง่าย ใช้ง่าย แต่ดูโปร!
ลางานทั้งที ต้องมีประโยคเด็ดไว้ใช้ จำง่าย ใช้ง่าย แต่ดูโปร!
7 คำถามสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษยอดนิยม
7 คำถามสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษยอดนิยม
ใบลาป่วยลากิจ
ใบลาป่วยลากิจ
คำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับการขอลางาน | Learning 4 Live
คำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับการขอลางาน | Learning 4 Live
ล่ามแปลภาษา สำหรับธุรกิจ / งานอีเว้นท์ เริ่มต้น ฿500 | Fastwork.Co
ล่ามแปลภาษา สำหรับธุรกิจ / งานอีเว้นท์ เริ่มต้น ฿500 | Fastwork.Co
Hytexts: เก่งพูดอังกฤษในที่ทำงาน เล่ม 3
Hytexts: เก่งพูดอังกฤษในที่ทำงาน เล่ม 3
200+ ศัพท์ภาษาอังกฤษในการทํางานที่ใช้บ่อยที่สุด - Elsa Speak Official
200+ ศัพท์ภาษาอังกฤษในการทํางานที่ใช้บ่อยที่สุด – Elsa Speak Official
7 เทคนิคลางานยังไงไม่โดนหัวหน้าหมายหัว - ศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับเรื่องงาน และเคล็ดลับสำหรับคนทำงานในทุกแง่มุมเพื่อสร้างความสำเร็จในสายอาชีพ
7 เทคนิคลางานยังไงไม่โดนหัวหน้าหมายหัว – ศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับเรื่องงาน และเคล็ดลับสำหรับคนทำงานในทุกแง่มุมเพื่อสร้างความสำเร็จในสายอาชีพ
รวม ❝การแนะนำตัวภาษาอังกฤษ ❞ แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
รวม ❝การแนะนำตัวภาษาอังกฤษ ❞ แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
10 แอพฝึกพูดภาษาอังกฤษ เก่งขึ้นง่ายๆ เรียนได้ทุกทที่ทุกเวลา
10 แอพฝึกพูดภาษาอังกฤษ เก่งขึ้นง่ายๆ เรียนได้ทุกทที่ทุกเวลา
ตัวเลขภาษาอังกฤษ หลักหน่วยถึงหลักล้าน | Meowdemy
ตัวเลขภาษาอังกฤษ หลักหน่วยถึงหลักล้าน | Meowdemy

ลิงค์บทความ: ลางานภาษาอังกฤษ.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ ลางานภาษาอังกฤษ.

ดูเพิ่มเติม: https://cookkim.com/category/investing blog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *