Skip to content
Trang chủ » ลาพักผ่อน ภาษาอังกฤษ: วิธีสัมผัสกับโลกใหม่ 20 วัน

ลาพักผ่อน ภาษาอังกฤษ: วิธีสัมผัสกับโลกใหม่ 20 วัน

เข้างาน เลิกงาน ลาป่วย ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

เข้างาน เลิกงาน ลาป่วย ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

ลาพักผ่อน ภาษาอังกฤษ: การขอลาพักผ่อนและขั้นตอนในการดำเนินการ

Introduction:

ในชีวิตประจำวันของเราทุกคน การทำงานอย่างหนักหน้าเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำเพื่อความเป็นอยู่ของเราและครอบครัว แต่เมื่อร่างกายและจิตใจของเราเหนื่อยล้า หรือมีเหตุผลในการขอพักผ่อน เช่น การเดินทาง เรื่องครอบครัว หรือเหตุสุดวิสัยที่ไม่คาดคิด การลาพักผ่อนเป็นสิทธิของลูกจ้างในองค์กรต่างๆ ซึ่งเป็นทางเลือกที่ดีในการผ่อนคลายความเครียดและซึมเศร้า ในบทความนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการลาพักผ่อนในภาษาอังกฤษ และขั้นตอนในการขอลาพักผ่อนให้เข้าใจง่ายๆ

การขอลาพักผ่อน

การขอลาพักผ่อนเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างเรียบง่าย แต่ควรปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อให้ได้รับการอนุมัติในการลาแบบที่ต้องการ สิ่งแรกที่คุณควรทำคือตรวจสอบนโยบายขององค์กรที่คุณทำงานว่ามีข้อบังคับและกฎระเบียบในการลาอย่างไร โดยทั่วไปแล้ว คุณต้องส่งคำขอลาให้กับผู้บังคับบัญชาของคุณล่วงหน้าตามระยะเวลาที่กำหนด

เมื่อคุณส่งคำขอลา คุณควรระบุวันที่คุณต้องการลา หากเป็นไปได้ควรระบุสาเหตุที่ทำให้คุณต้องการลา การระบุสาเหตุช่วยให้ผู้บังคับบัญชาและทีมงานของคุณทราบถึงสถานะของคุณในช่วงที่คุณอยู่ไม่ทำงาน

ขั้นตอนในการขอลาพักผ่อน

ขั้นตอนในการขอลาพักผ่อนมีดังนี้:

 1. ตรวจสอบนโยบายการลา: ศึกษานโยบายและกฎระเบียบในการลาขององค์กรที่คุณทำงาน ตรวจสอบระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าในการขอลาและเอกสารที่คุณต้องใช้ในการขอลา

 2. ส่งคำขอลา: ติดต่อผู้บังคับบัญชาของคุณและแจ้งให้ทราบถึงวันที่คุณต้องการลา อาจจะมีแบบฟอร์มที่ต้องกรอกเพื่อขอลา ควรระบุสาเหตุในการขอลาให้ชัดเจน

 3. รอการอนุมัติ: รอให้ผู้บังคับบัญชาของคุณพิจารณาคำขอลาของคุณ หากคำขอได้รับการอนุมัติ จะมีการแจ้งให้คุณทราบเพื่อทำการเตรียมตัวในการลา

 4. แจ้งทีมงาน: หากคุณได้รับการอนุมัติในการลา ควรแจ้งให้ทราบกับทีมงานหรือเพื่อนร่วมงานในสถานที่ทำงาน เพื่อให้ทราบถึงการลาของคุณและการแทนที่ตัวคุณในช่วงนั้น

ประเภทของการลาพักผ

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: ลาพักผ่อน ภาษาอังกฤษ ฉันลาพักร้อน 2 วัน ภาษาอังกฤษ, แจ้งลางาน ภาษาอังกฤษ, ขอลางาน ภาษาอังกฤษ, ลาหยุดงาน ภาษาอังกฤษ, วันนี้ ผมขอลาป่วย ภาษาอังกฤษ, พรุ่งนี้ฉันลาพักร้อน ภาษาอังกฤษ, การลา ภาษาอังกฤษ, ขอลาหยุด1วัน ภาษาอังกฤษ

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ลาพักผ่อน ภาษาอังกฤษ

เข้างาน เลิกงาน ลาป่วย ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร
เข้างาน เลิกงาน ลาป่วย ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

หมวดหมู่: Top 26 ลาพักผ่อน ภาษาอังกฤษ

ดูเพิ่มเติมที่นี่: cookkim.com

ฉันลาพักร้อน 2 วัน ภาษาอังกฤษ

ฉันลาพักร้อน 2 วัน ภาษาอังกฤษ: เพื่อความเข้าใจเพิ่มเติมในคำขอของคุณ

ความต้องการในบทความ:

คำอธิบายเกี่ยวกับการลาพักร้อน 2 วัน ภาษาอังกฤษ

การลาพักร้อนเป็นสิทธิที่แทบทุกคนในสถานที่ทำงานต้องการและต้องการทำให้เกิดความสงบสุขในชีวิตและส่วนบุคคล ลาพักร้อน 2 วันเป็นระยะเวลาที่ยอมรับที่สุดที่คนส่วนใหญ่ในสถานที่ทำงานจะขอเพื่อพักผ่อนและผ่อนคลายจากกิจกรรมที่เครียดในที่ทำงาน ในบทความนี้เราจะพาท่านไปทำความรู้จักกับภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการลาพักร้อน 2 วัน และขั้นตอนที่ควรทำเมื่อต้องการขอลาพักร้อน และข้อมูลที่ควรทราบเกี่ยวกับการลาพักร้อนในสถานที่ทำงาน

เนื้อหา

 1. ลาพักร้อน 2 วันคืออะไร
  • การลาพักร้อนคือสิทธิของพนักงานในสถานที่ทำงานที่ได้รับการยอมรับโดยกฎหมาย ซึ่งช่วยเสริมสร้างความสุขและความพึงพอใจในการทำงาน ลาพักร้อนสามารถใช้ในการผ่อนคลาย การเยียวยาความเหนื่อยล้า และกำหนดกิจกรรมส่วนตัวที่ต้องทำ
  • การลา

แจ้งลางาน ภาษาอังกฤษ

แจ้งลางาน ภาษาอังกฤษ: คู่มือและข้อมูลที่ละเอียดอ่อน

หมายเหตุ: บทความนี้เป็นเพื่อให้ความรู้และแนะนำเกี่ยวกับกระบวนการแจ้งลางานในภาษาอังกฤษ โปรดทราบว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่เป็นปัจจุบันในช่วงเวลาที่คุณอ่านบทความนี้

การแจ้งลางานเป็นกระบวนการที่สำคัญในการทำงานที่ใครหลายคนต้องเผชิญหน้ากับมัน การแจ้งลางานให้ถูกต้องและเหตุผลที่มีความเหมาะสมจะช่วยให้การทำงานในองค์กรเป็นไปได้ด้วยความราบรื่น ในบทความนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับกระบวนการแจ้งลางานในภาษาอังกฤษ พร้อมกับแนะนำเกี่ยวกับหลากหลายประเภทของการลาและคำถามที่อาจเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการแจ้งลางาน อ่านต่อเพื่อรับข้อมูลที่ครอบคลุมและอธิบายอย่างละเอียดเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในเรื่องราวนี้

เนื้อหา

 1. แนะนำแจ้งลางานในภาษาอังกฤษ
 2. ประเภทของการลาในภาษาอังกฤษ
  • ลาป่วย (Sick leave)
  • ลาพักร้อน (Annual leave)
  • ลากิจ (Personal leave)
  • ลาคลอดบุตร (Maternity/Paternity leave)
  • ลาพักผ่อน (Vacation leave)
  • ลาอุปสมบท (Sabbatical leave)
  • ลาอยู่อาศัย (Leave of absence)
  • ลาโดยไม่มีเงินเดือน (Unpaid leave)
  • ลาเพื่อการศึกษา (Educational leave)
  • ลากิจส่วนตัว (Personal business leave)
  • ลาเป็นเวลาครึ่งวัน (Half-day leave)
 3. กระบวนการแจ้งลางานในภาษาอังกฤษ
  • การขออนุญาตและการลา
  • วิธีการแจ้งลาผ่านอีเมล
  • การร้องขอแจ้งลาผ่านทางหนังสือ
  • การแจ้งลาโดยอาศัยระบบออนไลน์
 4. เกณฑ์และกฎระเบียบในการแจ้งลางาน
  • นโยบายขององค์กร
  • ระยะเวลาในการแจ้งลาล่วงหน้า
  • เอกสารที่เกี่ยวข้องในกระบวนการแจ้งลา
 5. คำถามที่พบบ่อยในการแจ้งลางาน
  • สิทธิ์ในการลาแต่ละประเภท
  • การคืบควบคุมการใช้สิทธิ์ลา
  • การลาเพื่อดูแลสุขภาพ
  • การแจ้งลาฉุกเฉิน
  • การขอลากิจส่วนตัว
 6. การแจ้งลางานในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด
  • การลาเนื่องจากสถานการณ์ฉุกเฉิน (Emergency leave)
  • การแจ้งลาเนื่องจากพาณิชย์สงคราม
  • การลาเนื่องจากสถานการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติ
 7. การติดต่อและคำแนะนำในกรณีแจ้งลางาน
 8. คำแนะนำในการเตรียมความพร้อมก่อนการลางาน
 9. สรุป

FAQ (คำถามที่พบบ่อย)

 1. ควร

พบใช่ 28 ลาพักผ่อน ภาษาอังกฤษ.

ตัวอย่างประโยค ลางาน ลาพักร้อน - Youtube
ตัวอย่างประโยค ลางาน ลาพักร้อน – Youtube
Kru-Fang English Coaching] อยากลางานจะพูดยังไงดีนะ? กลับมาสู่โลกของการทำงานกันแล้วนะคะ แต่ถ้าใครยังไม่พร้อมจะทำงาน ก็คงต้องขอลางานกับเจ้านาย (ไม่ดี..อย่าทำบ่อยนะคะ 😝) และคำศัพท์ที่จำเป็นต้องใช้เมื่อเราต้องการจะลางาน จะต้องใช้ค
Kru-Fang English Coaching] อยากลางานจะพูดยังไงดีนะ? กลับมาสู่โลกของการทำงานกันแล้วนะคะ แต่ถ้าใครยังไม่พร้อมจะทำงาน ก็คงต้องขอลางานกับเจ้านาย (ไม่ดี..อย่าทำบ่อยนะคะ 😝) และคำศัพท์ที่จำเป็นต้องใช้เมื่อเราต้องการจะลางาน จะต้องใช้ค
Have A Vacation แปลว่า พักร้อน | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Have A Vacation แปลว่า พักร้อน | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Ese On Twitter:
Ese On Twitter: “ไม่มีอารมณ์ทำงานเลย ลาป่วยดีกว่า #ภาษาอังกฤษวันละนิดพิชิตผัวฝรั่ง #ภาษาอังกฤษวันนี้ #Ese #คําคมภาษาอังกฤษ #ภาษาอังกฤษ #ภาษาอังกฤษวันละประโยค #เก่งภาษาอังกฤษ #ลาป่วย #ทำงาน #งาน Https://T.Co/Aigdgdd7Bv” / Twitter
Ep. 11 | การลางานเป็นภาษาอังกฤษ ต้องพูดอย่างไร - Youtube
Ep. 11 | การลางานเป็นภาษาอังกฤษ ต้องพูดอย่างไร – Youtube
พักผ่อน ภาษาอังกฤษ? | Wordy Guru
พักผ่อน ภาษาอังกฤษ? | Wordy Guru
ลากิจ,ลาหยุด ภาษาญี่ปุ่นคืออะไร | Wordy Guru
ลากิจ,ลาหยุด ภาษาญี่ปุ่นคืออะไร | Wordy Guru
บทสนทนาภาษาอังกฤษ Leave (ขอลางาน) ~ บทสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation)
บทสนทนาภาษาอังกฤษ Leave (ขอลางาน) ~ บทสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation)
ช่วงลาพักผ่อน, ช่วงลาพักร้อน ภาษาอังกฤษ? | Wordy Guru
ช่วงลาพักผ่อน, ช่วงลาพักร้อน ภาษาอังกฤษ? | Wordy Guru
❤️วันหยุดทั้งนั้น แต่ต่างกันนะ❤️ [Weekend, Vacation, Holiday, Day Off ต่างกันอย่างไร ❓] - Pantip
❤️วันหยุดทั้งนั้น แต่ต่างกันนะ❤️ [Weekend, Vacation, Holiday, Day Off ต่างกันอย่างไร ❓] – Pantip
Dr. New Sumanee ] เขียน Email ใบลาภาษาอังกฤษอย่างไร เมื่อป่วยเป็น Covid-19 ช่วงนี้น้อง Covid-19 กลับมาระบาดอีกครั้ง ตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนหลักพัน ไปที่ไหน ก็ต้องระวังป้องกัน ใส่แมสก์ และล้างมือบ่อย ๆ นะคะ
Dr. New Sumanee ] เขียน Email ใบลาภาษาอังกฤษอย่างไร เมื่อป่วยเป็น Covid-19 ช่วงนี้น้อง Covid-19 กลับมาระบาดอีกครั้ง ตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนหลักพัน ไปที่ไหน ก็ต้องระวังป้องกัน ใส่แมสก์ และล้างมือบ่อย ๆ นะคะ
Holiday, Vacation, Weekend, Day Off วันหยุดเหมือนกัน แต่ใช้ต่างกันนะ
Holiday, Vacation, Weekend, Day Off วันหยุดเหมือนกัน แต่ใช้ต่างกันนะ
ขอลา,ขอพัก ภาษาญี่ปุ่นคืออะไร | Wordy Guru
ขอลา,ขอพัก ภาษาญี่ปุ่นคืออะไร | Wordy Guru
ห้ามลาAnnual Leave (พักร้อน)ช่วงยื่นใบลาออก - Pantip
ห้ามลาAnnual Leave (พักร้อน)ช่วงยื่นใบลาออก – Pantip
Give A Farewell Party แปลว่า เลี้ยงส่ง | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Give A Farewell Party แปลว่า เลี้ยงส่ง | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
สรุปการลาของข้าราชการครู ทั้ง 11 ประเภท ระเบียบแนวปฏิบัติในการลาข้าราชการครู - ครูอาชีพดอทคอม มากกว่าอาชีพครู...คือการเป็นครูมืออาชีพ
สรุปการลาของข้าราชการครู ทั้ง 11 ประเภท ระเบียบแนวปฏิบัติในการลาข้าราชการครู – ครูอาชีพดอทคอม มากกว่าอาชีพครู…คือการเป็นครูมืออาชีพ
ลางานทั้งที ต้องมีประโยคเด็ดไว้ใช้ จำง่าย ใช้ง่าย แต่ดูโปร!
ลางานทั้งที ต้องมีประโยคเด็ดไว้ใช้ จำง่าย ใช้ง่าย แต่ดูโปร!
ระบบลางานออนไลน์ทดลองใช้งานฟรี (Leave Online System - Free Trial)
ระบบลางานออนไลน์ทดลองใช้งานฟรี (Leave Online System – Free Trial)
Dr. New Sumanee ] เขียน Email ใบลาภาษาอังกฤษอย่างไร เมื่อป่วยเป็น Covid-19 ช่วงนี้น้อง Covid-19 กลับมาระบาดอีกครั้ง ตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนหลักพัน ไปที่ไหน ก็ต้องระวังป้องกัน ใส่แมสก์ และล้างมือบ่อย ๆ นะคะ
Dr. New Sumanee ] เขียน Email ใบลาภาษาอังกฤษอย่างไร เมื่อป่วยเป็น Covid-19 ช่วงนี้น้อง Covid-19 กลับมาระบาดอีกครั้ง ตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนหลักพัน ไปที่ไหน ก็ต้องระวังป้องกัน ใส่แมสก์ และล้างมือบ่อย ๆ นะคะ
วิธีเขียนฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว และลาพักร้อน | Officemanner
วิธีเขียนฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว และลาพักร้อน | Officemanner
คำศัพท์ การลางานในภาษาอังกฤษ - การลางานแบบต่างๆ
คำศัพท์ การลางานในภาษาอังกฤษ – การลางานแบบต่างๆ
ลางานทั้งที ต้องมีประโยคเด็ดไว้ใช้ จำง่าย ใช้ง่าย แต่ดูโปร!
ลางานทั้งที ต้องมีประโยคเด็ดไว้ใช้ จำง่าย ใช้ง่าย แต่ดูโปร!
จดหมายลาป่วย ลากิจ (2) ป.3 - Youtube
จดหมายลาป่วย ลากิจ (2) ป.3 – Youtube
How To Say Goodbye
How To Say Goodbye” ต้องบอก ‘ลา’ เป็นภาษาอังกฤษ พูดยังไง? | Nile
ไม่รู้ไม่ได้!! 80 ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ใช้ในที่ทำงาน
ไม่รู้ไม่ได้!! 80 ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ใช้ในที่ทำงาน
ระบบลางานออนไลน์ทดลองใช้งานฟรี (Leave Online System - Free Trial)
ระบบลางานออนไลน์ทดลองใช้งานฟรี (Leave Online System – Free Trial)
50 แคปชั่นเหนื่อยล้า ท้อ หมดแรง ภาษาอังกฤษ เหนื่อยใจ มาระบายด้วยแคปชั่น
50 แคปชั่นเหนื่อยล้า ท้อ หมดแรง ภาษาอังกฤษ เหนื่อยใจ มาระบายด้วยแคปชั่น
ดูแลตัวเองด้วยนะ เป็นห่วงนะ ภาษาอังกฤษ
ดูแลตัวเองด้วยนะ เป็นห่วงนะ ภาษาอังกฤษ
สิทธิวันลาพักร้อน ที่ Hr ควรรู้
สิทธิวันลาพักร้อน ที่ Hr ควรรู้
กฎหมายแรงงาน” อธิบายชัด! ประเด็น “เมื่อลางานพาพ่อแม่ไปฉีดวัคซีน ขอลากิจหรือ ลาป่วย”
กฎหมายแรงงาน” อธิบายชัด! ประเด็น “เมื่อลางานพาพ่อแม่ไปฉีดวัคซีน ขอลากิจหรือ ลาป่วย”
ลางานทั้งที ต้องมีประโยคเด็ดไว้ใช้ จำง่าย ใช้ง่าย แต่ดูโปร!
ลางานทั้งที ต้องมีประโยคเด็ดไว้ใช้ จำง่าย ใช้ง่าย แต่ดูโปร!
260 แคปชั่นภาษาอังกฤษ ไว้ตั้งแคปชั่น Ig แคปชั่นภาษาอังกฤษสั้นๆ เท่ๆ !
260 แคปชั่นภาษาอังกฤษ ไว้ตั้งแคปชั่น Ig แคปชั่นภาษาอังกฤษสั้นๆ เท่ๆ !
20 วิธีอวยพร Good Luck! “โชคดี” ภาษาอังกฤษ “ขอให้ทุกอย่างราบรื่น” – Bestkru
20 วิธีอวยพร Good Luck! “โชคดี” ภาษาอังกฤษ “ขอให้ทุกอย่างราบรื่น” – Bestkru
รวม 30 แคปชั่นลาพักร้อน วันลาพักร้อน ตดยังไม่หายเหม็น ก็หมดซะแล้ว กรกฎาคม 2023 - Sale Here
รวม 30 แคปชั่นลาพักร้อน วันลาพักร้อน ตดยังไม่หายเหม็น ก็หมดซะแล้ว กรกฎาคม 2023 – Sale Here
ใบลาป่วยลากิจ
ใบลาป่วยลากิจ
แบบฟอร์มการปฏิบัติงาน การลา ไปราชการ ขออนุญาต ดาวน์โหลดฟรี!! - ใบงาน.คอม
แบบฟอร์มการปฏิบัติงาน การลา ไปราชการ ขออนุญาต ดาวน์โหลดฟรี!! – ใบงาน.คอม
Dooexpert: การลาหยุดของพนักงาน (Leave)
Dooexpert: การลาหยุดของพนักงาน (Leave)
สิทธิวันลาพักร้อน ที่ Hr ควรรู้
สิทธิวันลาพักร้อน ที่ Hr ควรรู้
ลางานทั้งที ต้องมีประโยคเด็ดไว้ใช้ จำง่าย ใช้ง่าย แต่ดูโปร!
ลางานทั้งที ต้องมีประโยคเด็ดไว้ใช้ จำง่าย ใช้ง่าย แต่ดูโปร!
สรุปการลาของข้าราชการครู ทั้ง 11 ประเภท ระเบียบแนวปฏิบัติในการลาข้าราชการครู - ครูอาชีพดอทคอม มากกว่าอาชีพครู...คือการเป็นครูมืออาชีพ
สรุปการลาของข้าราชการครู ทั้ง 11 ประเภท ระเบียบแนวปฏิบัติในการลาข้าราชการครู – ครูอาชีพดอทคอม มากกว่าอาชีพครู…คือการเป็นครูมืออาชีพ
ประโยคแสดงความห่วงใย ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล » Best Review Asia
ประโยคแสดงความห่วงใย ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล » Best Review Asia
อยากบอกว่า “ไปทำธุระ” อย่าใช้ Do Business
อยากบอกว่า “ไปทำธุระ” อย่าใช้ Do Business
สำนวนภาษาอังกฤษ ที่เป็นประโยชน์ในที่ทำงาน พร้อมตัวอย่าง
สำนวนภาษาอังกฤษ ที่เป็นประโยชน์ในที่ทำงาน พร้อมตัวอย่าง
Face Time Stamp ระบบบันทึกเวลาเข้าออกงานด้วยใบหน้า
Face Time Stamp ระบบบันทึกเวลาเข้าออกงานด้วยใบหน้า
California English ความแตกต่างของ”วันหยุด”ในภาษาอังกฤษ - California English
California English ความแตกต่างของ”วันหยุด”ในภาษาอังกฤษ – California English
ใบลาป่วยลากิจนักเรียนนักศึกษา | Pdf
ใบลาป่วยลากิจนักเรียนนักศึกษา | Pdf
จดหมายภาษาอังกฤษแจ้งครูเรื่องขาดเรียน
จดหมายภาษาอังกฤษแจ้งครูเรื่องขาดเรียน
แจกฟรี] ระบบลางานออนไลน์ Php หรือ Leave Management System หรือ E-Leave
แจกฟรี] ระบบลางานออนไลน์ Php หรือ Leave Management System หรือ E-Leave
21/01/2564 ป.3 วิชาภาษาไทย เรื่องการเขียนจดหมายลาครู - Youtube
21/01/2564 ป.3 วิชาภาษาไทย เรื่องการเขียนจดหมายลาครู – Youtube
ลางานทั้งที ต้องมีประโยคเด็ดไว้ใช้ จำง่าย ใช้ง่าย แต่ดูโปร!
ลางานทั้งที ต้องมีประโยคเด็ดไว้ใช้ จำง่าย ใช้ง่าย แต่ดูโปร!

ลิงค์บทความ: ลาพักผ่อน ภาษาอังกฤษ.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ ลาพักผ่อน ภาษาอังกฤษ.

ดูเพิ่มเติม: https://cookkim.com/category/investing blog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *